Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ,ΑΕΠΠ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 13/6/2018

ΦΥΣΙΚΗ

Τα σημερινά θέματα της Φυσικής Προσανατολισμού των ΓΕ.Λ χαρακτηρίζονται από κάλυψη όλου του εύρους της διδαχθείσας ύλης. Η καλή γνώση της θεωρίας, η προσεκτική μελέτη των εκφωνήσεων και η χρήση της μεθοδολογίας ήταν απαραίτητα συστατικά για ένα καλό γραπτό. Η δυσκολία ήταν διαβαθμισμένη, ενώ οι πράξεις που απαιτούνταν δεν είχαν ιδιαίτερη δυσκολία. Οι εκφωνήσεις των θεμάτων μπορεί να χαρακτηριστεί ως αρκετά σαφής, ενώ ήθελε ιδιαίτερη προσοχή ως προς τα εξαγόμενα, ειδικά στα θέματα της θεωρίας( 1ο και 2ο).
Τα ερωτήματα της θεωρίας χαρακτηρίζονται ως βατά, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία για κάποιον με καλή μελέτη αυτής. Το προσεκτικό διάβασμα των εκφωνήσεων όμως ήταν απαραίτητο, ώστε να αποφευχθούν παρανοήσεις ή και παγίδες.
Το δεύτερο  θέμα χωρισμένο σε 3 επι μέρους θέματα μπορεί να θεωρηθεί μέτριας δυσκολίας. Κάθε ερώτημα αναφερόταν σε συγκεκριμένο κομμάτι της ύλης( το 1ο στη συμβολή κυμάτων, το 2ο σε στροφική κίνηση υλικού σημείου και το 3ο σε κίνηση ρευστού). Η εφαρμογή τύπων καθώς και νόμων ήταν απαραίτητη καθώς απαιτούνταν η δικαιολόγηση των επιλογών των απαντήσεων από τους εξεταζόμενους.
Το τρίτο θέμα συνδύαζε το φαινόμενο Doppler με ταλάντωση συστήματος ελατηρίων. Η μεθοδική χρήση των τύπων του φαινομένου και η εφαρμογή της μεθόδου απόδειξης της απλής αρμονικής ταλάντωσης οδηγούσαν στη σωστή επίλυση. Το θέμα χαρακτηρίζεται μέτριας δυσκολίας. Απαιτούσε μεθοδικότητα και γνώση τύπων.
Το τέταρτο θέμα είχε ένα αρκετά απαιτητικό σχήμα. Ο εξεταζόμενος καλούνταν να επιλύσει ένα πρόβλημα πάνω στη μηχανική στερεού σώματος. Το πρώτο ερώτημα ήταν σχετικά εύκολο και ένας μέτρια διαβασμένος μπορούσε με λίγη προσοχή να το επιλύσει. Τα επόμενα ερωτήματα απαιτούσαν προσοχή στην εκφώνησή όσο αφορά στα ζητούμενα καθώς και σωστή μελέτη του σχήματος. Ήταν θέμα αρκετά απαιτητικό, με καλούς χειρισμούς, σωστή επιλογή σωμάτων και εφαρμογή νόμων και θεωρημάτων και φυσικά προσοχή στις πράξεις.
Με μια τελική ματιά, μπορεί να ειπωθεί πως ένας μέτριος μαθητής θα μπορούσε  να φτάσει στη βάση, ενώ για να μπορέσει κανείς να κινηθεί σε υψηλά στάνταρ, θα έπρεπε να είναι πολύ καλά προετοιμασμένος, γνώστης της θεωρίας, των τύπων και της μεθοδολογίας.

Τσιουμίτας Κωνσταντίνος,
Καθηγητής Φυσικής

ΑΕΠΠ

Το Θέμα Α δεν ξέφυγε από τα αναμενόμενα επίπεδα δυσκολίας, κάποιος προετοιμασμένος μαθητής μπορεί εύκολα να πάρει όλες τις μονάδες. Το Θέμα Β ενώ είναι σαφές, θεωρείται αρκετά απαιτητικό καθώς ξεχωρίζει τους μαθητές με εμπειρία και συνδυαστική σκέψη. Το Θέμα Γ είναι μέτριας δυσκολίας χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις. Λύνεται εύκολα από μαθητές που έχουν κατανοήσει βασικές έννοιες προγραμματισμού, όπως η επανάληψη, ο αθροιστής και ο μετρητής. Το θέμα Δ έχει σύνθετη διατύπωση που ενδεχομένως να δημιουργήσει δυσκολίες κατανόησης σχετικά με τα ζητούμενά του αλλά επίσης είναι και αρκετά απαιτητικό κατά την ανάπτυξη. Σε μια γενική εκτίμηση θα μπορούσαμε να πούμε ότι το επίπεδο δυσκολίας είναι υψηλότερο σε σύγκριση με τα περσινά θέματα αλλά και των προηγούμενων ετών.
Κεσίδης Δημήτριος-καθηγητής Πληροφορικής


ΙΣΤΟΡΙΑ
 Τα σημερινά θέματα στην Ιστορία ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας και απευθύνονταν σε μαθητές που καθ όλη τη διάρκεια της χρονιάς μελετούσαν συστηματικά και ήταν ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διάρκεια της σημερινής εξέτασης.
Στην Α ΟΜΑΔΑ δεν υπήρξαν εκπλήξεις και τα πάντα ήταν αναμενόμενα, όπως άλλωστε και στην ΟΜΑΔΑ Β(σύντομης ανάπτυξης).Εδώ οι μαθητές που έκαναν μια προσεκτική προετοιμασία όλη τη χρονιά λογικά θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν 50 μονάδες..
Στις ΟΜΑΔΕΣ Γ και Δ, οι πηγές απαιτούσαν συνθετική σκέψη και ανάπτυξη(β τρόπος πραγμάτευσης όπως διδάσκαμε συστηματικά στο φροντιστήριο)και τα παιδιά όφειλαν με βάση το βιβλίο να επιλέξουν τα σημεία εκείνα που θα παρέθεταν χωρία των πηγών.Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ΟΜΑΔΑ Δ η πηγή απαιτούσε συνδυαστική επιλογή χωρίων του βιβλίου στοιχείο που προυπέθετε ιδιαίτερη αυτοσυγκέντρωση και προσοχή!!!

                               Σαββίδης κ Λάζαρος
                              Φιλόλογος Φροντιστής
                       Διευθυντής Σπουδών "ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ"

Share this

0 Comment to "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ,ΑΕΠΠ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 13/6/2018"

Δημοσίευση σχολίου