Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015

Ανεργία και Εκπαίδευση

Το τραγικό 25,5% στην ανεργία δεν αποτελεί παρά ένα μέσο όρο. Η ανεργία δεν χτυπά όλους τους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης, τόσο λιγότερο κινδυνεύει από την ανεργία ο άνθρωπος μας δείχνουν οι αριθμοί. Ο πίνακας με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής αποτελείται από στοιχεία του Γ τριμήνου του 2014.
Το πρώτο θετικό συμπέρασμα είναι η ελαφρά υποχώρηση του ποσοστού της ανεργίας το Γ τρίμηνο του 2014 σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο της προηγούμενης χρονιάς. Η ανεργία είναι καταγεγραμμένη, στον πίνακα, κατά μορφωτικό επίπεδο. Παρατηρούμε ότι οι κατηγορίες που έχουν ποσοστό ανεργίας μικρότερο από το συνολικό μέσο όρο είναι οι κάτοχοι μεταπτυχιακού, οι κάτοχοι βασικού πτυχίου εκπαίδευσης και οι απόφοιτοι δημοτικού. Οι ομάδες αυτές εμφανίζουν ποσοστό ανεργίας μικρότερο από το γενικό μέσο όρο και τις δύο χρονιές, γεγονός που μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι αυτό μάλλον ίσχυε και τα προηγούμενα χρόνια. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού είναι ακόμη πολύ λίγοι, αφού πρόσφατα οι μεταπτυχιακές σπουδές έγιναν μαζικές στη χώρα μας.  Οι άλλες δύο ομάδες (με χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας) οι πτυχιούχοι και οι απόφοιτοι δημοτικού αποτελούν τη δεύτερη και την τρίτη πολυπληθέστερη ομάδα.
Η Ελληνική Οικονομία είχε πάντα πρόβλημα στην απασχόληση των πτυχιούχων για δύο λόγους: Ο ένας είναι ότι παράγει πτυχιούχους που δεν έχουν τα προσόντα που ζητά η αγορά εργασίας, με τυπικό παράδειγμα  τους θεολόγους με τον αριθμό των εισακτέων, ευτυχώς, να έχει μειωθεί από 1090 πριν λίγα χρόνια σε 625 το 2014.
Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η οικονομία στην Ελλάδα αναπτύχθηκε σε τομείς που δεν απαιτούν πτυχιούχους, όπως η οικοδομή, ο τουρισμός, οι βιοτεχνίες και η ναυτιλία. Γι' αυτό πάντα οι πτυχιούχοι είχαν μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας από τους πτυχιούχους άλλων χωρών της Ευρώπης.
Βλέπουμε, όμως, ότι η ανεργία των πτυχιούχων είναι μικρότερη από το μέσο όρο, άρα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι αρκετοί πτυχιούχοι εργάζονται σε εργασίες που δεν απαιτούν πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης. Μ' άλλα λόγια οι εργοδότες προτιμούν έναν απόφοιτο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από έναν απόφοιτο λυκείου, ακόμη κι αν δεν χρειάζονται τις γνώσεις του.
Η άλλη κατηγορία με ποσοστό ανεργίας μικρότερο από το μέσο όρο είναι οι απόφοιτοι δημοτικού, που μπορούμε να υποθέσουμε ότι ανήκουν στην υψηλότερη ηλικιακή ομάδα, αφού η υποχρεωτική 9χρονη εκπαίδευση καθιερώθηκε το 1976. Συνεπώς, αυτή η ηλικιακή ομάδα αποτελείται από όσους γεννήθηκαν πριν το 1965 και από όσους είναι νεότεροι, αλλά εγκατέλειψαν το σχολείο στο τέλος του δημοτικού παρά την υποχρέωση φοίτησης στο Γυμνάσιο.
Η πολυπληθέστερη ομάδα είναι οι απόφοιτοι λυκείου με 2,5 εκ ανθρώπους να ανήκουν εδώ και, ταυτόχρονα, είναι και μία από τις ομάδες υψηλότερης ανεργίας με 2,5 μονάδες υψηλότερη ανεργία από το μέσο όρο. Υψηλή ανεργία παρουσιάζουν και οι απόφοιτοι Γυμνασίου.
Επιβεβαιώνεται, λοιπόν, ακόμη και στην καρδιά της κρίσης, με τα ρεκόρ ανεργίας τα τελευταία δύο χρόνια, ότι όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό εκπαίδευσης τόσο περισσότερες είναι οι ευκαιρίες εργασίας.
Πληθυσμός > 15 ετών και ποσοστό ανέργων κατά επίπεδο εκπαίδευσης  (Γ τρίμηνο 2014)
 
Πληθυσμός
(σε χιλιάδες)
2014
Ποσοστό
Ανεργίας
2014
Ποσοστό
Ανεργίας
2013
Διδακτορικό ή Μεταπτυχιακό
191,3
12,7%
15,7 %
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
1.722,6
20,6%
18,8 %
Πτυχίο Ανώτερης Τεχνολογικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ.)
589,4
26,9%
30,2 %
Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
2.465,9
28,0%
29,4 %
Απολυτήριο Τριταξίου Γυμνασίου
767,4
28,6%
31,9 %
Απολυτήριο Δημοτικού
2.248,0
24,2%
25,8 %
Μερικές Τάξεις Δημοτικού
240,4
34,8%
39,6 %
Δεν πήγε καθόλου σχολείο
196,5
33%
38,3 %
Σύνολο
8.421,1
25,5%
27,0 %
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Έρευνα εργατικού δυναμικού 2014 Επεξεργασία: Στράτος Στρατηγάκης

Share this

0 Comment to "Ανεργία και Εκπαίδευση"

Δημοσίευση σχολίου