Τρίτη 7 Ιουνίου 2016

πτωτική πίεση σε βάσεις - Τι θα συμβάλει στη διαμόρφωση των τελικών μορίων

Οι Ιατρικές σχολές μένουν στο ύψος τους –πέρυσι η βάση σε αυτήν της Αθήνας ήταν 18.924 μόρια– όχι όμως και τα υπόλοιπα βαθμολογικά ρετιρέ που κλονίζονται από το νέο, για πρώτη φορά εφαρμοζόμενο, σύστημα πανελλαδικών εξετάσεων. Αυτά είναι τα πρώτα συμπεράσματα για την τάση των βάσεων εισαγωγής στις περιζήτητες σχολές των ΑΕΙ/TΕΙ εφέτος, σε μια χρονιά με δύο ιδιαιτερότητες που δυσχεραίνουν τη σύγκριση με τις βάσεις του 2015.
Η πρώτη είναι ότι τα μαθήματα μειώθηκαν σε 4 ή 5 κατά περίπτωση από 6, ενώ η δεύτερη ότι φέτος σε αντίθεση με έως πέρυσι δεν θα μετρήσουν οι προφορικοί βαθμοί στη διαμόρφωση των τελικών μορίων εισαγωγής. Στοιχείο που πιέζει πτωτικά τις βάσεις, αφού η πλειονότητα των υποψηφίων έχει καλύτερους προφορικούς ενδοσχολικούς βαθμούς από εκείνους των πανελλαδικών και ο προφορικός βαθμός συνέβαλε έως πέρυσι σε αύξηση μέχρι 600 μόρια.
Ειδικότερα στις φετινές εξετάσεις μετείχαν συνολικά 103.402 υποψήφιοι για 69.985 θέσεις σε πανεπιστήμια και TEI. Τα φώτα βέβαια στρέφονται στη μεγαλύτερη κατηγορία
υποψηφίων τους 84.441 των Γενικών Λυκείων που διεκδικούν μία από τις 57.991 θέσεις που τους διατίθενται στα ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Περί βαθμολόγησης
Η βαθμολόγηση προχωράει κανονικά και υπολογίζεται –εκτός απρόοπτου και με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί στα βαθμολογικά κέντρα– οι βαθμολογίες να ανακοινωθούν το αργότερο την Τρίτη 21 Ιουνίου, δηλαδή χωρίς παρέκκλιση από τα χρονοδιαγράμματα που ισχύουν ετησίως. Τα στοιχεία από τα βαθμολογικά κέντρα επιβεβαιώνουν αυτό που είχε διαφανεί από τις πρώτες ημέρες εξετάσεων. Τα θέματα επέτρεψαν σε έναν μέτρια προετοιμασμένο υποψήφιο να ξεπεράσει εύκολα το 10 και να προσεγγίσει το 12. Αυτό όπως λέει στην «Κ» ο εκπαιδευτικός-ερευνητής Στράτος Στρατηγάκης θα προκαλέσει υπερσυγκέντρωση υποψηφίων σε βαθμολογίες μεταξύ 10 και 14. Αντίρροπα λειτουργεί η απουσία του προφορικού βαθμού που βελτίωνε τις επιδόσεις των γραπτών. Σημαντικό ρόλο για τη διαμόρφωση των βάσεων θα παίξει και η ζήτηση των σχολών με ενδεικτικό παράδειγμα τα παιδαγωγικά τμήματα όπως λέει στην «Κ» ο φροντιστής Γιώργος Χατζητέγας. Ειδικότερα, ανά επιστημονικό πεδίο σχολών προκύπτουν τα εξής:
1 Για το 1ο πεδίο (ανθρωπιστικών, νομικών και κοινωνικών επιστημών) οι βάσεις των περιζήτητων σχολών θα κινηθούν στα ίδια ή ελαφρώς πτωτικά επίπεδα, επηρεασμένες από την απώλεια του bonus των προφορικών. Αντίστροφα το βαθμολογικό κατώφλι του πεδίου θα κινηθεί γύρω στο 13 λόγω των εύκολων θεμάτων στις εξετάσεις, αλλά και λόγω της μείωσης των θέσεων του πεδίου (κατά περίπου 2.000), αφού τα παιδαγωγικά τμήματα αυτονομήθηκαν σε ξεχωριστό πεδίο.
2 Για το 2ο πεδίο θετικών και τεχνολογικών επιστημών (πολυτεχνεία, φυσικομαθηματικές κ.λπ.), στα Μαθηματικά (πρώτο μάθημα βαρύτητας) το ποσοστό των γραπτών άνω του 15 αναμένεται χαμηλότερο από αυτό του 2015. Άρα προβλέπεται πτώση που θα ξεκινήσει από τις υψηλόβαθμες σχολές φθάνοντας τα 1.500 μόρια στις μεσαίες. Αντίθετα η πτώση φρενάρει στις χαμηλές βάσεις.
3 Για το 3ο πεδίο των επιστημών υγείας οι Ιατρικές θα κινηθούν στα περυσινά επίπεδα με δεδομένες τις υψηλές βαθμολογίες σε Φυσική και Χημεία. Με ελαφρά πτωτική πορεία εκτιμάται ότι θα κινηθούν οι υπόλοιπες σχολές επιστημών υγείας και τα παραϊατρικά TEΙ.
4 Για τις σχολές επιστημών εκπαίδευσης του 4ου πεδίου η πτώση θεωρείται βέβαιη –έως και 10.000 μόρια η βάση σε περιφερειακά τμήματα– λόγω μείωσης του αριθμού υποψηφίων και απώλειας του bonus των προφορικών.
5 Για το 5ο πεδίο οικονομίας-πληροφορικής, φέτος οι υποψήφιοι δεν εξετάζονται σε κατά τεκμήριο εύκολα μαθήματα, όπως οι Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και τα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Κάτι που δημιουργεί (σε συνδυασμό με την απώλεια του bonus των προφορικών) πτωτικές πιέσεις στις υψηλές και μεσαίες βάσεις. Σε αυτό θα οδηγήσει η προβλεπόμενη νέα μείωση του αριθμού υποψηφίων για τις σχολές του πεδίου όπως συμβαίνει τα τελευταία έτη.

Share this

0 Comment to "πτωτική πίεση σε βάσεις - Τι θα συμβάλει στη διαμόρφωση των τελικών μορίων"

Δημοσίευση σχολίου