Σάββατο 10 Ιουνίου 2023

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΟΔΕ ΕΠΑΛ(10/6/2023)-ΓΕΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ "ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ"

 


Αξιολόγηση ΑΟΔΕ ΕΠΑΛ

Τα σημερινά θέματα των Αρχών Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων των ΕΠΑΛ ήταν βατά και μπορούσαν να επιλυθούν με σχετική άνεση από  έναν καλά προετοιμασμένο μαθητή.

Το Θέμα Α αποτελούνταν από 5 ερωτήσεις σωστού- λάθους και δυο ερωτήματα πολλαπλής επιλογής από το σύνολο της ύλης χωρίς κάποια ιδιαίτερη δυσκολία.

Το Θέμα Β ήταν ουσιαστικά μία μελέτη περίπτωσης όπου οι μαθητές κλήθηκαν να κατανοήσουν τα δεδομένα που του δίνονταν ώστε να καταλήξουν στον σωστό τύπο απόφασης (Β και Ε αντίστοιχα) και στις δύο περιπτώσεις και έπειτα να τον αναπτύξουν σύμφωνα με το μοντέλο αποφάσεων Vroom-Yetton-Jago.

Το Θέμα Γ αποτελούνταν επίσης από 2 ερωτήματα ανάπτυξης θεωρίας από το 4ο κεφάλαιο του βιβλίου (παράγραφοι 4.3.1 και  4.3.6) τα όποια μπορούσαν να απαντηθούν εύκολα από τους καλά προετοιμασμένους υποψηφίους.

Τέλος, το Θέμα Δ ήταν μία άσκηση πρώτου κεφαλαίου ή οποία απαιτούσε καλή γνώση του τυπολογίου ώστε να επιλυθεί σωστά, χωρίς ωστόσο να κρύβει παγίδες.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ

ΦΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Share this

0 Comment to "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΟΔΕ ΕΠΑΛ(10/6/2023)-ΓΕΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ "ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ""

Δημοσίευση σχολίου