Τρίτη 19 Ιουνίου 2018

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑς ΓΕΝ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ 19/6/2018


Αξιολόγηση θεμάτων Βιολογίας Προσανατολισμού:

Τα θέματα σε γενικές γραμμές κρίνονται βατά και αναμενόμενα και σχετικά πιο προσιτά με τα αντίστοιχα της περσινής χρονιάς.
Τα θέματα Α και Β ήταν βατά σε γενικές γραμμές. Ιδιαίτερα προσεκτικοί έπρεπε να είναι οι μαθητές στα Α1 και Α4 υποερωτήματα.
Απαιτητικό κρίνεται το ερώτημα Γ2, το οποίο ενδεχομένως δυσκόλεψε τους μαθητές. Ωστόσο, ανάλογα προβλήματα έχουν επιλυθεί στο φροντιστήριο.
Το θέμα Δ ήταν αναμενόμενο. Αποτελούσε ασκήσεις Μεντελικής Κληρονομικότητας και συνδυασμό με άλλα κεφάλαια της ύλης.
Αξιολόγηση θεμάτων Βιολογίας Γενικής Παιδείας
Τα θέματα στο σύνολο τους χαρακτηρίζονται βατά και αναμενόμενα. Δεν υπήρξε κάτι πρωτότυπο, το οποίο δεν διδάχθηκε στο φροντιστήριο.
Πιο συγκεκριμένα:
Το Α θέμα περιλαμβάνονται ερωτήματα από όλη την ύλη.
Το Β θέμα περιλαμβάνει ερωτήσεις σύντομης απάντησης και Σ-Λ, επίσης και από τα 3 κεφάλαια.
Το Γ θέμα αποτελεί άσκηση του 2ου κεφαλάιου
Και το θέμα Δ άσκηση από το 1ο κεφάλαιο. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτούσε η μελέτη και κατανόηση του διαγράμματος.

                                                               Παπαγιαννάκη Ελένη-Βιολόγος

Share this

0 Comment to "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑς ΓΕΝ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ 19/6/2018"

Δημοσίευση σχολίου