Τρίτη 10 Ιουνίου 2014

AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 10/6/2014

Τα θέματα της Ιστορίας Θεωρητικής κατεύθυνσης κρίνονται ιδιαίτερα απαιτητικά και αυξημένης δυσκολίας.Τόσο τα θέματα της ομάδας Α όσο και αυτά της ομάδας Β,έχρηζαν μεγάλης προσοχής,καθώς ήταν συνδυαστικά(ομάδα β),αλλά και η πραγμάτευση των πηγών θα πρεπε να είναι πολύ προσεκτική.Οι μαθητές θα πρεπε να μελετήσουν διεξοδικότατα τα δοθέντα αποσπάσματα και με συνδυαστικό τρόπο να επιλέξουν προσεκτικά τα σημεία εκείνα των πηγών που θα χρησιμοποιήσουν σε συγκεκριμένα σημεία των ιστορουμένων.
                                                              Σαββίδης Κ Λάζαρος

Share this

0 Comment to "AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 10/6/2014"

Δημοσίευση σχολίου