Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014

1 ή 2 Ιουλίου οι βαθμοι

Εγκύκλιος του Υπουργείου αναφέρει σχετικά με τη βαθμολογία

Η αποστολή των αποκομμάτων των γραπτών δοκιμίων στα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) μαζί με τις «ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» μέσω των Δ/νσεων Δ.Ε. θα γίνει συνολικά για όλα τα μαθήματα από όλα τα Βαθμολογικά κέντρα ταυτόχρονα και μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία μας. Διευκρινίζεται ότι οι καταστάσεις με τους βαθμούς που θα αποσταλούν στα Λύκεια θα περιέχουν μόνο τη συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου, τα ονομαστικά του στοιχεία και τον κωδικό του χωρίς να περιέχουν τους κωδικούς των βαθμολογητών. Με νεότερη εγκύκλιο θα καθοριστεί η ακριβής ημερομηνία αποστολής των αποκομμάτων και των καταστάσεων προς τα Λύκεια, η οποία προγραμματίζεται περίπου για την Κυριακή  29 Ιουνίου 2014, ώστε οι βαθμοί να ανακοινωθούν στα Λύκεια την 1η ή το αργότερο τη 2η Ιουλίου.

Δημιουργία κωδικών στα σχολεία από 18/6 αναφέρει η εγκύκλιος, αλλά ως συνήθως δεν θα λειτουργεί.
Από 20/6 να περιμένετε τη λειτουργία του συστήματος για την δημιουργία κωδικού από τους υποψηφίους.

Share this

0 Comment to "1 ή 2 Ιουλίου οι βαθμοι"

Δημοσίευση σχολίου