Σάββατο 31 Αυγούστου 2013

Πως προάγεται ο μαθητής και πως παίρνει απολυτήριο στο νέο Λύκειο

Στη μόρφωση οι έχοντες, οι άλλοι παρακάτω
 
Του ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ*
 
Με αλλαγές στον τρόπο προαγωγής από την Α' και τη Β' τάξη Λυκείου αλλά και στις προϋποθέσεις για να πάρουν οι μαθητές το απολυτήριο και με επάνοδο της Πληροφορικής στη διδακτέα ύλη του Λυκείου κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας.
 
Το μάθημα της Πληροφορικής επανέρχεται σε όλες τις τάξεις του Λυκείου.
 
Στην Α' Λυκείου είναι μάθημα επιλογής, στη Β' Λυκείου γίνεται μονόωρο μάθημα, παίρνοντας μία ώρα από το project και στη Γ' Λυκείου προστίθενται δύο ώρες στο πρόγραμμα διδασκαλίας, φτάνοντας τις ώρες στις 34 εβδομαδιαίως.
 
Διατηρούνται τα υπόλοιπα μαθήματα, όπως περιγράφηκαν στις προηγούμενες εκδοχές του νομοσχεδίου, με τις ομάδες προσανατολισμού να αντικαθιστούν τις σημερινές κατευθύνσεις και τα μαθήματά τους να διδάσκονται 5 ώρες στη Β' Λυκείου και 20 ώρες την εβδομάδα στη Γ' Λυκείου.
 
Αλλάζει ο τρόπος προαγωγής στην Α' και Β' Λυκείου, κάνοντας πιο δύσκολη τη μετάβαση από τη μία τάξη στην άλλη. Μέχρι σήμερα αρκούσε μέσος όρος 9,5 για να προαχθεί ο μαθητής από τη μία τάξη στην άλλη. Το αποτέλεσμα ήταν ότι όλοι περνούσαν στην επόμενη τάξη και η ύπαρξη μετεξεταστέων προξενούσε έκπληξη. Τώρα η προαγωγή απαιτεί την εκπλήρωση τριών συνθηκών ταυτόχρονα:
 
1 Την επίτευξη μέσου όρου τουλάχιστον 10 σε όλα τα μαθήματα, είτε εξετάζονται γραπτά είτε όχι,
 
2 Την επίτευξη μέσου όρου τουλάχιστον 10 και στα Μαθηματικά (Αλγεβρα και Γεωμετρία) και στην Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία Ελληνικά, Νέα Ελληνικά και Νεοελληνική Γραμματεία),
 
3 Την επίτευξη μέσου όρου τουλάχιστον 8 σε όλα τα άλλα μαθήματα.
 
Αν ο μαθητής δεν επιτύχει τουλάχιστον μέσο όρο 10 σε όλα τα μαθήματα, μένει στην ίδια τάξη. Αν ο μαθητής δεν επιτύχει τον απαιτούμενο μέσο όρο σε κάποιο από τα μαθήματα αλλά συγκεντρώνει το γενικό μέσο όρο 10, τότε μένει μετεξεταστέος στα συγκεκριμένα μαθήματα, που δεν κατάφερε να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο μέσο όρο. Τα θέματα ορίζονται κατά 50% από την τράπεζα θεμάτων και κατά 50% από τον διδάσκοντα καθηγητή, ο οποίος διορθώνει και τα γραπτά.
 
Στη Γ' Λυκείου ο μαθητής δίνει απολυτήριες εξετάσεις και αν το επιθυμεί, μετά την απόκτηση του απολυτηρίου Λυκείου, μπορεί να συμμετάσχει στις εισαγωγικές εξετάσεις.
 
Στις απολυτήριες εξετάσεις εξετάζεται σε όλα τα μαθήματα που διδάχτηκε τη χρονιά και για να αποκτήσει το απολυτήριο Λυκείου πρέπει:
 
1 Να έχει μέσο όρο τουλάχιστον 10 σε όλα τα μαθήματα,
 
2 Να έχει μέσο όρο τουλάχιστον 10 στην Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (που περιλαμβάνει τη Γλώσσα και τη Γραμματεία μαζί σε ενιαία εξέταση),
 
3 Να έχει μέσο όρο πάνω από 10 σε κάθε ένα από τα μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού που επέλεξε, και
 
4 Να έχει μέσο όρο πάνω από 8 στα υπόλοιπα μαθήματα.
 
Τα θέματα ορίζονται όπως και στις προηγούμενες τάξεις από την τράπεζα θεμάτων και τον διδάσκοντα και τα γραπτά διορθώνονται από τον διδάσκοντα καθηγητή.
 
Στον «καιάδα»
 
Οι απαιτήσεις προαγωγής και απόλυσης, που δυσκόλεψαν εμφανώς με την κατάθεση του νομοσχεδίου προς ψήφιση, αποτελούν μία αλλαγή που δεν αναμενόταν, υποθέτω ότι δεν προτάθηκε από κανέναν.
 
Με αυτή την αλλαγή προσπαθεί να θεραπευτεί η προηγούμενη αδυναμία του Λυκείου, που οδηγούσε όλους τους μαθητές στην απόκτηση του απολυτηρίου. Αυτές οι αυξημένες απαιτήσεις προαγωγής και απόλυσης είναι που θα πανικοβάλουν τους πιο αδύνατους μαθητές και θα τους οδηγήσουν στην τεχνική εκπαίδευση, χωρίς αυτό να είναι από μόνο του κακό.
 
Κάτι ανάλογο είχε συμβεί και πριν από 15 χρόνια με τη μεταρρύθμιση Αρσένη, τότε που με τη θεσμοθέτηση πανελληνίων προαγωγικών εξετάσεων σε όλα τα μαθήματα της Β' Λυκείου γέμισαν τα τεχνικά λύκεια με μαθητές.
 
Οι εισαγωγικές
 
Η εισαγωγή στις ανώτατες σχολές εξαρτάται από 5 βαθμούς, χωρίς να είναι διευκρινισμένη η αναλογία τους. Οι τέσσερις βαθμοί είναι οι γραπτοί βαθμοί των τεσσάρων πανελληνίως εξεταζομένων μαθημάτων (Νέα Ελληνικά και τα τρία μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού που επέλεξε ο υποψήφιος). Οι τέσσερις βαθμοί μάς δίνουν ένα μέσο όρο (Μ.Ο.) που θα μας χρειαστεί σε λίγο. Ο πέμπτος βαθμός είναι ο Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης (ΒΠΑ). Αν ο ΒΠΑ είναι μικρότερος από τον Μ.Ο. των τεσσάρων μαθημάτων, τότε αυξάνονται οι βαθμοί προαγωγής των τριών τάξεων κατά μία μόνο μονάδα. Αν ο ΒΠΑ είναι μεγαλύτερος από τον Μ.Ο. των τεσσάρων μαθημάτων μέχρι και μία μονάδα, τότε δεν αναπροσαρμόζεται. Δεν αντιλαμβάνομαι τι συμβαίνει αν ο ΒΠΑ είναι μεγαλύτερος από τον Μ.Ο. των τεσσάρων μαθημάτων παραπάνω από δύο μονάδες. Επίσης το άριστα 20 στο ΒΠΑ δίνει 13,33 μονάδες, που δεν μπορεί να λογίζεται ως πέμπτος βαθμός, όπως αναφέρει το νομοσχέδιο, αφού δεν είναι λογικό οι τέσσερις βαθμοί να έχουν άριστα το 20 και ο πέμπτος το 13,33. Προφανώς θα αλλάξει ο τρόπος εισαγωγής μέχρι την οριστική διαμόρφωση του νέου συστήματος. Ας κρατήσουμε, όμως, την πρόθεση του υπουργείου Παιδείας να μετράει για την εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση ο βαθμός σε όλα τα μαθήματα, όλων των τάξεων του Λυκείου.
 
* Εκπαιδευτικός, αναλυτής 
 


Share this

0 Comment to "Πως προάγεται ο μαθητής και πως παίρνει απολυτήριο στο νέο Λύκειο "

Δημοσίευση σχολίου