Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019

ΘΕΜΑΤΑ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 14/6/2019

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)
ΚΕΙΜΕΝΑ Exclūsus ab insidiatōribus Caligulae, recesserat in diaetam, cui nomen est Hermaeum. Paulo post rumōre caedis exterritus prorepsit ad solarium proximum et inter vela praetenta foribus se abdidit. Discurrens miles pedes eius animadvertit. ………………………………………………………………………………………… Tandem puella, longā morā standi fessa, rogāvit materteram, ut sibi paulisper loco cederet. Tum Caecilia puellae dixit: «ego libenter tibi meā sede cedo». Hoc dictum paulo post res ipsa confirmāvit. Nam mortua est Caecilia, quam Metellus, dum vixit, multum amāvit; postea is puellam in matrimonium duxit. ………………………………………………………………………………………… Caesar ex captīvis cognoscit quae apud Cicerōnem gerantur quantōque in periculo res sit. Tum cuidam ex equitibus Gallis persuādet ut ad Cicerōnem epistulam deferat. Curat et providet nē, interceptā epistulā, nostra consilia
Β1β. Να γράψετε για τις παρακάτω λέξεις: proximum : τον αντίστοιχο τύπο στον συγκριτικό βαθμό longā : τον αντίστοιχο τύπο στον συγκριτικό βαθμό libenter : τον υπερθετικό βαθμό multum : τον συγκριτικό και τον υπερθετικό βαθμό. Μονάδες 5 Σύνολο μονάδων 15
Β2α. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τ α παρακάτω ρήματα: recesserat : την αφαιρετική του σουπίνου prorepsit : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή animadvertit : την ονομαστική του ενικού αριθμού της μετοχής του ενεστώτα στο θηλυκό γένος rogāvit : το ίδιο πρόσωπο της υποτακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή dixit : το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή gerantur : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα στην παθητική περιφραστική συζυγία (να λάβετε υπόψη το υποκείμενο του ρήματος) sit : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής του μέλλοντα persuādet : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του παρακειμένου στην ίδια φωνή deferat : το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή και την αφαιρετική του γερουνδίου. Μονάδες 10
Β2β. mortua est: να γράψετε το ίδιο πρόσωπο στην υποτακτική όλων των χρόνων (όπου είναι αναγκαίο, να λάβετε υπόψη το υποκείμενο του ρήματος). Μονάδες 5 Σύνολο μονάδων 15
 Γ1α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις: ab insidiatōribus : είναι…………... στο …………… cui : είναι…………... στο……………. standi : είναι…………… στο …………… Μονάδες 6
Γ1β. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική και την παθητική σε ενεργητική: «… ut [Gallus] ad Cicerōnem epistulam deferat» (μονάδες 3). «... nē nostra consilia ab hostibus cognoscantur» (μονάδες 4). Μονάδες 7
 Γ1γ. «ad solarium»: να μετατρέψετε τον προσδιορισμό του τόπου , ώστε να εκφράζεται η απομάκρυνση από τόπο. Μονάδες 2 Σύνολο μονάδων
 Γ2α. Στο δεύτερο κείμενο («Tandem […] duxit»), αφού εντοπίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις, να τις καταγράψετε στο τετράδιό σας (μονάδες 3) και να αναγνωρίσετε το είδος τους (μονάδες 3). Μονάδες 6
 Γ2β. «quae apud Cicerōnem gerantur»: να αναγνωρίσετε το είδος της δευτερεύουσας πρότασης (μονάδα 1) και να αιτιολογήσετε τον τρόπο εκφοράς της (μονάδες 2). Μονάδες 3
Γ2γ. «[Claudius] inter vela praetenta foribus se abdidit»: να αναδιατυπώσετε την πρόταση χρησιμοποιώντας ως υποκείμενο το «tu» και κάνοντας τις απαραίτητες αλλαγές . Μονάδες 2
Γ2δ. «exterritus»: να αναλύσετε τη μετοχή σε δύο προτάσεις έτσι, ώστε η μία να εκφράζει αντικειμενική αιτιολογία (μονάδες 2) και η άλλη το αποτέλεσμα μιας εσωτερικής λογικής διεργασίας (μονάδες 2). Μονάδες 4 Σύνολο μονάδων 15


                                                                   ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


Α1.ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Λίγο αργότερα τρομοκρατημένος από τα νέα της σφαγής σύρθηκε προς το πιo κοντινό λιακωτό, και κρύφτηκε ανάμεσα στα παραπετάσματα που κρέμονταν στην πόρτα. Ένας στρατιώτης καθώς έτρεχε εδώ και εκεί παρατήρησε τα πόδια του. Στο τέλος η κοπέλα, κουρασμένη από την πολλή ορθοστασία, ζήτησε από τη θεία (της) να της παραχωρήσει για λίγο τη θέση της. Τότε η Καικιλία είπε στην κοπέλα: «Εγώ σου παραχωρώ τη θέση μου ευχαρίστως». Η ίδια η πραγματικότητα επιβεβαίωσε αυτό το λόγο λίγο αργότερα. Πέθανε δηλαδή η Καικιλία, που ο Μέτελλος την αγάπησε πολύ, όσο ζούσε· έπειτα αυτός πήρε (παντρεύτηκε) την κοπέλα για γυναίκα του. Ο Καίσαρας μαθαίνει από τους αιχμαλώτους αυτά που γίνονται στο στρατόπεδο του Κικέρωνα και σε πόσο μεγάλο κίνδυνο βρίσκονται τα πράγματα. Τότε πείθει κάποιον από τους Γαλάτες ιππείς να μεταφέρει μια επιστολή στον Κικέρωνα. Φροντίζει και προνοεί να μη μαθευτού Νέο Φροντιστήριο
 Β1β. propius longiore libentissime plus, plurimum
Β2α. recessu prorepunt animadvertens roget dic gerenda sunt sunto persuaserunt,/-ere defer, deferendo
Β2β. moriatur moreretur moritura sit mortua sit mortua esset
Γ1α. ab insidiatoribus: εμπρόθετος προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου στη μετοχή exclusus (έμψυχο) cui: δοτική προσωπική κτητική από το est standi: γενική γερουνδίου ως συμπλήρωμα (αντικειμενική) στο mora Νέο Φροντιστήριο www.neo.edu.gr
Γ1β. ut (a Gallo) ad Ciceronem epistula deferatur ne hostes nostra consilia cognoscant
Γ1γ ex/de/ ab solario
Γ2α. ut sibi paulisper loco cederet: δευτερεύουσα ονοματική βουλητική (καταφατική) ως έμμεσο αντικείμενο στο rogavit quam Metellus multum amavit: δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική ως προσδιορισμός στο Caeciliam dum vixit: δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο amavit
Γ2β. Είναι δευτερεύουσα ονοματική πλάγια ερωτηματική ως αντικείμενο στο cognoscit. Εισάγεται με την ερωτηματική αντωνυμία quae (μερικής αγνοίας), εκφέρεται με υποτακτική γιατί η εξάρτηση δίνει υποκειμενική χροιά στο περιεχόμενό της, χρόνου ενεστώτα γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (cognoscit) για να δηλώσει σύγχρονο στο παρόν
. Γ2γ. Tu inter vela praetenta foribus te abdidisti.
 Γ2δ. quod/ quia/ quoniam exterritus erat cum exterritus esset

                                                              ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Τα θέματα που δόθηκαν σήμερα στα Λατινικά του Ανθρωπιστικού Προσανατολισμού κρίνονται  σε γενικές γραμμές βατά και προσιτά σε μαθητές που είχαν προετοιμαστεί επαρκώς και είχαν μια σφαιρική θεώρηση της ύλης τόσο  στη γραμματική, όσο και στις ασκήσεις του συντακτικού.
  Τα κείμενα που δόθηκαν  για μετάφραση (20,38,45) ήταν αναμενόμενα (σημείωση: Το κείμενο 45 τέθηκε ως θέμα και στις περσινές πανελλήνιες) .
   Όσον αφορά τη γραμματική, τα θέματα δεν παρουσίαζαν ιδιαίτερες δυσκολίες.

   Όσον αφορά το συντακτικό, τα θέματα κάλυπταν ένα μεγάλο εύρος ασκήσεων. Ιδιαίτερη προσοχή χρειαζόταν το  θέμα: Γ2γ και ειδικότερα η λέξη ‘’se’’ (άμεση αυτοπάθεια). 

Share this

0 Comment to "ΘΕΜΑΤΑ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 14/6/2019"

Δημοσίευση σχολίου