Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013

Κατατακτήριες εξετάσεις νέοι κανόνες το 2013 www.dikaiologitika.gr

Πιο αναλυτικά ο νόμος για το νέο Λύκειο βάζει νέους κανόνες στις κατατακτήριες εξετάσεις από το 2013. Οι αλλαγές αφορούν το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων πανεπιστημίου, ΤΕΙ η ισότιμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) όπου πλεόν ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του αριθμού των εισακτέων σε κάθε τμήμα . Οι κατατάξεις πτυχιούχων Τμημάτων Οδοντιατρικής σε Τμήματα Ιατρικής και πτυχιούχων Τμημάτων Ιατρικής σε Τμήματα Οδοντιατρικής πραγματοποιούνται σε ξεχωριστό ποσοστό 3% του αριθμού των εισακτέων στο τμήμα υποδοχής. Αν ο αριθμός που προκύπτει έχει δεκαδικά ψηφία, στρογγυλοποιείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω προς την αμέσως πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Αν τα δεκαδικά ψηφία είναι ακριβώς το μισό της μονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται προς τα πάνω προς την αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα. Επιμερισμός του παραπάνω ποσοστού ανάλογα με την προέλευση των υποψήφιων για κατάταξη πτυχιούχων ή ανακατανομή τυχόν εναπομένοντος ποσοστού σε άλλες κατηγορίες μετεγγραφών ή κατατάξεων δεν επιτρέπεται. Επίσης καθορίζεται και ο τρόπος επιλογής των νέων φοιτητών και πλέον η επιλογή θα γίνεται με εξετάσεις σε 3 μαθήματα. Συγκεκριμένα ορίζεται σχετικά με τη διαδικασία επιλογής ότι η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα. Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα, της βαθμολογίας όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων. Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 30 μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει, 10 μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα 3 μαθήματα. Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με την ίδια συνολική βαθμολογία, για την αποφυγή της υπέρβασης λαμβάνεται υπόψη η κατοχή πτυχίου τμήματος με συναφή μαθήματα με το τμήμα κατάταξης, όπως αυτά ορίζονται από τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών. Αν και ο αριθμός των συναφών μαθημάτων είναι ίδιος μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων. Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο τμήμα υποδοχής ως υπεράριθμων. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να προβλέπεται η καταβολή παραβόλου για τη συμμετοχή των υποψήφιων για κατάταξη πτυχιούχων στη διαδικασία επιλογής με εξετάσεις. Επίσης ορίζεται ότι το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων σε τμήμα ορίζεται από τα αρμόδια όργανα της σχολής και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 7ου εξαμήνου για τμήματα σχολών εξαετούς φοίτησης ή του 5ου εξαμήνου για πενταετή ή τετραετή φοίτηση. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης του τμήματος του πανεπιστημίου ή της γενικής συνέλευσης του τμήματος του ΤΕΙ ή Α.Σ.ΠΑΙΤ.Ε. κατά περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων ή ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο τμήμα ή τη σχολή προέλευσης. Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόμενοι υποχρεώνονται να εξεταστούν σε μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο τμήμα ή τη σχολή προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του προγράμματος σπουδών του τμήματος υποδοχήs

Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2013

Λήγει αύριο η προθεσμία εγγραφής φοιτητών

Λήγει αύριο Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου η προθεσμία εγγραφής των φοιτητών, με το σύνολο των πανεπιστημίων να αδυνατεί να προχωρήσει σε αυτές λόγω της αναστολής των διοικητικών λειτουργιών των πανεπιστημίων.
Πάντως σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Παιδείας αναμένεται σύντομα να ανακοινωθεί παράταση των εγγραφών.
Την ίδια ώρα στο μέτωπο των πανεπιστημίων συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει η Πρυτανεία και η Σύγκλητος του Ε.Μ.Π σήμερα στις 14.00 με αφορμή τη διαθεσιμότητα 399 Διοικητικών υπαλλήλων. Η συνέντευξη τύπου θα δοθεί στο ιστορικό συγκρότημα της Πατησίων με την ηγεσία του Ιδρύματος να έχει ήδη εκφράσει επανειλλημένα την αδυναμία λειτουργίας του μετά την απομάκρυνση του συγκεκριμένου αριθμού υπαλλήλων.

Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2013

Μεγάλες ανατροπές για την Α’ Λυκείου

Μπροστά στο φάσμα μεγάλων αλλαγών βρίσκονται από φέτος οι μαθητές του Λυκείου, αφού ο νέος νόμος που ψηφίστηκε την περασμένη Τρίτη αλλάζει τα πάντα σε αυτήν τη βαθμίδα της εκπαίδευσης.
Τα παιδιά που θα φοιτήσουν φέτος στην Α' λυκείου θα πρέπει να μπουν στη λογική της σταδιακής εξειδίκευσης, καθώς στη Β΄ και στη Γ΄ λυκείου θα τους ζητηθεί να ακολουθήσουν ομάδες προσανατολισμού
 
Τα παιδιά που θα φοιτήσουν φέτος στην Α' λυκείου θα πρέπει να μπουν στη λογική της σταδιακής εξειδίκευσης, καθώς στη Β΄ και στη Γ΄ λυκείου θα τους ζητηθεί να ακολουθήσουν ομάδες προσανατολισμού
 
Την πρώτη... γεύση, όμως, θα την πάρουν οι μαθητές της Α' τάξης, αφού από αυτούς ξεκινούν οι αλλαγές, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν και διαφορετικό τρόπο εισαγωγής στα ΑΕΙ. Το νομοσχέδιο αυτό έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις, αλλά τόσο τα παιδιά της Α' τάξης όσο και οι γονείς τους δεν έχουν καταλάβει ακόμη το νέο σύστημα, καθώς μέχρι και λίγες ώρες πριν από την ψήφισή του το υπουργείο Παιδείας κατέθετε τροπολογίες.
 
Είναι, όμως, πολύ σημαντικό οι μαθητές της Α' τάξης να κατανοήσουν τις αλλαγές, διότι ο βαθμός κάθε τάξης -και της Α' Λυκείου κατά 20%- θα συνυπολογίζεται σαν «πέμπτος βαθμός» μαζί με τα 4 -πλέον- πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα για την πρόσβαση στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Με απλά λόγια αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές που τώρα πάνε στην Α' Λυκείου θα πρέπει να έχουν καλές επιδόσεις στο σχολείο τους, γιατί ο βαθμός που θα πάρουν στο τέλος της χρονιάς θα μετρήσει για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ.
 
Επίσης, τα παιδιά που αυτήν τη στιγμή ήδη φοιτούν στην Α' τάξη θα πρέπει να ξέρουν πως τα επόμενα δύο χρόνια θα κληθούν να μπουν στη λογική της σταδιακής εξειδίκευσης, καθώς στη Β' και ιδίως τη Γ' Λυκείου θα τους ζητηθεί να ακολουθήσουν ομάδες προσανατολισμού, με λιγότερα μεν μαθήματα από σήμερα, αλλά υψηλής εμβάθυνσης. Στην τελευταία τάξη θα βρουν μπροστά τους λιγότερα μαθήματα (9 από 16 σήμερα), αλλά περισσότερες ώρες διδασκαλίας (34 από 31) προκειμένου να προετοιμαστούν για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, οι οποίες στο εξής θα γίνονται με νέο τρόπο. Και, τέλος, θα πρέπει να ξέρουν ότι το 2016 που θα τελειώσουν το Λύκειο θα δώσουν εξετάσεις για τα ΑΕΙ με διαφορετικό από ό,τι ισχύει σήμερα σύστημα.
 
 
Τα μαθήματα που θα εξετάζονται οι μαθητές στις Πανελλαδικές θα διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατεύθυνση που θα επιλέγει κάθε μαθητής, αλλά όλοι θα εξετάζονται στο μάθημα της Νεολληνικής γλώσσας και
Τα μαθήματα που θα εξετάζονται οι μαθητές στις Πανελλαδικές θα διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατεύθυνση που θα επιλέγει κάθε μαθητής, αλλά όλοι θα εξετάζονται στο μάθημα της Νεολληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας
 
Τα μαθήματα που θα εξετάζονται οι μαθητές στις Πανελλαδικές θα διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατεύθυνση που θα επιλέγει κάθε μαθητής, αλλά όλοι θα εξετάζονται στο μάθημα της Νεολληνικής γλώσσας και Λογοτεχνίας
Το «Εθνος» κωδικοποίησε τις αλλαγές, ώστε να είναι κατανοητές στους γονείς και στα παιδιά, προκειμένου να... πορευτούν ανάλογα τη φετινή χρονιά.
 
Η Α' Λυκείου
 
Θα αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων 35 ωρών εβδομαδιαίως. Ειδικότερα, εφαρμόζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα τριάντα τριών (33) ωρών εβδομαδιαίως, με 9 μαθήματα, που είναι κοινό για όλους τους μαθητές, και εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2 ωρών εβδομαδιαίως που αποτελείται από ένα μάθημα επιλογής, το οποίο επιλέγεται μεταξύ τριών μαθημάτων.
 
Μεγάλες ανατροπές για την Α’ Λυκείου 
 
Προαγωγικές εξετάσεις
 
Οι εξετάσεις θα διεξάγονται ενδοσχολικά και θα περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός των μαθημάτων της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής. Τα θέματα θα είναι είναι κοινά για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου, που θα ορίζονται κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση (ξεχωριστή για κάθε σχολείο) από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας, και κατά ποσοστό 50% από τους διδάσκοντες. Τα γραπτά θα διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα. Γενικός βαθμός προαγωγής από την Α' τάξη Ημερησίου και Α' και Β' Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου αποτελεί το πηλίκον της διαιρέσεως διά του συνόλου των διδασκομένων μαθημάτων του αθροίσματος του μέσου όρου προφορικής ή και γραπτής, εφόσον αυτά εξετάζονται γραπτώς, επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί:
 
η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10) και
ο μέσος όρος προφορικής και γραπτής βαθμολογίας κατά διακριτό γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων: Ελληνικής Γλώσσας, Μαθηματικών τουλάχιστον δέκα (10) και τουλάχιστον οκτώ (08) σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα. Οταν ο μαθητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις αυτές, επαναλαμβάνει τη φοίτηση, ενώ όταν δεν πληροί την προϋπόθεση κατά διακριτό ή διακριτά γνωστικά αντικείμενα μαθημάτων ή στα υπόλοιπα μαθήματα, παραπέμπεται σε επανεξέταση σε αυτό ή σε αυτά και προάγεται.
 
ΒΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 
Τα έξι βήματα για την εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ
 
1. Το κυρίαρχο είναι ότι οι μαθητές για να μπουν στα ΑΕΙ θα εξετάζονται πλέον σε λιγότερα μαθήματα και συγκεκριμένα σε τέσσερα. Τα μαθήματα διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατεύθυνση που επιλέγει ο μαθητής, αλλά όλοι θα εξετάζονται στο μάθημα της Νεοελληνικής γλώσσας και Λογοτεχνίας.
Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκ­παίδευση διεξάγονται μετά την απόλυση του μαθητή α­πό το Λύκειο, σε πανελλαδικό επίπεδο, με θέματα από την εξεταστέα ύλη της τάξης αυτής που προκύπτουν:
Κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και
 
Κατά ποσοστό 50%, α­πό κεντρική επιτροπή εξετάσεων.
 
2. Οι μαθητές της Γ' Τάξης με την έναρξη του σχολικού έτους και όχι αργότερα της 20ής Σεπτεμβρίου επιβεβαι­ώνουν οριστικά την Αρχική Δήλωση Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού, που έχουν υποβάλει στη σχολική τους μονάδα προ της λήξης του προηγούμενου διδακτι­κού έτους.
 
3. Κάθε μαθητής επιλέγει μία (1) Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης υποχρεωτικά, που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα Επιστη­μονικά Πεδία Σχολών και Τμημάτων Ανώτερης και Ανώ­τατης Εκπαίδευσης στις οποίες επιθυμούν την εισαγωγή τους.
 
4. Για τον υπολογισμό του Βαθμού Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προσμετράται και ο «Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης» (ΒΠΑ), που χαρακτηρίζεται σαν πέμπτος.
Για την προσμέτρηση αυτή υπολογίζεται ο γενικός βαθμός προαγωγής της Α' τάξης και της Β' τάξης, ο γενικός βαθμός απόλυσης της Γ' τάξης, εφόσον έκαστος είναι μεγαλύτερος της μίας μονάδας σε σχέση με τον μ.ό. των τεσσάρων ανά Ομάδα Προσανατολισμού μαθημάτων που εξετάζονται σε Πανελλαδικές Εξετάσεις, αναπροσαρμόζεται ώστε να μην απέχει περισσότερο από μία μονάδα από τον βαθμό του μ.ό.
 
5. Σε περίπτωση που ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης είναι μεγαλύτερος μέχρι και μία μονάδα σε σχέση με τον μ.ό. των τεσσάρων μαθημάτων που εξετάζονται σε Πανελλαδικές Εξετάσεις, ο βαθμός αυτός δεν θα αναπροσαρμόζεται, αλλά θα πολλαπλασιάζεται ως έχει με τον προβλεπόμενο ανά τάξη συντελεστή. Σε περίπτωση που ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης είναι μικρότερος σε σχέση με τον μ.ό. των τεσσάρων μαθημάτων, ο βαθμός αυτός θα αναπροσαρμόζεται προς τα άνω κατά μία το πολύ μονάδα (και μέχρι του ορίου του μ.ό.) κατά τον υπολογισμό με τον ανά τάξη προβλεπόμενο συντελεστή.
 
6. Οι προαγωγικοί βαθμοί της Α' Λυκείου θα έχουν «ειδικό βάρος» 20%, της Β' Λυκείου 35% και της Γ' Λυκείου 45%, οι οποίοι θα πολλαπλασιάζονται με συντελεστές.


Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του φροντιστηρίου χθες,11-9-2013,ο αγιασμός ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.Ευχόμαστε σε εκπαιδευτικούς και μαθητές υγεία και μια άκρως δημιουργική χρονιά!!!!!

Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2013

Η συνέντευξη του Υπουργού Παιδείας, Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής Διαβάστε περισσότερα: Η συνέντευξη του Υπουργού Παιδείας, Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής

Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής, δήλωσε τα εξής: Για τις επικρίσεις ότι το Λύκειο μετατρέπεται σε εξεταστικό κέντρο «Δεν αλλάζει τίποτε σε σχέση με αυτό που ισχύει σήμερα, για τον τρόπο που εξετάζονται οι μαθητές. Εξετάζονται μέσα στο σχολειό τους, για να περάσουν την τάξη τους και τα γραπτά βαθμολογούνται από το δάσκαλό τους. Το μόνο που αλλάζει είναι ότι το 50% των θεμάτων θα λαμβάνεται από Τράπεζα Θεμάτων και το κάθε σχολείο, στην ημέρα που αυτό ορίζει την εξέταση του μαθήματος, θα παίρνει αυτά τα θέματα από το ηλεκτρονικό σύστημα. Δεν μιλάμε επομένως για πανελλαδικές εξετάσεις και για μετατροπή του σχολείου σε εξεταστικό κέντρο. Εμείς θέλουμε να ανατρέψουμε τη νοοτροπία που δημιουργήθηκε την τελευταία τριακονταετία, αυτή της ήσσονος προσπάθειας, τα αποτελέσματά της οποίας βιώνουμε σήμερα. Δεν θέλουμε δηλαδή να παρκάρουμε τα παιδιά μας σε ένα Λύκειο, να περνούν τις τάξεις με μέσο όρο 9, να περνούν στο Πανεπιστήμιο με μέσο όρο 8 και στο τέλος να έχουν πτυχία χωρίς αντίκρισμα και να παραμένουν άνεργοι χωρίς γνώσεις και δεξιότητες». Για τις αιτιάσεις ότι το προς ψήφιση νομοσχέδιο για το Λύκειο θα στείλει μαζικά τους μαθητές στα φροντιστήρια «Αυτό είναι παραπληροφόρηση που εξυπηρετεί σκοπιμότητες. Αρκεί ένας μαθητής να διαβάζει και να παρακολουθεί την διδασκαλία του καθηγητή του στο σχολείο. Υπάρχει μια γενικευμένη αντίληψη που έχει οδηγήσει τον πολίτη να σέβεται περισσότερο τα 200 ευρώ που καταβάλει άμεσα στο φροντιστήριο από τα πολλαπλάσια που καταβάλει μέσω του φόρου του για να υπάρχει Δημόσια Δωρεάν Παιδεία. Αυτή η νοοτροπία πρέπει να αλλάξει. Και ερωτώ τον κάθε πολίτη. Πως επιτρέπει στον εαυτό του να καταβάλει χρήματα σε ιδιαίτερα μαθήματα στον καθηγητή του παιδιού του που είναι στο σχολείο; Είναι θέμα αρχής ή θέμα Νόμου. Είναι θέμα νοοτροπίας και αντίληψης που τώρα πρέπει να αλλάξει. Και διαμορφώνουμε τους όρους για να αλλάξει αυτή η νοοτροπία με τη βελτίωση του Δημοσίου Σχολείου. Εμείς κάνουμε το χρέος μας για να ενισχύσουμε τη γνώση, την προσπάθεια για να πάψουμε να αναζητούμε συνεχώς εύκολες λύσεις». Για τη διαθεσιμότητα των διοικητικών υπαλλήλων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ «Θέλω τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αξιολόγησης, που θα αποδείξει ότι η συντριπτική πλειονότητα παρουσιάζει ελλείψεις σε προσωπικό. Και πιστεύω ότι αν σε κάποια Ιδρύματα διαπιστωθεί ότι οι μαζικές μονιμοποιήσεις, που έγιναν στο παρελθόν έχουν οδηγήσει σε πλεονάσματα, θα μας το πουν τα ίδια τα Ιδρύματα. Δεν θέλω να προχωρήσουμε, ως Υπουργείο Παιδείας, σε οριζόντια μέτρα». Για τις μετεγγραφές των φοιτητών «Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία, δημιουργήσαμε τη διαδικασία μεταφοράς θέσεων, προκειμένου να βοηθήσουμε πολλούς φοιτητές και τις οικογένειές τους να συνεχίσουν τις σπουδές τους κοντά στην εστία τους. Την διαδικασία αυτήν την εφαρμόζουμε και φέτος με τα ίδια κριτήρια, στα οποία πρωταρχικό ρόλο παίζει το κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο αυξάνουμε, ενώ το διπλασιάζουμε για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Όσον αφορά το σύστημα των Πολλαπλών βάσεων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις δεν αλλάζει τίποτα». Για τη διαγραφή των «αιωνίων» φοιτητών «Είναι αρμοδιότητα των Ιδρυμάτων να προχωρήσουν στο «ξεκαθάρισμα» των μητρώων τους, καθώς το κόστος των ανενεργών φοιτητών είναι πολύ μεγάλο και λειτουργεί εις βάρος των ενεργών, της λειτουργίας των Ιδρυμάτων και του κοινωνικού συνόλου». Για τις απειλούμενες απεργιακές κινητοποιήσεις στην αρχή της σχολικής χρονιάς «Τα σχολεία θα ανοίξουν κανονικά και θα λειτουργήσουν ομαλά, όπως άλλωστε έγινε και πέρσι. Τα βιβλία είναι στα σχολεία, οι μαθητές θα είναι στα θρανία, οι εκπαιδευτικοί στις τάξεις και μάλιστα, μέσα σε ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας της Δημόσιας Δωρεάν Παιδείας, που θέτει πάνω από όλα το συμφέρον των μαθητών. Σε κάθε περίπτωση θα είμαστε σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόβλημα». Για το ενδεχόμενο εκ νέου επιστράτευσης των εκπαιδευτικών «Όχι. Η επιστράτευση ήταν αναγκαία, όταν απειλήθηκε η διεξαγωγή των Πανελλαδικών, δηλαδή το δημόσιο συμφέρον». Για την πιθανότητα αναβολής της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών «Η αξιολόγηση θα εφαρμοστεί κανονικά. Η εξουσιοδότηση ρυθμίζει θέματα τυπικής έκδοσης του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, που ήδη βρίσκεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας».Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2013

Από τις 11 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές σε ΑΕΙ-ΤΕΙ

Οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Τμήματα και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) ή από τα ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄& Β΄) για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 θα γίνουν από 11 Σεπτεμβρίου μέχρι και 27 Σεπτεμβρίου 2013, υπενθυμιζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων .
Την ίδια περίοδο θα εγγραφούν και οι επιτυχόντες με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης και με τις ειδικές κατηγορίες των αλλοδαπών-αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε, μη ελληνικής καταγωγής.
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΓΕΛ (90% & 10%) ΚΑΙ ΕΠΑΛ (Ομάδες Α΄ και Β΄)
Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες, ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, καταθέτουν στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
  • Αίτηση για εγγραφή.
  • Τίτλο απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του Σχολείου αποφοίτησης ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών.
  • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
  • Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
  • Εκτός των παραπάνω, και μόνο όσοι πέτυχαν από το Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ - ΟΜΑΔΑ Β΄ (90% και 10%) υποβάλλουν και νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης (όχι την πρωτότυπη βεβαίωση πρόσβασης).
Επισημαίνεται ότι οι επιτυχόντες με τις ειδικές περιπτώσεις των πολύτεκνων, των τρίτεκνων και των κοινωνικών κριτηρίων δεν προσκομίζουν κανένα επιπλέον σχετικό δικαιολογητικό, αφού ο έλεγχος των σχετικών δικαιολογητικών έχει ήδη γίνει στα Λύκεια και θα επακολουθήσει δειγματοληπτικός έλεγχος και από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας.
Στην ίδια προθεσμία υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, στα Πανεπιστημιακά Τμήματα οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου, οι οποίοι διακρίθηκαν στη Βαλκανική ή στη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής, Χημείας ή Βιολογίας ή στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για νέους επιστήμονες και στα ΤΕΙ οι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ-Α΄, οι οποίοι διακρίθηκαν στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Πληροφορικής και τους έχει απονεμηθεί, πρώτο, δεύτερο και τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο ή ειδική διάκριση, αν πρόκειται για τον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για νέους επιστήμονες), όπως και οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) που έχουν διακριθεί στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Φυσικής ή Βιολογίας.
Οι συγκεκριμένοι επιτυχόντες μπορούν να πληροφορηθούν τα επιπλέον δικαιολογητικά για την εγγραφή τους είτε από τις Γραμματείες των Τμημάτων, είτε από την αναλυτική εγκύκλιο εγγραφών, που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.minedu.gov.gr/eksetaseis).
Οι επιτυχόντες με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης οφείλουν να προσκομίσουν στη Γραμματεία της Σχολής ή Τμήματος εισαγωγής κατά την εγγραφή τους, εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, επιπλέον βεβαίωση Δήμου των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου, στα Δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο, άλλης περιοχής, τότε θα πρέπει από τη βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου, να προκύπτει ότι μετεγγράφησαν σ' αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω 3 Νομών (Φ.151/64998/Β6/15-6-2011(ΦΕΚ1307Β΄).
Τέλος, οι επιτυχόντες με την ειδική κατηγορία των αλλοδαπών-αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε, μη ελληνικής καταγωγής, μπορούν να πληροφορηθούν τα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους είτε από τις Γραμματείες των τμημάτων, είτε από την αναλυτική εγκύκλιο εγγραφών που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.minedu.gov.gr/eksetaseis).
Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, οι εισαχθέντες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των οικείων σχολών. Επισημαίνεται, ιδιαίτερα, ότι όλοι οι νεοεισαχθέντες πρέπει να φροντίσουν για την έγκαιρη εγγραφή τους μέσα στις παραπάνω προθεσμίες και σύμφωνα με το ειδικότερο πρόγραμμα κάθε Σχολής ή Τμήματος. Όσοι δεν θα εγγραφούν στο οριζόμενο χρονικό διάστημα, χάνουν οριστικά το δικαίωμα εγγραφής τους.
Η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στιςΣτρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού καθώς στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί από τις ίδιες τις Σχολές. Υπενθυμίζεται ότι οι ιδιώτες επιτυχόντες στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας θα εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2013

Ράβε ξήλωνε στο νομοσχέδιο για το νέο Λύκειο - Ανοιχτό παράθυρο για αύξηση μετεγγραφών

Βελτιωτικές αλλαγές στο νομοσχέδιο για το νέο Λύκειο κατέθεσε ο υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο αύξησης του ποσοστού μετεγγραφών
Σε βελτιωτικές αλλαγές προχώρησε ο υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος λίγο πριν ξεκινήσει στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, η συζήτηση σε δεύτερη ανάγνωση, του νομοσχεδίου για το νέο λύκειο.
Όπως ανέφερε ο υπουργός Παιδείας, οι βελτιώσεις αφορούν μεταξύ άλλων τη μαθητεία, την επιστημονική εξειδίκευση, ζητήματα που ανακύπτουν σε ΑΕΙ, αλλαγές στα ΕΠΑΛ και αποσαφηνίσεις για την ειδική αγωγή καθώς και ρυθμίσεις για τις μετεγγραφές για όσους πέτυχαν με την κατηγορία του 5% και του 10%.
Εξάλλου, ο κ. Αρβανιτόπουλος μετά από σχετική πρόταση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ Τάσου Κουράκη, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να αυξηθεί το όριο εισοδήματος για τις μετεγγραφές καθώς και το ποσοστό τους.
Όπως σημείωσε ο υπουργός, μόνον η αύξηση του εισοδήματος δεν θα έλυνε το πρόβλημα που υπάρχει, καθώς προτεραιότητα θα είχαν και πάλι τα χαμηλά εισοδήματα, για αυτό χρειάζεται και αύξηση του ποσοστού μετεγγραφών και διαβεβαίωσε ότι το υπουργείο θα μελετήσει το θέμα.
Τέλος, ο υφυπουργός Παιδείας, Συμεών Κεδίκογλου, διαβεβαίωσε ότι το υπουργείο δεν εξετάζει αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης των καθηγητών ΑΕΙ.
Η συζήτηση σε δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου θα συνεχιστεί μέχρι αργά σήμερα, ενώ την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να ψηφιστεί από την Ολομέλεια του Β' θερινού τμήματος της Βουλής.

Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2013

Διδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας στην Α΄ Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2013-2014

ΘΕΜΑ: «Διδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας στην Α΄ Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2013-2014»
Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 115475/Γ2/21-08-2013 που καθορίζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄ τάξης του Γυμνασίου, οι μαθητές διδάσκονται ως β΄ ξένη γλώσσα την Γαλλική ή την Γερμανική, δύο (02) ώρες την εβδομάδα.
Για τη διδασκαλία β΄ ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο ισχύει η με αρ. πρωτ. 14302/Γ2/09-02-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 253).
Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Γυμνασίων να ενημερώσουν τους γονείς- κηδεμόνες των μαθητών για τη διδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας στην Α΄ Γυμνασίου.
Στη συνέχεια οι γονείς- κηδεμόνες των μαθητών θα πρέπει να προσκομίσουν στο Διευθυντή του σχολείου  ενυπόγραφο σημείωμα, στο οποίο θα αναγράφεται η δεύτερη ξένη γλώσσα που επιθυμούν να διδαχθούν.
Μετά την παραλαβή των ενυπόγραφων σημειωμάτων με την προτίμηση των μαθητών για τη β΄ ξένη γλώσσα οι Διευθυντές των Γυμνασίων σε συνεννόηση με τους συλλόγους των καθηγητών θα διερευνήσουν τη δυνατότητα λειτουργίας παράλληλης διδασκαλίας δεύτερης ξένης γλώσσας. Στη συνέχεια γνωστοποιούν στην οικεία Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης τα τμήματα διδασκαλίας δεύτερης ξένης γλώσσας το αργότερο έως την 27η Σεπτεμβρίου 2013.

Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2013

Εννέα παρατηρήσεις για την πτώση των βάσεων

Αβυσσος χωρίζει την πρώτη από την τελευταία σχολή, άβυσσος περιμένει και πολλούς από τους επιτυχόντες σε μια τριτοβάθμια εκπαίδευση που συρρικνώνεται διαρκώς
Η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό ακόμα και από οικογένειες που τα παιδιά τους βρίσκονται σε καλή θέση στις λίστες των επιτυχόντων. Αφενός γιατί αρκετές χιλιάδες απ’ αυτά πέτυχαν σε σχολές μακριά απ’ τον τόπο κατοικίας τους και αφετέρου επειδή η συνεχής απαξίωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δημιουργεί ανησυχία για την πορεία των σπουδών. Κατά τ’ άλλα, τα 119 τμήματα -81 πέρυσι- που απαιτούν λιγότερα από 10.000 μόρια θα δώσουν λαβή για περαιτέρω συρρίκνωση των ΑΕΙ και κυρίως των ΤΕΙ της περιφέρειας.
1. Οι χειρότερες επιδόσεις των υποψηφίων φέτος, που προκλήθηκαν από τον αυξημένο βαθμό δυσκολίας των φετινών θεμάτων, σε σχέση πάντα με την προηγούμενη χρονιά, και η συντριπτική μείωση των αριστούχων σε συνδυασμό με μια μη μετρήσιμη αλλά ορατή μείωση των προσδοκιών οδήγησαν σε μια πτώση… με πάταγο των βάσεων εισαγωγής στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Την κούρσα της πτώσης, η οποία συγκριτικά είναι από τις μεγαλύτερες της τελευταίας δεκαετίας, οδήγησαν τα υψηλόβαθμα και περιζήτητα τμήματα όλων των επιστημονικών πεδίων, τα οποία «ξεφούσκωσαν» σημαντικά.
2. Η μεγαλύτερη πτώση σε τμήματα της περιφέρειας είναι προϊόν της οικονομικής κρίσης που αναγκάζει μεγάλο όγκο των υποψηφίων να κάνει επιλογές με κριτήριο τον τόπο διαμονής (άρα η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη συγκρατούν μεγαλύτερο από ποτέ τμήμα των υποψηφίων που κατοικοεδρεύουν σε αυτές) αλλά και του αφοπλισμού των επαγγελματικών προοπτικών του συνόλου των σχολών, γεγονός που και πάλι οδηγεί μεγάλο τμήμα των υποψηφίων να μη διακινδυνεύει «επένδυση» σε σχολή που πραγματικά θα ήθελε εάν αυτή αυξάνει το κόστος φοίτησης επειδή είναι εκτός τόπου μόνιμης κατοικίας.
3. Και φέτος είχαμε βάσεις από τη γη έως τον ουρανό. Από τα 18.916 μόρια της Ιατρικής Αθήνας έως τα 4.215 μόρια της Διοίκησης Επιχειρήσεων της Ηγουμενίτσας. Aβυσσος!
4. Οι υποψήφιοι ενσωματώνουν με ταχύτητα φωτός τις αλλαγές στην αγορά εργασίας και μετακινούνται ανάλογα στις επιλογές των τμημάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης (δάσκαλοι) είχαν συνολικά πτώση καθώς «πλήρωσαν τη νύφη» της δραματικής μείωσης των προσλήψεων δασκάλων.
5. Αναμενόμενη η άνοδος των βάσεων εισαγωγής στις στρατιωτικές σχολές. Ο λόγος; Η μείωση των εισακτέων φέτος σε σχέση πάντα με πέρσι. Βεβαίως και η σιγουριά της δουλειάς.
6. Και φέτος, ακόμη περισσότερο από πέρσι, έχουμε βάσεις… να φάνε και οι κότες. Μια δαιδαλώδη κατάσταση πολλών ειδικών κατηγοριών (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινωνικά κριτήρια, μουσουλμάνοι, εσπερινά, ημερήσια κ.λπ.), που ορισμένες φορές λιπαίνουν το έδαφος για τραγελαφικά αποτελέσματα όσον αφορά τις βάσεις εισαγωγής.
7. Ωστόσο η είσοδος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν κατάφερε φέτος να «καρφώσει» το χαμόγελο στις οικογένειες που τα ονόματα των παιδιών τους βρίσκονται στον κατάλογο των επιτυχόντων. Και αυτό γιατί υπήρχαν δύο έντονοι προβληματισμοί που γκριζάρουν το τοπίο της επιτυχίας.
Το πρώτο πρόβλημα το έχουν περίπου 15-18 χιλιάδες επιτυχόντες που πέτυχαν την εισαγωγή τους εκτός τόπου μόνιμης κατοικίας και γνωρίζουν ότι με την εξαφάνιση της κρατικής φοιτητικής μέριμνας χρειάζονται περίπου ένα μισθό τον μήνα για να επιβιώσουν στη «Δημόσια και Δωρεάν Ανώτατη εκπαίδευση» της χώρας μας.
Το δεύτερο πρόβλημα αφορά την πορεία των σπουδών του νέου φοιτητή σε ένα Πανεπιστήμιο το οποίο η κυρίαρχη εκπαιδευτική και οικονομική πολιτική το έχει κάνει να μοιάζει με μεθυσμένο καράβι σε φουρτουνιασμένη θάλασσα. Χέρι χέρι με την υποχρηματοδότηση, που έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, βαδίζει η έλλειψη διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού, τα γνωστικά αντικείμενα που σπρώχνονται να φτιασιδώνονται σύμφωνα με τις ορέξεις της αγοράς.
8. Προτελευταίο και ξεχασμένο: η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, όλη η κουβέντα για επιτυχόντες και μη εξαφανίζει εντέχνως από το εκπαιδευτικό τοπίο όλους εκείνους που δεν είχαν και δεν έχουν τη δυνατότητα να είναι ούτε καν υποψήφιοι για μια ανώτατη σχολή. Αναφερόμαστε στα χιλιάδες παιδιά που κάθε χρόνο, πριν καν ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση, πετιούνται στην έρημο της αμορφωσιάς, της φτώχειας και συνήθως και του κοινωνικού αποκλεισμού.
9. Τελευταίο και να το θυμηθείτε: φέτος, κάτω των 10.000 μορίων βρέθηκαν 119 τμήματα σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ (πέρυσι ήταν 81 τμήματα). Πρόκειται προφανώς για κατασκευή του βαθμού δυσκολίας των θεμάτων.
Ωστόσο το υπουργείο Παιδείας θα «παίξει» με αυτό το στοιχείο επικοινωνιακά για να νομιμοποιήσει κάτι που ήδη έχει αποφασίσει. Το κλείσιμο, συγχώνευση και άλλων τμημάτων και τη δραστική μείωση του αριθμού των εισακτέων.
Ακούστε τα λόγια του: «Μα δεν μπορεί να πληρώνουμε για τμήματα και υποψήφιους που βρίσκονται κάτω από τη βάση».


Του Χρήστου Κάτσικα