Παρασκευή 16 Μαΐου 2014

Αλλαγές στις Πανελλήνιες: Μετεγγραφές, αναβαθμολογήσεις, κατηγορία του 10%

Με νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε από τη Βουλή έχουμε δύο αλλαγές στην εισαγωγή των υποψηφίων το 2014. Επανέρχονται οι μετεγγραφές (που είχαν καταργηθεί το 2011) και επεκτείνεται, μόνο για φέτος, το δικαίωμα συμμετοχής στην κατηγορία του 10% όσων εξετάστηκαν στις πανελλήνιες εξετάσεις του 2012. Ακόμη με το προεδρικό διάταγμα περί αξιολόγησης των μαθητών έχουμε και την αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού του τελικού βαθμού στην αναβαθμολόγηση γραπτών.
Οι μετεγγραφές επανέρχονται γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματικό τον τρόπο εισαγωγής με τις χωριστές θέσεις για τις ειδικές κατηγορίες. Με το δελτίο τύπου της 27-3-2014, που ανακοίνωνε την επιστροφή στο καθεστώς των μετεγγραφών ανέφερε την ελεύθερη μετεγγραφή, μετά την εισαγωγή του υποψηφίου, σε αντίστοιχη σχολή με αυτή στην οποία πέτυχε ο υποψήφιος. Η διατύπωση, όμως, του νόμου αφήνει αμφιβολίες, που θα ρυθμιστούν με υπουργική απόφαση. Συγκεκριμένα αναφέρει: «δικαιούνται τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα». Δεν αναφέρει ότι δικαιούνται μετεγγραφής χωρίς ποσοτικό περιορισμό, όπως έλεγε ο νόμος 3282/2004. Η υπουργική απόφαση δεν έχει ακόμη εκδοθεί με αποτέλεσμα οι υποψήφιοι να αγωνιούν, αφού δεν γνωρίζουν τι θα ισχύσει τελικά, με συνέπεια να μη γνωρίζουν πώς θα δηλώσουν τις σχολές στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Έχει αποδειχθεί ότι οι αμφιβολίες και οι ασάφειες αυξάνουν το άγχος των υποψηφίων, οπότε είναι επείγον να ξεκαθαριστεί το τοπίο, πριν την έναρξη των πανελληνίων εξετάσεων.
Στην κατηγορία υποψηφίων του 10%, σε όσους δηλαδή δεν εξετάζονται ξανά στις πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά καταθέτουν μόνο μηχανογραφικό, επιτρέπει το υπουργείο (μόνο για φέτος) να συμμετάσχουν οι απόφοιτοι των δύο τελευταίων ετών, του 2012 και του 2013 με ποσόστωση των θέσεων, 40% για τους αποφοίτους του 2012 και 60% για τους αποφοίτους του 2013. Η ποσόστωση των θέσεων, παρότι αυξάνει την πολυπλοκότητα του συστήματος, είναι επιβεβλημένη και ορθά έπραξε το υπουργείο που τη νομοθέτησε. Η αναγκαιότητά της προκύπτει από τις τελείως διαφορετικές επιδόσεις των υποψηφίων τα δύο αυτά χρόνια. Οι επιδόσεις το 2013 ήταν πολύ χαμηλές, γιατί τα θέματα ήταν εξαιρετικά δύσκολα, με συνέπεια αν δεν υπήρχε η ποσόστωση θα περνούσαν σχεδόν μόνο απόφοιτοι του 2012. Επιβεβλημένη ήταν λοιπόν η ποσόστωση.
Η αναβαθμολόγηση γραπτού στις πανελλήνιες εξετάσεις γίνεται από ένα τρίτο βαθμολογητή όταν η διαφορά στη βαθμολογία ήταν μεγαλύτερη των δώδεκα μονάδων στην εκατοντάβαθμη κλίμακα. Μέχρι τώρα για να υπολογιστεί ο τελικός βαθμός υπολόγιζαν το μέσο όρο των δύο εκ των τριών μεγαλύτερων βαθμών. Τώρα θα υπολογίζεται ο μέσος όρος και των τριών βαθμών, κάνοντας το σύστημα δικαιότερο για όλους. Το προηγούμενο σύστημα ήταν άδικο γιατί μετρούσαν οι δύο μεγαλύτεροι βαθμοί, αδικώντας τους υποψηφίους που δεν είχαν αναβαθμολόγηση, άρα τη δυνατότητα να επιλέξουν τους δύο από τους τρεις μεγαλύτερους βαθμούς.

Share this

0 Comment to "Αλλαγές στις Πανελλήνιες: Μετεγγραφές, αναβαθμολογήσεις, κατηγορία του 10%"

Δημοσίευση σχολίου