Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021

Πανελλαδικές 2022: Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ από 1-13 Δεκεμβρίου


 Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2022 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.

Η προθεσμία για φέτος ορίζεται από Τετάρτη 1-12-2021 ως και Δευτέρα 13-12-2021 για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.

Ο υποψήφιος (μαθητής ή απόφοιτος) μπορεί να προμηθεύεται την Αίτηση – Δήλωση που αναλογεί στην περίπτωσή του είτε από το διαδίκτυο, είτε από το Λύκειό του. Στη συνέχεια  θα συμπληρώνει την Αίτηση - Δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο και θα προσέρχεται στο Λύκειό του, για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της. 

Για τους υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος της υπηρεσίας μας σχετικά με τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν.

Στην ίδια προθεσμία 1-12-2021 ως και 13-12-2021 οι υποψήφιοι που τυχόν ενδιαφέρονται για τα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής (το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, το Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, και το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων), εκτός από την Αίτηση-Δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλουν και σχετική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τα 3 Μουσικά Τμήματα.

Με την ευκαιρία ενημερώνουμε τους υποψηφίους:

1. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για  τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος και τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού πρέπει επιπλέον να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική, στο Λιμενικό ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρμόδια Υπουργεία και να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις, οι οποίες προγραμματίζονται για το διάστημα Μαρτίου-Απριλίου 2022. Οι παραπάνω προκηρύξεις θα διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αστυνομικά Τμήματα, την Πυροσβεστική και το Λιμενικό αντίστοιχα σε χρόνο που θα καθοριστεί από τα συναρμόδια Υπουργεία.

2. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τα ΤΕΦΑΑ και θα συμμετάσχουν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις, πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν την επιθυμία τους για τα ΤΕΦΑΑ, ώστε να συμμετάσχουν και στις πρακτικές δοκιμασίες (υγειονομική εξέταση και αγωνίσματα).

3. Υποψήφιοι για το 10%  των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση)  μπορούν  να είναι μόνο όσοι εξετάστηκαν πανελλαδικά το 2020 ή το 2021 (με τα ημερήσια ΓΕΛ ή με τα ημερήσια ΕΠΑΛ). Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων, δεν θα υποβάλουν τώρα την Αίτηση-Δήλωση, αλλά απευθείας μηχανογραφικό δελτίο.

Οι υποψήφιοι για το 10% με τελευταία εξέταση το 2020, θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους ΧΩΡΙΣ την προϋπόθεση της ΕΒΕ και θα διεκδικήσουν θέσεις σε ποσοστά ανάλογα του αριθμού των Μηχανογραφικών Δελτίων που θα υποβληθούν ανά σύστημα (παλαιό ή νέο), με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά το έτος συμμετοχής τους στις πανελλαδικές εξετάσεις.

 Οι υποψήφιοι για το 10% με τελευταία εξέταση το 2021, θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους ΜΕ την προϋπόθεση της ΕΒΕ, όπως αυτή διαμορφώθηκε στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2021.

4. Όσοι από τους υποψηφίους εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (για εισαγωγή στο 5% των θέσεων εισακτέων χωρίς εξετάσεις), πρέπει μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου να απευθυνθούν  σε κάποια από τις 14 αρμόδιες επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων, για να αποκτήσουν πιστοποιητικό της πάθησής τους. Αυτοί οι υποψήφιοι, εφόσον δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, δεν υποβάλλουν τώρα την Αίτηση-Δήλωση, αλλά θα καταθέσουν μηχανογραφικό σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα.

5. Δεδομένου ότι, η φετινή υποβολή της Αίτησης–Δήλωσης από τους υποψηφίους θα πραγματοποιηθεί εν μέσω έκτακτων υγειονομικών συνθηκών, υπενθυμίζουμε ότι όσοι απόφοιτοι ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους προσέρχονται στο Λύκειο για να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2022, θα εισέρχονται στη σχολική μονάδα κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδό τους :  [α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, ή [β] πιστοποιητικού νόσησης, ή [γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR προ 72 ωρών ή rapid test προ 48 ωρών).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ (Α-Δ) ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ή ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ/ΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ  2022

Υποβάλλεται στο Λύκειο από τους μαθητές ή αποφοίτους, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις της Γ΄ τάξης ημερήσιου ή της Γ΄ τάξης τριετούς εσπερινού  ΓΕΛ. Με την Αίτηση – Δήλωση (Α-Δ) ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:

- Την Ομάδα Προσανατολισμού στα 4 μαθήματα της οποίας θα εξεταστεί πανελλαδικά, για να έχει πρόσβαση σε ένα μόνο πεδίο. Κάθε Ομάδα Προσανατολισμού οδηγεί σε ένα ΜΟΝΟ επιστημονικό πεδίο, ειδικά η Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας οδηγεί ή στο 2ο πεδίο με Μαθηματικά ή στο 3ο πεδίο με Βιολογία.

-  Τα ειδικά μαθήματα που τυχόν επιθυμεί να εξεταστεί.

- Αν επιθυμεί να είναι υποψήφιος για Στρατιωτικές Σχολές/Αστυνομικές Σχολές/Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας/Σχολές του Λιμενικού Σώματος - (δεν έχουν αυτό το δικαίωμα οι υποψήφιοι με τα εσπερινά ΓΕΛ) - για Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.  Όσον αφορά αυτές τις Σχολές επισημαίνεται ότι τα σχετικά στοιχεία  της Α-Δ είναι απλώς ενδεικτικά της επιθυμίας του υποψηφίου για την εισαγωγή στα παραπάνω Τμήματα και Σχολές. Όμως για να μπορέσει τελικά να συμμετάσχει ο υποψήφιος στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στις ανωτέρω Σχολές πρέπει να υποβάλει οπωσδήποτε και αίτηση απευθείας στο Στρατό ή στην Αστυνομία ή στην Πυροσβεστική ή στο Λιμενικό ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις  προκηρύξεις  που θα εκδώσουν  τα αρμόδια Υπουργεία. Αντίθετα, ο υποψήφιος για τα ΤΕΦΑΑ πρέπει να δηλώσει υποχρεωτικά το στοιχείο 19.γ)6) για να μπορέσει να υποβάλει σχετική αίτηση στις επιτροπές Υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας που θα πληροφορηθεί από το σχολείο του την περίοδο των εξετάσεων, ώστε να συμμετάσχει στα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ

Η Α-Δ υποβάλλεται είτε στο Λύκειο αποφοίτησης είτε στο πλησιέστερο στην κατοικία Λύκειο, 1-12-2021 με 13-12-2021 από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, εκφράζει την αυθεντική βούληση του ενδιαφερόμενου και δεν τροποποιείται. Οι απόφοιτοι μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε Ομάδας Προσανατολισμού. Γενικά οι απόφοιτοι καταθέτουν υποχρεωτικά ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα επιδείξουν ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο αποδεικτικό της ταυτοπροσωπίας τους, προκειμένου να ελεγχθεί η ορθή καταχώριση του κωδικού 13. Υποψήφιοι από ξένα σχολεία και υποψήφιοι για τις πανελλαδικές εξετάσεις των εσπερινών ΓΕΛ χρειάζονται επιπλέον προϋποθέσεις ή/και δικαιολογητικά που θα πληροφορηθούν από το Λύκειό τους. Οι υποψήφιοι για τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες πρέπει να είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι και μόνο άρρενες υποψήφιοι.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (αναλύονται στη σχετική εγκύκλιο)

Ως πρώτη προϋπόθεση για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί η επίτευξη της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) του τμήματος. Για τα τμήματα που απαιτούν εξέταση σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα, απαιτείται και η επίτευξη ΕΒΕ ειδικού μαθήματος, ενώ για τα ΤΕΦΑΑ απαιτείται και η επίτευξη ΕΒΕ πρακτικών δοκιμασιών (αγωνίσματα).

Αν υποψήφιος δηλώσει ότι θα εξεταστεί σε μάθημα και δεν προσέλθει στην εξέταση, τότε θεωρείται ότι εξετάστηκε και πήρε γραπτό βαθμό μηδέν (0). Τα μόρια εισαγωγής προκύπτουν από τα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα κάθε ομάδας με ορισμένους συντελεστές βαρύτητας. Για να λάβει μέρος στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα πρέπει να συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις σε δύο από τα εξεταζόμενα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που δηλώνει.

Σχολές ή Τμήματα, για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση των υποψηφίων σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα:

α) Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ / Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ / Ναυτιλιακών Σπουδών του ΠΑ.ΠΕΙ./ Τουριστικών Σπουδών του ΠΑ.ΠΕΙ. / Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού Παν/μίου Αιγαίου / Τουρισμού του Ιονίου Παν/μίου εξετάζονται στο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Αγγλικά».

β) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ / Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ εξετάζονται στο ειδικό μάθημα «Γαλλικά».

γ) Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ / Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ εξετάζονται στο ειδικό μάθημα «Γερμανικά».

δ) Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ / Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ εξετάζονται στο ειδικό μάθημα «Ιταλικά».

ε) Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ εξετάζονται στο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Ισπανικά».

στ) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του ΠΑ.ΠΕΙ. / Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του ΠΑ.ΜΑΚ. / Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Παν/μίου / Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Παν/μίου / Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ / Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του ΑΠΘ / Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Παν/μίου Δυτ. Μακεδονίας / Διοίκησης Τουρισμού του ΠΑ.Δ.Α. / Διοίκησης Τουρισμού του Παν/μίου Πατρών / Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης εξετάζονται σε ένα από τα εξής ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών: «Αγγλικά», «Γαλλικά», «Γερμανικά», «Ιταλικά».

ζ) Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου εξετάζονται σε δύο από τα εξής ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών: «Αγγλικά», «Γαλλικά», «Γερμανικά».

η) Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ / Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ εξετάζονται στα δύο ειδικά μαθήματα «Αρμονία» και «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων».

θ) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ, του Πολυτεχνείου Κρήτης, του ΑΠΘ και των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας, Πατρών, Δημοκρίτειου Θράκης και Ιωαννίνων / Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του ΠΑ.Δ.Α. / Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του ΠΑ.Δ.Α. / Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. εξετάζονται στα δύο ειδικά μαθήματα «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο».

ι) Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΠΑ.Δ.Α. εξετάζονται ΜΟΝΟ στο  ειδικό μάθημα «Ελεύθερο Σχέδιο».

ΟΔΗΓΙΕΣ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ  ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ (Συμπληρώνονται μόνο τα γκρι στοιχεία)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1-13:  Συμπλήρωσε με κεφαλαία ευανάγνωστα γράμματα/αριθμούς τα ζητούμενα στοιχεία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 14-17: Αυτά τα στοιχεία θα συμπληρωθούν από το Λύκειο, ΟΧΙ από τον υποψήφιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18 :  Επιλέγεις με Χ, αν είσαι υποψήφιος ΜΟΝΟ για τα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής

                        19α : Επιλέγεις με Χ μία Ομάδα Προσανατολισμού που οδηγεί σε ένα ΜΟΝΟ επιστημονικό πεδίο με πανελλαδικές εξετάσεις στα 4 συγκεκριμένα μαθήματα. Οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας επιλέγουν ή το 2ο πεδίο με Μαθηματικά ή το 3ο πεδίο με Βιολογία, σύμφωνα με το μάθημα στο οποίο θα εξεταστούν.

                                                                        19β:  Επιλέγεις με Χ, αν επιθυμείς να εξεταστείς πανελλαδικά σε κάποιο/α από τα ειδικά /μουσικά μαθήματα.

                                                                        19γ:  Επιλέγεις με Χ, αν επιθυμείς κάποια/ες από τις επιλογές (η δήλωση για τα ΤΕΦΑΑ είναι υποχρεωτική).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18 και 19. β) 10+11):  Όποιος υποψήφιος/α επιλέξει ή το 18 ή το 19 β) 10+11, απαιτείται επιπλέον να υποβάλει και    τη σχετική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) για τα 3 Μουσικά Τμήματα.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Για το εξεταζόμενο μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία»

Αφορά μόνο τους υποψηφίους για τα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής

Χρησιμοποίησε έναν από τους παρακάτω κωδικούς για να συμπληρώσεις το κουτάκι 4 του πίνακα ii) στην Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τα 3 Μουσικά Τμήματα.

Κωδικός  Οργάνου ή Φωνής

 1.  Βιολί (Κλασικό)
 2.  Βιόλα
 3.  Βιολοντσέλο
 4.  Κοντραμπάσο
 5.  Κιθάρα κλασική
 6.  Κιθάρα ηλεκτρική
 7.  Μπάσο ηλεκτρικό
 8.  Πιάνο
 9.  Φλάουτο
 10.  Κλαρινέτο
 11. Όμποε
 12. Σαξόφωνο
 13. Φαγκότο
 14. Τρομπέτα
 15. Τρομπόνι
 16. Κόρνο
 17. Τούμπα
 18. Ακορντεόν
 19. Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά − Σύγχρονα)
 20. Παραδοσιακό Βιολί
 21. Κανονάκι
 22. Σαντούρι
 23. Ταμπουράς
 24. Ούτι
 25. Μπουζούκι (Τρίχορδο)
 26. Μαντολίνο
 27. Λύρα Κρητική
 28. Λύρα Μακεδονίας
 29. Λύρα Πολίτικη
 30. Λύρα Δωδεκανήσου
 31. Λύρα Ποντιακή
 32. Λαούτο
 33. Παραδοσιακό Κλαρίνο
 34. Γκάιντα
 35. Ζουρνάς
 36. Νέι − Καβάλι − Παραδοσιακοί Αυλοί
 37. Παραδοσιακά Κρουστά
 38. Φωνή

Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021

Το «προφίλ» των ελληνικών Πανεπιστημίων

 


Κατέχουμε την «πρωτιά» σε φοιτητικό πληθυσμό στην Ευρώπη , αλλά αποφοιτούν οι μισοί κάθε χρόνο

Το «προφίλ» των ελληνικών Πανεπιστημίων  παρουσίασε ο Πρόεδρος Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης Περικλής Μήτκας, κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής για τη διασύνδεση Πανεπιστημίων με οικονομία.

Ειδικότερα, ο Περικλής Μήτκας, ανέφερε τα εξής:

800 χιλιάδες οι εγγεγραμμένοι φοιτητές:   Στη χώρα, σήμερα, λειτουργούν 24 πανεπιστήμια και η ΑΣΠΑΙΤΕ στα οποία προσφέρονται 430 προγράμματα προπτυχιακών σπουδών από 427 τμήματα, 1110 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και 291 προγράμματα διδακτορικών σπουδών. Το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών και φοιτητριών σε όλες τις βαθμίδες είναι περίπου 800 χιλιάδες, εκ των οποίων οι περίπου 680 χιλιάδες είναι προπτυχιακοί, το 85%.

Ο αριθμός μελών ΔΕΠ:  Τα μέλη ΔΕΠ είναι   περίπου λίγο πάνω από 10.000. Αυτό, αυτομάτως, ανεβάζει την αναλογία των φοιτητών ανά διδάσκοντα σχεδόν στους 40. Μια πολύ υψηλή τιμή και μακράν την υψηλότερη μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. Αυτό βεβαίως οφείλεται στο γεγονός ότι υπολογίζουμε σε αυτές τις αναλογίες το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών και όχι μόνο τους ενεργούς.

Τι σπουδάζουν οι φοιτητές: Ένας στους πέντε φοιτητές - φοιτήτριες σπουδάζουν σε τμήματα μηχανικών και αυτό οφείλεται κυρίως στα πολλά τμήματα από τα πρώην ΤΕΙ που είχαν σαφώς τεχνολογική κατεύθυνση. Ένας στους πέντε διοίκηση επιχειρήσεων και νομικές σπουδές.  Το 13% περίπου τέχνες και ανθρωπιστικές επιστήμες. Άλλο ένα 13%, λίγο λιγότερο, κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία και πληροφόρηση. Οι φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, στατιστική σχεδόν στο 10%. Το 8% επιστήμες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. Η εκπαίδευση γύρω στο 5%.  Γεωπονία, δασοπονία και τα λοιπά 4% και πληροφορική το 3,5%. Βέβαια στις επιστήμες μηχανικού υπάρχουν πολλά τμήματα που εκπαιδεύουν μηχανικούς πληροφορικής. Ένα μεγάλο κομμάτι των φοιτητών στοχεύει στην εκπαίδευση μετά την αποφοίτησή του.

Ετήσια έκθεση της ΕΘΑΑΕ για το 2020:  Στην ετήσια έκθεση της ΕΘΑΑΕ για το 2020 που θα κατατεθεί μέχρι το τέλος του χρόνου στη Βουλή αποτυπώνονται οι διεθνείς εξελίξεις της ανώτατης εκπαίδευσης και παρουσιάζεται η θέση της Ελλάδας σε σχέση με χώρες μέλη του ΟΟΣΑ. Κάποια σημεία, συμπεράσματα από αυτή την έκθεση είναι ότι το ποσοστό κατόχων πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα και διεθνώς σημειώνει διαχρονική αύξηση. Στην Ελλάδα, στις ηλικίες 25 έως 34, βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ, στο 42% έναντι του 45% του ΟΟΣΑ. Αντίθετα στις ηλικίες 25 ως 64, δηλαδή αν περιλάβουμε και μεγαλύτερες ηλικίες, το ποσοστό των κατόχων πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπολείπεται. Είναι στο 32% έναντι 40% στις χώρες του ΟΟΣΑ. Οι γυναίκες με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπερτερούν αριθμητικά των ανδρών και στην Ελλάδα κατά 15% και διεθνώς. Η απασχόληση των πτυχιούχων στην Ελλάδα, όμως, βρίσκεται σημαντικά χαμηλότερα από ότι στις χώρες της Ευρώπης και του ΟΟΣΑ. Στους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 25 έως 64 είναι στο 76% η απασχόληση. Μεταξύ των νέων αποφοίτων, στις ηλικίες δηλαδή 25 έως 34 πέφτει λίγο περισσότερο. Η απασχόληση είναι στο 73%. Απέχει περίπου 12 ποσοστιαίες μονάδες από το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ. Φυσικά είναι και αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα.

«Πρωτιά» σε φοιτητικό πληθυσμό αλλά αποφοιτούν οι  μισοί: Ενώ ο φοιτητικός πληθυσμός στην Ελλάδα παραμένει μεταξύ των μεγαλύτερων στις χώρες της Ευρώπης και του ΟΟΣΑ,   ο αριθμός των αποφοίτων είναι χαμηλότερος. Θα σας αναφέρω ότι το 2019 – 20, στην ακαδημαϊκή χρονιά, ενώ εισήχθησαν περίπου 87.000 νέοι φοιτητές στο σύνολο των ελληνικών πανεπιστημίων και των ΤΕΙ αποφοίτησαν την ίδια χρονιά περίπου 44.000. Είναι κοντά το 50% και δεν είναι ένα στιγμιότυπο ετήσιο. Τα τελευταία πέντε χρόνια που έχουμε στοιχεία στην ΕΘΑΑΕ ο αριθμός, το ποσοστό των αποφοίτων μας σε σχέση με αυτόν που εγγράφονται στο σύνολο των πανεπιστημίων, που είναι ένας πολύ καλός δείκτης, είναι κοντά στο 50%.

Ολιγάριθμο το διδακτικό προσωπικό: Το διδακτικό προσωπικό στην Ελλάδα παραμένει το πλέον ολιγάριθμο σε σχέση με τον φοιτητικό πληθυσμό και παρουσιάζει τη δυσμενέστερη αναλογία μεταξύ γυναικών και ανδρών, μεταξύ των χωρών της Ευρώπης και του ΟΟΣΑ. Θυμίζω ότι για μια πολύ μεγάλη χρονική διάρκεια είχαν παγώσει οι προσλήψεις προσωπικού στα πανεπιστήμια λόγω των μνημονίων.

Η έρευνα:  Η έρευνα ,  στα ελληνικά ΑΕΙ σημειώνει σχετικά καλές επιδόσεις, οι οποίες ενισχύονται από την ενεργή συμμετοχή των ΑΕΙ στα ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα.

Διδάκτορες νέοι ερευνητές   μεταναστεύουν: Οι διδάκτορες νέοι ερευνητές στην Ελλάδα μεταναστεύουν προς αναζήτηση σταθερής απασχόλησης στο αντικείμενό τους, ενώ σημειώνουν το έλλειμμα καινοτομίας και αντίστοιχων θέσεων στις ελληνικές επιχειρήσεις σε ερωτηματολόγια σε έρευνες που έχουν γίνει.

Ένας στους τέσσερις  ότι αποφάσισαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα : Σε ποσοστό περίπου ένας στους τέσσερις, οι μεταδιδάκτορες δήλωσαν ότι αποφάσισαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα προκειμένου να μπορέσουν να συμμετάσχουν σε συγκεκριμένη δράση χρηματοδοτούμενη από το ΕΛΙΔΕΚ που στηρίζει την απασχόλησή τους, εκπαιδευτικά και ερευνητικά, στα πανεπιστήμια. Αξίζει να αναφερθεί ότι η εν λόγω δράση απέτρεψε την αναζήτηση απασχόλησης στο εξωτερικό για έναν στους τρεις, αλλά περίπου λίγο πάνω από τον έναν στους τρεις δήλωσε πως συνεχίζει να σκέφτεται αυτό το ενδεχόμενο. Οι τρεις πιο σημαντικοί λόγοι είναι η αναζήτηση συγκεκριμένου είδους απασχόλησης με ερευνητικό ακαδημαϊκό αντικείμενο η υφιστάμενη κατάσταση στη χώρα και οι προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Διεθνείς λίστες κατάταξης: Η παρουσία των ελληνικών πανεπιστημίων στις διεθνείς λίστες κατάταξης παραμένει σχετικά σταθερή με διακυμάνσεις της θέσης τους μεταξύ των οίκων αξιολόγησης. Διαβάζετε, κατά καιρούς, τις ανακοινώσεις και γνωρίζετε ότι κάποια πανεπιστήμια όπως το ΕΚΠΑ, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Κρήτης βρίσκονται συχνά στις πρώτες θέσεις μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων και σε θέσεις από το 200 έως το 400, 500 της παγκόσμιας κατάταξης.

Εξ αποστάσεως διδασκαλία λόγω πανδημίας:  Οι συνθήκες της πανδημίας οδήγησαν τα ιδρύματα να αντιμετωπίσουν πλήθος προκλήσεων για τη βέλτιστη αξιοποίηση τεχνολογίας σε ακαδημαϊκό και οργανωσιακό επίπεδο. Είδαμε τα πανεπιστήμια να παίρνουν σχεδόν άμεσα στην ψηφιακή εξ αποστάσεως διδασκαλία, ενίσχυσαν τον εξοπλισμό τους, εφαρμόζουν και αναπτύσσουν νέες τεχνικές και εκπαιδευτικό υλικό αποκτώντας πολύτιμη τεχνογνωσία που είναι απαραίτητη, πια, στη νέα εποχή.

Πιστοποίηση: Τα συστήματα διακυβέρνησης των πανεπιστημίων διεθνώς αυξάνουν τις απαιτήσεις για αυτονομία, λογοδοσία και αποτελεσματική διοίκηση. Γίνονται βελτιώσεις, προχωρούν μπροστά τα ελληνικά πανεπιστήμια συνεχώς και διαπιστώνεται αυτό μέσα από τις δράσεις πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ, η οποία έχει ολοκληρώσει την πιστοποίηση των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης ποιότητας όλων των ιδρυμάτων και, σχεδόν, όλων των προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών που λειτουργούσαν πριν το 2018.

Συγχωνεύσεις των πρώην ΤΕΙ με τα πανεπιστήμια: Στο επόμενο διάστημα, θα προχωρήσουμε στην πιστοποίηση των νέων προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών που προέκυψαν από τις συγχωνεύσεις των πρώην ΤΕΙ με τα πανεπιστήμια.

Τα συμπεράσματα από αυτές τις πιστοποιήσεις -γιατί σε κάθε πιστοποίηση που γίνεται από μία Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του εξωτερικού- κατατίθεται μία Έκθεση και γίνονται κάποιες παρατηρήσεις και προτάσεις για τη βελτίωση της κατάστασης. Τα συμπεράσματα, επομένως, από αυτήν την πιστοποίηση καταδεικνύουν την ανάγκη για την καθολική εφαρμογή της στρατηγικής διοίκησης στην τεκμηρίωση ποιότητας, την αύξηση της λογοδοσίας και της εξωστρέφειας.

Μεταξύ άλλων, υπογραμμίζεται η ανάγκη για τη συγκρότηση συμβουλευτικών Επιτροπών, για να αξιοποιείται με συστηματικό τρόπο η ανάδραση από εσωτερικά και εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη.
Προτείνεται η μεγαλύτερη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και δεδομένων για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων, η ενίσχυση των υποδομών και η αύξηση του πλήθους και της υποστήριξης του ακαδημαϊκού προσωπικού και η ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Τα συμπεράσματα πιστοποίησης των επιμέρους προγραμμάτων σπουδών, επίσης, καταδεικνύουν την ανάγκη βελτίωσης της δομής και του περιεχομένου των μαθημάτων, τη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας, την παρακολούθηση της προόδου των φοιτητών, τις προσλήψεις και την εξέλιξη του διδακτικού προσωπικού.

Συνεργασία και διασύνδεση των ΑΕΙ με την οικονομία και τη βιομηχανία: Ως προς τη συνεργασία και διασύνδεση των ΑΕΙ με την οικονομία και τη βιομηχανία έχουν γίνει σημαντικά βήματα στα ελληνικά πανεπιστήμια.

Πρώτον, οι λέξεις επιχειρηματικότητα και καινοτομία δεν είναι πια ταμπού για τα ελληνικά πανεπιστήμια. Προσφέρονται σεμινάρια, μαθήματα, μεταπτυχιακά προγράμματα και διεξάγονται φοιτητικοί διαγωνισμοί με μεγάλη συμμετοχή και των φοιτητών και των καθηγητών.

Δεύτερον, τα ΑΕΙ συνεργάζονται, εδώ και δεκαετίες, με ελληνικές και ξένες εταιρίες, στα πλαίσια ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων.

Τρίτον, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας -σήμερα Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας- προκηρύσσει συχνά προγράμματα χρηματοδότησης ερευνητικών έργων που προϋποθέτουν τη συνεργασία των ΑΕΙ με επιχειρήσεις. Το ίδιο κάνουν και άλλοι φορείς, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το ιδιαίτερα δημοφιλές πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

Τέταρτον, πιστοποιημένα εργαστήρια πανεπιστημίων προσφέρουν υπηρεσίες σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.

Πέμπτον, επιχειρήσεις χρηματοδοτούν εφαρμοσμένα ερευνητικά προγράμματα στα πανεπιστήμια, για να αναπτυχθεί η τεχνολογία που χρειάζονται οι ίδιες, ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικές.

Έκτον, το 2019, από τα συνολικά 716 εκατομμύρια ευρώ που κατευθύνθηκαν προς την ανώτατη εκπαίδευση για έρευνα και ανάπτυξη, τα 56 εκατομμύρια προήλθαν από επιχειρήσεις. Είναι μικρό το ποσοστό -γύρω στο 8%- και φυσικά παραμένει το μεγαλύτερο προς όλους χρηματοδότηση για έρευνα και ανάπτυξη να προέρχεται από το κράτος και από ευρωπαϊκά προγράμματα.

Έβδομο, ιδρύονται γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας για να υποστηρίξουν την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και τη δημιουργία τεχνοβλαστών.

Όγδοον, ιδρύονται τεχνών βλαστοί και αυξάνονται -όχι ακόμα εντυπωσιακά- οι πατέντες που κατατίθενται.

Ένατο, διοργανώνονται μέρες καριέρας από αρκετά ιδρύματα που δίνουν την ευκαιρία σε εκατοντάδες τελειόφοιτους και απόφοιτους να έρθουν σε επαφή με πιθανούς εργοδότες.

Και δέκατο, να ανακοινώνονται συμπράξεις Τμημάτων Σχολών Ιδρυμάτων με Επιμελητήρια και εργοδοτικούς φορείς, για συγκεκριμένους σκοπούς με συγκεκριμένους στόχους.

Κριτήρια για την  ετήσια τακτικής χρηματοδότησης στα ΑΕΙ: Η ΕΘΑΑΕ έχει προτείνει στο Υπουργείο, σε εφαρμογή του νόμου 4653, μια σειρά κριτηρίων για την κατανομή της συνολικής ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης στα ΑΕΙ.

Τα ποιοτικά αυτά κριτήρια εντάσσονται σε 5 ενότητες: Η μία από αυτές αφορά ακριβώς τη διασύνδεση με την κοινωνία, την αγορά εργασίας και την αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης. Περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια:

Πρώτον, συμμετοχή Τμημάτων και φοιτητών στην πρακτική άσκηση. Η πρακτική άσκηση είναι πολύ διαδεδομένη στα ελληνικά πανεπιστήμια και πάει καλά.

Δεύτερον, την παροχή υπηρεσιών προς οργανισμούς και επιχειρήσεις και υπηρεσίες από πιστοποιημένα εργαστήρια.

Τρίτον, την οργάνωση από τα Κέντρα Δια Βίου μάθησης που έχουν ιδρύσει τα πανεπιστήμια εκπαιδευτικών προγραμμάτων διά βίου μάθησης.

Τέταρτον, δράσεις μεταφοράς τεχνολογίας και αξιοποίησης της παραγόμενης γνώσης, όπως αυτές καταγράφονται με την ύπαρξη ή όχι γραφείου μεταφοράς τεχνολογίας ή και θερμοκοιτίδων, τον αριθμό διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τον αριθμό τεχνοβλιαστών που ιδρύθηκαν και τα έσοδα από πατέντες ή συμμετοχή σε τεχνοβλαστούς για το ίδρυμα.

Και τελευταίο, εφαρμογή γενικότερα δράσεων διασύνδεσης του ΑΕΙ με την αγορά εργασίας.

Διασύνδεση των προγραμμάτων σπουδών με την αγορά εργασίας: Ως προς τη διασύνδεση των προγραμμάτων σπουδών με την αγορά εργασίας, δηλαδή κατά πόσον προσφέρουν τα πανεπιστήμια αυτό που ζητά η εργασία, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα κυρίως λόγω του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των προπτυχιακών σπουδών.

Δεν είναι εύκολη η τροποποίηση   προπτυχιακού προγράμματος σπουδών: Με άλλα λόγια, η δημιουργία και η τροποποίηση ενός προπτυχιακού προγράμματος σπουδών δεν είναι εύκολη υπόθεση στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Ιδιαίτερα αν απαιτεί και ανάλογη αναπροσαρμογή των αντίστοιχων επαγγελματικών δικαιωμάτων. Συνήθως, οι αναδυόμενες επιστημονικές περιοχές εξυπηρετούνται από νέες κατευθύνσεις σπουδών ή κυρίως από προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και σειρές επιμορφωτικών σεμιναρίων.

Ίσως, μια πρόσφορη λύση προς αυτήν την κατεύθυνση θα ήταν η αποδέσμευση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών από το Τμήμα, πράγμα που θα επέτρεπε και τη λειτουργία διατμηματικών προγραμμάτων σπουδών, που σήμερα δεν επιτρέπονται.

Έλλειψη κατάλληλα καταρτισμένου εκπαιδευμένου προσωπικού: Συχνά διαβάζουμε στον Τύπο τα παράπονα επιχειρήσεων ή συνδέσμων επιχειρήσεων για την έλλειψη κατάλληλα καταρτισμένου εκπαιδευμένου προσωπικού. Η μομφή απευθύνεται μάλλον κυρίως προς τους πανεπιστημιακούς. Θα παρακολουθήσουμε και εμείς με ενδιαφέρον τις απόψεις που θα διατυπώσουν οι οικονομικοί φορείς, την επόμενη εβδομάδα, στην Επιτροπή.

Εσωτερικά προγράμματα επιμόρφωσης:  Τα πανεπιστήμια δεν μπορούν και δεν πρέπει να διδάσκουν την κάθε τεχνολογία και το κάθε εργαλείο που χρησιμοποιεί το σύνολο των επιχειρήσεων στη χώρα μας. Εκπαιδεύουν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, έτσι ώστε να μπορούν να μάθουν γρήγορα μια νέα μέθοδο, μια νέα διαδικασία που σχετίζεται με την επιστήμη τους. Οι εταιρείες που ζητούν εξειδικευμένο προσωπικό θα πρέπει να έχουν και εσωτερικά προγράμματα επιμόρφωσης στα εργαλεία που αυτές έχουν επιλέξει. Αυτό κάνουν οι περισσότερες εταιρείες, σε όλον τον κόσμο.

Παραμένει χαμηλός ο ρυθμός αποφοίτησης στα Τμήματα Πληροφορικής και Μηχανικών Υπολογιστών: Ενώ όλοι οι εργοδοτικοί φορείς -δημόσιοι και ιδιωτικοί- διαπιστώνουν έλλειψη στελεχών πληροφορικής και μηχανικών υπολογιστών, ο ρυθμός αποφοίτησης στα Τμήματα Πληροφορικής και Μηχανικών Υπολογιστών της χώρας παραμένει χαμηλός. Από τα στοιχεία που έχουμε, στη βάση δεδομένων, οι θέσεις προσφέρονται, από το 2015 μέχρι σήμερα, στα συναφή Τμήματα, περίπου 37 σε όλη τη χώρα –Πληροφορικής, Μηχανικών Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής- κυμαίνονται σε 8 με 9 χιλιάδες το χρόνο. Κάθε χρόνο, δηλαδή, μπαίνουν περίπου τόσοι. Στα ίδια Τμήματα και για το ίδιο χρονικό διάστημα, τα τελευταία 5 χρόνια, η συνολική ετήσια παραγωγή πτυχίων δεν ξεπερνά τις 4.000. Το γιατί μένουν μέσα στα πανεπιστήμια άνθρωποι, οι οποίοι έχουν εξασφαλισμένες θέσεις εργασίας, μεγάλη ζήτηση μετά την αποφοίτησή τους, πρέπει να διερευνηθεί.

Εθνικό σύστημα ιχνηλάτησης της επαγγελματικής πορείας αποφοίτων: Προκύπτει, επομένως, η ανάγκη καλύτερης παρακολούθησης πορείας των φοιτητών, κατά τη διάρκεια σπουδών τους. Αλλά, κυρίως, μετά την αποφοίτησή τους, μετά τη λήψη του πτυχίου. Η Ελλάδα συμμετέχει για πρώτη φορά στο ευρωπαϊκό και εθνικό σύστημα ιχνηλάτησης της επαγγελματικής πορείας αποφοίτων. Είναι κάτι που ξεκινάει σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχει χρηματοδότηση. Θα μπουν, σιγά σιγά, όλα τα πανεπιστήμια και αρχίζουν να ενδιαφέρονται για το τι κάνουν οι απόφοιτοι τους, όσο ενδιαφέρεται ή πρέπει να ενδιαφέρεται και η Κυβέρνηση και η κοινωνία, αλλά και οικονομικοί φορείς.

Έτσι αναπτύσσεται ένα ευρωπαϊκό δίκτυο ιχνηλάτησης αποφοίτων, θεσμοθετούνται εθνικά κέντρα αναφοράς και λαμβάνεται μέριμνα για την επιστημονική και οικονομική υποστήριξη των πανεπιστημίων σε σχέση με αυτό το θέμα.

Προτάσεις

Ο Π. Μήτκας διατύπωσε τις ακόλουθες προτάσεις:

Θεωρούμε ότι η θεσμοθέτηση των βιομηχανικών διδακτορικών είναι μία δράση, η οποία θα βοηθήσει στη μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των πανεπιστημίων και των ελληνικών εταιρειών.
 Τα βιομηχανικά διδακτορικά είναι πολύ διαδεδομένα σε χώρες του ευρωπαϊκού βορρά, όπως Δανία, Ολλανδία, Σουηδία και πολλοί δικοί μας απόφοιτοι αποφασίζουν να τα επιλέξουν σαν πρόταση για μεταπτυχιακές σπουδές και προβλέπονται και στα κονδύλια του Υπουργείου από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Σίγουρα θα πρέπει να γίνουν παραπάνω βήματα για να απελευθερωθούν οι ΕΛΚΕ από το δημόσιο λογιστικό.

Αυτό το ζητάνε όλα τα πανεπιστήμια και είναι σωστό.

Προτείνεται από τις περισσότερες επιτροπές πιστοποίησης που έχουν δει τμήματα μηχανικών, διοίκησης επιχειρήσεων και θετικών επιστημών, να θεσπιστεί συμβουλευτική επιτροπή για κάθε τμήμα από επιχειρηματικά στελέχη, η οποία θα μεταφέρει στα μέλη ΔΕΠ τις τάσεις και τις ανάγκες της εκάστοτε αγοράς εργασίας.

Προτείνουμε, επίσης, να θεσπιστούν κίνητρα για την προσφορά υποτροφιών στα πανεπιστήμια από τις εταιρείες.

Ενδεχομένως, νομοθετική ρύθμιση για τη λειτουργία διατμηματικών προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών και η περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοδότησης της βασικής έρευνας, αλλά και της υποστήριξη υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων, ενδεχομένως μέσω του ΕΛΙΔΕΚ ή άλλων οργανισμών.
Θα πρέπει να αποφασίσουμε ως χώρα αν τα πανεπιστήμια μας θα αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό, την κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης ή αν απλώς θα στηρίζουν την τοπική ανάπτυξη με τη λειτουργία τους, με την παρουσία τους.

Θα θυμίσω ότι καμία οικονομική κρίση δεν ξεπεράστηκε χωρίς ισχυρή και ποιοτική ανώτατη εκπαίδευση και ότι το δημόσιο πανεπιστήμιο ισχυροποιείται όταν έχει διακομματική στήριξη με διάρκεια στο χρόνο. 

Ο πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ, απαντώντας σε ερωτήσεις Βουλευτών τόνισε τα εξής:

Χρειαζόμαστε  χρειάζονται νέους ανθρώπους, νέο αίμα στα Πανεπιστρήμια: Όσον αφορά την αναπλήρωση των μελών ΔΕΠ. Το είπα και θα συνεχίσω να το λέω, ότι τα Πανεπιστήμια χρειάζονται νέους ανθρώπους, νέο αίμα και για τις νέες τεχνολογίες και για τις νέες αναδυόμενες επιστήμες. Για να διδαχθεί κάτι καινούργιο, κάτι που βγήκε πριν από πέντε χρόνια, χρειαζόμαστε νέους ανθρώπους. Δεν μπορεί να το διδάξει ένας καθηγητής που είναι 30 χρόνια σε κάποιο τμήμα. Επομένως, χρειάζεται νέο αίμα στα Πανεπιστήμια.

Η Ελλάδα θα έπρεπε να είναι πρωτοπόρος Ανθρωπιστικές Σπουδές:  Η Ελλάδα θα έπρεπε να είναι πρωτοπόρος σε αυτό που ονομάζεται, Digital Humanities, γιατί έχουμε και το πανεπιστημιακό υπόβαθρο, την πρωτοπορία αν θέλετε στις Ανθρωπιστικές Σπουδές, έχουμε τους αρχαιολογικούς χώρους, το πρωτογενές υλικό και όμως δεν έχουμε καταφέρει να στήσουμε ένα πρόγραμμα σπουδών σε όλη τη χώρα σε αυτήν την κατεύθυνση.

Εκεί εμπλέκονται, αυτό που σωστά ανέφερε και κάποιος άλλος νομίζω, τα επαγγελματικά δικαιώματα. Τα επαγγελματικά δικαιώματα χρειάζεται να είναι περιχαρακωμένα για το δημόσιο κυρίως, αλλά, όταν κάποιος θέλει να δουλέψει έξω και θέλει να σπουδάσει κάτι διαφορετικό θα έπρεπε να έχει αυτήν τη δυνατότητα. Αυτή τη στιγμή το Ελληνικό Πανεπιστήμιο δεν έχει αυτήν την ευελιξία σε προπτυχιακό επίπεδο. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο έχει ευελιξία, το κάνει και το κάνει καλά. Γι’ αυτό από τα 430 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών φτάνουμε να έχουμε 1100 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών καλύπτοντας όλη την γκάμα.

Να υπάρχει   ανάλογος αριθμός διδασκόντων και οι ανάλογες υποδομές : Εάν η πολιτεία θέλει να μπαίνουν στα πανεπιστήμια αυτοί οι αριθμοί των φοιτητών θα πρέπει να διασφαλίζει ότι θα υπάρχει και ο ανάλογος αριθμός διδασκόντων και οι ανάλογες υποδομές. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει τα πανεπιστήμια να λειτουργούν με έναν αποδεκτό λόγο φοιτητών ανά διδάσκοντα. Όχι, δεν έχω αντίρρηση στο να μπαίνουν περισσότεροι στα πανεπιστήμια.

Η  λύση     δεν είναι η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων: Η  λύση στα προβλήματα του δημόσιου πανεπιστημίου δεν είναι η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Η ελληνική κοινωνία έχει κάνει μια τεράστια επένδυση στο δημόσιο πανεπιστήμιο, η ΕΘΑΑΕ φροντίζει για τη βελτίωση της ποιότητας στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Έχω υπηρετήσει στο δημόσιο πανεπιστήμιο και θέλω να προχωρά, να βελτιώνεται και να ανεβαίνει διαρκώς. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να λειτουργούν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αλλά δεν αποτελούν τη λύση στα προβλήματα, αν θεωρήσουμε ότι έχουμε μόνο προβλήματα, του δημόσιου πανεπιστημίου.

Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021

Εγκύκλιος: Μάρτιο- Απρίλιο οι προκαταρκτικές εξετάσεις των υποψηφίων για τις Σχολές Στρατιωτικές, Αστυνομίας, Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος

 


Λαμβάνοντας υπόψη αιτήματα υποψηφίων στα οποία διαπιστωνόταν ο μη επαρκής χρόνος προετοιμασίας τους, αποφασίστηκε εφεξής η διεξαγωγή των ΠΚΕ καθώς και των υγειονομικών εξετάσεων των ΑΕΝ την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου κάθε έτους, αρχής γενομένης από το έτος 2022.

Αυτό αναφέρει εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Συνεπώς, για τους υποψήφιους που θα υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο το σχολικό έτος 2021-2022, προκειμένου να εισαχθούν σε Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας οι ΠΚΕ καθώς και οι υγειονομικές εξετάσεις για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού θα διεξαχθούν την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου του 2022.

Όσον αφορά τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των ΠΚΕ των παραπάνω υποψηφίων καθώς και τις λοιπές λεπτομέρειες, θα καθορισθούν με τις σχετικές προκηρύξεις των αρμόδιων υπουργείων.

Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021

Πανελλαδικές 2022: Όλες οι αλλαγές


 Τρία Μηχανογραφικά-Περιορισμός δηλώσεων τμημάτων στο Α΄ Μηχανογραφικό και χωρίς περιορισμό στο Β' Μηχανογραφικό΄

Αλλαγές “κλειδιά” στο σύστημα εισαγωγής των υποψηφίων στα ΑΕΙ θα ισχύσουν στις επόμενες Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Ωστόσο δεν αποκλείεται να δούμε και διορθωτικές κινήσεις εν μέσω του νέου σχολικού έτους αν λάβουμε υπόψιν το γεγονός ότι η υπουργός Παιδείας   Ν. Κεραμέως, πριν ένα μήνα  προέτρεψε τους Πρυτάνεις να καταθέσουν προτάσεις σχετικά με τους τρόπους εισαγωγής στα ΑΕΙ, διότι όπως τόνισε τα Πανεπιστήμια πρέπει να έχουν μεγαλύτερο λόγο στα κριτήρια βάσει των οποίων εισάγονται οι φοιτητές.

Ειδικότερα οι αλλαγές που θα συναντήσουν οι υποψήφιοι είναι οι εξής:

Σχολές  Στρατιωτικές,  Αστυνομίας, Πυροσβεστικού  και Λιμενικού Σώματος: Οι  υποψήφιοι  που του χρόνου θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και θα είναι υποψήφιοι για τις Σχολές  Στρατιωτικές,  Αστυνομίας, Πυροσβεστικού  και Λιμενικού Σώματος, τις  προκαταρκτικές εξετάσεις, το υπουργείο Παιδείας εξετάζει   να τις δώσουν την Άνοιξη του 2022 και όχι τον ερχόμενο Οκτώβριο ή Νοέμβριο όπως αρχικά ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας.

Λατινικά: Από το επόμενο σχολικό έτος 2021-22 οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών θα εξετάζονται  στο μάθημα των Λατινικών αντί για το μάθημα της Κοινωνιολογίας (Πατήστε εδώ για να δείτε το Πρόγραμμα Σπουδών).

Τι θα ισχύσει στα Λατινικά για τους υποψήφιους των προηγούμενων ετών: Για τους υποψήφιους των προηγούμενων ετών το υπουργείο Παιδείας έχει αποφασίσει οριστικά ότι θα διαγωνιστούν στα Λατινικά  και όχι στην Κοινωνιολογία.

Από του χρόνου θα υπάρχουν τρία Μηχανογραφικά.

Α΄ Μηχανογραφικό: Οι υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ. που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες, καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων συμπληρώνουν μηχανογραφικό δελτίο (μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης). Σε αυτό επιλέγουν καθορισμένο αριθμό τμημάτων, σχολών ή εισαγωγικών κατευθύνσεων από το επιστημονικό πεδίο, στο οποίο έχουν πρόσβαση.

Ο αριθμός των τμημάτων που θα επιλέγουν οι υποψήφιοι είναι το 10% των τμημάτων επί του συνόλου του Επιστημονικού Πεδίου.

Β΄  Μηχανογραφικό: Παράλληλα με το Α Μηχανογραφικό με τις προτιμήσεις των τμημάτων για τα ΑΕΙ, οι υποψήφιοι θα συμπληρώνουν το Β Μηχανογραφικό με τις ειδικότητες για τα ΙΕΚ.

Γ΄ Μηχανογραφικό: Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων, οι υποψήφιοι που δεν έχουν εισαχθεί σε καμία από τις δηλωθείσες επιλογές τους στα ΑΕΙ,  μπορούν να συμπληρώσουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου (μηχανογραφικό δελτίο δεύτερης φάσης), επιλέγοντας χωρίς περιορισμό επιλογών, όσες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις επιθυμούν από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση με βάση την Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και τη βαθμολογική τους επίδοση. Στη διαδικασία αυτή οι υποψήφιοι διεκδικούν τις θέσεις των οικείων σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, οι οποίες δεν πληρώθηκαν κατά τη διαδικασία του Α Μηχανογραφικού.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ποια είναι η εξεταστέα -διδακτέα ύλη;

 • Πατήστε εδώ για να δείτε την ύλη για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
 • Πατήστε εδώ εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων - Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.)

Ποιος είναι ο τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια;

 • Πατήστε εδώ για να ανολιξετε τον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια

Ποιες αλλαγές θα έχει  το Μηχανογραφικό του 2022;

Αλλαγές στο Μηχανογραφικό του 2022 προβλέπει απόφαση του υπουργείου Παιδείας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση:

 1.      Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του ΕΚΠΑ εντάσσεται και στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο «ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» παράλληλα με το 3ο και 4ο που ήταν ήδη ενταγμένο.
 2.     Το Τμήμα  Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, εντάσσεται και στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο «ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» παράλληλα με το 4ο που ήταν ήδη ενταγμένο.
 3.     Το νέο Τμήμα της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) – Μετεωρολόγων (ΜΤ), εντάσσεται στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο «ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ».
 4.     Το νέο Τμήμα της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) – Έρευνας Πληροφορικής (ΕΠ), εντάσσεται στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο «ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο «ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».
 5.     Τα νέα Τμήματα της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) – Διοικητικών (Δ) και Ικάρων (ΣΙ) – Εφοδιαστών (Ε), εντάσσονται στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο  «ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».
 6.     Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου εντάσσεται και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο «ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», παράλληλα με το 2ο που ήταν ήδη ενταγμένο.

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής θα παραμεινει η ίδια και το χρόνου;

Η υπουργός Παιδείας θα ζητήσει  από όλα τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εφόσον το επιθυμούν να τροποποιήσουν του Συντελεστές (0,80 έως 1,20) της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής. Θεωρείται βέβαιο ότι πολλά τμήματα, αφού πλέον διαπιστωσαν πως λειτουργεί στην πράξη η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής ,θα τροποποιήσουν τον Συντελεστή. Δηλαδή κάποια τμήματα που όρισαν τον ανώτατο Συντελεστή 1,20 ενδεχομένως να τον μειώσουν ή αντίτοιχα κάποια τμήματα που είχαν χαμηλότερο Συντελεστή να τον αυξήσουν.

Ήδη έχει ψηφιστεί σχετική τροπολογία.

Τι θα ισχύσει για τους Συντελεστές Βαρύτητας των Πανεπιστημίων ;

Οι συντελεστές βαρύτητας που αποδίδονται στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, καθορίζονται (μέχρι 31 Μαίου)  με απόφαση της συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται έπειτα από πρόταση κάθε σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης και αφορά στην εισαγωγή στην οικεία σχολή, το τμήμα ή την εισαγωγική κατεύθυνση.

Στην περίπτωση των εισαγωγικών κατευθύνσεων η πρόταση υποβάλλεται από το τμήμα, στο οποίο υπάγονται.

Ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα εκφράζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) και δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 20%.

Το άθροισμα των συντελεστών αποδίδει το 100%. Στις περιπτώσεις των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες, ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται στο ειδικό μάθημα ή τις πρακτικές δοκιμασίες είναι είτε 10% είτε 20%.

Οι σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ένα (1) ή δύο (2) ειδικά μαθήματα με επιλογή των υποψηφίων μεταξύ περισσοτέρων, αποδίδουν τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας σε όλα τα ειδικά μαθήματα επιλογής, ο οποίος είναι είτε 10% είτε 20%.

Στις περιπτώσεις των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, στις οποίες εξετάζονται δύο (2) ειδικά μαθήματα το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας που τους αποδίδονται είναι το 20% και το ποσοστό που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα ειδικά μαθήματα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 8%.

Τα ποσοστά που αποδίδουν τα ειδικά μαθήματα προστίθενται στο 100% που αποδίδουν τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα. Εάν για οποιονδήποτε λόγο, κάποιο ίδρυμα εισαγωγής δεν καθορίζει τους ανωτέρω συντελεστές βαρύτητας, αυτοί καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι συντελεστές βαρύτητας του προηγούμενου εδαφίου αποδίδονται στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο και αξιοποιούνται για την εισαγωγή σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις του οικείου επιστημονικού πεδίου, για τις οποίες αυτοί δεν έχουν οριστεί με απόφαση της συγκλήτου.

 Για τον καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ισχύουν οι ίδιοι περιορισμοί που εφαρμόζονται κατά τον καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας με απόφαση της συγκλήτου.

Τι θα ισχύσει για τους Συντελεστές Βαρύτητας στις Σχολές Στρατιωτικές, Αστυνομικές, Πυροσβεστικής, Λιμενικού και ΑΣΤΕ;

Οι  Συντελεστές Βαρύτητας στις Σχολές Στρατιωτικές, Αστυνομικές, Πυροσβεστικής, Λιμενικού και ΑΣΤΕ ήδη έχουν καθοριτεί.

Πατήστε εδω για να τους δείτε

Ποια είναι τα τέσσερα νέα τμήματα Στρατιωτικών Σχολών θα ενταχθούν στο Μηχανογραφικό του 2022;

Τέσσερα νέα τμήματα  Στρατιωτικών Σχολών θα  περιλαμβάνει το νέο  Μηχανογραφικό  , που θα συμπληρώσουν οι υποψήφιοι στις επόμενες Πανελλαδικές Εξετάσεις, του 2022

Πρόκειται για τα εξής τμήματα:

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ

Και τα τέσσερα τμήματα έχουν ορίσει τον ανώτατο Συντελεστή Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, που είναι το 1,20.

Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν Μηχανογραφικό για ΙΕΚ μπορούν να συμμετάσχουν στη Β φάση Μηχανογραφικού για ΑΕΙ;

Στη διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου δεύτερης φάσης,  δύνανται να συμμετέχουν και οι υποψήφιοι, οι οποίοι υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο για τα ΙΕΚ.

Πότε θα μάθουν οι υποψήφιοι την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, ανά τμήμα;

Το σίγουρο είναι ότι η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής  ανά τμήμα θα γίνει  γνωστή  πριν οι υποψήφιοι συμπληρώσουν το Μηχανογραφικό με τις Σχολές προτίμησης τους.

Πως θα προκύπτει η βάση εισαγωγής των υποψηφίων στα ΑΕΙ;

Η ελάχιστη  βάση εισαγωγής  θα ορίζεται από κάθε Πανεπιστημιακό Τμήμα ως ποσοστό του μέσου όρου των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων στο σύνολο των μαθημάτων (Μ1, Μ2, Μ3, Μ4) του επιστημονικού πεδίου στο οποίο αντιστοιχεί το Τμήμα.

Ηδη όλα τα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης όρισαν τους συντελεστές τους ανά τμήμα και για να αλλάξουν θα πρέπει να υπάρχει αιτιολογία.

Μπορεί το τμήμα να ορίζει αυθαίρετα όποιον συντελεστή επιθυμεί;

Οχι. Έχει τεθεί , με απόφαση της υπουργού Παιδείας Ν. Κεραμέως,  μία απόκλιση από το Μέσο Όρο  των μέσων βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων του Επιστημονικού Πεδίου, που είναι από  80%  έως   120% επί του Μέσου όρου.

Μπορεί να δοθεί ένα παράδειγμα;

Για παράδειγμα εάν η μέση επίδοση των μαθητών σε ένα Επιστημονικό Πεδίο είναι ο βαθμός 12 τότε η ακριβής βάση εισαγωγής θα εξαρτάται από το συντελεστή που έχει θέση το τμήμα . Εάν έχει θέση συντελεστή 100%, τότε η βάση θα είναι 12 , εάν έχει θέση συντελεστή 80% τότε η βάση θα είναι 9,6, εάν έχει θέσει συντελεστή 110% ο βάση θα είναι 13,20.

Εάν ένα Επιστημονικό Πεδίο  έχει μέση επίδοση των μαθητών 10 και ένα  τμήμα ορίσει συντελεστή 80% η βάση θα διαμορφωθεί στο 8.

Πότε οι υποψήφιοι θα συμπληρώσουν  το Α’ Μηχανογραφικό και πόσα τμήματα θα μπορούν να δηλώσουν;

Το Α Μηχανογραφικό θα συμπληρωθεί από το σύνολο των υποψηφίων κανονικά τη χρονική περίοδο που ορίστηκε και στις απερχόμενες Πανελλαδικές. Οι υποψήφιοι σ' αυτή  τη φάση θα έχουν δικαίωμα να συμπληρώσουν το 10% των τμημάτων του Επιστημονικού Πεδίου.

Τα αποτελέσματα πότε θα εκδοθούν ;

Τα αποτελέσματα  του Α΄Μηχανογραφικού θα εκδοθούν πριν τον 15αύγουστο  (σ.σ. φέτος  οι βάσεις και τα ονόματα των επιτυχόντων , επειδή δεν υπάρχει Β Μηχανογραφικό θα ανακοινωθούν μετά τις 25 Αυγούστου, όπως κάθε χρόνο) .Παράλληλα θα ανακοινωθούν οι κενές θέσεις που έχουν προκύψει για να μπουν στο Β' Μηχανογραφικό.

Είναι βέβαιο; και γιατί τα προηγούμενα χρόνια τα αποτελέσματα ανακοινώνονταν τέλη Αυγούστου;

Το υπουργείο Παιδείας μπορούσε να εκδώσει τα αποτελέσματα τέλη Ιουλίου, αλλά λόγω των ειδικών εξετάσεων για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές   και Αστυνομικές  Σχολές υπήρχε αυτή η καθυστέρηση.

Το υπουργείο Παιδείας έχει συνεχή διαβούλευση με τα συναρμόδια υπουργεία Προστασίας του πολίτη και Άμυνας, προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες έκδοσης των αποτελεσμάτων και των Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών. Από τις συζητήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα προκύπτει ότι, από την επόμενη χρονιά, τα αποτελέσματα μπορούν να εκδοθούν το αργότερο  πριν τον 15αύγουστο, ίσως και νωρίτερα.

Το δεύτερο Μηχανογραφικό πότε θα συμπληρωθεί;

Μόλις ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του Α΄ Μηχανογραφικού θα δοθεί μία προθεσμία δέκα ημερών προκειμένου οι υποψήφιοι να συμπληρώσουν το Β Μηχανογραφικό.

Το Β΄ Μηχανογραφικό ποια τμήματα θα έχει;

Θα έχει μόνο τα τμήματα που έχουν μείνει κενές θέσεις από τα αποτελέσματα του Α Μηχανογραφικού. Για παράδειγμα   εάν δεν μείνουν κενές θέσεις στη Νομική ή Ιατρική Αθήνας από τα αποτελέσματα που θα εκδοθούν του Α Μηχανογραφικού , τότε αυτά τα τμήματα δεν θα συμπεριληφθούν στο Β΄ Μηχανογραφικό.

Το Β’ Μηχανογραφικό ποιοι θα έχουν δικαίωμα να το συμπληρώσουν;

Δικαίωμα συμπλήρωσης του Β Μηχανογραφικού έχουν μόνο όσοι δεν εισήχθησαν σε κάποιο τμήμα κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων του Α Μηχανογραφικού.

Πόσα τμήματα μπορεί να δηλώσει ο υποψήφιος στο Β΄ Μηχανογραφικό; Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής ανά τμήμα θα είναι η ίδια  με το Α Μηχανογραφικό ή θα αλλάξει;

Όσα τμήματα  θέλει μπορεί να δηλώσει ο υποψήφιος στο Β΄ Μηχανογραφικό, από όσα έχει πρόσβαση με βάση το Επιστημονικό Πεδίο του . Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός.;Όσον  αφορά τις βάσεις αυτές δεν αλλάζουν . Θα είναι οι ίδιες  με το Α’ Μηχανογραφικό.

Πότε θα εκδοθούν τα αποτελέσματα του Β΄ Μηχανογραφικού;

Εκτιμάται ότι θα εκδοθούν την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου  ή στις  αρχές του Σεπτέμβρη.

Ένα τμήμα κάθε πότε μπορεί να αλλάζει το συντελεστή για τη διαμόρφωση της βάσης;

Αυτή η δυνατότητα θα δοθεί από το υπουργείο Παιδείας, με την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύεται από τεκμηριωμένη αιτιολογική  έκθεση.

Οι επιτυχόντες με το Β'   Μηχανογραφικό  θα μπορούν να κάνουν αίτηση μετεγγραφής σε αντίστοιχο τμήμα    που θα είναι  στα αποτελέσματα του Α Μηχανογραφικού κι ενδεχομένως να μην είναι στο Β' Μηχανογραφικό;

Το ερώτημα το θέσαμε στο υπουργείο Παιδείας και η απάντηση που λάβαμε είναι "Φυσικά και θα μπορούν να κάνουν αίτηση μετεγγραφής ανεξάρτητα εάν η εισαγωγή  του υποψηφίου έγινε με το Β Μηχανογραφικό".

Σε ποια μαθήματα θα εξεταστούν οι υποψήφιοι για τα ΕΠΑΛ;

Το σύνολο των υποψηφίων εξετάζεται σε τέσσερα (4) μαθήματα της τελευταίας τάξης ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ., από τα οποία δύο (2) μαθήματα είναι γενικής παιδείας και δύο (2) μαθήματα ειδικότητας.  Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διεξάγονται, σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα που τίθενται αποκλειστικά από κεντρική επιτροπή εξετάσεων.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα μαθήματα

Πότε θα συμπληρώσουν το Μηχανογραφικό οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ;

Οι υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά από την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες, καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων, συμπληρώνουν μηχανογραφικό δελτίο. Σε αυτό επιλέγουν καθορισμένο αριθμό σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων από τους τομείς και την κοινή ομάδα, όπου έχουν πρόσβαση.

Ποιοι είναι οι Συντελεστές Βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των ΕΠΑΛ για την εισαγωγή για την εισαγωγή στις Σχολές Στρατιωτικές, Αστυνομικές, Πυροσβεστικής, Λιμενικού και ΑΣΤΕ;

Πατήστε εδώ  για  να δείτε τους Συντελεστές Βαρύτητας

Ποια είναι τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα υποψηφίων Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. , για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση;

Πατήήστε εδώ για να δείτε τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα