Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014

Στο Α εξάμηνο εισάγονται οι επιτυχόντες Αθλητές

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται σήμερα, Τετάρτη 29/10/2014, τα αποτελέσματα των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την κατηγορία των αθλητών το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.
Τα ανωτέρω αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στους υποψηφίους μέσω διαδικτύου στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτωνwww.minedu.gov.gr (αρχική σελίδα) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνσηresults.it.minedu.gov.gr
Οι υποψήφιοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα πληκτρολογώντας στο σχετικό πεδίο τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό υποψηφίου και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο- Μητρώνυμο ).
Οι υποψήφιοι οι οποίοι εισάγονται χωρίς ποσοτικό περιορισμό σε Σχολή, Τμήμα/ Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. της προτίμησής τους μπορούν να πληροφορηθούν τα αποτελέσματα με τον ανωτέρω τρόπο, εφόσον γνωρίζουν τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό υποψηφίου, ή  επικοινωνώντας στα τηλέφωνα : 210-3442705, 210-3442661, 210-3442100, 210-3442651, 210-3442693, 210-3442101.
Οι εγγραφές των εισαγομένων θα πραγματοποιηθούν από Δευτέρα 3 Νοεμβρίου έως και Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014.
Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία εγγραφής είναι αποκλειστική και οι επιτυχόντες εγγράφονται στο Α’ εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι  πρέπει να  υποβάλουν, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στη Γραμματεία της σχολής ή τμήματος επιτυχίας τους μέσα στην παραπάνω προθεσμία τα ακόλουθα:
α) Αίτηση εγγραφής.
β) Φωτοαντίγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 κεφ. Α΄ του ν. 4250/2014,τίτλου απόλυσης.
γ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας.
δ) ΄Εξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
Οι εισαγόμενοι αθλητές κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτότητά τους.
Επισημαίνεται ότι όσοι είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή, πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να εγγραφούν στη νέα σχολή εισαγωγής τους.
Διευκρινίζεται ότι τα  σχετικά δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει οι επιτυχόντες στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θα αποσταλούν υπηρεσιακά στη σχολή επιτυχίας τους.

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014

Τι προβλέπεται για τους επιλαχόντες στην Αστυνομία

Μπορεί για τις στρατιωτικές σχολές οι κενές θέσεις να μην καλύπτονται με επιλαχόντες δε συμβαίνει όμως το ίδιο και με τις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Αστυνομίας. Συγκεκριμένα στη φετινή προκήρυξη αναφέρεται το ακόλουθο χωρίο: «Τα κενά που δημιουργούνται από την για οποιοδήποτε λόγο μη κατάταξη ή την παραίτηση από την εκπαίδευση υποψηφίων, εντός μηνός από την κατάταξη, καλύπτονται με απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης & Ανθρώπινου Δυναμικού από τον πίνακα επιλαχόντων υποψηφίων, ανά σύστημα και κατηγορία».
Γραπτή απάντηση στη Βουλή για τους επιλαχόντες έδωσε και ο υπουργός Δημοσίας Τάξεως, Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος ανέφερε ότι το ζήτημα της απορρόφησης υποψηφίων από τους πίνακες επιλαχόντων προς πλήρωση τυχόν κενών θέσεων που ανακύπτουν, σε κάθε εκπαιδευτικό έτος, στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας ήδη ρυθμίζεται με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 4/1995 (ΦΕΚ Α-1).
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στους ιδιώτες υποψηφίους για τις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 7 του παραπάνω Προεδρικού Διατάγματος, «για την αντικατάσταση των ανωτέρω υποψηφίων της παρ.4 ή όσων παραιτηθούν μέσα στον πρώτο μήνα από την κατάταξη, αποφασίζει ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και αναθέτει στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας να καλέσει άλλους υποψηφίους, κατά δέσμη και κατηγορία, από τον πίνακα επιλαχόντων και να προβεί στην κατάταξη αυτών, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατή η κατάταξη υποψηφίου, όταν έχει παρέλθει το ανώτατο όριο, το οποίο αποτελεί λόγο διακοπής της φοίτησης».
Προς ενημέρωση των αναγνωστών για τους υποψηφίους της παραγράφου 4 αναφέρονται τα εξής:
«Με αιτιολογημένη απόφαση του Αρχηγού της Αστυνομίας, που κοινοποιείται  στους ενδιαφερόμενους διαγράφονται από τον πίνακα επιτυχόντων οι υποψήφιοι:
Α) Διαπιστώνεται ότι στερούνται έστω και ενός προς κατάταξη προσόντος ή δεν προσέρχονται προς κατάταξη μέσα στην οριζόμενη προθεσμία.
Β) Παραιτούνται πριν από την είσοδό τους στη Σχολή. Ως παραίτηση θεωρείται και η μη παρουσίασή τους στη Σχολή».
Οι θέσεις των παραπάνω υποψηφίων καλύπτονται όπως προειπώθηκε από επιλαχόντες αφού ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.
Επιπλέον, αν οι επιλαχόντες  που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες, δεν καλύπτουν το καθορισμένο ποσοστό οι θέσεις που υπολείπονται συμπληρώνονται από υποψηφίους της γενικής κατηγορίας της ίδιας δέσμης.
Σε περίπτωση που ισοβαθμούν υποψήφιοι και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν.2009/1992, η σειρά καθορίζεται με κλήρωση που διενεργείται με μέριμνα της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού παρουσία των ενδιαφερομένων.
Ομοίως, αναφορικά με τους αστυνομικούς υποψηφίους της Σχολής Αξιωματικών όσοι από αυτούς κριθούν ως μη ικανοί δεν καλούνται για φοίτηση και θεωρούνται αποτυχόντες. Για τη συμπλήρωση των κενών θέσεων καλούνται άλλοι υποψήφιοι από τον πίνακα επιλαχόντων.
Επίσης, αν μέσα στον πρώτο μήνα από την ημερομηνία κατάταξης κενωθούν, για οποιοδήποτε λόγο, θέσεις, ο υπουργός Δημόσιας Τάξης, μετά από πρόταση του Διοικητή της Σχολής, αποφασίζει την εισαγωγή ισάριθμων υποψηφίων κατά σειρά επιτυχίας από τον πίνακα επιλαχόντων και σύμφωνα με τον καθοριζόμενο κατά δέσμη κα κατηγορία αριθμό εισακτέων.

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014

Τροποποίηση στην ύλη Αρχαίων, Φυσικής, Χημείας, ΑΟΔΕ, Προγραμματισμού

Σε τροποποίηση της απόφασης που αφορά την εξεταστέα -  διδακτέα ύλη ορισμένων από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας.
Συγκεκριμένα, η τροποποίηση αφορά τα ακόλουθα μαθήματα:
  • Φυσική (Γενικής Παιδείας),
  • Αρχαία Ελληνικά (Θεωρητικής Κατεύθυνσης),
  • Χημεία (Θετικής Κατεύθυνσης),
  • Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)
  • Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Τεχνολογικής Κατεύθυνσης).
ΦΥΣΙΚΗ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ)
Από το βιβλίο «Φυσική» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Γενικής Παιδείας των Γεωργακάκου Π., Σκαλωμένου Αθ.κ.ά., έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος».
1. ΤΟ ΦΩΣ
1.1 Η φύση του φωτός.
1.3 Μήκος κύματος και συχνότητα του φωτός κατά τη διάδοσή του.
1.4 Ανάλυση λευκού φωτός και χρώματα.
2. ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
2.1 Ενέργεια του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου.
2.2 Διακριτές ενεργειακές στάθμες.
2.3 Μηχανισμός παραγωγής και απορρόφησης φωτονίων.
2.4 Ακτίνες Χ.
3. ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
3.1 Ιδιότητες των πυρήνων.
3.3 Η ραδιενέργεια. (Εκτός της υποπαραγράφου: Ρυθμοί διάσπασης – Χρόνος υποδιπλασιασμού)
3.4 Πυρηνικές αντιδράσεις. (Εκτός των υποπαραγράφων: Πυρηνική σχάση, Πυρηνική σύντηξη και το πρόβλημα των πυρηνικών αποβλήτων)
3.5 Εφαρμογές και κίνδυνοι της ραδιενέργειας.
Σημείωση: Τα θέματα που αναφέρονται στο βιβλίο με έγχρωμο φόντο (πράσινο) δεν αποτελούν εξεταστέα – διδακτέα ύλη.
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)
A. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Από το βιβλίο «Αρχαία Ελληνικά, Φιλοσοφικός Λόγος»,Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης των Μ. Κοπιδάκη, Δ. Λυπουρλή, κ.ά., έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος».
1. Εισαγωγή:
Ι. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ:
Κεφ. Δ2: Οι φιλοσοφικές ιδέες του Σωκράτη. Διαλεκτική, μαιευτική, ειρωνεία. Η αναζήτηση των ορισμών, η επαγωγική μέθοδος και η ηθική.
Κεφ. Δ3: Η δίκη και ο θάνατος του Σωκράτη.
ΙΙ. Ο ΠΛΑΤΩΝ:
Κεφ. Ε1: Ο βίος του
ΙΙΙ. Πλάτωνος Πρωταγόρας:
α) (Α. Η διάρθρωση του διαλόγου και τα πρόσωπα: «Εισαγωγή…» έως και «Η απάντηση του Πρωταγόρα και ο μύθος για τη δημιουργία της ανθρώπινης κοινωνίας»)
β) (Β. Η φιλοσοφική σημασία του διαλόγου)
IV. Πλάτωνος Πολιτεία: Εισαγωγή στην Πολιτεία
α) (1. Νεανικές φιλοδοξίες και απογοητεύσεις, 2. Η συγγραφή της Πολιτείας και 3. Η σκηνοθεσία και τα
πρόσωπα του διαλόγου)
β) (6. Οι τρεις τάξεις, 8. Η αγωγή των φυλάκων, 12. Οι φιλόσοφοι−βασιλείς, 13. Η δικαιοσύνη και 14. Οι φαύλες πολιτείες).
γ) (Η αλληγορία του σπηλαίου).
V. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (Βίος και έργα):
α) («Πότε και πού γεννήθηκε ο Αριστοτέλης−Λίγα λόγια για την καταγωγή του» και «Ο Αριστοτέλης στην
Ακαδημία του Πλάτωνα: μαθητής πρώτα, δάσκαλος στη συνέχεια»).
β) («Ο Αριστοτέλης στη Μακεδονία: δάσκαλος του Αλεξάνδρου», «Επιστροφή του Αριστοτέλη στην Αθήνα: αρχίζει η τρίτη περίοδος της φιλοσοφικής του δραστηριότητας. Ο Αριστοτέλης διδάσκει στο Λύκειο» και «Ο Αριστοτέλης εγκαταλείπει οριστικά την Αθήνα−Το τέλος της ζωής του»).
VI. Αριστοτέλη Ηθικά Νικομάχεια, Εισαγωγή (ολόκληρη)
VII. Αριστοτέλη Πολιτικά, Εισαγωγή (ολόκληρη).
2. Κείμενα:
Ι. ΠΛΑΤΩΝ
Πρωταγόρας: οι ενότητες 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7.
Πολιτεία: οι ενότητες 11, 12 και 13.
ΙΙ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Ηθικά Νικομάχεια: οι ενότητες: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10.
Πολιτικά: οι ενότητες: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 και 20.
B. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
1. ΚΕΙΜΕΝΟ
Αδίδακτο πεζό κείμενο αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων της αττικής διαλέκτου.
2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ − ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ
α. Η ύλη που περιλαμβάνεται στα βιβλία του Γυμνασίου «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα» Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, έκδοση 2014.
β. Ολόκληρη η ύλη που περιλαμβάνεται στο βιβλίο της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου «Εγχειρίδιο Γλωσσικής
Διδασκαλίας», έκδοση 2014 (ενότητες 1 − 21).
ΧΗΜΕΙΑ (ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)
Από το βιβλίο «Χημεία» της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης των Σ. Λιοδάκη, Δ. Γάκη κ.ά., έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος».
Κεφάλαιο 1ο Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων και ο περιοδικός πίνακας, εκτός από:
α) την ηλεκτρονιοσυγγένεια της παραγράφου 1.4 και
β) τα σχήματα μορίων − θεωρία VSEPR και αποκλίσεις από τα κανονικά σχήματα της παραγράφου 1.5.
Κεφάλαιο 3ο Οξέα – Βάσεις και Ιοντική ισορροπία, εκτός από:
α) την ισχύ οξέων – βάσεων και μοριακή δομή της παραγράφου 3.2 και
β) την παράγραφο 3.7 Γινόμενο διαλυτότητας.
Κεφάλαιο 5ο Οργανική χημεία, εκτός από:
α) το επαγωγικό φαινόμενο της παραγράφου 5.1
β) την παράγραφο 5.2 στερεοϊσομέρεια (εναντιοστερεομέρεια και διαστερεομέρεια)
γ) την αρωματική υποκατάσταση της παραγράφου 5.3
δ) τους μερικούς μηχανισμούς οργανικών αντιδράσεων της παραγράφου 5.3 και
ε) τις οργανικές συνθέσεις της παραγράφου 5.4 με εξαίρεση την αλογονοφορμική αντίδραση.
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)
Από το βιβλίο: «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Δ. Μπουραντά, Α.Βάθη, Χ. Παπακωνσταντίνου, Π. Ρεκλείτη, έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος».
Κεφάλαιο 1: Επιχειρήσεις και Οργανισμοί
1.2 Η Επιχείρηση
1.3 Λειτουργίες της επιχείρησης
1.4 Η Επιχείρηση και το Περιβάλλον της
1.5 Η Αποτελεσματικότητα των Επιχειρήσεων
Κεφάλαιο 2: Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων
2.1 Εισαγωγικές Έννοιες
2.2 Οργάνωση και Διοίκηση (εκτός από την παράγραφο 2.2.4. «Η χρησιμότητα και η καθολική εφαρμογή του Management» και τις αντίστοιχες στο 2.2.4. ασκήσεις)
Κεφάλαιο 3: Διοικητικές Λειτουργίες
3.3 Διεύθυνση
3.3.1 Ηγεσία – Βασικές έννοιες
3.3.2 Παρακίνηση
3.3.3 Δυναμική Ομάδων
3.3.4 Επικοινωνία
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)
Από το βιβλίο «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου
Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Α. Βακάλη, Η. Γιαννόπουλου, Ν. Ιωαννίδη, Χ. Κοίλια, Κ. Μάλαμα, Ι. Μανωλόπουλου, Π. Πολίτη, έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος’.
1. Ανάλυση προβλήματος
1.1 Η έννοια πρόβλημα.
1.2 Κατανόηση προβλήματος.
1.3 Δομή προβλήματος.
1.4 Καθορισμός απαιτήσεων.
1.5 Κατηγορίες προβλημάτων.
1.6 Πρόβλημα και υπολογιστής.
2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων
2.1 Τι είναι αλγόριθμος.
2.3 Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθμων.
2.4 Βασικές συνιστώσες/ εντολές ενός αλγορίθμου.
2.4.1 Δομή ακολουθίας.
2.4.2 Δομή Επιλογής.
2.4.3 Διαδικασίες πολλαπλών επιλογών (αφαιρείται από το Παράδειγμα 4 «Ανάθεση γραμμάτων σε αριθμούς» η τελευταία πρόταση «Αν οι διαφορετικές επιλογές … στο παράδειγμα που ακολουθεί.», που αναφέρεται στην πολλαπλή επιλογή, καθώς και το Παράδειγμα 5.Επιλογή ορίων).
2.4.4 Εμφωλευμένες Διαδικασίες.
2.4.5 Δομή Επανάληψης.
3. Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι
3.1 Δεδομένα
3.2 Αλγόριθμοι + Δομές Δεδομένων =Προγράμματα
3.3 Πίνακες
3.4 Στοίβα
3.5 Ουρά
3.6 Αναζήτηση
3.7 Ταξινόμηση
6. Εισαγωγή στον προγραμματισμό
6.1 Η έννοια του προγράμματος.
6.2 Ιστορική αναδρομή.
6.2.1 Γλώσσες μηχανής.
6.2.2 Συμβολικές γλώσσες ή γλώσσες χαμηλού επιπέδου.
6.2.3 Γλώσσες υψηλού επιπέδου.
6.2.4 Γλώσσες 4ης γενιάς.
6.3 Φυσικές και τεχνητές γλώσσες.
6.4 Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων.
6.4.1 Ιεραρχική σχεδίαση προγράμματος.
6.4.2 Τμηματικός προγραμματισμός.
6.4.3 Δομημένος προγραμματισμός.
6.7 Προγραμματιστικά περιβάλλοντα.
7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού.
7.1 Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ.
7.2 Τύποι δεδομένων.
7.3 Σταθερές.
7.4 Μεταβλητές.
7.5 Αριθμητικοί τελεστές.
7.6 Συναρτήσεις.
7.7 Αριθμητικές εκφράσεις.
7.8 Εντολή εκχώρησης.
7.9 Εντολές εισόδου−εξόδου.
7.10 Δομή προγράμματος.
8. Επιλογή και επανάληψη
8.1 Εντολές Επιλογής
8.1.1 Εντολή ΑΝ
8.2 Εντολές επανάληψης
8.2.1 Εντολή ΟΣΟ…ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
8.2.2 Εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ
8.2.3 Εντολή ΓΙΑ…ΑΠΟ…ΜΕΧΡΙ
9. Πίνακες
9.1 Μονοδιάστατοι πίνακες.
9.2 Πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται πίνακες.
9.3 Πολυδιάστατοι πίνακες.
9.4 Τυπικές επεξεργασίες πινάκων.
10. Υποπρογράμματα
10.1 Τμηματικός προγραμματισμός.
10.2 Χαρακτηριστικά των υποπρογραμμάτων.
10.3 Πλεονεκτήματα του τμηματικού προγραμματισμού.
10.4 Παράμετροι.
10.5 Διαδικασίες και συναρτήσεις.
10.5.1 Ορισμός και κλήση συναρτήσεων.
10.5.2 Ορισμός και κλήση διαδικασιών.
10.5.3 Πραγματικές και τυπικές παράμετροι.
Οι ενότητες 3.4 και 3.5 εξετάζονται μόνο ως θεωρία.
Σημείωση: Οι μαθητές θα μπορούν να διατυπώνουν τις λύσεις των ασκήσεων των εξετάσεων είτε σε οποιαδήποτε μορφή παράστασης αλγορίθμου είτε σε «ΓΛΩΣΣΑ»,όπως αυτή ορίζεται και χρησιμοποιείται στο διδακτικό εγχειρίδιο. Ασκήσεις ή παραδείγματα του βιβλίου μαθητή ή του τετραδίου μαθητή που χρησιμοποιούν την ΕΠΙΛΕΞΕ, η οποία έχει εξαιρεθεί, θα αντιμετωπίζονται με τη χρήση άλλης δομής επιλογής.
Δείτε το ΦΕΚ με την τροποποίηση εδώ

Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014

Τράπεζα θεμάτων: Στα τέλη Οκτωβρίου τα θέματα της Β' λυκείου

Μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου θα είναι αναρτημένα τα θέματα του Α τετραμήνου και κάποια του Β τετραμήνου για την Τράπεζα Θεμάτων της Β Λυκείου. Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα είναι αναρτημένη όλη η ύλη της Β Λυκείου. Τα παραπάνω ανέφερε ο Υφυπουργός Παιδείας στη σημερινή συνέντευξη τύπου της πολιτικής ηγεσίας ενώ δήλωσε ότι «η Α Λυκείου έχει αναρτηθεί, εμπλουτίζεται και προσαρμόζεται με τη νέα ύλη όπως έχει μειωθεί».
Άλλη μια σημαντική είδηση που βγήκε από τη σημερινή συνέντευξη τύπου αφορά το μάθημα της Πληροφορικής. Όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας το μάθημα θα εισαχθεί στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα.
Σε ερώτηση δημοσιογράφου  ο Υπουργός Παιδείας έδωσε την ακόλουθη απάντηση:
«Δεν ξέρω ποιο είναι το μέσο, ο διάλογος έχει ολοκληρωθεί, η στάθμιση είναι πάρα πολύ καλή δεν παραμερίζουμε τους χημικούς σε καμία περίπτωση για τη σημασία και την αξία τους, απλώς δίνουμε την πληροφορική τα θετικά που έχει, δηλαδή της αναγνωρίζουμε αυτό που έχει.
Δεν νομίζω ότι χρειάζεται νομοθετική πρωτοβουλία, νομίζω ότι αρκεί Υπουργική Απόφαση. Θέλει τροπολογία; Ό,τι χρειάζεται. Το νομικό μέσο δεν είναι το τόσο ενδιαφέρον, έχουμε ενημερώσει και τη Βουλή και η αξιωματική αντιπολίτευση ήταν θετική».

Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2014

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ: Οι δύο Υπουργικές Αποφάσεις- Στοιχεία επικοινωνίας με τα τμήματα των ΑΕΙ

Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της κυβέρνησης οι δύο Υπουργικές Αποφάσεις για τις μετεγγραφές των φοιτητών :
Α. Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών, και
Β. Με οικονομικά κριτήρια .
Επίσης:
-Για το Νόμο 4274 πατήστε εδώ
-Για τους υπόλοιπους Νόμους και τις αποφάσεις πατήστε εδώ
-Για τις αντιστοιχίες των πανεπιστημιακών τμημάτων πατήστε εδώ
-Για τις αντιστοιχίες των τμημάτων των ΤΕΙ πατήστε εδώ
- Για στοιχεία επικοινωνίας με τα πανεπιστήμια πατήστε εδώ (σ.σ. στο κάτω μέρος του πίνακα κάνετε με τα βέλη αριστερα- δεξιά για να ανασητήσετε το Πανεπιστήμιο που σας ενδιαφέρει)
-Για στοιχεία επικοινωνίας με  τα ΤΕΙ πατήστε εδώ σ.σ. (Ο πίνακας συντλάχθηκε πριν το Σχέδιο Αθηνά, οπότε κάποια στοιχεία έχουν αλλάξει)
Σημειώνεται ότι για τους επιτυχόντες που θα υποβάλουν αίτηση μεταφοράς θέσης εισαγωγής βάσει των διατάξεων του άρθρου 47 του Ν. 4274/2014, ο αριθμός των μεταφερομένων θέσεων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του αριθμού των εισακτέων ανά Σχολή ή Τμήμα
Δικαίωμα υποβολής αίτησης
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι επιτυχόντες που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατόπιν συμμετοχής τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Ομάδας Α΄ και Ομάδας Β’, Μαΐου-Ιουνίου του σχολικού έτους 2013-2014.
Διαδικασία υποβολής αίτησης μεταφοράς θέσης εισαγωγής
Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, ο υποψήφιος, που επιθυμεί τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής του, προσέρχεται σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιδεικνύοντας το Δελτίο Αστυνομικής του Ταυτότητας ή το Διαβατήριο του (φυσική ταυτοποίηση), προκειμένου να δημιουργήσει τον προσωπικό του κωδικό ασφαλείας.
Με τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας και τον 8-ψηφίο κωδικό Πανελληνίων Εξετάσεων, ο υποψήφιος υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτησή του μέσω της ιστοσελίδας του Υ.ΠΑΙ.Θ.:http://solon.it.minedu.gov.gr
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινά την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2014 και λήγει την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014.
Οι ενδιαφερόμενοι, έχουν δικαίωμα υποβολής μιας (1) και μόνο ηλεκτρονικής αίτησης είτε σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 4264/2014 είτε σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4274/2014.
Όσοι από τους ενδιαφερόμενους επιλέξουν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση βάσει του άρθρου 53 του ν. 4264/2014 οφείλουν να επιλέξουν μια (1) και μόνο υποκατηγορία από τις αναφερόμενες στην εν λόγω διάταξη (π.χ. πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή κ.λ.π.)

Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014

Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις μετεγγραφές

Με αφορμή τα ερωτήματα που έχουμε δεχθεί από πολλούς γονείς και φοιτητές σχετικά με τις μετεγγραφές παρουσιάζουμε κάποια παραδείγματα προκειμένου να γίνουν πιο σαφή τα όσα αναφέρονται στις Υπουργικές Αποφάσεις οι οποίες ακόμα δεν έχουν πάρει αριθμό ΦΕΚ αλλά τις έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας στην ιστοσελίδα του.

Έχω αδερφό/η που σπουδάζει στη μόνιμη κατοικία των γονέων μου. Δεν ανήκω σε ειδική κατηγορία;

Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος για μετεγγραφή δεν εντάσσεται στις ειδικές κατηγορίες που δικαιούνται ελεύθερη μετεγγραφή καθώς ο αδερφός/η πρέπει να σπουδάζει σε πόλη εκτός του τόπου κατοικίας των γονέων. Δηλαδή αν ένας Αθηναίος πρωτοετής της Νομικής Κομοτηνής έχει τον αδερφό του να σπουδάζει στην Αθήνα δεν δικαιούται μετεγγραφή.

Θα καταθέσω αίτηση με την κατηγορία των οικονομικών κριτηρίων. Θα πάρω την μετεγγραφή;

Δεν είναι σίγουρο ότι θα την πάρετε καθώς υπάρχει πλαφόν 10% επί του αριθμού των εισακτέων. Σε μια σχολή με 100 εισακτέους μόνο 10 από όσους έχουν κάνει αίτηση θα πάρουν την μετεγγραφή. Όσο πιο χαμηλό είναι το εισόδημα τόσο περισσότερες είναι και οι πιθανότητες της μετεγγραφής χωρίς όμως να είναι ο υποψήφιος σίγουρος.

Τι συμβαίνει με τους πολυτέκνους, τριτέκνους και όσους ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες;

Με βάση τα όσα αναφέρουν οι Υπουργικές Αποφάσεις δικαιούνται μετεγγραφή σε σχολή της Περιφέρειας κατοικίας των γονιών τους. Αν δεν υπάρχει σχολή στην Περιφέρεια κατοικίας δικαιούνται μετεγγραφή στην πλησιέστερη σε αυτή σχολή.
Παράδειγμα: Τρίτεκνος φοιτητής από την Κοζάνη πέρασε στη Νομική Κομοτηνής. Δεν υπάρχει αντίστοιχη σχολή στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Η πλησιέστερη Νομική στην Κοζάνη είναι αυτή της Θεσσαλονίκης. Άρα με βάση την υπό κατάθεση Υπουργική Απόφαση θα πάρει μετεγγραφή στη Θεσσαλονίκη.

Έχω και αδερφό που σπουδάζει σε πόλη εκτός του τόπου κατοικίας των γονιών μου. Που μπορώ να πάρω μετεγγραφή;

Στην περίπτωση που ο αδερφός/η σπουδάζει εκτός του τόπου κατοικίας των γονέων ο υποψήφιος έχει δικαίωμα να καταθέσει αίτηση μετεγγραφής σε σχολή είτε της Περιφέρειας της μόνιμης κατοικίας των γονέων του είτε στην Περιφέρεια που σπουδάζει ο αδερφός/η.
Παράδειγμα: Πρωτοετής στο Μαθηματικό της Σάμου από την Αθήνα με αδερφό που σπουδάζει στο Ηράκλειο. Ο εν λόγω φοιτητής μπορεί να πάρει μετεγγραφή είτε στο Μαθηματικό της Αθήνας (κατοικία γονέων) είτε στο Μαθηματικό Ηρακλείου (κατοικία αδερφού).
Είμαστε δίδυμοι και ο αδερφός μου πέρασε στην Ιστορία Εθνολογία Κομοτηνής και εγώ στο Φυσικό Ιωαννίνων. Οι γονείς μας μένουν στην Αθήνα.
Στην πιο πάνω περίπτωση με βάση τις υπό κατάθεση Υπουργικές Αποφάσεις ο φοιτητής από την Κομοτηνή μπορεί να πάρει μετεγγραφή στα Ιωάννινα ή μπορούν και οι δυο να πάρουν μετεγγραφή στην Αθήνα.

Είμαι πολύτεκνος από την Αθήνα και πέρασα στο Οικονομικό Τρίπολης. Που μπορώ να πάρω μετεγγραφή;

Επειδή στην Περιφέρεια Αττικής που είναι η μόνιμη κατοικία των γονέων υπάρχουν περισσότερα από ένα Οικονομικά Τμήματα θα πρέπει ο υποψήφιος να τα δηλώσει όλα με σειρά προτίμησης. Σε ποιο από τα τμήματα θα καταφέρει να μετεγγραφεί αυτό θα εξαρτηθεί από το σύνολο των μορίων του στις πανελλαδικές εξετάσεις.
Συγκεκριμένα στην Περιφέρεια Αττικής έχουν την έδρα τους τα ακόλουθα Οικονομικά Τμήματα:
Οικονομικό ΕΚΠΑ
Οικονομικό ΟΠΑ
Οικονομικό Πειραιά
Η κατανομή των θέσεων θα γίνει ισάριθμα για τις αντίστοιχες Σχολές/Τμήματα σύμφωνα με το συνολικό αριθμό των κατατεθεισών ηλεκτρονικών αιτήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου. Δηλαδή αν κατατεθούν συνολικά 300 αιτήσεις τότε 100 θα πάνε στο Οικονομικό ΕΚΠΑ, 100 στο Οικονομικό ΟΠΑ και 100 στον Πειραιά. Το κριτήριο όπως προαναφέραμε είναι τα μόρια εισαγωγής.

Μπορώ από το Οικονομικό Πειραιά να πάρω μετεγγραφή στο Οικονομικό του Καποδιστριακού;

Όχι δεν επιτρέπεται η μεταφορά της θέσης εισαγωγής. Στην Υπουργική Απόφαση που αναμένεται να πάρει αριθμό ΦΕΚ αναφέρεται ότι δεν είναι εφικτή η μεταφορά θέσης επιτυχίας από Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι του Πειραιά σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι των Αθηνών και αντιστρόφως.

Πέρασα στο ΤΕΦΑΑ Σερρών. Μπορώ να πάρω μετεγγραφή στη Θεσσαλονίκη;

Αν και οι Σέρρες είναι διαφορετική πόλη από την Θεσσαλονίκη ωστόσο αναφέρεται στην Υπουργική Απόφαση ότι δεν επιτρέπεται η μεταφορά θέσης σε αντίστοιχο Τμήμα του ίδιου ΑΕΙ. Τόσο το ΤΕΦΑΑ Σερρών όσο και της Θεσσαλονίκης ανήκουν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ορίζεται ότι η μεταφορά θέσεως εισαγωγής δύναται να πραγματοποιηθεί σε αντίστοιχες Σχολές/Τμήματα που εδρεύουν σε διαφορετική πόλη και δεν επιτρέπεται η μεταφορά θέσης σε αντίστοιχο Τμήμα του ίδιου ΑΕΙ.

Είμαι πολύτεκνος φοιτητής από την Άνδρο και πέρασα στο Παιδαγωγικό Φλώρινας μπορώ να πάρω μετεγγραφή στο Παιδαγωγικό Αθήνας;

Με βάση την Υπουργική Απόφαση ο εν λόγω φοιτητής δικαιούται μετεγγραφή στο Παιδαγωγικό που εδρεύει στο Ν.Αιγαίο δηλαδή στο Παιδαγωγικό Ρόδου. Ο φοιτητής αυτός δεν μπορεί να πάει στην Αθήνα αν και είναι πλησιέστερη πόλη στον τόπο κατοικίας του. Θα μπορούσε μόνο αν δεν υπήρχε αντίστοιχη σχολή σε περιοχή του Νοτίου Αιγαίου.

Τη δικαιούμαι τη μετεγγραφή αφού είμαι πολύτεκνος. Να πάω από τώρα να παρακολουθήσω στο Τμήμα που έχω περάσει;

Αυτή είναι μια από τις ερωτήσεις που απευθύνουν οι περισσότεροι γονείς και φοιτητές. Σε επικοινωνία που είχε το news.gr με γραμματείες τμημάτων του Μετσόβιου Πολυτεχνείου μας ανέφεραν ότι από τη στιγμή που η μετεγγραφή είναι σίγουρη τότε μπορεί να παρακολουθήσει τα θεωρητικά μαθήματα. Πρόβλημα δημιουργείται με τα εργαστήρια για τα οποία θα πρέπει να συνεννοηθεί ο φοιτητής με τους διδάσκοντες καθώς μέχρι να πάρει τη μετεγγραφή δεν θεωρείται φοιτητής του τμήματος.
Επίσης οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αν οι μετεγγραφές δεν ολοκληρωθούν μέχρι την εξεταστική του Α εξαμήνου θα χάσουν το εξάμηνο αφού δε θα μπορούν να δώσουν εξετάσεις στο τμήμα που θα πάρουν τη μετεγγραφή αλλά στο τμήμα εισαγωγής, στο οποίο δεν θα έχουν παρακολουθήσει μαθήματα αφού επέλεξαν το τμήμα όπου θα μεταφέρουν τη θέση εισαγωγής.
Στην Υπουργική Απόφαση υπάρχει πρόβλεψη για αναγνώριση των μαθημάτων αφού γίνεται αναφορά στις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.4115/2014 που αναφέρει τα εξής:
Από το ακαδημαϊκό έτος 2012−2013 δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές που εισάγονται σε Τμήμα των Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες εκκλησιαστικές Ακαδημίες, να αναγνωρίσουν μαθήματα τα οποία έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσής τους.
Η αναγνώριση των μαθημάτων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Τμήματος, κατά περίπτωση και οι φοιτητές απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων ή των ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν στο Τμήμα προέλευσης και δύνανται να ενταχθούν σε διαφορετικό εξάμηνο από αυτό της εγγραφής τους.
Να τονίσουμε ότι αν ένας φοιτητής έχει περάσει όλα τα μαθήματα του εξαμήνου στο Τμήμα εισαγωγής δεν είναι σίγουρο ότι θα αναγνωριστεί το σύνολο των μαθημάτων από το Τμήμα που θα μεταφέρει τη θέση του καθώς η Γενική Συνέλευση ή το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο θα αποφασίσουν για το αν θα αναγνωριστεί το σύνολό τους ή μέρος αυτών.

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014

ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ

Η Διεύθυνση του Φροντιστηρίου και το επιτελείο των καθηγητών εύχεται σε όλους τους μαθητές και τις οικογένειές τους καλό και δημιουργικό μήνα!!!