Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021

Σχολιασμός των θεμάτων των πανελλαδικών στα Μαθηματικά ΕΠΑΛ

 


Τα θέματα του 2021 ήταν σαφή, πλην μιας διόρθωσης που έγινε στο ερώτημα Γ3 του θέματος Γ. Πιο συγκεκριμένα:

·         Το θέμα Α δομήθηκε από ερωτήσεις ορισμού, τύπου σωστού – λάθους και συμπλήρωσης κενών, οι οποίες κάλυψαν το μεγαλύτερο μέρος της ύλης του μαθήματος, χωρίς όμως να περιέχει παγίδες.

·         Το θέμα Β ήταν όμοιο με αυτά προηγούμενων ετών και δεν έπιασε εξ’ απροόπτου τους μαθητές, καθώς και πολλές από τις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου ακολουθούν τον ίδιο τρόπο λύσης.

·         Το θέμα Γ ήταν αμιγώς στατιστικής και ακολούθησε το μοτίβο που χαρακτηρίζει τις ασκήσεις αυτού του κλάδου των παλαιότερων ετών, πλην του ερωτήματος Γ4, το οποίο εμφανίστηκε πρώτη φορά στα θέματα των τελευταίων ετών και, αν και απλό στην απάντησή του, χρειαζόταν την προσοχή των μαθητών στη λεπτομέρεια για να απαντηθεί και να αιτιολογηθεί πλήρως.

·         Το θέμα Δ είχε μορφή προβλήματος, ενώ το ερώτημα Δ1 καλούσε τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν την κριτική τους ικανότητα ώστε να το απαντήσουν. Τα υπόλοιπα ερωτήματα ακολούθησαν τη μορφή αντίστοιχων ερωτημάτων προηγούμενων ετών.

Συνοψίζοντας, τα θέματα Άλγεβρας του 2021 για ΕΠΑΛ ήταν σαφή, βατά, ωστόσο δεν έλειψαν και τα ερωτήματα που θα ξεχωρίσουν τους μαθητές, οι οποίοι πρόσεξαν την κάθε λεπτομέρεια κατά  το διάβασμά τους.

                                                                                                                   Φάνης  Λιάσος 

                                                                                                                     Μαθηματικός 

Share this

0 Comment to "Σχολιασμός των θεμάτων των πανελλαδικών στα Μαθηματικά ΕΠΑΛ"

Δημοσίευση σχολίου