Σάββατο 3 Ιουνίου 2023

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛ(3/6/2023) -ΓΕΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ "ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ"

 

 


Οι μαθητές των ΕΠΑΛ κλήθηκαν σήμερα να λύσουν θέματα τα οποία εν γένει ακολούθησαν το μοτίβο των θεμάτων των περασμένων ετών ως προς το είδος και τη δομή των ερωτήσεων. Τα θέματα ήταν βατά κατά κανόνα, μέτριας προς αυξημένης δυσκολίας, ενώ θα μπορούσαν να θεωρηθούν εν μέρει αναμενόμενα. Πιο συγκεκριμένα:

       Θέμα Α
 Το συγκεκριμένο θέμα
έχει τη μορφή των αντίστοιχων των προηγουμένων ετών εξετάζοντας τους μαθητές στη θεωρία του μαθήματος συμπεριλαμβάνοντας έναν σημαντικό ορισμό του βιβλίου, απόδειξη τύπου και πέντε (5) ερωτήσεις τύπου Σωστού – Λάθους. Στις τελευταίες δε, ήταν απαραίτητη η άριστη γνώση της θεωρίας λόγω ύπαρξης παγίδων.

       Θέμα Β
 Αναμενόμενο το είδος του τρίτου θέματος το οποίο εξέτασε τους μαθητές σε μεγάλο εύρος της ύλης της Άλγεβρας. Αποτελεί ένα βατό θέμα, μέτριας δυσκολίας χωρίς να αποκλίνει από τα πρότυπα αντιστοίχων ζητημάτων προηγουμένων ετών, με εξαίρεση το ερώτημα Β2 ,το οποίο απαιτεί περισσότερη προσοχή λόγω της ιδιαιτερότητάς του αυτής. Ωστόσο, δεν στάθηκε εμπόδιο αυτό στους καλά προετοιμασμένους μαθητές.

       Θέμα Γ
 Θέμα το οποίο ανήκει αποκλειστικά στον κλάδο της Στατιστικής το οποίο καλούσε τους μαθητές να εφαρμόσουν σχεδόν όλους τους τύπους που διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Ήταν απλό ως προς τη διατύπωση και επίλυση, χωρίς παγίδες και παρόμοιο με  πολλές από τις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου, καθώς επίσης και με αντίστοιχα θέματα στατιστικής του παρελθόντος.

       Θέμα Δ
 
Το θέμα αυτό δομείται κατά κύριο λόγο από ερωτήματα Άλγεβρας, ωστόσο μετατράπηκε σε συνδυαστικό θέμα Άλγεβρας και Στατιστικής με το ερώτημα Δ4. Χαρακτηρίζεται μέτριο ως προς τη δυσκολία λόγω μη έκπληξης από άποψης ερωτημάτων, ωστόσο απαιτεί προσοχή κατά την επίλυση. Δυσκολία για τους μαθητές αποτελεί το γεγονός ότι για την επίλυση του Δ4 αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η ορθή επίλυση του Δ3.


Συνοψίζοντας, τα φετινά θέματα ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας και αρκετά βατά.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή δύναμη σε όλους τους μαθητές που δοκιμάζονται αυτές τις ημέρες!

 

 

Για το φροντιστήριο ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ, Θεοφάνης Λιάσος

Share this

0 Comment to "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛ(3/6/2023) -ΓΕΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ "ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ""

Δημοσίευση σχολίου