Πέμπτη 30 Απριλίου 2015

Απορρίφθηκε πρόταση για εισαγωγή στις Επιστήμες Οικονομίας - Πληροφορικής


Δεν έγινε αποδεκτό η πρόταση της ΟΛΜΕ, ώστε στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο ,δηλαδή στις Επιστήμες Οικονομίας Πληροφορικής, να είναι εφικτή η πρόσβαση και από την 1η Ομάδα Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών. 

Σύμφωνα με πληροφορίες μας το εξεταστικό έχει κλειδώσει και δεν αναμένονται αλλαγές στα όσα αναφέρονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που κατατίθεται άμεσα στη Βουλή.

Όσον αφορά τα ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ Λυκείου αυτό έχει ήδη δημοσιευτεί. Για τη Β Λυκείου δεν υπάρχει αναφορά αλλά πληροφορίες μας θέλουν να επιστρέφει στα μαθήματα κατεύθυνσης η Χημεία της Β Λυκείου. 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ΟΛΜΕ δεκτό έγινε το αίτημά της για κατάργηση των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης από το νέο σχολικό έτος.

Τετάρτη 29 Απριλίου 2015

Μέχρι τις 13/5 το αργότερο πρέπει να διανεμηθούν τα δελτία εξεταζομένων

Μέχρι τις 13 Μαΐου το αργότερο θα πρέπει να έχουν διανεμηθεί στους δικαιούχους τα δελτία εξεταζόμενου σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σε εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας που αναρτήθηκε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
Πιο αναλυτικά γνωστοποιείται ότι το Δελτίο Εξεταζομένου θα εκτυπώνεται προσυμπληρωμένο (εκτός από το εξεταστικό κέντρο για τα 6 ή 7 πανελλαδικά μαθήματα) από το ΠΣ myschool. Με το Δελτίο Εξεταζομένου πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ 2015, θα πρέπει να εφοδιαστούν από τα ΓΕΛ όλοι οι μαθητές της Γ’ τάξης των Ημερησίων και της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Γενικών Λυκείων, καθώς και οι απόφοιτοι προηγούμενων ετών που δήλωσαν συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ. 
Στο δελτίο εξεταζομένου υπάρχει η ένδειξη ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ για τα 6 ή 7 πανελλαδικά μαθήματα, όπου θα αναγραφεί χειρόγραφα το ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ για τους υποψηφίους που εξετάζονται γραπτά ή το ΕΙΔΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ή Βαθμολογικό Κέντρο) για τους υποψηφίους που θα εξεταστούν προφορικά. 
Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται η αναγκαιότητα αναγραφής του ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ σε όλα τα Δελτία, αφού έχουν οριστεί τα Εξεταστικά Κέντρα. Στην ένδειξη ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ θα εμφανίζονται προσυμπληρωμένα τα τυχόν ειδικά μαθήματα, στα οποία οι υποψήφιοι δήλωσαν στην Αίτηση-Δήλωση ότι επιθυμούν να εξεταστούν. 
Αφού εκτυπωθεί το Δελτίο εξεταζομένου και διπλωθεί στα δύο (η εμπρός όψη τα στοιχεία και η πίσω όψη τις οδηγίες), αν υπάρχει η δυνατότητα, καλό είναι να πλαστικοποιηθεί και να χορηγηθεί στους υποψηφίους. 
Τα δελτία εξεταζομένου θα χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά της ταυτότητας των κατόχων τους που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις καθώς και στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων το τρέχον σχολικό έτος. 
Τα δελτία εξεταζομένου πρέπει να διανεμηθούν στους δικαιούχους στις αρχές Μαΐου ή το αργότερο μέχρι τη λήξη μαθημάτων του τρέχοντος διδακτικού έτους, δηλαδή μέχρι τις 13 Μαΐου 2015. 
Δελτίο εξεταζομένων ΕΠΑΛ 
Το Δελτίο Εξεταζομένου των υποψηφίων ΕΠΑΛ θα εκτυπώνεται προσυμπληρωμένο από το ΠΣ myschool. Με το «Δελτίο Εξεταζομένου Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ 2015» θα πρέπει να εφοδιαστούν από τα ΕΠΑΛ όλοι οι υποψήφιοι ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Α’ και Β’), που δήλωσαν συμμετο- χή στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ. 
Σας εφιστούμε την προσοχή ότι η ένδειξη με τα «ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ» εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά του δελτίου, ενώ η ένδειξη με τα «ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ» στα οποία οι υποψήφιοι δήλωσαν ότι επι- θυμούν να εξεταστούν εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά του δελτίου. Επίσης στη δεξιά πλευρά θα εμφανί- ζεται αυτόματα το «ΣΧΟΛΕΙΟ» στο οποίο οι υποψήφιοι κατέθεσαν την «Αίτηση- Δήλωσή» τους. Στο Δελτίο Εξεταζομένου θα συμπληρωθούν χειρόγραφα οι ενδείξεις: 
«ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΟΜΑΔΑ Α» για τους υποψηφίους της ομάδας Α και
«ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΛ ΓΙΑ ΟΜΑΔΑ Β» και 
«ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β» για τους υποψηφίους της αντίστοιχης ομάδας. Μετά την εκτύπωση και συμπλήρωση, το δελτίο θα πρέπει να διπλωθεί στα δύο (η εμπρός όψη με τα στοιχεία και η πίσω όψη με τις οδηγίες και τα Ειδικά Μαθήματα), να πλαστικοποιηθεί -αν είναι δυνατόν- και να χορηγηθεί στους υποψηφίους.
Το δελτίο εξεταζομένου θα χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό της ταυτότητας των κατόχων του που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ το τρέχον σχολικό έτος καθώς και στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων. Για τους υποψηφίους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση, στη θέση εξεταστικό κέντρο θα αναγράφεται χειρόγραφα το βαθμολογικό ή το ειδικό εξεταστικό κέντρο στο οποίο εξετάζονται. Το δελτίο εξεταζομένου πρέπει να διανεμηθεί στους δικαιούχους μόλις οριστούν τα εξεταστικά κέντρα ΕΠΑΛ ή το αργότερο μέχρι τη λήξη μαθημάτων του τρέχοντος διδακτικού έτους, δηλαδή μέχρι τις 13 Μαΐου 2015.

ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ανακοινώθηκαν σήμερα οι τροπολογίες που θα συμπεριλαμβάνονταν στο νομοσχέδιο του υφυπουργού Αθλητισμού κ. Σταύρου Κοντονή και που αφορούσαν την επίλυση θεμάτωνπου επείγουν της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πριν λίγο έγινε γνωστό πως κρίθηκαν εκπρόθεσμες και θα κατατεθούν αύριο στη Βουλή με τη διαδικασία του κατ’ επείγοντος ως ξεχωριστό νομοσχέδιο και το οποίο θα ψηφιστεί έως την Παρασκευή 8/5.

Πάμε να δούμε λοιπόν τι θα ισχύει αυτές τις δυο μεταβατικές χρονιές. 

Δεν έχουμε ανακοινώσεις για τη Β' Λυκείου που θα ξεκινήσει το Σεπτέβριο του 2015, ας υποθέσουμε λοιπόν πως δε θα αλλάξει τίποτα, οπότε θα έχουμε:
Οι μαθητές που θα πάνε φέτος το Σεπτέμβριο στη Γ'  Λυκείου θα έχουν τρεις επιλογές:

Ανθρωπιστικές Σπουδές

Θετικές Σπουδές

  

Οκονομίας & Πληροφορικής

 Ανάλογα τώρα με το αν δώσουν τέσσερα ή πέντε μαθήματα θα μπορούν να επιλέξουν σχολές απο ένα ή δύο Επιστημονικά Πεδία

Τα πέντε Επιστημονικά πεδία είναι: 

1ο Ε.Π.:Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

2ο Ε.Π.: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

3ο Ε.Π.: επιστήμες Υγείας και Ζωής

4ο Ε.Π.:Επιστήμες της Εκπαίδευσης

5ο Ε.Π.:επιστήμες οικονομίας και Πληροφορικής

Ακολουθούν πίνακες που δείχνουν την πρόσβαση ανα επιστημονικό πεδίο ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού κάθε υποψηφιου καθώς και τα μαθήματα που πρέπει να εξετασθεί πανελλαδικά.

Απομένουν ακόμα αρκετά πράγματα να ανακοινωθούν όπως οι σχολές που θα βρίσκονται πίσω απο κάθε επιστημονικό πεδίο, οι συντελεστές βαρύτητας που θα υπάρχουν σε δυο μαθήματα απο αυτά που θα εξετασθεί πανελλαδικά ο μαθητής.

Εδώ είμαστε και θα περιμένουμε...

Δευτέρα 27 Απριλίου 2015

Το Πρόγραμμα εξετάσεων στα Γυμνάσια, Λύκεια και ΕΠΑΛ, σχολικού έτους 2014-2015

Με εγκύκλιο που εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας οριίζει ΄ ότι μετά τη λήξη των μαθημάτων του διδακτικού έτους       2014-2015, την Τετάρτη 13 Μαΐου 2015, σύμφωνα με τη με αρ. πρ. 58567/Δ2/09-04-2015 Υ.Α. (Β΄ 629), για τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ)
•    Οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις όλων των τάξεων του Γυμνασίου θα αρχίσουν την Τρίτη 19 Μαΐου 2015 και θα διαρκέσουν μέχρι και τη Δευτέρα 15  Ιουνίου 2015.
•    Οι επαναληπτικές εξετάσεις των μαθητών όλων των τάξεων του Γυμνασίου να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015.
•    Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων των προαγωγικών – απολυτηρίων εξετάσεων Ιουνίου, οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.
ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ)
•    Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης των Ημερησίων ΓΕ.Λ. θα αρχίσουν την Τρίτη 19 Μαΐου 2015 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Πέμπτη 18 Ιουνίου
•    Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης των Εσπερινών ΓΕ.Λ. θα αρχίσουν την Τρίτη 19 Μαΐου 2015 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Πέμπτη 18 Ιουνίου
•    Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών της Γ΄ τάξης Ημερησίων ΓΕ.Λ. και Δ΄ τάξης των Εσπερινών ΓΕ.Λ., για τους οποίους προβλέπεται εξέταση μόνο σε επίπεδο σχολικής μονάδας θα αρχίσουν την Τρίτη 19 Μαΐου 2015 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Πέμπτη 18 Ιουνίου
•    Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών της Γ΄ τάξης Ημερησίων ΓΕ.Λ. και Δ΄ τάξης των Εσπερινών ΓΕ.Λ., στα μαθήματα τα οποία εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, θα αρχίσουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2015 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Τρίτη         2 Ιουνίου 2015, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
•    Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών της Γ΄ τάξης των Ημερησίων ΓΕ.Λ. και της Δ΄ τάξης των Εσπερινών ΓΕ.Λ., στα μαθήματα τα οποία εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας θα διεξαχθούν από την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015 μέχρι και την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015.
•    Οι επαναληπτικές εξετάσεις των μαθητών όλων των τάξεων Γενικού Λυκείου να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και την Τρίτη 23 Ιουνίου 2015.
•    Σημειώνεται ότι οι επαναληπτικές εξετάσεις των πανελλαδικών εξετάσεων της Γ΄ τάξης των Ημερησίων ΓΕ.Λ. και της Δ΄ τάξης των Εσπερινών ΓΕ.Λ. θα αρχίσουν την Τρίτη 9 Ιουνίου 2015 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Τρίτη 16 Ιουνίου 2015, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
•    Το πρόγραμμα των εξετάσεων για τα μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας θα ανακοινωθεί στους μαθητές πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων (αρ. 14 του Π.Δ. 60/2006).
•    Όσοι υποψήφιοι συμμετάσχουν σε κάποιο μάθημα των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων και γι΄ αυτό το λόγο απουσιάσουν, δικαιολογημένα, από τις ενδοσχολικές τους εξετάσεις, θα μπορούν να συμμετάσχουν στις επαναληπτικές ενδοσχολικές εξετάσεις του Ιουνίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτιστεί από το ΓΕ.Λ. τους.
•    Σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 24 του Π.Δ. 60/2006: «Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.».
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΕΠΑ.Λ.)
•    Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄ & B’ τάξης των Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2015 μέχρι και την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015.
•    Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄, B΄ και Γ΄ τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2015 μέχρι και την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015.
•    Οι πανελλαδικές εξετάσεις της τελευταίας τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (Ομάδα Β΄) θα αρχίσουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2015 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Τρίτη 9 Ιουνίου 2015, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
•    Οι πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (Ομάδα Α΄) θα αρχίσουν την Τρίτη 19 Μαΐου 2015 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Τρίτη 9 Ιουνίου 2015, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
•    Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών της Γ΄ τάξης των Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. θα διεξαχθούν από την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015 μέχρι και τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015.
•    Οι επαναληπτικές εξετάσεις των μαθητών όλων των τάξεων των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και  την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015.
•    Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί στους μαθητές των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων σύμφωνα με την Υ.Α. 80033/Γ2/12-09-2006 (Β΄1286).
•    Όσοι υποψήφιοι συμμετάσχουν σε κάποιο ειδικό μάθημα και γι΄ αυτό το λόγο απουσιάσουν, δικαιολογημένα, από τις ενδοσχολικές τους εξετάσεις, θα μπορούν να συμμετάσχουν στις επαναληπτικές ενδοσχολικές εξετάσεις του Ιουνίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτιστεί από το ΕΠΑ.Λ. τους.
•    Σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 17 του Π.Δ. 50/2008: «Μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων της εξεταστικής περιόδου, οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο ΕΠΑ.Λ. όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.».
                Η Εξεταστέα ύλη
Το υπουργείο Παιδείας υπενθυμιζει  η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων θα ανακοινωθεί στους μαθητές πέντε (5) εργάσιμες μέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων, για τα Ημερήσια και τα Εσπερινά Γενικά Λύκεια (αρ. 16, Π.Δ. 60/2006) και πέντε (5) εργάσιμες μέρες τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων, για τα Επαγγελματικά Λύκεια (αρ. 12, Π.Δ. 50/2008). Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της οικείας σχολικής μονάδας.
            Επίσης, για την αξιολόγηση των κατ΄ ιδίαν διδαχθέντων και των στρατεύσιμων μαθητών ισχύει, για τα Γυμνάσια, το άρθρο 2 του Π.Δ. 182/1984 και το άρθρο 6 του Π.Δ. 39/2014, και για τα Γενικά Λύκεια, το άρθρο 33 του Π.Δ. 60/2006 και η παρ. 14 του άρθρου 1 του Π.Δ. 48/2012. Για την αξιολόγηση των κατ΄ ιδίαν διδαχθέντων στα Επαγγελματικά Λύκεια ισχύει το άρθρο 25 του Π.Δ. 50/2008, όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 7, 8 του αρ. 1 του Π.Δ. 43/2010 (Φ.Ε.Κ. 86 Α΄), την παρ. 14 του άρθρου 1 του Π.Δ. 61/2012 (ΦΕΚ 112 Α΄) και την παρ. 11 του άρθρου 1 του Π.Δ. 112/2013 (Φ.Ε.Κ. 145 Α΄).

Παρασκευή 24 Απριλίου 2015

Υποκρισία,αβελτηρία,αρριβισμός

Καθημερινά με προβληματίζει η διαρκώς ογκούμενη,υφέρπουσα παρόλα αυτά,υποκρισία των ανθρώπων,που δε διστάζουν να απεμπολήσουν ιδέες,αξίες,ιδανικά,προκειμένου να κερδίσουν,πρόσκαιρα έστω,οφέλη(κυρίως οικονομικά).Με απύθμενο θράσος και περισσή αβελτηρία κινούνται υποδορίως υποσκάπτοντας συστηματικά συνανθρώπους,συναδέλφους,φίλους συγγενείς,χωρίς να τους ενδιαφέρει,έστω κατά το ελάχιστο,το όποιο κόστος.Αρκεί να πετύχουν τους βραχυπρόθεσμους στόχους τους.
    Η υποκρισία τους αυτή βέβαια αργά ή γρήγορα ξεσκεπάζεται και τότε αποκαλύπτεται η γύμνια τος-συναισθηματική και πνευματική-πέφτουν οι μάσκες και ως άλλοι μασκαράδες γίνονται ρεζίλι σ ολόκληρο τον περίγυρό τους.
    Τίθεται,συνεπώς,το αμείλικτο ερώτημα.Ως πού έχουν διαβρωθεί οι όποιες αξίες με τις οποίες μεγαλώσαμε,ως πού έχει προχωρήσει η σήψη σε κοινωνικό επίπεδο και εν τέλει..αξίζει να απεμπολείς τα πάντα-επαγγελματική συναδελφικότητα,φιλίες που έχουν οικοδομηθεί χρόνια,συνεργασίες,οικογενειακούς δεσμούς-στο όνομα ενός ψευδεπίγραφου αρριβισμού?
    Οι απαντήσεις δικές σας..


     Υ.Γ.Ασφαλώς το κείμενο έχει συγκεκριμένους αποδέκτες.Θα ήμουν αιθεροβάμων,αν πίστευα ότι θα τους συγκινήσει βαθιά.Ελπίζω τουλάχιστον να τους προβληματίσει,ελάχιστα έστω!!
                                     
                                                                Σαββίδης κ.Λάζαρος

Πέμπτη 23 Απριλίου 2015

Διαδικασία εγγραφής μαθητών στην Α’ τάξη Γυμνασίου και Α΄ τάξη Λυκείου των Εκκλησιαστικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016

Ενόψει της έναρξης εγγραφών στα Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας για το σχολικό έτος 2015-2016, το υπουργείο Παιδείας ενημερώνει τους ενδιαφερομένους γονείς/κηδεμόνες για τη δυνατότητα και τη διαδικασία εγγραφής αποφοίτων μαθητών δημοτικών σχολείων και γυμνασίων στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Λύκεια αντίστοιχα.

Σκοπός της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης είναι η ανάδειξη και κατάρτιση κληρικών και λαϊκών στελεχών της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα, υψηλού μορφωτικού επιπέδου και χριστιανικού ήθους, χωρίς η στελέχωση των υπηρεσιών της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα να αποτελεί υποχρεωτικό επαγγελματικό προσανατολισμό αποκλειστικής κατεύθυνσης.
Τα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Λύκεια αποτελούν τμήμα της Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, για αυτό και οι προαγωγικοί και απολυτήριοι τίτλοι σπουδών τους είναι ισότιμοι με τους αντίστοιχους των Γυμνασίων και των Γενικών Λυκείων.
Συνεπώς, οι απόφοιτοι των Εκκλησιαστικών Λυκείων έχουν όμοια δυνατότητα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων.
Οι γονείς/κηδεμόνες που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους σε κάποιο από τα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια ή Εκκλησιαστικά Λύκεια, οφείλουν να προσκομίσουν στους διευθυντές τους τα εξής:
Σχετική αίτηση,
Απολυτήριο τίτλο (δημοτικού ή γυμνασίου αντίστοιχα)
, Σύντομο βιογραφικό σημείωμα,
Συστατική επιστολή του επιχώριου Μητροπολίτη.
Η επιλογή φοίτησης σε Εκκλησιαστικό Σχολείο δεν περιορίζεται από την περιοχή διαμονής του μαθητή/τριας ή των γονέων/κηδεμόνων του. Επισημαίνεται ότι στους άρρενες μαθητές των Εκκλησιαστικών Σχολείων είναι δυνατή (εφόσον και οι ίδιοι το επιθυμούν και κατόπιν εγκρίσεως από την Εφορεία του Εκκλησιαστικού Σχολείου) η δωρεάν διαμονή και σίτιση τους στα οικοτροφεία των αντίστοιχων με τα Εκκλησιαστικά Σχολεία Περιφερειακών Εστιών Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, οι οποίες υπάγονται στην Εκκλησία της Ελλάδας.
 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Εκκλησιαστικά Σχολεία.
Τέλος, σημειώνεται ότι το προεκτεθέν καθεστώς εγγραφών ισχύει και για τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να μετεγγραφούν από τα Γενικά Γυμνάσια-Λύκεια στα αντίστοιχα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια- Λύκεια της χώρας.

Τρίτη 21 Απριλίου 2015

Συναντηση με το προεδρειο της ΟΕΦΕ-Κοζάνη 19/5/2015

Νευραλγικής σημασίας συνάντηση με μέλη του πρεδρείου της Ο.Ε.Φ.Ε πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 19/5/2015 στο ξενοδοχείο"Αλιάκμων"στην Κοζάνη.Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκαν μείζονος σημασίας θέματα που αφορούσαν τόσο το μέλλον των φροντιστηρίων και το ρόλο τους στην κοινωνία όσο και το νέο εξεταστικό σύστημα αλλά και τα διαγνωστικά τεστ του ερχόμενου Σεπτεμβρίου στα παιδιά της Α κ της Β Λυκείου.Έγινε μια εποικοδομητική συζήτηση,ανταλλάχθηκαν απόψεις και κατατέθηκαν προτάσεις.Το "ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ" ήταν εκεί(μόνος εκπρόσωπος της Φλώρινας που παραβρέθηκε σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης)και θα αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα πορίσματα της συζήτησης!!

Δευτέρα 20 Απριλίου 2015

Ημερομηνίες κλειδιά των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Τις πρώτες ημέρες του Μαΐου όλοι οι υποψήφιοι των Πανελληνίων εξετάσεων θα προμηθευτούν το δελτίο εξεταζομένου, το οποίο είναι απαραίτητο για την συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Στο δελτίο εξεταζομένου αναγράφεται και το συγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο, στο οποίο θα πρέπει οι υποψήφιοι να προσέρχονται για την εξέταση στα πανελλαδικά μαθήματα ή σε τυχόν ειδικά μαθήματα.
-Οι εξετάσεις των υποψηφίων των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των ημερήσιων και εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β΄) για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα αρχίσουντη Δευτέρα 18-5-2015. -Οι εξετάσεις των υποψηφίων των ημερήσιων και εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Α΄) θα αρχίσουν την Τρίτη 19-5-2015.
-Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 17-6-2015. (Οι σχολές με ειδικά μαθήματα εδώ ) -Η Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) θα διεξαχθεί από 15-6-2015 ως και 26-6-2015.
-Οι επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ θα αρχίσουν την Τρίτη 9-6-2015. -Οι απολυτήριες εξετάσεις για τα μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας για την Γ΄ τάξη των ημερήσιων και τη Δ΄ τάξη των εσπερινών Γενικών Λυκείων θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 3-6-2015 για όσους θα έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές και θα διενεργηθούν με βάση το πρόγραμμα που καταρτίζει το κάθε λύκειο χωριστά.
-Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄ και Β΄) σε επίπεδο σχολικής μονάδας θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 10-6-2015 και θα διενεργηθούν με βάση το πρόγραμμα που καταρτίζει το κάθε λύκειο χωριστά .
-Στα μέσα Ιουνίου, όλοι οι υποψήφιοι για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, στο Λύκειο στο οποίο υπέβαλαν την Αίτηση-Δήλωση του Φεβρουαρίου, θα προσέλθουν για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), για να τον χρησιμοποιήσουν κατά την ηλεκτρονική υποβολή του μηχανογραφικού τους δελτίου. Οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση) θα μπορούν να αποκτούν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) σε όποιο Λύκειο τους εξυπηρετεί. To 10% κατανέμεται σε 6% σε όσους εξετάστηκαν για τελευταία φορά το 2014 και  4% σε όσους εξετάστηκαν για τελευταία φορά το 2013.
-Η υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων θα γίνει και φέτος ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, από τα μέσα Ιουνίου ως τις αρχές Ιουλίου. Το έντυπο μηχανογραφικό δελτίο θα έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Απρίλιο. Όσοι από τους μαθητές της τελευταίας τάξης εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (για εισαγωγή στο 5% των θέσεων εισακτέων), έχουν ήδη πιστοποιηθεί από συγκεκριμένα νοσοκομεία για την πάθησή τους. Οι υποψήφιοι (οι μαθητές και οι αντίστοιχοι απόφοιτοι) θα υποβάλουν ειδικό μηχανογραφικό δελτίο στις αρχές Σεπτεμβρίου. Για τις  θέσεις του 5% λαμβάνεται υπόψη μόνο ο βαθμός του απολυτηρίου.
Αναμένονται οι προθεσμίες για τις Στρατιωτικές, Αστυνομικές και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.
Δείτε το έγγραφο του υπουργείου εδώ

Σάββατο 18 Απριλίου 2015

Εξεταστικό σε δόσεις


Η πρώτη καλή εικόνα του νέου εξεταστικού μένει μισή, αφού ανακοινώθηκαν μόνο τα εξεταζόμενα μαθήματα και τα επιστημονικά πεδία στα οποία οδηγούν. Υπολείπεται ακόμη η ανακοίνωση των σχολών και των τμημάτων που περιέχει το κάθε επιστημονικό πεδίο, τα βασικά μαθήματα κάθε πεδίου και ο τρόπος υπολογισμού των μορίων εισαγωγής.

Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει η λογική ότι, όταν ανακοινώνουν το περίγραμμα του εξεταστικού, έχουν ανακοινώσει το εξεταστικό. Το κακό ξεκίνησε από την κ. Διαμαντοπούλου που πίστευε ότι είχε ολοκληρωμένη πρόταση, για να τη διαδεχθεί ο κ. Αρβανιτόπουλος με τον κ. Λοβέρδο που δεν κατάφεραν για ενάμισι χρόνο μετά την ανακοίνωση και την ψήφιση του περιγράμματος του εξεταστικού και πάλι να το ολοκληρώσουν. Έφτασαν μάλιστα, ξεπερνώντας κάθε χρονικό όριο, να το καταστήσουν ανεφάρμοστο και να καταλήξουμε στην αναζήτηση ενός νέου συστήματος που θα στηρίζεται στα παλαιά βιβλία γιατί δεν προλάβαιναν να προχωρήσουν στη συγγραφή των απαραίτητων νέων.

Η ολοκλήρωση του νέου εξεταστικού είναι κατεπείγουσα γιατί κάθε ασάφεια δημιουργεί προβλήματα στους μαθητές της Β Λυκείου. Ένα παράδειγμα είναι κάποιοι μαθητές, που στοχεύοντας στα οικονομικά, επέλεξαν τις Ανθρωπιστικές Σπουδές ως ομάδα προσανατολισμού στη Β Λυκείου για να αποφύγουν τη φυσική. Σύμφωνα με το προηγούμενο σύστημα εισαγωγής, του κ. Αρβανιτόπουλου, αυτή η επιλογή δεν δημιουργούσε κανένα πρόβλημα. Με την αντικατάσταση των Μαθηματικών και Στοιχείων Στατιστικής (που θα εξετάζονταν) με τα Μαθηματικά Κατεύθυνσης ένιωσαν ότι οι μαθητές που παρακολούθησαν στη Β Λυκείου την ομάδα προσανατολισμού των Θετικών Επιστημών θα έχουν πλεονέκτημα σε σχέση με αυτούς και, συνεπώς, ένιωσαν αδικημένοι.

Η αλήθεια είναι ότι το πρόβλημα που δημιουργείται είναι μικρό και ξεπερνιέται πολύ εύκολα. Το άγχος αυτών των παιδιών, όμως, δεν είναι εύκολο να ξεπεραστεί γιατί γι' αυτούς το πρόβλημα φαίνεται πολύ μεγάλο. Ο φόβος τους είναι δικαιολογημένος αφού δεν γνωρίζουν τη συνέχεια της ύλης για να εκτιμήσουν το μέγεθος του προβλήματος. Το θέμα είναι ότι όσο το εξεταστικό σύστημα μένει ανολοκλήρωτο τόσο πιο πολλά παιδιά κινδυνεύουν από παρεξηγήσεις και κακές επιλογές. Αν σκεφτούμε ότι το 1% των μαθητών μπορεί να κάνει λάθος (ποσοστό γενικά αποδεκτό) αυτό αντιστοιχεί σε 1.000 μαθητές και είναι πάρα πολλοί για να το αποδεχτούμε, γιατί μιλάμε για νέους ανθρώπους και όχι για αριθμούς. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, γιατί είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί... χθες το νέο εξεταστικό σύστημα, ώστε οι επιλογές των μαθητών να στηρίζονται σε δεδομένα και όχι σε εικασίες. Αν λοιπόν θεωρούν στο Υπουργείο Παιδείας ότι ολοκλήρωσαν τη δουλειά κάποιος πρέπει να τους πει ότι έχουν πολύ δρόμο ακόμη μπροστά τους.

Ο ισχύων νόμος αναφέρει ότι μέχρι την 1η Μαρτίου έπρεπε να είχαν ανακοινωθεί οι σχολές και τα τμήματα κάθε πεδίου και μέχρι την 31η Μαρτίου έπρεπε να είχαν ανακοινωθεί τα μαθήματα βαρύτητας κάθε τμήματος. Απέχουμε αρκετά από το απώτατο όριο που έθεσε ο νόμος.

Αν όσα λείπουν είναι τόσο απλά τότε ας τα ανακοινώσουν άμεσα για να δούμε και το υπόλοιπο του εξεταστικού συστήματος, ώστε να το κρίνουμε συνολικά. Αν όσα λείπουν δεν είναι τόσο απλά τότε πρέπει να στρωθούν στη δουλειά και να ολοκληρώσουν το συντομότερο δυνατό γιατί δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για να πάρουν τις αποφάσεις τους τα παιδιά.

Παρασκευή 17 Απριλίου 2015

Πώς να λύσετε τον γρίφο των νέων Πανελλαδικών εξετάσεων

Απαντήσεις στους «γρίφους» του νέου εξεταστικού συστήματος, που ανακοίνωσε πριν από το Πάσχα, καλείται να δώσει το υπουργείο Παιδείας.
Μπορεί το νέο εξεταστικό -που θα ισχύσει για τις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2016- να χαρακτηρίστηκε απλό και να «ξεκλειδώνει» περισσότερες επιλογές σχολών από το προηγούμενο, όμως δεν είναι λίγες, ούτε αμελητέες οι «γκρίζες ζώνες» του.
Εκπαιδευτικοί, σημειώνουν στο theTOC, ότι ο χρόνος πιέζει και η πρώτη απάντηση που πρέπει να δοθεί είναι:
 • Ποιοι θα είναι οι συντελεστές βαρύτητας για κάθε εξεταζόμενο μάθημα
Ο ορισμός των συντελεστών, είναι πρώτης προτεραιότητας για το υπουργείο Παιδείας και θα ανακοινωθεί εντός των επομένων ημερών.
Ασαφής παραμένει ο «χάρτης» των σχολών ανά πεδίο και δεν έχει διευκρινιστεί πού θα ανήκουν μεγάλες ομάδες σχολών
 • Πώς θα γίνει η κατανομή των Στρατιωτικών Σχολών;
 • Σε ποια πεδία θα ενταχθούν τα Παιδαγωγικά τμήματα και τα ΤΕΦΑΑ;
 • Πώς θα κατανεμηθούν οι σχολές της Πληροφορικής;
 • Οι Νομικές θα ανήκουν στο πεδίο των Ανθρωπιστικών σπουδών. Ομως, τα τμήματα των Πολιτικών Επιστημών, που συνήθως δηλώνουν οι υποψήφιοι στο μηχανογραφικό τους μετά τις Νομικές, πού θα ενταχθούν; Στο πεδίο των Ανθρωπιστικών σπουδών ή σε εκείνο των Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτικών σπουδών;
 • Στα τμήματα Κοινωνιολογίας και ΜΜΕ, θα απαιτείται εξέταση στα Αρχαία ή στα Μαθηματικά;
Το βασικό ερώτημα για το εύρος των επιλογών που θα έχουν οι υποψήφιοι, είναι να αποφασιστεί τι θα γίνει με τα τμήματα τωνθετικών επιστημών και κυρίως τα χαμηλόβαθμα, που αν περιοριστούν σε ένα πεδίο είναι πιθανό να προκύψουν αρκετά κενά, κυρίως στα ΤΕΙ.
Οι οριστικές αποφάσεις, που θα δώσουν και την τελική μορφή στο νέο εξεταστικό σύστημα του 2016, θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες από το υπουργείο Παιδείας.
Ο «γρίφος» του 3+1+1
Η καινοτομία του νέου εξεταστικού συστήματος -το οποίο θυμίζει τις παλιές «δέσμες»,έλεγαν εκπαιδευτικοί- είναι τα μαθήματα «κλειδιά»που ανοίγουν τις επιλογές των υποψηφίων σε σχολές.
Το υπουργείο Παιδείας… έλυσε τον «γρίφο» 3+1+1. Δηλαδή:
 • Τρία μαθήματα κοινά και υποχρεωτικά ανά κατεύθυνση
 • Ενα μάθημα επιλογής αλλά υποχρεωτικό και
 • Ενα μάθημα επιλογής αλλά προαιρετικό, το οποίο θα τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουν και σχολές ενός δεύτερου επιστημονικού πεδίου. Το λεγόμενο «μάθημα μπαλαντέρ».
Το πέμπτο μάθημα πολλαπλασιάζει τις σχολές που οι υποψήφιοι θα μπορούν να δηλώσουν στο μηχανογραφικό, από 40 σε περίπου 140.
Τα μαθήματα «κλειδιά» του νέου εξεταστικού
Ποιος είναι πρακτικά, ο ρόλος του μαθήματος «μπαλαντέρ»;
 • Για να εισαχθεί κάποιος στους τομείς Υγείας, θα πρέπει να εξετασθεί και στη Βιολογία.
 • Για να εισαχθεί στα Παιδαγωγικά Τμήματα πρέπει να εξετασθεί στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας.
 • Για να δηλώσει ένας μαθητής και σχολές Οικονομικών, Πολιτικών και Κοινωνικών επιστημών, πρέπει να εξετασθεί και στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.
 • Με την επιλογή του μαθήματος των Στοιχείων Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών κάποιος «ξεκλειδώνει» τις σχολές σε αντίστοιχα επιστημονικά πεδία και σε τμήματα Ψυχολογίας.
Πού οδηγεί το τέταρτο υποχρεωτικό μάθημα ανά κατεύθυνση
Σημαντικό ρόλο, ως προς την επιλογή σπουδών, παίζει πλέον το 4ο μάθημα που θα επιλέξουν υποχρεωτικά οι υποψήφιοι ανά κατεύθυνση.
Στη Θεωρητική κατεύθυνση:
Στη Θετική Κατεύθυνση:
Στην Κατεύθυνση Οικονομίας και Πληροφορικής:
 Αναδημοσίευση από thetoc.gr

Πέμπτη 16 Απριλίου 2015

Η ψυχολογία των μαθητών πριν τις πανελλήνιες

Ποια είναι η ψυχοσύνθεση ενός μαθητή της Γ’ Λυκείου, όταν καλείται να δώσει πανελλήνιες εξετάσεις. Πώς των επηρεάζει κρίση και η γενικότερη κοινωνικο-οικονομική κατάσταση. Συνέντευξη της Σωτηρίας Κεχρή για την ψυχολογία τους οι μαθητές της Γ’ Λυκείου. Σε αυτό το ρευστό κλίμα που επικρατεί, πώς αντεπεξέρχονται οι μαθητές στις υποχρεώσεις τους και με ποιο τρόπο … Συνέχεια ανάγνωσης »Ποια είναι η ψυχοσύνθεση ενός μαθητή της Γ’ Λυκείου, όταν καλείται να δώσει πανελλήνιες εξετάσεις. Πώς των επηρεάζει κρίση και η γενικότερη κοινωνικο-οικονομική κατάσταση. Συνέντευξη της Σωτηρίας Κεχρή για την ψυχολογία τους οι μαθητές της Γ’ Λυκείου.
Σε αυτό το ρευστό κλίμα που επικρατεί, πώς αντεπεξέρχονται οι μαθητές στις υποχρεώσεις τους και με ποιο τρόπο διαμορφώνουν και κυνηγούν τους στόχους τους; Πιστεύω πως οι μαθητές που ολοκληρώνουν τη σχολική τους πορεία, όπως και οι απόφοιτοι φοιτητές των πανεπιστημίων και τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι δύο ομάδες πληθυσμού που πλήττονται άμεσα από την κρίση. Οι απόφοιτοι πανεπιστημίων , γιατί βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανεργία κι ένα θολό επαγγελματικό τοπίο, με μειονεκτικούς όρους εργασίας και μισθοδοσίας. Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου γιατί καλούνται να αποφασίσουν για το μέλλον τους, μέσα σε ένα κλίμα αβεβαιότητας, ανεργίας και χωρίς να έχουν τα δεδομένα των μελλοντικών συνθηκών. Πρόκειται για νέους γεμάτους όνειρα που βρίσκονται μετέωροι σε όλα τα επίπεδα, οι οποίοι πολλές φορές έχουν επωμιστεί και τα ανεκπλήρωτα όνειρα των γονέων τους.
Ποιοι είναι οι παράγοντες αυτοί που καθιστούν τα παιδιά αυτής της ηλικίας ευάλωτα; Κατ’ αρχάς, όπως θυμόμαστε όλοι, η σχολική χρονιά της Γ΄ Λυκείου είναι μία ψυχοφθόρα περίοδος, κατά την οποία οι μαθητές κάνουν την τελική προσπάθεια για τις εξετάσεις, έχουν ελάχιστο προσωπικό χρόνο, συχνά πολλή πίεση από την οικογένεια και τους καθηγητές και συγκεντρώνουν όλες τους τις δυνάμεις στη μελέτη , στον εαυτό τους και στο στόχο τους. Ουσαστικά, το σύστημα αξιολογεί μέσα σε λίγες ώρες την προσπάθεια τουλάχιστον δύο ετών, αν όχι ολόκληρης της σχολικής πορείας. Αυτό επιβαρύνει τους μαθητές με επιπλέον άγχος, καθώς είναι σαν να μη δικαιολογεί τα λάθη ή τους απρόβλεπτους παράγοντες. Επιπλέον, οι συνεχείς διαδικασίες αξιολόγησης κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς (διαγωνίσματα, τεστ) τόσο στο σχολείο, όσο και στα φροντιστηριακά μαθήματα (που αποτελούν κοινό μυστικό ) βάζουν τους μαθητές σε μία διαρκή διαδικασία ελέγχου, συνθήκη που επιτείνει το άγχος. Επίσης, είναι σημαντικό να θυμόμαστε οτι οι μαθητές της Γ΄Λυκείου είναι νέοι που διανύουν το μεταβατικό στάδιο από την εφηβεία στην ενηλικίωση. Όπως αναφέρει ο Winnicott, ‘’εφηβεία είναι η περίοδος ανακάλυψης του εαυτού. Το πρόβλημα είναι πώς να είσαι έφηβος στην περίοδο της εφηβείας’’. Όπως κάθε μεταβατικό στάδιο, η εφηβεία διέπεται από μεταβολές: μεταβολές στη σωματική ανάπτυξη, ορμονολογικές μεταβολές και απορρέουσες ψυχολογικές μεταβολές. Μέσα σε αυτό τον προσωπικο αγώνα κάθε εφήβου προστίθεται το άγχος να επιλέξει το επάγγελμα που θα τον ακολουθεί στην υπόλοιπη ζωή του. Ωστόσο, δεν είναι κάθε έφηβος ώριμος να αναλάβει μία τέτοια καθοριστική απόφαση. Καθοριστική κι εδώ είναι η συμβολή των γονέων, καθώς η ενηλικίωση ενός παιδιού περνά όλη την οικογένειά σε μία άλλη αναπτυξιακή φάση, απαιτητική και καινούρια τόσο για το ίδιο, όσο και για τους γονείς και τα αδέρφια.
Πώς οι οικονομικές συγκυρίες επιδρούν στο σημερινό μαθητή της Γ΄ Λυκείου;;
Η αύξηση της ανεργίας και η οικονομική κρίση στην οποία έχει διέλθει η χώρα μας και γίνεται όλο πιο εμφανής και βαθιά, επηρεάζει τις οικογένειες των μαθητών. Όπως προειπώθηκε –και είναι γνωστο σε όλους- έως σήμερα ένας μαθητής που ενδιαφέρεται όχι μόνο να πάρει το απολυτήριο, αλλά και να εισαχθεί σε κάποια σχολή, συμπεριλαμβάνει στην προετοιμασία του μαθήματα, είτε ιδιαίτερα είτε φροντιστηριακά, που επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό . Κατά συνέπεια, ο έφηβος επιβαρύνεται συναισθηματικά, συνειδητοποιώντας ότι επιβαρύνει οικονομικά την οικογένειά του και περιτυλίγει την προσπάθειά του με την υποχρεωτική επιτυχία. Ωστόσο, το σύστημα των εξετάσεων είναι έτσι διαμορφωμένο, ώστε κανείς δε μπορεί να αποκλείσει την ‘αποτυχία’ , ακόμα κι ενός πολύ καλά προετοιμασμένου και δυνατού υποψηφίου.
Άλλος παράγοντας που ενισχύει το άγχος είναι η δυνατότητα της οικογένειας να συντηρήσει ένα φοιτητή σε μία άλλη πόλη από την πόλη διαμονής. Κατά το παρελθόν, οι οικογένειες στην Ελλάδα έβαζαν άμεση προτεραιότητα τις σπουδές των παιδιών και –πολύ συχνά – με θυσίες, κατάφερναν να δώσουν την ευκαιρία στα παιδια να σπουδάσουν στη σχολή της επιλογής τους, σε όποια πόλη περνούσαν. Ωστόσο, οι οικογένειες που είναι σε θέση πλέον να εξασφαλίσουν τα προς το ζην σε ένα φοιτητή περιορίζονται διαρκώς. Οι μαθητές, λοιπόν, επιλέγουν τις σχολές λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανάγκες της οικογένειας και πολλές φορές υποχρεώνονται να θυσιάσουν εκείνοι με τη σειρά τους τη σχολή επιλογής, προκειμένου να μην επωμιστεί η οικογένειά τα έξοδα διαμονής. Τα κριτήρια συμπλήρωσης ενός μηχανογραφικού είναι πλέον πολύπλοκα και συχνά αφορούν παράγοντες πέρα από το ενδιαφέρον του μαθητή για τη σχολή και τη δυνατότητά του να επιτύχει.
Και μην ξεχνάμε τον πιο σημαντικό παράγοντα, την ανεργία. Ένας μαθητής, οφείλει να επιλέξει μία σχολή στην οποία ρεαλιστικά θα μπορεί να απορροφηθεί με την ολοκλήρωση των σπουδών του. Οι δείκτες της ανεργίας ανεβαίνουν συνέχεια και τα ‘παραδοσιακά επαγγέλματα’ διέρχονται κρίση. Αυτό καθιστά την επιλογή εξαιρετικά πολύπλοκη και αυξάνει τα επίπεδα στρες των υποψηφίων
Ωστόσο, περισσότερο σημαντικούς θεωρώ τους κοινωνικούς παράγοντες που μεταβάλλονται κι επιδρούν στην ψυχολογία των μαθητών αυτής της ηλικίας.
Ποιοι είναι αυτοί οι κοινωνικοί παράγοντες και με ποιο τρόπο επηρεάζονται οι μαθητές από αυτούς;
Είναι απολύτως σαφές ότι η χώρα μας διέρχεται μία δύσκολη μεταβατική περίοδο. Κανείς δε γνωρίζει πόσο θα διαρκέσει και πόσο θα επηρεάσει τον καθένα. Η κρίση, ωστόσο, γεννά ευκαιρίες. Έως σήμερα, δεν έχουμε δει να αξιοποιείται η κρίση αυτή, ώστε να απαλλαγούμε από τη λανθασμένη λογική και τακτική που μας οδήγησε εδώ. Αντίθετα, παρατηρούμε ραγδαία αύξηση της ανεργίας, της εγκληματικότητας, επιθετικότητα που στρέφεται από τον έναν στον άλλον, καχυποψία, απαξίωση των θεσμών και περιφρόνηση των αξιών.
Οι έφηβοι έχουν ανάγκη από ένα σταθερό σύστημα αξιών. Για να ‘στήσουν’ τα όνειρα, τους στόχους και τη ζωή τους έχουν ανάγκη από σταθερές βάσεις κι αίσθηση δικαιοσύνης. Αυτό είναι που τους στερούμε σήμερα. Δεν τους παρέχουμε ούτε τη δυνατότητα να προγραμματίσουν και να θέσουν στόχους, καθώς όλα είναι ρευστά και αβέβαια, ούτε τη δυνατότητα να ονειρευτούν τη ζωή τους, καθώς το κλίμα που επικρατεί για το μέλλον είναι κλίμα τρομοκρατίας.
Είναι, πλέον, προσωπική απόφαση του κάθε εφήβου και της κάθε οικογένειας να υπερασπίζεται την ψυχική της υγεία και με σταθερές αξίες, εργατικότητα, ήθος και πείσμα να προασπίζεται τους στόχους και το μέλλον. Οι νέοι είναι το μέλλον μας. Ας ευχηθούμε ότι θα έχουν τη βούληση και τη φώτιση , με το πείσμα και τη δύναμη που τους διακρίνει, να κάνουν ριζικές αλλαγές και να διεκδικήσουν με πιο αποτελεσματικό τρόπο όσα δικαιούνται.

Τετάρτη 8 Απριλίου 2015

Προεγγραφές Απριλίου-Μαίου 2015

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το φροντιστήριό μας,ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις των καιρών,προχωρά στην ανοιξιάτικη προσφορά του, προσφέροντας έκπτωση 20% επί των ετήσιων διδάκτρων στους νέους μαθητές που θα εγγραφούν σ αυτό τους μήνες Απρίλιο-Μάιο.Η προσφορά θα ισχύσει και στους ήδη υπάρχοντες μαθητές μας που θα τους προτείνουν.
       Το "Θεωρητικό" διαθέτει πλειάδα έμπειρων καθηγητών με πλούσιες σημειώσεις και ως γενικό φροντιστήριο,καλύπτει τις ανάγκες σε όλα τα επιστημονικά πεδία.Είναι,μάλιστα το μοναδικό φροντιστήριο στην πόλη μας όπου διδάσκονται τα μαθήματα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας σε Α και Β Λυκείου,αλλα και αυτό των Βασικών Αρχών στις Κοινωνικές Επιστήμες.
      Με τη δημιουργία τέλος του ιστοτόπου του,πρώτου στην πόλη,ενημερώνει σχεδόν καθημερινά τους μαθητές του για όλα τα εκπαιδευτικά δρώμενα,στεκόμενο αρωγός στις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους σχετικά με τα θέματα Παιδείας.
   Σας περιμένουμε να σας ενημερώσουμε!!!!

Δευτέρα 6 Απριλίου 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015 -2016

Το ΥΠΟΠΑΙΘ, ανακοίνωσε σήμερα ότι  θα προβεί σε νέες νομοθετικές ρυθμίσεις όσον αφορά το εξεταστικό σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ το σχ. έτος 2015-16 για τους παρακάτω λόγους:

1) Με το σύστημα του Νέου Λυκείου, οι μαθητές της Γ΄ Τάξης είχαν δυνατότητα πρόσβασης σε πολύ περιορισμένο αριθμό τμημάτων, αφού οι επιλογές τους περιορίζονταν μόνο σε ένα επιστημονικό πεδίο. Εξαιτίας αυτού του εγκλωβισμού των υποψηφίων σε πολύ μικρό αριθμό τμημάτων, θα αποκλείονταν χιλιάδες νέοι και νέες από την Τριτοβάθμια εκπαίδευση, παρότι μπορεί να είχαν επιτύχει υψηλή βαθμολογία στις εξετάσεις. Παράλληλα, αυτή η ρύθμιση θα έπληττε εκτός από τους μαθητές/τριες και τα ίδια τα Πανεπιστήμια, καθώς ήταν εξαιρετικά πιθανό να στερούνταν φοιτητές/τριες με πολύ υψηλές επιδόσεις, οι οποίοι δεν θα κατάφερναν να εισαχθούν στο ένα και μοναδικό επιστημονικό πεδίο στο οποίο μπορούσαν να είναι υποψήφιοι.
2) Υπήρχαν όμως και σοβαροί τεχνικοί λόγοι που επέβαλαν τις νέες ρυθμίσεις. Λόγω καθυστέρησης του έργου των επιστημονικών επιτροπών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής που είχε σημειωθεί ήδη πριν από την αλλαγή της ηγεσίας του ΥΠΟΠΑΙΘ, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η σύνταξη των  προγραμμάτων σπουδών όλων των μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Νέου Λυκείου και δεν έχουν καν ξεκινήσει οι διαδικασίες συγγραφής και κρίσης των αντίστοιχων σχολικών εγχειριδίων. Συνεπώς, δεν είναι εφικτή η εφαρμογή της νομοθεσίας του Νέου Λυκείου για τη Γ΄ Λυκείου. Να σημειωθεί ότι σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία και ακόμα περισσότερο σε αυτήν την τάξη απαιτείται έγκαιρη ενημέρωση και προετοιμασία των μαθητών/τριών καθώς και  έγκαιρη και επαρκής ενημέρωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν τη διδασκαλία νέων προγραμμάτων σπουδών και σχολικών εγχειριδίων.
3) Επίσης δεν ήταν δυνατόν να διατηρηθεί ανέπαφο το σύστημα εισαγωγής της φετινής Γ΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Δ΄ Εσπερινού ΓΕΛ -για τις οποίες υπάρχουν βέβαια εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σχολικά εγχειρίδια- επειδή θα αιφνιδιάζονταν οι υποψήφιοι του σχ. έτους 2015-16 για τους εξής λόγους:  ενώ γνώριζαν ότι θα έδιναν Πανελλαδικές εξετάσεις σε τέσσερα (4) μαθήματα, θα έπρεπε να προετοιμαστούν για έξι (6) ή επτά (7) και βέβαια οι υπάρχουσες Κατευθύνσεις (Θεωρητική, Θετική και Τεχνολογική) απαιτούσαν διαφορετικό συνδυασμό πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για τα επιστημονικά πεδία από εκείνον που τους είχε ήδη ανακοινωθεί. Για παράδειγμα, οι υποψήφιοι των Ιατρικών σχολών σύμφωνα με το σημερινό σύστημα θα έπρεπε να εξετασθούν υποχρεωτικά και στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης, ενώ αυτό το μάθημα δεν περιλαμβανόταν στα τέσσερα μαθήματα που τους είχαν γίνει ήδη γνωστά ως πανελλαδικώς εξεταζόμενα για αυτές τις σχολές. Με τις νέες ρυθμίσεις είναι στη δική τους επιλογή αν θα εξετασθούν και στα Μαθηματικά, για να αυξήσουν τα επιστημονικά πεδία πρόσβασης.
4) Επιπλέον, στο ισχύον μέχρι φέτος σύστημα εισαγωγής έχουν παρατηρηθεί στρεβλώσεις που θεωρήθηκε αναγκαίο να αντιμετωπισθούν, όπως για παράδειγμα, η δυνατότητα να εισαχθεί κάποιος σε Χημικό τμήμα, χωρίς να έχει διδαχθεί και εξετασθεί στο μάθημα της Χημείας Κατεύθυνσης.  
Ο στόχος της νέας νομοθετικής ρύθμισης είναι να θεραπευτούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα κενά και οι δυσλειτουργίες του πρόσφατα νομοθετημένου συστήματος εισαγωγής, καθώς και του ισχύοντος μέχρι σήμερα. Διευκρινίζεται ότι οι ρυθμίσεις για τα ΕΠΑΛ δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί, επειδή αναμένεται η σχετική πρόταση του ΙΕΠ, όπως προβλέπει ο νόμος.   
Πιο συγκεκριμένα:
1)    Όσον αφορά στη δομή του ωρολογίου προγράμματος διαμορφώνονται τρεις ομάδες προσανατολισμού: Ανθρωπιστικών Σπουδών, Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής. Συνολικά οι μαθητές/τριες θα παρακολουθούν 32 διδακτικές ώρες την εβδομάδα στη Γ τάξη του Ημερήσιου ΓΕΛ και 25 ώρες στη Δ΄ τάξη του Εσπερινού ΓΕΛ.
2)    Για όλα τα γνωστικά αντικείμενα (Μαθήματα Γενικής Παιδείας, Μαθήματα Προσανατολισμού και Μαθήματα Επιλογής) θα ακολουθηθούν προγράμματα σπουδών ήδη εγκεκριμένα από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ή το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που αντιστοιχούν σε επίσης ήδη εγκεκριμένα σχολικά εγχειρίδια. Ειδικά για τα Λατινικά Θεωρητικού προσανατολισμού και τη Χημεία Θετικού προσανατολισμού επιστημονικές ομάδες που έχουν συγκροτηθεί εργάζονται για την προσαρμογή της διδακτέας ύλης, καθώς η διδασκαλία τους δεν προβλεπόταν στο πρόγραμμα του Νέου Λυκείου για τη φετινή Β΄ Τάξη.
3)     Το ωρολόγιο πρόγραμμα των Μαθημάτων Προσανατολισμού της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου συνολικά περιλαμβάνει 15 ώρες. Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι πέντε (5) αλλά δεν είναι και τα πέντε πανελλαδικώς εξεταζόμενα. Ανά ομάδα προσανατολισμού το πρόγραμμα είναι το εξής:
Διδασκόμενα Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΡΧΑΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ
Διδασκόμενα Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)
ΣΥΝΟΛΟ
Διδασκόμενα Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΟΘ (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ
4)    Τα Επιστημονικά πεδία ορίζονται ως εξής:
1ο Επιστημονικό πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές  Σπουδές)
2ο  Επιστημονικό πεδίο (Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές)
3ο  Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές Υγείας και Ζωής)
4ο  Επιστημονικό πεδίο (Παιδαγωγικές Σπουδές)
5ο  Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής)
Με υπουργική απόφαση θα καταταχθούν τα Τμήματα  ΑΕΙ και ΑΤΕΙ στα παραπάνω Επιστημονικά Πεδία.  
5)    Στις Εξετάσεις Εισαγωγής του σχολικού έτους 2015-16  δίνονται στους μαθητές και στις μαθήτριες οι εξής δυνατότητες:
Α) Να δώσουν εξετάσεις σε τέσσερα (4) μαθήματα και να είναι υποψήφιοι/ες σε ένα μόνο Επιστημονικό Πεδίο, όπως προβλεπόταν από το πρόσφατα νομοθετημένο σύστημα εισαγωγής (Ν.4186/2013).
Β) Αν οι υποψήφιοι/ες επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα δεύτερο  Επιστημονικό Πεδίο, θα πρέπει να επιλέξουν και ένα 5ο μάθημα (Γενικής Παιδείας ή Ομάδας Προσανατολισμού), όπως αυτά περιγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν.
6)    Όλοι οι υποψήφιοι, ανεξάρτητα από την ομάδα προσανατολισμού, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από τρία επιστημονικά πεδία το ένα ή τα δύο επιστημονικά πεδία στα οποία θα έχουν πρόσβαση.
7)    Στον υπολογισμό των μορίων, δύο από τα τέσσερα μαθήματα που θα αντιστοιχούν σε ένα Επιστημονικό Πεδίο θα έχουν αυξημένο συντελεστή βαρύτητας, που θα ορισθεί με υπουργική απόφαση.
8)    Στο 4ο επιστημονικό πεδίο η πρόσβαση είναι εφικτή από όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα
Κάθε ομάδα Προσανατολισμού έχει τρία κοινά μαθήματα που απαιτούνται σε όλα τα επιστημονικά πεδία όπου έχει πρόσβαση η Ομάδα Προσανατολισμού. Το τέταρτο μάθημα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Με ένα διαφορετικό τέταρτο μάθημα ανοίγεται η δυνατότητα πρόσβασης σε δεύτερο επιστημονικό πεδίο. Κάθε Ομάδα Προσανατολισμού παρέχει τρεις επιλογές από τις οποίες κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει μία ή δύο.
Τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά ομάδα προσανατολισμού και ανά επιστημονικό πεδίο περιγράφονται αναλυτικά στους  πίνακες που ακολουθούν:
Σύμφωνα με το παραπάνω σχεδιάγραμμα:
Α) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στα Λατινικά της Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στο 1ο Επιστημονικό  Πεδίο.
Β)  Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση με μειωμένα μόρια στο 3ο Επιστημονικό  Πεδίο.
Γ) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο  4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Σύμφωνα με το παραπάνω σχεδιάγραμμα:
Α) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετασθούν στα Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στα Τμήματα του 2ου Επιστημονικού Πεδίου.
Β) Αν οι υποψήφιοι εκτός από  τα τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετασθούν στη Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στο  3ο Επιστημονικό Πεδίο.  
Γ) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετασθούν και στην Ιστορία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο                        4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Σύμφωνα με το παραπάνω σχεδιάγραμμα:
Α)
 Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση με μειωμένα μόρια στο 3ο Επιστημονικό  Πεδίο.
Β) Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στην Ιστορία Κατεύθυνσης, τότε έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστημονικό  Πεδίο.
Γ) Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), τότε έχουν πρόσβαση στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο.
Το σύστημα Εξετάσεων Εισαγωγής που περιγράφηκε στις παραπάνω παραγράφους σχεδιάστηκε ως μεταβατικό σύστημα, για να αντιμετωπίσει ελλείψεις, κενά και στρεβλώσεις τόσο του συστήματος του Νέου Λυκείου όσο και του ισχύοντος σήμερα εξεταστικού συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Υπήρχαν πάρα πολλοί αντικειμενικοί περιορισμοί, που δεν επέτρεπαν την επιδίωξη ενός σχεδιασμού εκ του μηδενός. Όμως δίνει σαφώς περισσότερες ευκαιρίες στους υποψήφιους της επόμενης σχολικής χρονιάς από εκείνες που έδινε το σύστημα του Νέου Λυκείου, χωρίς να αιφνιδιάζει τους μαθητές και τις μαθήτριες και να ανατρέπει τον προγραμματισμό τους.