Τρίτη 24 Μαΐου 2016

Παραϊατρικά επαγγέλματα με πτυχίο ΤΕΙ που αξίζουν την προσοχή σας

Της Μαρίας Μπιλιώνη,
Συμβούλου εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας

Σήμερα θα ήθελα να επικεντρωθώ σε 3 επαγγέλματα τα οποία μπορεί κανείς να ακολουθήσει μετά από τις αντίστοιχες σπουδές τμημάτων ΤΕΙ. Υπάρχουν, λοιπόν, τμήματα ΤΕΙ που ανοίγουν το δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης και -με βάση το κριτήριο αυτό- υπερτερούν πολύ από πληθώρα τμημάτων ΑΕΙ.

-Το Τμήμα Εργοθεραπείας, το μοναδικό ΤΕΙ στο αντικείμενό του στην Ελλάδα, βρίσκεται στην Αθήνα. Με 80 εισακτέους ετησίως (βάση εισαγωγής 2015: 15.553 μόρια) καθιστά τους αποφοίτους του «ανάρπαστους» στην αγορά εργασίας. Για να εργαστεί κανείς, όμως, ως εργοθεραπευτής πρέπει να έχει συγκεκριμένες δεξιότητες και ικανότητες. Αρχικά, πρέπει να διαθέτει ενδιαφέρον για τον άνθρωπο, καλή υγεία, σωματική και ψυχική αντοχή. Επίσης, για να διακριθεί στον επαγγελματικό του χώρο πρέπει να διαθέτει επικοινωνιακές δεξιότητες, να προσεγγίζει τον ασθενή με θετικό τρόπο, να μπορεί μέσω της υπομονής, της επιμονής και της πειθούς του να επιτύχει το μέγιστο βαθμό συνεργασίας με τον ασθενή του. Ο εργοθεραπευτής προσφέρει τις υπηρεσίες του σε άτομα κάθε ηλικίας που έχουν σωματικά, νοητικά προβλήματα, εμφανίζουν δυσλειτουργίες, περιορισμούς ή αναπηρίες στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής και κάποιες μορφές ειδικών αναγκών, π.χ. σύνδρομα, νοητική στέρηση κ.ά.

-Τα Τμήματα Λογοθεραπείας, δύο στην Ελλάδα (Πάτρα και Ιωάννινα με βάση εισαγωγής 2015 γύρω στα 14.500 μόρια) παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα παθολογίας λόγου, ομιλίας, φωνής και μάσησης/ κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες, ανεξάρτητα από την αιτία αυτών των διαταραχών. Οι πτυχιούχοι τμημάτων Λογοθεραπείας μπορούν να εργαστούν στο δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο, ιδιωτικό τομέα και παράλληλα έχουν το δικαίωμα παροχής κατ’ οίκον θεραπείας στους ασθενείς. Να σημειωθεί ότι αποκλείονται από τη φοίτηση στα συγκεκριμένα τμήματα όσοι υποψήφιοι παρουσιάζουν κώφωση- βαρηκοΐα, δυσαρθρία, τραύλισμα, εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία του λόγου-άρθρωσης ή παθολογική φωνή. Για το λόγο αυτό, η εισαγωγή στα τμήματα αυτά προϋποθέτει τη διενέργεια, με ευθύνη του τμήματος, ιατρικών εξετάσεων.

-Τα Τμήματα Φυσικοθεραπείας, στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Λαμία και το Αίγιο με βάσεις εισαγωγής 2015 που εκτείνονται από 14360 έως 15999 μόρια προσφέρουν στους πτυχιούχους τους πολύ καλές προοπτικές απασχόλησης. Ο φυσικοθεραπευτής εφαρμόζοντας τεχνικές και φυσικές μεθόδους για την αποκατάσταση της φυσικής λειτουργίας των οργάνων και των μερών του ανθρώπινου σώματος και την ανακούφιση από τον πόνο κατέχει σημαντική θέση στις υπηρεσίες πρόληψης και αποκατάστασης της υγείας των ανθρώπων. Για να γίνει κανείς καλός φυσικοθεραπευτής, πέραν των βασικών γνώσεων που αποκτά στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών του, πρέπει να έχει υπομονή, επιμονή, καλή υγεία, σωματική αντοχή, μυϊκή δύναμη και επιδεξιότητα στα χέρια. Οι επικοινωνιακές δεξιότητες είναι απαραίτητες στο φυσικοθεραπευτή για να είναι σε θέση να εξηγεί στον ασθενή τη θεραπευτική αγωγή, να τον συμβουλεύει και να κερδίσει την εμπιστοσύνη του. Επίσης, πρέπει να διακρίνεται από οργανωτικές δεξιότητες, ώστε να αναπροσαρμόζει κατάλληλα τη θεραπευτική αγωγή με τη συνεργασία του γιατρού.

Η επιλογή μεταξύ των τριών προαναφερθέντων τμημάτων ΤΕΙ, που οδηγούν στα λεγόμενα παραϊατρικά επαγγέλματα, εξαρτάται από το είδος των προβλημάτων με τα οποία θέλει να ασχοληθεί μελλοντικά ο υποψήφιος. Αξίζει να τονίσω, τέλος, δύο βασικά σημεία: α) ότι τα τελευταία χρόνια απόφοιτοι των συγκριμένων τμημάτων συνεργάζονται συστηματικά προκειμένου να ιδρύσουν και να λειτουργήσουν από κοινού ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης και β) ότι δεν υπάρχουν αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας.

Share this

0 Comment to "Παραϊατρικά επαγγέλματα με πτυχίο ΤΕΙ που αξίζουν την προσοχή σας"

Δημοσίευση σχολίου