Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΣ. ΤΣΙΟΥΜΙΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

ΘΕΜΑ Α: το θέμα Α Περιείχε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και σωστό λάθος είτε άμεσα από θεωρία είτε έπειτα από επίλυση εξισώσεων
Από τα θέματα Β το Β1 Περιείχε το φαινόμενο ντόπλερ καθώς και μία κρούση., ήταν ένα θέμα σχετικά εύκολο το οποίο είχε δουλευτεί πολλές φορές μέσα στην τάξη
Το Β2 ήταν ένα θέμα πάνω στην ύλη των ρευστών το οποίο είχε αρκετές πράξεις και χρειαζόταν αρκετή προσοχή για να εξαχθεί η σωστή απάντηση το θέμα β3 Περιείχε μία ράβδο και επιλύονταν με τη βοήθεια εξισώσεων που περιγράφουν τη στροφική κίνηση στερεού σώματος ήταν επίσης ένα μέτριας δυσκολίας θέμα το οποίο παρόλα αυτά δεν Περιείχε πολλές πράξεις.
Το θέμα Γ ήταν ένα σύνθετο θέμα που Περιείχε ταλάντωση ελατηρίου καθώς και μία κρούση ήταν ένα θέμα αρκετά εύκολο το οποίο ήταν πολύ δουλεμένο μέσα στο τμήμα και ένας μαθητής ακόμα και μέτρια διαβασμένος μπορούσε να το επιλύσει.
Το 4ο θέμα Όπως και τα τελευταία χρόνια ήταν ένα σύνθετο θέμα με κινήσεις πολλών σωμάτων τα οποία συνδέονται μεταξύ τους η επίλυση κάθε ερωτήματος απαιτούσε πολλές πράξεις και απαιτούσε πολύ προσοχή ήταν ένα θέμα στο οποίο οι μαθητές έπρεπε να ξοδέψουν αρκετό χρόνο για την επίλυση και των πέντε ερωτημάτων παρόλα αυτά η επίλυση του στηριζόταν σε πράγματα τα οποία είχαν διδαχθεί μέσα στην τάξη.

Share this

0 Comment to "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΣ. ΤΣΙΟΥΜΙΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ"

Δημοσίευση σχολίου