Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015

Τα νέα βιβλία του ΙΕΠ για το Γενικό Λύκειο και το ΕΠΑΛ

Ανακοινώθηκαν από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής τα νέα βιβλία του ΙΕΠ για το Γενικό Λύκειο και το ΕΠΑΛ.

Για να δείτε τα νέα βιβλία πατήστε , αντίστοιχα, παρακάτω:

Νέα Βιβλία του ΙΕΠ για το Γενικό Λύκειο :
Νέα Βιβλία του ΙΕΠ για το ΕΠΑΛ:
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2015

Ο προσδιορισμός των μορίων για τους υποψηφίους Γενικού Λυκείου στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2016

Σύμφωνα με το 3ο άρθρο του ν. 4327/2015, π.3, «Για την εισαγωγή στα τμήματα κάθε Επιστημονικού Πεδίου θα υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο».
Εξάλλου με το άρθρο 2 της με αριθμ. Φ.253 85476 Α528-5-2015 Υ.Α. ορίζεται ότι: «για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις σχολές στα τμήματα και στις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων που είναι ενταγμένα σε κάθε ένα από τα ανωτέρω Επιστημονικά Πεδία θα υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού που ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, ως ακολούθως:
 
 image2
3ο άρθρο του ν. 4327/2015 π.3, «α) Οι μαθητές που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε ένα (1) μόνο Επιστημονικό Πεδίο εξετάζονται σε τέσσερα (4) μαθήματα. Οι μαθητές που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε δύο (2) Επιστημονικά Πεδία εξετάζονται και σε ένα πέμπτο (5ο) μάθημα, το οποίο μπορεί να είναι Γενικής Παιδείας ή Ομάδας Προσανατολισμού.


Δ

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015

Τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια

Σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε η υπουργός Παιδείας Φρόσω Κιαόυ για την εισαγωγή των υποψηφίων αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου, σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού καθορίζονται δύο Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας:
«Μαθηματικά Ι» και «Νεοελληνική Γλώσσα» και δύο μαθήματα ειδικότητας ως εξής:
1. Ο απόφοιτος του Τομέα Πληροφορικής της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών με ειδικότητα:
α. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Προγραμματισμός Υπολογιστών
ii. Δίκτυα Υπολογιστών
β. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ εξετάζεται στα μα−θήματα:
¡. Προγραμματισμός Υπολογιστών ii. Δίκτυα Υπολογιστών
γ. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Προγραμματισμός Υπολογιστών
ii. Δίκτυα Υπολογιστών
2. Ο απόφοιτος, του Τομέα Μηχανολογίας, της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών με ειδικότητα:
α. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κα− τασκευών εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Στοιχεία Μηχανών
ii. Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού
β. Τεχνικός Μηχανικός θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Στοιχεία Μηχανών
ii. Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών θερμάνσεων
γ. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Στοιχεία Μηχανών
ii. Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού
δ. Τεχνικός Οχημάτων εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Στοιχεία Μηχανών
ii. ΜΕΚ ΙΙ
ε. Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης αεροσκαφών εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Στοιχεία Μηχανών
ii. Κινητήρες Αεροσκαφών II
3. Ο απόφοιτος του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών, ειδικότητας:
α. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών
ii. Ψηφιακά Συστήματα
β. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων εξετάζεται στα μαθήματα: ¡. Ηλεκτροτεχνία
¡i. Ηλεκτρικές Μηχανές
γ. Τεχνικός Αυτοματισμού εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Ηλεκτροτεχνία
ii. Ψηφιακά Συστήματα
δ. Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Τεχνολογία Δικτύων & Επικοινωνιών ii. Ψηφιακά Συστήματα
4. Ο απόφοιτος του Τομέα Δομικών Έργων της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών, ειδικότητας:
α. Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Αρχιτεκτονικό Σχέδιο ii. Οικοδομική
5. Αναστέλλεται για το σχολικό έτος 2015−2016 η λειτουργία του Τομέα Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμο γών και των ειδικοτήτων:
«Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης» και «Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης και Εγκαταστάσεων Αντιρρύπανσης».
6. Ο απόφοιτος του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Ομάδας Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας ειδικότητας:
α. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Αρχές Οικονομικής θεωρίας
ii. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
β. Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Αρχές Οικονομικής θεωρίας
ii. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
γ. Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Αρχές Οικονομικής θεωρίας
ii. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
δ. Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Αρχές Οικονομικής θεωρίας
ii. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
7. Ο απόφοιτος του Τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής της Ομάδας Προσανατολι− σμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής ειδικότητας:
α. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
ii. Δενδροκομία
β. Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις ii. Βοοτροφία − Αιγοπροβατοτροφία
γ. Αναστέλλεται για το σχολικό έτος 2015−2016 η λει− τουργία της ειδικότητας «Τεχνικός Αλιείας και Υδατο− καλλιεργειών»,
δ. Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
ii. Καλλιέργεια Ανθοκομικών Φυτών
ε. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
ii. Αρχές επεξεργασίας Τροφίμων και Ποτών
στ.Αναστέλλεται για το σχολικό έτος 2015−2016 η λειτουρ− γία της ειδικότητας «Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχεί− ρισης Φυσικού Περιβάλλοντος»
8. Ο απόφοιτος του Τομέα Πλοιάρχων της Ομάδας Πρ οσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων ειδικότητας:
α. Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Ναυσιπλοΐα II
ii. Μεταφορά Φορτίων
9. Ο απόφοιτος του Τομέα Μηχανικών της Ομάδας Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων ειδικότητας:
α. Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Στοιχεία Μηχανών ii. Μηχανές Πλοίου II

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2015

Διαγνωστικά Τεστ στο ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 19/6/2015

Το φροντιστήριό μας ανακοινώνει τη διενέργεια Διαγνωστικών Τεστ,αύριο 19/6/2015,για τα παιδιά της Α και Β Λυκείου,προκειμένου να διαπιστωθεί το επίπεδο κατάρτισής τους και να εξαχθούν πολύτιμα συμπεράσματα.Το "ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ",πάντοτε μαχόμενο και απόλυτα προσανατολισμένο σε παιδαγωγικούσ στόχους και πρακτικές,συμμετέχει σ αυτήν την Πανελλαδική πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας επιδιώκοντας το καλύτερο για τους μαθητές του και στοχεύοντας πάντοτε στην κορυφή!!!
                              Από τη Διεύθυνση

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015

Οι βάσεις και τα capital controlsΤο δημοψήφισμα και τα capital controls συνέπεσαν χρονικά φέτος με τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων, δημιουργώντας την ανησυχία ότι οι οικογένειες δεν θα δηλώσουν σχολές εκτός έδρας. Η ανησυχία και η αγωνία του κόσμου ήταν μεγάλη, λόγω της πρωτόγνωρης κατάστασης και όλοι είχαμε την απορία πως αυτή θα εκφραστεί στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού.
Στον πίνακα βλέπουμε τις βάσεις σε τρία τμήματα, από τα τμήματα μεσαίας βάσης και όχι φυσικά αξίας, στην Αθήνα και στην πόλη με το ίδιο επιστημονικό αντικείμενο αλλά τη μικρότερη βάση. Στην τρίτη γραμμή βλέπουμε τη διαφορά των βάσεων ανάμεσα στα δύο τμήματα τα τελευταία έντεκα χρόνια. Διαπιστώνουμε ότι φέτος δεν είχαμε πολύ μεγάλο άνοιγμα της ψαλίδας ανάμεσα στο τμήμα της Αθήνας και της περιφέρειας, όπως φοβόμασταν μετά την επιβολή των capital controls. Στο Μαθηματικό είχαμε άνοιγμα της ψαλίδας, στη Φιλολογία ακόμη μεγαλύτερο άνοιγμα της ψαλίδα, αλλά  στο Οικονομικό μείωση.
Διαπιστώνουμε, όμως, ένα πρώτο άνοιγμα της ψαλίδας  το 2008 με την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και μία δεύτερη  αλλαγή και άνοιγμα της ψαλίδας από το 2011 και μετά, με την είσοδο της Ελλάδας στη στενωπό των μνημονίων, πράγμα που δείχνει ότι η οικονομική κρίση πράγματι επηρέασε τις επιλογές των υποψηφίων, σταδιακά, κάθε χρόνο μειώνεται ο αριθμός των οικογενειών που μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά τους σε άλλη πόλη. Στο τμήμα Μαθηματικών Αθήνας και Σάμου το μακρινό αισιόδοξο 2005  η διαφορά των βάσεων ήταν μόλις 1241 μόρια ενώ φέτος έφτασε τα 3558 μόρια. Στη Φιλολογία η διαφορά των  βάσεων από 2096 έφτασε τα 3423 μόρια. Εντυπωσιακότερα είναι τα στοιχεία για τα Οικονομικά τμήματα. Η διαφορά των βάσεων από 1910 μόρια το 2005 έφτασε στα 3999 μόρια φέτος. Λογικό είναι ότι το 2005 κανείς δεν φοβόταν να στείλει το παιδί του να σπουδάσει στη Σάμο, την Τρίπολη ή την Καλαμάτα, αφού το κλίμα της εποχής ήταν αισιόδοξο και χαρούμενο μετά την εθνική ανάταση των Ολυμπιακών Αγώνων.
Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι στην ψαλίδα μπορεί να συμβάλει και η δυσκολία των θεμάτων, που μπορεί να συσσωρεύσει υποψηφίους σε μία βαθμολογική περιοχή και να δώσει ψευδή αποτελέσματα, αλλά η σταθερότητα του φαινομένου έντεκα χρόνια τώρα δείχνει ότι η διαφορά δεν οφείλεται στα θέματα.
Τελικά, δηλαδή, η πρωτόγνωρη οικονομική κατάσταση που ζήσαμε επηρέασε αλλά όχι υπερβολικά τη δήλωση των σχολών. Αυτό σημαίνει ότι οι οικογένειες δεν πανικοβλήθηκαν από την όλη κατάσταση. Το σημαντικότερο, όμως, συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι αργά, σταδιακά, αλλά συνεχώς, αλλάζει η τάση στην επιλογή σπουδών, καθώς όλο και περισσότερες οικογένειες δεν μπορούν να σπουδάσουν τα  παιδιά τους σε άλλη πόλη, που αποδεικνύει τη συνεχή χειροτέρευση της οικονομικής κατάστασης όλο και περισσότερων οικογενειών.
Διαφορά Βάσεων Αθήνας και Περιφέρειας
 
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Μαθηματικών Αθήνας
15514
15794
15331
15945
15769
17315
17022
16358
16578
15774
15468
Μαθηματικών Σάμος
11956
12471
11282
12471
12777
15067
14441
13857
15040
14231
14227
Διαφορά
3558
3323
4049
3474
2992
2248
2581
2501
1538
1543
1241
            
Φιλολογία Αθήνας
16680
17525
17314
17781
17261
17795
17733
17645
17030
16214
15210
Φιλολογία Καλαμάτας
13256
14827
14549
14509
14952
15956
15968
15732
15294
14418
13114
Διαφορά
3424
2698
2765
3272
2309
1839
1765
1913
1736
1796
2096
            
Οικονομικής Επιστήμης (ΟΠΑ)
16370
16320
15570
16970
16794
17822
17779
17616
17798
17335
17358
Οικονομικών Επιστημών Τρίπολης
12371
12031
11567
13811
13400
15367
15361
15458
15975
15385
15448
Διαφορά
3999
4289
4003
3159
3394
2455
2418
2158
1823
1950
1910
Πηγή: ΥΠΟΠΑΙΘ Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015

Εγγραφές πρωτοετών 2015: Πώς να διορθώσετε ένα λάθος

Μετά  την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής προεγγραφής ο επιτυχών δεν θα έχει δυνατότητα περαιτέρω αλλαγών στις επιλογές του. Το παραπάνω αναφέρεται στο εγχειρίδιο χρήσης του ηλεκτρονικού συστήματος ενώ σχετικό μήνυμα θα δουν και όσοι φθάσουν στο βήμα της οριστικοποίησης.
 ΠΡΟΣΟΧΗ
Είστε σίγουρος ότι θέλετε να οριστικοποιήσετε την αίτησή σας;
Αν οριστικοποιήσετε δεν μπορείτε πλέον να κάνετε κάποια αλλαγή
Ωστόσο αν κάποιος από τους πρωτοετείς κάνει κάποιο λάθος, όπως ενημερωθήκαμε, θα αποστείλει στη γραμματεία της σχολής μαζί με την εκτυπωμένη αίτηση  προεγγραφής και μια υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει ποιο είναι  το λάθος.

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015

Τι πρέπει να ξέρουν οι μαθητές για την κατανομή των τμημάτων στο νέο σύστημα

Ένα νέο εξεταστικό σύστημα περιμένει τους μαθητές της Γ' Λυκείου του σχολικού έτους 2015-16. Ήδη το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε το τελευταίο διάστημα τους συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων, την κατανομή των σχολών στα 5 επιστημονικά πεδία και τα ωρολόγια προγράμματα.
Το newsbeast.gr παρουσιάζει βασικά σημεία του νέου εξεταστικού συστήματος...

1. Μέχρι πότε δηλώνω Ομάδα Προσανατολισμού και ως πότε μπορώ να αλλάξω

Οι μαθητές πριν τη λήξη του σχολικού έτους θα κληθούν να δηλώσουν 1 Ομάδα Προσανατολισμού η οποία επιλέγεται μεταξύ των Ομάδων Μαθημάτων Προσανατολισμού «Ανθρωπιστικών Σπουδών», «Θετικών Σπουδών» και «Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής», καθώς και μάθημα επιλογής. Αν κάποιος μαθητής επιθυμεί να αλλάξει την επιλογή του τότε μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου του 2015 μπορεί να προχωρήσει σε αλλαγή. Μάθημα επιλογής μπορούν να αλλάξουν έως και την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.

2. Ποιοι είναι οι συντελεστές βαρύτητας

pianksma1
Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις σχολές στα τμήματα και στις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων που είναι ενταγμένα σε κάθε ένα από τα ανωτέρω Επιστημονικά Πεδία θα υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού που ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο.
Οι μαθητές που θα επιλέξουν την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών δεν θα έχουν απώλεια μορίων όποιο επιστημονικό πεδίο και αν επιλέξουν. Αντίθετα οι μαθητές των Ομάδων Οικονομίας- Πληροφορικής και Ανθρωπιστικών Σπουδών θα έχουν απώλεια μορίων λόγω συντελεστών 0,9 και 0,4 αν επιλέξουν τμήματα που εντάσσονται στο επιστημονικό πεδίο Υγείας και Ζωής.

3. Ακτινογραφώντας την κατανομή των σχολών

1ο ΕΠΕ Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών
Το 1ο ΕΠΕ Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών περιλαμβάνει συνολικά 118 Τμήματα με μόλις 7 εξ αυτών να είναι Τμήματα των ΤΕΙ. Σχετικά με το προηγούμενο σύστημα παρατηρούμε ότι δεν εντάσσονται στο 1ο ΕΠΕ τα τμήματα Δασκάλων- Νηπιαγωγών, Ειδικής Αγωγής. Βέβαια όσοι επιθυμούν να εισαχθούν σε Τμήμα Ειδικής Αγωγής έχουν την εν λόγω δυνατότητα καθώς παραμένει στο 1οΕΠΕ το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Μακεδονίας που εντάσσεται και στο 4ο ΕΠΕ.
Τονίζουμε ότι οι υποψήφιοι που θα επιλέξουν το 1ο ΕΠΕ έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής στις σχολές Αστυνομίας και Πυροσβεστικής που όπως έχουμε αποκαλύψει θα ενταχθούν στις πανελλαδικές εξετάσεις για πολίτες το 2015-16. Επίσης έχουν και τη δυνατότητα να εισαχθούν στις σχολές τουριστικής εκπαίδευσης.
2ο ΕΠΕ Θετικών – Τεχνολογικών Επιστημών
Στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο έχουν ενταχθεί συνολικά 218 σχολές – τμήματα, στρατιωτικές σχολές κλπ.
Όσοι επιλέξουν το 2ο ΕΠΕ μπορούν να δηλώσουν Τμήματα Βιολογίας ενώ υπάρχουν και αρκετά Τμήματα Πληροφορικής κάποια εξ αυτών κοινά με το 5ο ΕΠΕ Οικονομίας – Πληροφορικής όπως είναι τα Τμήματα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών σε Αθήνα και Τρίπολη. Κοινά με το 5ο ΕΠΕ είναι και τα 11 Τμήματα Μηχανικών Πληροφορικής των ΤΕΙ.
3ο ΕΠΕ Υγείας και Ζωής
Στο 3ο ΕΠΕ πέρα από τα Τμήματα Ιατρικής, παραϊατρικά έχουν ενταχθεί και τμήματα Γεωπονίας κοινά με το 2ο ΕΠΕ όπως είναι αυτό της Θεσσαλονίκης, τα δυο Γεωπονικά Τμήματα του Βόλου, Τμήματα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ( Φυτικής, Ζωικής κλπ). Επίσης υπάρχουν και τα Τμήματα Τεχνολόγων Γεωπόνων. Όσοι επιλέξουν το 3ο ΕΠΕ έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής και σε Τμήμα Πληροφορικής καθώς έχει ενταχθεί το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές Βιοιατρική κοινό με το 2ο ΕΠΕ.
Συνολικά στο 3ο ΕΠΕ έχουν ενταχθεί 49 Τμήματα ΑΕΙ, 40 Τμήματα ΤΕΙ και 5 στρατιωτικές σχολές.
4ο ΕΠΕ Επιστημών Εκπαίδευσης
Πρόκειται για το επιστημονικό πεδίο με το μικρότερο αριθμό Τμημάτων, 37 στον αριθμό, 33 ΑΕΙ και 4 ΤΕΙ. Δεν υπάρχουν στρατιωτικές σχολές, ούτε σχολές Αστυνομίας και Πυροσβεστικής Μάλιστα τα 15 από τα 37 Τμήματα είναι κοινά με άλλα Επιστημονικά Πεδία. Στην ουσία το πεδίο αυτό θα το επιλέξουν όσοι επιθυμούν να εισαχθούν σε Τμήματα Δασκάλων, Νηπιαγωγών, Προσχολικής Εκπαίδευσης και Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής στο Βόλο.
5ο ΕΠΕ Οικονομίας και Πληροφορικής
Σε αυτό εντάσσονται 130 Τμήματα με τα περισσότερα εξ αυτών να είναι Τμήμα Οικονομίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων. Αν και το πεδίο έχει τον προσδιορισμό Πληροφορικής παρ’ όλα αυτά δεν δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής σε Τμήματα Μηχανικών Η/Υ των ΑΕΙ. Στο εν λόγω πεδίο υπάρχουν Τμήματα Πληροφορικής, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Ψηφιακών Συστημάτων, Πληροφορικής και Τηλεματικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Κοινά με το 2ο ΕΠΕ είναι τα Τμήματα Μηχανικών Η/Υ ΤΕ.
Το 5ο και το 2ο ΕΠΕ είναι τα μοναδικά από τα οποία μπορεί κάποιος να διεκδικήσει την εισαγωγή του στα Τμήματα Μηχανικών και Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού.

4. Ποια είναι η κατανομή στρατιωτικών σχολών

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορεί κανείς να δει πως κατανέμονται οι στρατιωτικές σχολές
pianksma2

5. Υπάρχουν τμήματα που κατανέμονται σε όλα τα επιστημονικά πεδία;

Υπάρχουν 13 Τμήματα που εντάσσονται και στα 5 ΕΠΕ όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί
pianksma3

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ "ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ" 4/9/2015

Τελέστηκε χθες 4/9/2015 στις εγκαταστάσεις του Φροντιστηρίου μας ο καθιερωμένος ετήσιος αγιασμός που σηματοδότησε το τέλος των θερινών μαθημάτων και την επικείμενη έναρξη των χειμερινών(στις 10/9/2015).Πλήθος μαθητών παραυρέθηκε πλαισιωμένο από το επιτελείο των καθηγητών μας.Ευχή του ιερέα(Πατρός Δημοσθένη)αλλά και όλων μας είναι να έχουμε μια ευλογημένη και κατά συνέπεια άκρως επιτυχημένη χρονιά,όπου όλοι οι μαθητές μας θα προοδεύσουν αλλά και το φροντιστήριό μας θα ξαναπάρει την πρωτιά σε όλη την πόλη!
    Καλή χρονιά σε όλους,μαθητές και καθηγητές,αλλά και στις οικογένειές τους!

                                            Από τη Διεύθυνση