Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019

Αλλαγές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και κατανομή τμημάτων ανά επιστημονικά πεδία (Χρόνος Ανάγνωσης 5΄)

Η πιο πρόσφατη εξέλιξη στις αλλαγές που δρομολογούνται στον χάρτη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας είναι η ένταξη σε επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης (ΕΠΕ) των νέο-ιδρυθέντων τμημάτων στα Πανεπιστήμια Ιονίου και Ιωαννίνων, σύμφωνα με το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 115, Τεύχος Β’, 25/01/2019. 
Ύστερα και από αυτή την εξέλιξη, η κατανομή των τμημάτων στα επιστημονικά πεδία διαμορφώνεται ως εξής:
Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι στο μηχανογραφικό δελτίο του 2019 δεν θα περιλαμβάνονται 15 από τα νέο-ιδρυθέντα πανεπιστημιακά τμήματα, τα οποία θα ξεκινήσουν την λειτουργία τους από το επόμενο ή το μεθεπόμενο ακαδημαϊκό έτος. 
Η ποσοστιαία αντιστοιχία των τμημάτων ανά επιστημονικό πεδίο, επί του συνόλου των τμημάτων (483) διαμορφώνεται ως εξής: 
Επομένως, μέχρι τώρα, στο 1ο ΕΠΕ ένας υποψήφιος θα βρει 118 Πανεπιστήμια, 7 ΤΕΙ, 8 Στρατιωτικές Σχολές (περιλαμβάνονται και οι Σχολές Αστυνομίας, Πυροσβεστικής και Λιμενικού) και 6 Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, άρα συνολικά 139 τμήματα.
Αντίστοιχα, στο 2ο ΕΠΕ προσφέρονται 164 Πανεπιστήμια, 55 ΤΕΙ, 21 Στρατιωτικές Σχολές (περιλαμβάνονται και οι Σχολές Αστυνομίας, Πυροσβεστικής και Λιμενικού) και 2 Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, συνολικά 242 τμήματα.
Στο 3ο ΕΠΕ περιλαμβάνονται 97 Πανεπιστήμια, 26 ΤΕΙ, 5 Στρατιωτικές Σχολές (δεν περιλαμβάνονται οι Σχολές Αστυνομίας, Πυροσβεστικής και Λιμενικού, καθώς δεν εντάσσονται στο 3ο ΕΠΕ) και καμία Εκκλησιαστική Ακαδημία. Συνολικά στο 3ο ΕΠΕ περιλαμβάνονται 128 τμήματα, τα λιγότερα από κάθε άλλο επιστημονικό πεδίο.
Τέλος, στο 4ο ΕΠΕ θα βρει κάποιος 107 Πανεπιστήμια, 43 ΤΕΙ, 9 Στρατιωτικές Σχολές (περιλαμβάνονται και οι Σχολές Αστυνομίας, Πυροσβεστικής και Λιμενικού) και καμία Εκκλησιαστική Ακαδημία. Συνολικά, δηλαδή, θα βρει 159 τμήματα.
Σημαντικό ρόλο στις επιλογές των υποψηφίων παίζουν τα τμήματα που είναι κοινά σε περισσότερα από ένα επιστημονικά πεδία, καθώς επηρεάζουν τις επιλογές τους ως προς το επιστημονικό πεδίο που θα επιλέξουν. Αντίστοιχα, οι βάσεις των κοινών τμημάτων καθορίζονται σε πολλές περιπτώσεις από τους υποψηφίους του ενός από τα πεδία που προσφέρονται. Ένα από τα πιο πρόσφατα παραδείγματα αποτελούν τα τμήματα Χημείας και Γεωπονίας, οι βάσεις των οποίων ανέβηκαν σημαντικά από τη στιγμή που εντάχθηκαν και στο 3ο ΕΠΕ.

Share this

0 Comment to "Αλλαγές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και κατανομή τμημάτων ανά επιστημονικά πεδία (Χρόνος Ανάγνωσης 5΄)"

Δημοσίευση σχολίου