Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018

Πανελλαδικές 2018: Μαθήματα, συντελεστές, υπολογισμός μορίων

Μέσα στον Φεβρουάριο θα υποβάλουν οι υποψήφιοι για τα ΑΕΙ την   Αίτηση  Δήλωσης συμμετοχής στις  Πανελλαδικές Εξετάσεις. 
Οι Σχολές, τα Τμήματα και οι Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι., των Α.Σ.Τ.Ε., των Στρατιωτικών Σχολών, των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού κατατάσσονται σε τέσσερα (4) Επιστημονικά Πεδία, που ορίζονται ως εξής:
1ο  Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες
2ο  Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
3ο  Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής
4ο  Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική
Οι μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2017-18 έχουν ήδη επιλέξει και παρακολουθούν μία από τις παρακάτω Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού:
•    Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
•    Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
•    Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Οι Ομάδες Προσανατολισμού επιτρέπουν την πρόσβαση σε συγκεκριμένα Επιστημονικά Πεδία κατόπιν συμμετοχής σε εξετάσεις που διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της τάξης αυτής  που προκύπτουν αποκλειστικά από Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων.
Οι μαθητές της τελευταίας τάξης Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2017-18 και οι απόφοιτοι-υποψήφιοι, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2018, που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε ένα (1) μόνο Επιστημονικό Πεδίο, εξετάζονται σε τέσσερα (4) μαθήματα, ενώ  όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε δύο (2) Επιστημονικά Πεδία, εξετάζονται και σε ένα πέμπτο (5ο) μάθημα, το οποίο μπορεί να είναι Γενικής Παιδείας ή Ομάδας Προσανατολισμού.
Οι μαθητές εξετάζονται υποχρεωτικά στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που ήδη έχουν επιλέξει και παρακολουθούν ενώ οι απόφοιτοι μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε Ομάδας Προσανατολισμού.
Συντελεστές Βαρύτητας
Όλοι οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν έναν ή δύο από τους παρακάτω εναλλακτικούς συνδυασμούς μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, λαμβάνοντας υπόψη και τα μαθήματα στα οποία υπάρχουν αυξημένοι συντελεστές βαρύτητας.
1. Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις Σχολές στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων που είναι ενταγμένα σε κάθε ένα από τα   Επιστημονικά Πεδία θα υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού που ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, ως ακολούθως:
A. Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3) β) Ιστορία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)
3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής
α) Βιολογία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα εννιά (0,9)
β) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή μηδέν κόμμα τέσσερα (0,4)
Β. Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
2ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών
α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)
Για την εισαγωγή στα τμήματα κάθε Επιστημονικού Πεδίου,   υπολογίζονται τα τέσσερα (4) μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο.
Συγκεκριμένα:
Ι.  Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο και αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3):
1.    Αρχαία Ελληνικά Ομάδας Προσανατολισμού
2.    Ιστορία Ομάδας Προσανατολισμού
3.    Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
Οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα θα πρέπει να εξεταστούν:
α) στα Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού, για να έχουν πρόσβαση στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο
β) στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, για να έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο
Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν ένα (1) ή δύο (2) Επιστημονικά Πεδία.
Ειδικότερα, οι εναλλακτικοί συνδυασμοί πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών ανά Επιστημονικό Πεδίο και οι συντελεστές βαρύτητας των δύο μαθημάτων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
II. Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο και αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3):
1.    Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού
2.    Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού
3.    Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
Οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα θα πρέπει να εξεταστούν:
α) στα Μαθηματικά  Ομάδας Προσανατολισμού, για να έχουν πρόσβαση στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο
β) στη Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού, για να έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο
Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν ένα (1) ή δύο (2) Επιστημονικά Πεδία.
Ειδικότερα οι εναλλακτικοί συνδυασμοί πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών ανά Επιστημονικό Πεδίο και οι συντελεστές βαρύτητας των δύο μαθημάτων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
III.  Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο και αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία(3):
1.    Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού
2.    Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) Ομάδας Προσανατολισμού
3.    Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
Οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα θα πρέπει να εξεταστούν:
α) στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, για να έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο
β) στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) Ομάδας Προσανατολισμού, για να έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν ένα (1) ή δύο (2) Επιστημονικά Πεδία.
Ειδικότερα οι εναλλακτικοί συνδυασμοί πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής ανά Επιστημονικό Πεδίο και οι συντελεστές βαρύτητας των δύο μαθημάτων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
 
Υπολογισμός Μορίων
Τα μόρια για κάθε επιστημονικό πεδίο προκύπτουν από τα 4 μόνο μαθήματα του κάθε πεδίου. Για τον υπολογισμό των μορίων εφαρμόζεται ο τύπος:
[ (Α+Β+Γ+Δ) x 2 + (Α x 1,3) + (Β x 0,7) ]  x 100 = ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ για συγκεκριμένο πεδίο,
όπου Α, Β, Γ, Δ είναι οι γραπτοί βαθμοί των 4 πανελλαδικών μαθημάτων του συγκεκριμένου πεδίου και Α,Β είναι οι γραπτοί βαθμοί των 2 μαθημάτων με συντελεστές βαρύτητας του συγκεκριμένου πεδίου.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διεκδικεί την εισαγωγή του σε πεδίο με μειωμένους συντελεστές βαρύτητας, τότε για τον υπολογισμό των μορίων εφαρμόζεται ο τύπος:
[ (Α+Β+Γ+Δ) x 2 + (Α x 0,9) + (Β x 0,4) ]  x  100 = ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ για συγκεκριμένο πεδίο,
όπου Α, Β, Γ, Δ είναι οι γραπτοί βαθμοί των 4 πανελλαδικών μαθημάτων του συγκεκριμένου πεδίου και Α,Β είναι οι γραπτοί βαθμοί των 2 μαθημάτων με μειωμένους συντελεστές βαρύτητας του συγκεκριμένου πεδίου.
Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, στο ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ θα προστεθούν και τα επιπλέον μόρια που  θα συγκεντρώσει ο υποψήφιος από τυχόν εξέτασή του σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες με τους αντίστοιχους συντελεστές , για να προκύψει ένα διαφορετικό σύνολο μορίων, που θα ισχύει μόνο για τμήματα που απαιτούν ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες.
i.Δύο (2) για τα Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα:
«Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο»
«Αρμονία» και
«Ελεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων».
ii.Δύο (2) για τα τμήματα:
Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών,
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
iii.Ένα (1) για το τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Παν. Ιωαννίνων για το οποίο απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα «Ελεύθερο Σχέδιο» και για όλες τις λοιπές σχολές και τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων i και ii .

Ποια μαθήματα θα “δώσουν” φέτος στις Απολυτήριες Εξετάσεις οι μαθητές της Γ Λυκείου

Μόνο σε τέσσερα μαθήματα θα εξεταστούν φέτος οι μαθητές της Γ Λυκείου στις Απολυτήριες Εξετάσεις, με απόφαση που αναμένεται να υπογράψει ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου
Ειδικότερα, πρόκειται για τα εξής μαθήματα:
α) Νεοελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Λογοτεχνία (συνεξετάζονται σε τρίωρη εξέταση ως κλάδοι του μαθήματος Νέα Ελληνικά),
β) Μαθηματικά,
γ) Ιστορία,
δ) Βιολογία.
Ο βαθμός του απολυτηρίου σε αυτά τα μαθήματα αποτελεί τον μέσο όρο τριών βαθμών, αυτών του 1ου τετραμήνου, του 2ου τετραμήνου και της απολυτήριας εξέτασης.
Ο βαθμός του απολυτηρίου  στα υπόλοιπα μαθήματα της τελευταίας τάξης του ΓΕ.Λ. αποτελεί τον μέσο όρο δύο βαθμών, αυτών του 1ου και του 2ου τετραμήνου.
Όσον αφορά τους δύο κλάδους των Νέων Ελληνικών, προωθείται η εξής νέα διαδικασία εξέτασης:
Οι δύο κλάδοι των Νέων Ελληνικών (Νεοελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Λογοτεχνία) εξετάζονται την ίδια μέρα και η συνολική διάρκεια της εξέτασης είναι τρεις ώρες. Τα θέματα δίνονται και οι απαντήσεις αναπτύσσονται σε ξεχωριστό φύλλο για καθέναν από τους δύο κλάδους και αποδίδεται διακριτός βαθμός για καθέναν από αυτούς.
ΑΕιδικότερα στον κλάδο της Νεοελληνικής Γλώσσας
Δίνεται ένα μη λογοτεχνικό κείμενο, μη διδαγμένο, το οποίο μπορεί να είναι δημοσιογραφικό κείμενο ή επιστημονικό ή πληροφοριακό άρθρο, συνέντευξη, κριτική, ομιλία, επιστολή, επιφυλλίδα ή δοκίμιο.
Το κείμενο μπορεί να συνοδεύεται από σύντομο εισαγωγικό σημείωμα χωρίς ερμηνευτικά σχόλια.
Οι μαθητές/μαθήτριες καλούνται να απαντήσουν σε τρεις (3) δραστηριότητες από τις οποίες
α) μία (1) αφορά στην κατανόηση του κειμένου, μπορεί να διαιρείται σε δύο ερωτήματα (βλ. παρακάτω) και βαθμολογείται με 25 μονάδες (σε περίπτωση δύο ερωτημάτων η βαθμολογία επιμερίζεται ανάλογα με τη βαρύτητά τους)
β) μία (1) αφορά στην προσέγγιση της δομής και της γλώσσας του κειμένου, μπορεί να διαιρείται σε έως και τρία (3) ερωτήματα και βαθμολογείται με 25 μονάδες (σε περίπτωση δύο ή τριών ερωτημάτων η βαθμολογία επιμερίζεται ανάλογα με τη βαρύτητά τους)
γ) μία (1) αφορά στην ερμηνεία-παραγωγή λόγου και βαθμολογείται με 50 μονάδες.
1. Με την πρώτη δραστηριότητα ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/-τριών
i. να εντοπίζουν και να παρουσιάζουν κάποια από τα παρακάτω στοιχεία: τις πληροφορίες που περιέχονται στο κείμενο, τις βασικές ιδέες και τα επιχειρήματα του συγγραφέα, το πρόβλημα που θέτει, τις θέσεις που υποστηρίζει, τη σχέση του βασικού μηνύματος του κειμένου με τις περιστάσεις επικοινωνίας και τον σκοπό για τον οποίο γράφτηκε, καθώς και με τους τρόπους και τα μέσα πειθούς που αξιοποιούνται στο κείμενο (με ποικίλες ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου) ή/και
ii. να αποδίδουν περιληπτικά και να πυκνώνουν το νόημα μέρους του κειμένου ή ολόκληρου του κειμένου, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο.
2. Με τη δεύτερη δραστηριότητα, ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών /-τριών
i. είτε να αναγνωρίζουν τη βασική δομή του κειμένου ή τη δομή και τον τρόπο
ανάπτυξης μιας παραγράφου
ii. είτε να εντοπίζουν τις διαρθρωτικές λέξεις /φράσεις που βοηθούν στη
συνοχή και νοηματική αλληλουχία του κειμένου
iii. είτε να αποδίδουν με πλαγιότιτλους το νόημα των παραγράφων ή ενοτήτων του κειμένου
iv. είτε να μετασχηματίζουν λέξεις ή φράσεις αλλάζοντας τη γραμματική μορφή, τη σύνταξη, το λεξιλόγιο (συνώνυμα ή συνώνυμες φράσεις, αντώνυμα, παράγωγα, σύνθετα κ.λπ.), τα σημεία στίξης, σύμφωνα με συγκεκριμένες περιστάσεις επικοινωνίας, και να σχολιάζουν το επικοινωνιακό αποτέλεσμα
v. είτε να ερμηνεύουν λέξεις ή φράσεις του κειμένου με βάση τα κειμενικά συμφραζόμενα και το επικοινωνιακό πλαίσιο.
3. Στην τρίτη δραστηριότητα ζητείται από τους/τις μαθητές/-τριες να συντάξουν δικό τους κείμενο, ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο σε συνάρτηση με το κείμενο αναφοράς, στο οποίο κρίνουν ή σχολιάζουν σημεία του κειμένου, ανασκευάζουν θέσεις του ή αναπτύσσουν τεκμηριωμένα προσωπικές απόψεις. Το κείμενο των μαθητών/-τριών αναπτύσσεται με τη μορφή κειμένου επιχειρηματολογίας (δημόσια ομιλία, επιστολή, άρθρο) και έχει έκταση 300-350 λέξεις.
Β. Ειδικότερα στον κλάδο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
Δίνεται λογοτεχνικό κείμενο, διδαγμένο ή αδίδακτο, (ποίημα ή διήγημα ή απόσπασμα από μυθιστόρημα ή θεατρικό έργο), το οποίο συνοδεύεται από τρεις (3) δραστηριότητες, από τις οποίες :
α) Η πρώτη αφορά στην ανάγνωση - κατανόηση του κειμένου, μπορεί να αναπτύσσεται σε δύο (2) ερωτήματα ίδιας βαρύτητας περίπου και βαθμολογείται με 30 μονάδες.
β) Η δεύτερη αφορά στην προσέγγιση της γλώσσας του κειμένου, μπορεί να αναπτύσσεται σε μέχρι 3 ερωτήματα και βαθμολογείται με 30 μονάδες (σε περίπτωση δύο ή τριών ερωτημάτων, η βαθμολογία επιμερίζεται ανάλογα με τη βαρύτητά τους).
γ) Η τρίτη αφορά στην ερμηνεία και στην παραγωγή λόγου σε ένα θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης ή δημιουργικού μετασχηματισμού και βαθμολογείται με 40 μονάδες.
1.Με την πρώτη δραστηριότητα ελέγχεται (με ποικίλες ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου) η ικανότητα των μαθητών/μαθητριών
i. είτε να εντοπίζουν στο κείμενο πληροφορίες όπως πρόσωπα, χώρο, χρόνο, κοινωνικό πλαίσιο δράσης των προσώπων, γεγονότα /αίτια που κατευθύνουν τη δράση των αφηγηματικών ηρώων, βασικά θέματα, ιδέες, προβληματισμούς που θέτει το κείμενο, αξίες που προβάλλει, τεκμηριώνοντας την άποψή τους με στοιχεία του κειμένου
ii. είτε να αναλύουν κάποιον από τους χαρακτήρες με βάση τα δεδομένα του κειμένου
iii. είτε να επισημαίνουν τα σύμβολα, τις φωνές, τις σιωπές σε ένα ποιητικό ή θεατρικό κείμενο και να παρουσιάζουν με δικά τους λόγια το νόημα που τους δίνουν.
Από τα δύο ερωτήματα στα οποία μπορεί να αναπτύσσεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα (που πρέπει να ελέγχουν διαφορετικές ικανότητες), μόνο το ένα μπορεί να είναι ερώτηση ανοικτού τύπου και η απάντηση στην ερώτηση ανοικτού τύπου μπορεί να κυμαίνεται από 50 έως 60 λέξεις.
2. Με τη δεύτερη δραστηριότητα, ελέγχεται (με ερωτήσεις ποικίλων τύπων) η ικανότητα των μαθητών/μαθητριών
i. είτε να αναγνωρίζουν τα βασικά σημεία οργάνωσης της αφηγηματικής πλοκής ή της ποιητικής γραφής
ii. είτε να εντοπίζουν μέσα στο κείμενο συγκεκριμένους δείκτες που δίνονται (αφηγηματικούς τρόπους, αφηγηματικές τεχνικές, ρηματικά πρόσωπα κ.ά.) και να ερμηνεύουν τη λειτουργία τους ως προς το νόημα
iii. είτε να αναγνωρίζουν εκφραστικά μέσα – τρόπους (μεταφορές, παρομοιώσεις, επαναλήψεις, αντιθέσεις, εικόνες κ.λπ.) και τη λειτουργία τους ως προς το νόημα του κειμένου.
3. Με την τρίτη δραστηριότητα, ζητείται από τους μαθητές /-τριες να αξιολογήσουν ιδέες, αξίες, στάσεις, συμπεριφορές που αναδεικνύονται στο κείμενο με βάση είτε τα κειμενικά συμφραζόμενα είτε τα ιστορικά και ιδεολογικά συμφραζόμενα της εποχής παραγωγής του έργου (εφόσον τους δίνονται σχετικές πληροφορίες), να τις συγκρίνουν με αυτές του σήμερα ή να τις συσχετίσουν με προσωπικές εμπειρίες, βιώματα, συναισθήματα. Η έκταση του κειμένου των μαθητών/-τριών κυμαίνεται από 100 έως 150 λέξεις.

Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ "ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ" ΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΠΙΤΑ ΤΟΥ-14/1/2018


Σε κλίμα ευφορίας το Γενικό Φροντιστήριο "ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ" έκοψε χθες,Κυριακή 14/1/2018, την ετήσια βασιλόπιτά του στις εγκαταστάσεις του γνωστού κέντρου 'YAB CLUB".Το κέφι ξεχείλιζε ,επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη χρονιά τους άρρηκτους δεσμούς και την αγαστή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ των καθηγητών και των μαθητών του Φροντιστηρίου μας!!Τέτοιου είδους εκδηλώσεις άλλωστε αποσκοπούν την περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων αυτών και στη διαμόρφωση του κατάλληλου κλίματος,ώστε να διευκολυνθεί το εκπαιδευτικό έργο με τη συνδρομή όλων των παραγόντων και να κατακτηθεί ευκολότερα ο στόχος,που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση της γνώσης και την επιτυχία στις εξετάσεις!!
Αυτή ήταν η δεύτερη εκδήλωση του Φροντιστηρίου μας τη φετινή εκπαιδευτική χρονιά στο πλαίσιο του εορτασμού των 20 χρόνων εύρυθμης λειτουργίας του(μετά την εκπαιδευτική εκδρομή στα Ιωάννινα τον περασμένο Οκτώβριο).Ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές μας και στις οικογένειές τους Υγεία,πρόοδο και μια άκρως δημιουργική χρονιά!!

Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018

Η ΕΤΗΣΙΑ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ "ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ", 14/1/2018

Το Γενικό Φροντιστήριο "ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ" προσκαλεί για 20η συναπτή χρονιά τους μαθητές του,την ερχόμενη Κυριακή 14/1/2018, στην καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση  κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας μας,που θα πραγματοποιηθεί στο "YAB CLUB" με ελεύθερη είσοδο!!Πρόκειται για την πρώτη εκδήλωση του φροντιστηρίου μας μέσα στο 2018,για να γιορτάσουμε τα 20 ΧΡΟΝΙΑ εύρυθμης λειτουργίας και πρωτοπορίας στα εκπαιδευτικά πράγματα της πόλης!!Θα ακολουθήσουν κι άλλες,εκπαιδευτικού περιεχομένου!!Πάμε παιδιά να περάσουμε και πάλι υπέροχα!

                        ΥΓ. Θα ακολουθήσει πλούσιο φωτογραφικό υλικό σε γνωστούς ιστοτόπους της πόλης.Μείνετε συντονισμένοι!!!


                        Από τη Διεύθυνση

Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018

Τι θα φέρει το 2018 στην εκπαίδευση;

Του Στράτου Στρατηγάκη
Μαθηματικού - Ερευνητή
stratig@yahoo.com​
Ένα ερώτημα που, ειδικά φέτος, έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Οι αλλαγές που αναμένονται είναι πολλές σε πολλά επίπεδα. Αναδιάταξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μεγάλες αλλαγές στο Λύκειο και αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών αναμένεται να ξεκινήσουν φέτος και να συνεχίσουν τα επόμενα χρόνια. Ας τα δούμε αναλυτικά.
Η “εξαφάνιση” των ΤΕΙ
Τα ΤΕΙ θα γίνουν Πανεπιστήμια ή θα γίνουν διετείς κύκλοι σπουδών, μέσα στα Πανεπιστήμια. Η αρχή γίνεται με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, η ίδρυση του οποίου έχει δρομολογηθεί, αλλά συναντά πολλές αντιδράσεις, από πολλές πλευρές. Αντιδράσεις από τους Πανεπιστημιακούς, που διαμαρτύρονται ότι θα γίνουν καθηγητές Πανεπιστημίων οι καθηγητές των ΤΕΙ με διαφορετικές διαδικασίες εξέλιξης από αυτούς.
Υπάρχει, ακόμη, το θέμα των νέων τμημάτων. Θα δημιουργηθεί, για παράδειγμα, τμήμα Πολιτικών Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά. Χρειαζόμαστε ένα επιπλέον τμήμα Πολιτικών Μηχανικών; Το δικαιολογεί αυτό η ανάπτυξη της Οικονομίας μας, όχι τώρα αλλά στην επόμενη εικοσαετία; Αυτό το τμήμα θα είναι τετραετούς φοίτησης. Μπορεί να είναι ισότιμο με τα υπόλοιπα τμήματα των Πολυτεχνείων που είναι πενταετούς φοίτησης; Μήπως δημιουργηθεί το τμήμα και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του θα καθοριστούν σε δεύτερο χρόνο; Αυτό έγινε και πριν 35 χρόνια με την ίδρυση των ΤΕΙ και ακόμη και τώρα δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα.  Μήπως τελικά καταργούμε τα ΤΕΙ ως “δεύτερης” κατηγορίας σχολές και δημιουργούμε πάλι “δεύτερης” κατηγορίας σχολές με όνομα Πανεπιστημίου; Πιστεύω ότι από τη στιγμή της απόφασης ίδρυσης μίας σχολής ή ενός τμήματος, όποιο και αν είναι αυτό, πρέπει ταυτόχρονα με την ίδρυση να καθοριστούν και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του, που θα πρέπει να είναι ίδια με των υπόλοιπων αντίστοιχων τμημάτων της ανώτατης εκπαίδευσης.
Με την αναβάθμιση κάποιων τμημάτων και την υποβάθμιση κάποιων άλλων υπάρχει  γκρίνια και διεκδίκηση καλύτερου μέλλοντος από όσους θεωρούν ότι θίγονται. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με συγκεκριμένα ακαδημαϊκά κριτήρια και αν ναι ποια είναι αυτά ακριβώς, ή λαμβάνονται με την κλασική ελληνική συνταγή του παζαρέματος; Δεν είδα πουθενά συγκεκριμένα κριτήρια.
Δεν πρόκειται μόνο για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, αλλά για όλα τα ΤΕΙ που θα συγχωνευτούν με τα αντίστοιχα Πανεπιστήμια. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και θα ακολουθήσουν και άλλα. Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα θα αλλάξει ριζικά με έτος έναρξης της αλλαγής το 2018.
Οι υποψήφιοι φοιτητές ποιες ακριβώς σχολές και τμήματα θα δηλώσουν στο Μηχανογραφικό τους Δελτίο τον Ιούνιο; Τι θα γνωρίζουν για τα τμήματα που θα κληθούν να επιλέξουν; Οι μαθητές των ΕΠΑΛ με την υφιστάμενη νομοθεσία εισάγονται στις Πανεπιστημιακές Σχολές σε ποσοστό μόλις 1% και στα ΤΕΙ σε ποσοστό περίπου 20%. Με την κατάργηση των ΤΕΙ αποκλείονται, στην πράξη, από τις ανώτατες σχολές. Θα τους μείνουν μόνο τα διετή προγράμματα που θα είναι, όπως υποθέτω, αναβαθμισμένα ΙΕΚ. Δεν αποτελεί αυτό απόλυτο αιφνιδιασμό για τους μαθητές των ΕΠΑΛ; Το Υπουργείο Παιδείας έκανε πολύ μεγάλη καμπάνια υπέρ των ΕΠΑΛ, προσπαθώντας να τα κάνει ελκυστικά στους μαθητές και στα πλαίσια αυτής της καμπάνιας έδωσε και τη δυνατότητα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια και τώρα αιφνιδιάζει τους μαθητές των ΕΠΑΛ, απαγορεύοντάς τους την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση;
Οι αλλαγές στο Λύκειο
Οι αλλαγές στο Λύκειο κυοφορούνται πολύ καιρό τώρα και μόνο φήμες γνωρίζουμε μαζί με μία ελλιπή ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας, μέσω δελτίου τύπου. Πρέπει, επιτέλους, να ξεκαθαρίσει το τοπίο για να γνωρίζουν οι μαθητές της Α Λυκείου τι τους περιμένει. Να θυμίσουμε ότι ανακοινώθηκε η αλλαγή του Λυκείου και του τρόπου πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση με μπαράζ δηλώσεων του Υπουργού Παιδείας περί κατάργησης των πανελληνίων εξετάσεων, που τελικά παραμένουν. Η παραπληροφόρηση των μαθητών της Α Λυκείου έδωσε το μήνυμα στους μαθητές ότι θα μπουν στο Πανεπιστήμιο χωρίς εξετάσεις. Πρέπει να ανακοινωθεί τον νέο Λύκειο, ώστε να γνωρίζουν τι ακριβώς τους περιμένει και να προετοιμαστούν κατάλληλα και έγκαιρα, χωρίς αιφνιδιασμούς.
Το εργασιακό των εκπαιδευτικών
Ανακοινώθηκε και επίσημα ότι ισχύει απαγόρευση διορισμών και το 2018, αποκαλύπτοντας ότι οι δηλώσει προηγούμενων Υπουργών Παιδείας για μαζικούς διορισμούς ήταν χωρίς καμία βάση. Τα σχολεία θα εξακολουθήσουν να πορεύονται με “περαστικούς” εκπαιδευτικούς, που τη μία χρονιά είναι εδώ και την άλλη κάπου αλλού. Είναι προφανές ότι έτσι δεν γίνεται εκπαίδευση.
Έρχεται και η υποχρεωτική παραμονή των εκπαιδευτικών για 30 ώρες την εβδομάδα στο σχολείο. Το μέτρο είναι πολύ σωστό, αφού η παρουσία των εκπαιδευτικών στο σχολείο είναι απαραίτητη και πέρα από το μάθημα. Θα μπορούν να διορθώνουν τα διαγωνίσματά τους στο σχολείο και να είναι διαθέσιμοι για να λύνουν τις απορίες των μαθητών. Θεωρώ όμως ότι αυτό πρέπει να ισχύει για όσους εκπαιδευτικούς εργάζονται μόνο σε ένα σχολείο. Πιστεύω ότι είναι άδικο για τους εκπαιδευτικούς που πηγαίνουν σε δύο, τρία, τέσσερα ή και πέντε σχολεία την εβδομάδα και τρέχουν πάνω κάτω. Πέρα από την άποψή μου είναι αδύνατο αυτοί οι εκπαιδευτικοί να παραμένουν όλη μέρα στο σχολείο για έναν πρακτικό λόγο: Δεν έχουν που να καθίσουν. Για να απαιτεί το Υπουργείο Παιδείας την παραμονή όλων των εκπαιδευτικών στο σχολείο πρέπει να μπορεί να τους εξασφαλίσει το στοιχειώδες: μία θέση εργασίας για τον καθένα. Θέση εργασίας σημαίνει ένα γραφείο, μία καρέκλα και έναν υπολογιστή. Αυτά δεν υπάρχουν στα σχολεία μας. Το γιατί δεν υπάρχουν είναι μια άλλη συζήτηση. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχουν. Αν λοιπόν εξαιρεθούν από το μέτρο όσοι τρέχουν και σε άλλα σχολεία, τότε μπορεί να υπάρχουν καρέκλες για τους υπόλοιπους. Για υπολογιστές, ας μη το συζητήσουμε… Μαζί με το ωράριο έρχεται και η αυταξιολόγηση και η αξιολόγηση όλων των δομών και φυσικά των εκπαιδευτικών, που πρέπει, επιτέλους, να ξεκινήσει για να διαπιστώσουμε τι προβλήματα θα αποκαλυφθούν και να γίνει η προσπάθεια επίλυσής τους.
Οι αλλαγές που αναμένεται να δρομολογηθούν το 2018 στην εκπαίδευση είναι πάρα πολλές και αναμένεται να αλλάξει εντελώς το τοπίο. Μένει να ελπίσουμε ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση που έχει φτάσει μετά από τόσα χρόνια υποχρηματοδότησης σε οριακό σημείο. Δυστυχώς, όμως, η ταχύτητας των αλλαγών είναι πάντα αντιστρόφως ανάλογη της πιθανότητας επιτυχίας και δεν μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για την τελική έκβαση του εγχειρήματος.