Τετάρτη 19 Αυγούστου 2015

Τι αλλαγές μπορούν να κάνουν οι μαθητές Λυκείου το Σεπτέμβριο

Μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων τον Ιούνιο οι μαθητές που θα φοιτήσουν στις τρεις τάξεις του Λυκείου το 2015-16, έκαναν μια σειρά επιλογών που αφορούσαν τα μαθήματα επιλογής καθώς και τις Ομάδες Μαθημάτων  Προσανατολισμού (Β και Γ Λυκείου). Οι επιλογές αυτές μπορούν να αλλάξουν όπως προκύπτει από έγγραφα του υπουργείου Παιδείας.
Συγκεκριμένα μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου μπορούν οι μαθητές  της Γ' Λυκείου να αλλάξουν Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού, ενώ μάθημα επιλογής μπορούν να αλλάξουν  έως και την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.
Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου καθορίζεται με τον ν. 4327/2015 (ΦΕΚ Α΄ 50) και οι μαθητές παρακολουθούν μία Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού, η οποία επιλέγεται μεταξύ των Ομάδων Μαθημάτων Προσανατολισμού «Ανθρωπιστικών Σπουδών», «Θετικών Σπουδών» και «Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής», καθώς και μάθημα επιλογής.
Β' Λυκείου
Οι μαθητές της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου έχουν δικαίωμα να αλλάξουν Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού έως και την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.
Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου καθορίζεται με τον ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193) και οι μαθητές παρακολουθούν μία Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού, η οποία επιλέγεται μεταξύ της Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και της Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών.
Α' Λυκείου
Οι μαθητές της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου έχουν δικαίωμα να αλλάξουν την προτίμησή τους για την ξένη γλώσσα έως και την 25η Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους και το μάθημα επιλογής έως και την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.
Σημειώνουμε ότι το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου καθορίζεται με τον ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193) και οι μαθητές διδάσκονται: ως ξένη γλώσσα
· την Αγγλική,
· τη Γαλλική ή
·τη Γερμανική γλώσσα
και  ένα μάθημα επιλογής, το οποίο επιλέγεται μεταξύ των ακόλουθων τεσσάρων μαθημάτων:
· Εφαρμογές Πληροφορικής,
· Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων,
· Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και
· Καλλιτεχνική Παιδεία.

Share this

0 Comment to "Τι αλλαγές μπορούν να κάνουν οι μαθητές Λυκείου το Σεπτέμβριο"

Δημοσίευση σχολίου