Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016

Ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης για τη Νεοελληνική Γλώσσα και τη Νεοελληνική Λογοτεχνία στο Γυμνάσιο

Δειγματικά κριτήρια  αξιολόγησης – γραπτής εξέτασης για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στο Γυμνάσιο εξέδωσε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής,  προκειμένου  να υποστηριχθούν οι εκπαιδευτικοί στη σύνταξη δικών τους κριτηρίων που θα είναι συνεπή με τους στόχους και το πνεύμα του ΠΔ και των «Οδηγιών για τον εξορθολογισμό της ύλης» (Αρ. Πρωτ. 148083/Δ2/13-09- 2016/ΥΠ.Π.Ε.Θ, εφεξής: «Οδηγίες»).
 παράθεση των ενδεικτικών κριτηρίων είναι με την εξής σειρά: στο Α ́ μέρος τα κριτήρια ανακεφαλαιωτικών εξετάσεων Ιουνίου στο μάθημα της Νεοελληνικής γλώσσας και Γραμματείας για κάθε τάξη του Γυμνασίου και στη συνέχεια, στο Β ́ μέρος, τα κριτήρια αξιολόγησης ωριαίας διάρκειας. Στο κριτήριο αξιολόγησης για τη Νεοελληνική Γραμματεία Α ́ Γυμνασίου παρατίθενται δύο ενδεικτικά παραδείγματα αξιολόγησης, ένα για ποίημα και ένα για πεζογράφημα.
Για την εκπόνηση των κριτηρίων συνεργάστηκαν οι φιλόλογοι: α) Παπαδοπούλου Ελένη, Σύμβουλο Γ και Συντονίστρια της Μονάδας Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φιλολογίας του ΙΕΠ, β) Ζάγκα Ελευθερία, γ) Κουντουρά Νικολίνα, δ) Μπαλτά Βενετία , ε) Νέζη Μαρία, Σχολικές Σύμβουλους ΠΕ02 και στ) Βεκρή Ελευθέριο, Σύμβουλο του Ι.Ε.Π., στον οποίο ανατέθηκε ο ρόλος του συντονιστή της ομάδας.

Share this

0 Comment to "Ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης για τη Νεοελληνική Γλώσσα και τη Νεοελληνική Λογοτεχνία στο Γυμνάσιο"

Δημοσίευση σχολίου