Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022

Σχολιασμός των θεμάτων στην Πληροφορική Προσανατολισμού Οικονομίας 8-6-2022


 Τα φετινά θέματα της πληροφορικής ήταν πιο απαιτητικά σε σχέση με τα προηγούμενα 2 χρόνια και επιπροσθέτως εξετάστηκαν κεφάλαια που ενώ εμπεριέχονταν στην ύλη, ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχαν ζητηθεί.

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα με ερωτήσεις της νέας ύλης είναι το θέμα Α, οπότε και αποτελεί μια μίνι έκπληξη. Αναμενόμενης δυσκολίας ήταν το Β θέμα. Αυξημένες απαιτήσεις είχε το Γ θέμα σε σχέση με τα αντίστοιχα της προ covid εποχής ενώ το Δ, εύκολα θα μπορούσε κάποιος μαθητής να πάρει όλες τις μονάδες κάνοντας χρήση βασικών

Share this

0 Comment to "Σχολιασμός των θεμάτων στην Πληροφορική Προσανατολισμού Οικονομίας 8-6-2022"

Δημοσίευση σχολίου