Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2014

Πως θα δείτε το γραπτό σας στις πανελλαδικές


Το διάστημα 1-30 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να δουν τα γραπτά τους των πανελλαδικών εξετάσεων του 2014. Η αίτηση κατατίθεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το σχολείο στο οποίο κοινοποιήθηκαν οι βαθμοί των πανελλαδικών. 
Μαζί με την αίτηση κατατίθεται και παράβολο ύψους 50 ευρώ για την επίδειξη έως και τριών γραπτών δοκιμίων και 80 ευρώ για την επίδειξη περισσοτέρων εκ των τριών δοκιμίων. Το παράβολο εκδίδεται με διπλότυπο είσπραξης από την αρμόδια ΔΟY. Οι υποψήφιοι λαμβάνουν γνώση των γραπτών τους δοκιμίων των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Κατεύθυνσης με επίδειξη σε φωτοτυπία. 
Η επίδειξη των γραπτών δοκιμίων πραγματοποιείται την περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου στη Διεύθυνση που υποβλήθηκαν οι αιτήσεις στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή και παρουσία του γονέα ή του κηδεμόνα του εφόσον το έχει ζητήσει ο υποψήφιος. Η επίδειξη των γραπτών γίνεται σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που ανακοινώνουν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. 
Επισημαίνεται ότι αντίγραφα των αιτήσεων που ζητούν επίδειξη γραπτών ειδικών μαθημάτων καθώς και των μαθημάτων αρχιτεκτονικό σχέδιο και γραφιστικές εφαρμογές των ΕΠΑΛ θα πρέπει να διαβιβάζονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας όπου και θα λαμβάνουν γνώση των αντίστοιχων γραπτών τους οι υποψήφιοι σε χώρο και χρόνο που θα καθορίζεται από τη Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας. 

Share this

0 Comment to "Πως θα δείτε το γραπτό σας στις πανελλαδικές"

Δημοσίευση σχολίου