Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014

Πότε θα μάθουν οι μαθητές όσα δεν ξέρουν για το Νέο Λύκειο

Όσον αφορά τον όγκο της ύλης, σύμφωνα με τα ισχύοντα παιδαγωγικά και επιστημονικά κριτήρια, η ύλη στο Λύκειο, όπως διαμορφώνεται κατά την τρέχουσα περίοδο, μπορεί να είναι απαιτητική αλλά δεν είναι μεγάλη σε έκταση.
Αυτά δήλωσε γραπτώς μεταξύ των άλλων σε σειρά ζητημάτων που έθεσε με επιστολή, που κατατέθηκε ως αναφορά από τη Βουλευτή κα Μακρή-Θεοδώρου, ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του 1ου Λυκείου Λαμίας.
Συντελεστές βαρύτητας
Στη διαπίστωση του συλλόγου ότι οι μαθητές της Β Λυκείου δεν γνωρίζουν το συντελεστή βαρύτητας σε ένα από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ανά Σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση ο κ. Λοβέρδος απάντησε ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία ο συντελεστής βαρύτητας κάθε μαθήματος ορίζεται με απόφαση του υπουργού που εκδίδεται το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου εκάστου έτους και ισχύει για τις πανελλαδικές του επόμενου έτους.
Επίσης ο συντελεστής βαρύτητας σε 1 μάθημα ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση καθορίζεται μετά από πρόταση της ΑΔΙΠ προς τον Υπουργό Παιδείας η οποία περιέρχεται σε αυτόν μέχρι την 15η Μαρτίου. Σε περίπτωση μη υποβολής της πρότασης ο συντελεστής καθορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας.
Ένταξη των σχολών σε επιστημονικά πεδία
Παράλληλα ο υπουργός Παιδείας κάνει γνωστό ότι μέχρι την 1η Μαρτίου του 2015 θα πρέπει να έχει εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση που θα ορίζει την ένταξη των Σχολών, Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων σε επιστημονικά πεδία και η οποία θα ισχύει για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
Άλλες σχολές για τις οποίες θα απαιτείται εξέταση σε Χημεία ή Πληροφορική
Στα παραπάνω να προσθέσουμε ότι όπως έχει γράψει το news.gr, οι άλλες Σχολές και τα Τμήματα για τις οποίες θα είναι εξεταζόμενο μάθημα η Πληροφορική θα ορίζονται με απόφαση της ΑΔΙΠ, η οποία θα εκδίδεται μέχρι τη 15η Φεβρουαρίου κάθε έτους. Η παραπάνω απόφαση της ΑΔΙΠ δημιουργεί δέσμια υποχρέωση στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για την έκδοση της δικής του απόφασης.
Να σημειώσουμε ότι η μεταβίβαση της αρμοδιότητας καθορισμού των σχολών όπου θα απαιτείται εξέταση σε Χημεία ή Πληροφορική έχει προκαλέσει την αντίδραση αρκετών πανεπιστημιακών Τμημάτων.

Τράπεζα Θεμάτων
Για την Τράπεζα Θεμάτων ο κ. Λοβέρδος επισημαίνει ότι τα περισσότερα θέματα που εμπεριέχονται σε αυτή έχουν γνωστοποιηθεί στο κοινό στις 10 Νοεμβρίου και ως εκ τούτου οι μαθητές θα είναι σε θέση κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά να έχουν έγκυρη πρόσβαση στα θέματα.
Ο στόχος του Νέου Λυκείου
Στόχος του Νέου Λυκείου είναι η αναβάθμιση της προσφερόμενης εκπαίδευσης και η δημιουργία ενός σχολείου δυναμικού και καινοτόμου, που να θέτει στο επίκεντρό του τον ίδιο τον μαθητή. Προς αυτή την κατεύθυνση, τονίζει ο υπουργός, καταβάλλεται η μέγιστη δυνατή προσπάθεια, αφενός να εισαχθούν, με τρόπο συστηματικό, μεθοδικό και αξιόπιστο, καινοτόμα μέτρα και πολιτικές που, αφενός να ανταποκρίνονται στα εν λόγω αιτήματα και αφετέρου, να επιλύουν τα όποια σχετικά προβλήματα ανακύπτουν στη λειτουργία του σχολείου.

Share this

0 Comment to "Πότε θα μάθουν οι μαθητές όσα δεν ξέρουν για το Νέο Λύκειο"

Δημοσίευση σχολίου