Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015

Ανακοινώθηκε το μηχανογραφικό για τα δημόσια ΑΕΙ της Κύπρου Όσα θέλετε να γνωρίζετε για το 2ο μηχανογραφικό

Το διάστημα από 1 έως και 22 Ιουλίου του 2015 καλούνται οι μαθητές που ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν μια θέση στα δυο δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου να καταθέσουν το 2ο μηχανογραφικό τους δελτίο αποκτώντας ακόμα μια ευκαιρία πέρα από αυτή που τους δίνεται με το μηχανογραφικό των ελληνικών ΑΕΙ-ΤΕΙ. 
Με αφορμή την ανακοίνωση του νέου μηχανογραφικού των δημόσιων πανεπιστημίων της Κύπρου για το 2015-16 το news.gr παρουσιάζει μέσα από ερωτήσεις- απαντήσεις τα βασικά σημεία για τις σπουδές στην Κύπρο.

1. Χρειάζεται να ξαναδώσει κάποιος πανελλαδικές;

Όχι, δε χρειάζεται καθώς η επιλογή γίνεται με βάση τους βαθμούς που έγραψε ο μαθητής στις εξετάσεις που θα δώσει στην Ελλάδα.

2. Οι σχολές των πανεπιστημίων της Κύπρου υπάρχουν στο μηχανογραφικό δελτίο ανάμεσα στις ελληνικές;

Όχι οι σχολές των δυο κρατικών πανεπιστημίων υπάρχουν σε ένα ξεχωριστό μηχανογραφικό δελτίο που μπορεί να προμηθευτεί ο υποψήφιος από το διαδίκτυο.

3. Δικαίωμα διεκδίκησης μιας θέσης έχουν μόνο οι υποψήφιοι του 2015;

Δικαίωμα κατάθεσης μηχανογραφικού δελτίου για την Κύπρο έχουν οι υποψήφιοι του 2015 καθώς και οι υποψήφιοι, οι οποίοι εξετάστηκαν σε εθνικό επίπεδο στα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου μέχρι και δύο (2) προγενέστερων ετών από το έτος που υποβάλλουν την αίτηση (Δηλαδή 2013 και 2014)

4. Υπάρχει κάποια άλλη προϋπόθεση για να καταθέσω το μηχανογραφικό μου στην Κύπρο;

Οι υποψήφιοι για να έχουν δικαίωμα διεκδίκησης θέσης στα Τμήματα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου, απαιτείται να έχουν ελάχιστο βαθμό πρόσβασης τη βάση (10/20).

5. Τα μόρια υπολογίζονται κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται για την εισαγωγή στα ελληνικά τμήματα;

Υπάρχει μια διαφορά. Η εισαγωγή στα τμήματα των δυο κρατικών πανεπιστημίων γίνεται με βάση τους βαθμούς πρόσβασης. Δηλαδή δεν υπάρχει η βαρύτητα των συντελεστών των δυο βασικών μαθημάτων. Οι βάσεις είναι στην εικοσάβαθμη κλίμακα. 

6. Τι πρέπει να κάνω για να διεκδικήσω μια θέση στα δυο πανεπιστήμια της Κύπρου;

Για να διεκδικήσει ένας υποψήφιος μια θέση στα τμήματα των ΑΕΙ της Κύπρου θα πρέπει το διάστημα από την 1 έως και τις 22 Ιουλίου να αποστείλει την αίτηση εισδοχής μαζί με το βαθμό πρόσβασης με συστημένο ταχυδρομείο στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, Πανεπιστημιούπολη, 1678, Τ.Θ. 20537 Λευκωσία, Κύπρος, αναγράφοντας στο φάκελο την ένδειξη "Αίτηση Ελλαδιτών Υποψηφίων για εισδοχή 2014".

7. Τι άλλα έγγραφα πρέπει να στείλω εκτός από την αίτηση;

Εκτός από την αίτηση –εισδοχής (μηχανογραφικό) ο υποψήφιος θα αποστείλει επικυρωμένα αντίγραφα από τα ακόλουθα:

α. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

β. Αντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

γ. Βεβαίωση επιτυχίας σε ειδικό μάθημα, βάσει κατάστασης επιτυχόντων από το Λύκειο αποφοίτησης ή/και δίπλωμα Αγγλικών, όπου αυτό απαιτείται.

8. Πού μπορώ να βρω το μηχανογραφικό της Κύπρου

Μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://www.ucy.ac.cy/fmweb/documents/Announcements/Application_Greeks_2015-16.pdf
Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα να το εξασφαλίσετε από το Σπίτι της Κύπρου, της Πρεσβείας της Κύπρου στην Αθήνα (Ξενοφώντος 2Α, ΤΚ 105 57 Σύνταγμα, τηλ. 210 373 4934/914/913) και από το Γενικό Προξενείο Κύπρου στη Θεσσαλονίκη (Λεωφ.Νίκης 37, ΤΚ 54013, τηλ. 231 026 0611/0697).

9. Πόσα πεδία μπορώ να δηλώσω και πόσα τμήματα;


Ο υποψήφιος μπορεί να δηλώσει μέχρι 10 τμήματα από 2 επιστημονικά πεδία.

Ο/Η υποψήφιος/α μπορεί να δηλώσει τα Προγράμματα Σπουδών με όποια σειρά επιθυμεί, ανεξάρτητα από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο αυτά περιλαμβάνονται.

Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα ώστε η αρίθμηση των προτιμήσεων να είναι συνεχόμενη, ξεκινώντας από τον αριθμό 1. Δεν πρέπει να υπάρχουν κενά ή επαναλήψεις των αριθμών της σειράς προτίμησης.

Προγράμματα Σπουδών που περιλαμβάνονται και στα δύο επιστημονικά πεδία δηλώνονται ΜΟΝΟ μια φορά.

10. Ποια πεδία μπορώ να δηλώσω;

Ανάλογα με την κατεύθυνση του κάθε υποψηφίου μπορεί να δηλώσει και συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία.

Ο/Η υποψήφιος/α της Θετικής Κατεύθυνσης μπορεί να δηλώσει μέχρι και 2 από τα ακόλουθα Επιστημονικά Πεδία: 2ο, 3ο, 4ο και 5ο.

Ο/Η υποψήφιος/α της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης μπορεί να δηλώσει μέχρι και 2 από τα ακόλουθα Επιστημονικά Πεδία: 2ο, 4ο και 5ο.

Ο/Η υποψήφιος/α της Θεωρητικής Κατεύθυνσης μπορεί να δηλώσει το 1ο Επιστημονικό Πεδίο και αν επιθυμεί και το 5ο Επιστημονικό Πεδίο αφού όμως εξεταστεί και στο μάθημα γενικής παιδείας ΄ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ΄(εξεταζόμενο σε εθνικό επίπεδο) εξασφαλίζοντας βάση (≥10/20). Το μάθημα αυτό δεν είναι απαραίτητο για τα Τμήματα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου (54) και Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών (55 και 56).

11. Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα στην Κύπρο;


Τα αποτελέσματα στην Κύπρο ανακοινώνονται αρχές Αυγούστου.

12. Τι γίνεται σε περίπτωση που έχω περάσει στην Κύπρο αλλά περιμένω και τα αποτελέσματα στην Ελλάδα;

Συνήθως, δίνεται ένα περιθώριο στους υποψηφίους που έχουν εισαχθεί στα δυο πανεπιστήμια για να απαντήσουν αν επιθυμούν να σπουδάσουν στην Κύπρο. Σε περίπτωση που δεν επιθυμούν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.

13. Κάποιοι μου είπαν ότι στην Κύπρο υπάρχει για τους Έλληνες υποψηφίους και η Β κατανομή. Τι ακριβώς είναι;

Οι υποψήφιοι που εισήχθησαν στα τμήματα των 2 ΑΕΙ και δεν επιθυμούν τελικά να σπουδάσουν αφήνουν κάποιες θέσεις κενές οι οποίες διατίθενται ξανά στους Έλληνες φοιτητές που δεν εισήχθησαν με την Α κατανομή. Οι βάσεις εισαγωγής είναι πιο χαμηλές και όσοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν τις θέσεις της Β κατανομής θα πρέπει να καταθέσουν μια αίτηση μέσω fax περίπου στα τέλη Αυγούστου.

14. Είναι δωρεάν οι σπουδές στην Κύπρο;

Οι σπουδές στα τμήματα των δυο κρατικών πανεπιστημίων είναι δωρεάν και δεν υπάρχουν δίδακτρα.

15. Υπάρχει η δυνατότητα διαμονής σε εστίες;

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει Φοιτητική Εστία δυναμικότητας 208 δωματίων, στην Πανεπιστηµιούπολη. Σαράντα (40) συνολικά δωμάτια κατανέμονται σε Ελλαδίτες και Έλληνες της διασποράς προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είκοσι δύο (22) από αυτά κατανέμονται σε Πρωτοετείς Προπτυχιακούς Ελλαδίτες και Έλληνες της Διασποράς (20 σε Ελλαδίτες πρωτοετείς της Α’ κατανομής και 2 σε Ελλαδίτες πρωτοετείς της Β’ κατανομής).

Η κατανομή γίνεται με βάση καθορισμένα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια. Ενδεικτικά, το ενοίκιο για δωμάτιο της Φοιτητικής Εστίας κυμαίνεται μεταξύ €102-136 μηνιαίως. Λόγω του περιορισμένου αριθμού δωματίων, το Γραφείο Στέγασης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ετοιμάζει παράλληλα κατάλογο με ανακοινώσεις για ιδιωτικά διαμερίσματα /οικίες προς ενοικίαση.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, διαχειρίζεται 9 κτήρια, στο κέντρο την πόλης, τα οποία περιλαμβάνουν 140 διαμερίσματα, με 179 κλίνες. Συγκεκριμένα διατίθενται 59 δωμάτια με κοινόχρηστη κουζίνα, 27 στούντιο, 18 μονάρια, 33 δυάρια και 3 τριάρια τα οποία διαθέτει, με επιδοτημένο ενοίκιο που καλύπτει γύρω στο 50% του κόστους, σε φοιτητές με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια. Ενδεικτικά το ενοίκιο ανέρχεται σε €130-€220 το μήνα.
Αριθμός διαμερισμάτων/δωματίων διατίθεται ειδικά σε πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές από Ελλάδα.
Παράλληλα, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου από τον Ιούνιο του 2012 έχει υλοποιήσει μια νέα πολιτική στέγασης το «Δίκτυο Συνεργαζομένων Υποστατικών ΚΕ/ΚΒ/ΜΧ - 3 - 24.02.2015 με το ΤΕΠΑΚ», πολιτική με την οποία το Πανεπιστήμιο δύναται με τη συνεργασία ιδιωτών να εξασφαλίζει την ενοικίαση υποστατικών τους σε φοιτητές. Στο «Δίκτυο» έχουν ενταχθεί πλήρως εξοπλισμένα και επιπλωμένα διαμερίσματα τα οποία έχουν αξιολογηθεί από το Πανεπιστήμιο και πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, διασφαλίζοντας για τους φοιτητές του ΤΕΠΑΚ ποιότητα στη διαμονή και καθορισμένο ύψος ενοικίου. Ενδεικτικά, το ανώτατο ύψος ενοικίου στο «Δίκτυο» έχει καθοριστεί για διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου στα €420 το μήνα, στα €530 για διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων και για διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων στα €630 το μήνα.
16. Υπάρχουν άλλες παροχές;

Εκτός από τη δυνατότητα διαμονής σε εστίες κάθε χρόνο, η Kυπριακή Kυβέρνηση παραχωρεί σε Ελλαδίτες φοιτητές, επτά υποτροφίες για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και πέντε υποτροφίες για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους €3.670 περίπου η κάθε µία, µε βάση τη βαθµολογία που επιτυγχάνουν στις Πανελλαδικές Eξετάσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για ανανέωση της υποτροφίας για το επόµενο έτος, είναι η διατήρηση συνολικού μέσου σταθµικού Μέσου Όρου τουλάχιστον 6.50 (Λίαν Καλώς).

17. Υπάρχουν παροχές για τη σίτιση;

Κάθε εξάμηνο, η Κυπριακή Κυβέρνηση προσφέρει κουπόνια σίτισης σε όλους τους Έλληνες υπηκόους ή Έλληνες της Διασποράς ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, νοουμένου ότι οι οικογένειές τους διαμένουν στο εξωτερικό και δεν τους έχει παραχωρηθεί υποτροφία από την Κυπριακή Κυβέρνηση. Οι Ελλαδίτες φοιτητές, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο, δικαιούνται δωρεάν σίτιση για όσο διάστημα διαρκούν οι σπουδές τους. Τα ημερήσια κουπόνια σίτισης, αξίας €7.00 το ένα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δωρεάν διατροφή στα εστιατόρια των Πανεπιστημίων κατά τις εργάσιμες μέρες.

18. Άλλες παροχές

Τα επιδόματα του Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου παραχωρούνται τα τελευταία χρόνια από την Κυπριακή Κυβέρνηση, υπό μορφή επιδομάτων προς οικονομική ενίσχυση όλων των προπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, οι οποίοι προέρχονται από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιμετωπίζουν κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα.

Αναλυτικότερα τα ετήσια επιδόματα που παραχωρήθηκαν κατά το τρέχον 
ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνουν τα εξής:

1. Επιδότηση Στέγασης, μέχρι και €150 μηνιαίως

2. Επιδότηση Αγοράς Πανεπιστημιακών Βιβλίων μέχρι €300


3. Επιδότηση Αγοράς Ηλεκτρονικού Υπολογιστή μέχρι €500

Share this

0 Comment to "Ανακοινώθηκε το μηχανογραφικό για τα δημόσια ΑΕΙ της Κύπρου Όσα θέλετε να γνωρίζετε για το 2ο μηχανογραφικό"

Δημοσίευση σχολίου