Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013

Τροποποιητική απόφαση για τις σχολές που απαιτούν εξέταση σε ειδικά μαθήματα

Τροποποιητική απόφαση για τις σχολές που απαιτούν εξέταση σε ειδικά μαθήματα. H παρακάτω απόφαση εκδόθηκε επειδή προέκυψαν αλλαγές λόγω του σχεδίου Αθηνά.ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Η απόφαση αυτή τροποποιεί το ΦΕΚ :
Ορισμός των τμημάτων και των σχολών των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων, των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας καθώς και αυτών του πανεπιστημίου Κύπρου για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες για κάθε ένα από τα τμήματα και τις σχολές αυτές, τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης της εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΕΚ ΕΔΩ.

Share this

0 Comment to "Τροποποιητική απόφαση για τις σχολές που απαιτούν εξέταση σε ειδικά μαθήματα"

Δημοσίευση σχολίου