Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 8-6-2022

 


Τα θέματα της Χημείας των ΓΕΛ είναι σαφώς διατυπωμένα, κλιμακούμενης δυσκολίας και καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της ύλης.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτούσε το Θέμα Β4 μιας και ήταν αρκετά πρωτότυπο, ενώ το Θέμα Δ3ii έκρυβε μια μάλλον δυσάρεστη έκπληξη στους μαθητές, καθώς η αντίδραση συμπολυμερισμού είναι από τις λιγότερο δουλεμένες διαχρονικά και συνήθως η μελέτη της περιορίζεται σε επίπεδο θεωρίας.

Συνοψίζοντας, τα θέματα κρίνονται βατά και ίσως είναι τα ευκολότερα των τελευταίων ετών.

Share this

0 Comment to "ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 8-6-2022"

Δημοσίευση σχολίου