Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 8-6-2022

 


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Στο μάθημα των Λατινικών οι υποψήφιοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε θέματα που προέρχονταν από τις ενότητες 16, 36  και 45

Αρχικά , ζητήθηκε να μεταφραστούν τα αποσπάσματα των κειμένων 36 και 45

Τα θέματα Β1  και  Β2 ,πραγματεύονταν ,με τη μορφή της αντιστοίχισης ,ενότητες που για πρώτη φορά εξετάστηκαν σε επίπεδο πανελληνίων .Το Β1 αφορούσε την εισαγωγή και το Β2 την ετυμολογία λέξεων .Κρίνεται ότι μπορούσαν  να απαντηθούν με ευκολία .

Τα θέματα Γ1και Γ2 αφορούσαν τη γραμματική και κάλυπταν όλα το εύρος της ύλης ,χωρίς να εντοπίζεται κάποια ασάφεια στον τρόπο διατύπωσης .

Η τελευταία ομάδα  ασκήσεων περιλάμβανε την ενότητα του συντακτικού .

Το Δ1α ζητούσε συντακτική αναγνώριση λέξεων . Το Δ1β περιλάμβανε την αναγνώριση μιας Δευτερεύουσας   βουλητικής πρότασης .Το Δ2 α ζητούσε την ανάλυση δύο μετοχών ,μιας επιθετικής  και μιας αιτιολογικής ,με όλους τους δυνατούς τρόπους .Τέλος το Δ2β ζητούσε τη μετατροπή του πλάγιου λόγου σε ευθύ .Ιδιαίτερη προσοχή απαιτούσε το ειδικό απαρέμφατο και το υποκείμενό του.

Ανακεφαλαιώνοντας ,τα θέματα ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια και ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής θα μπορούσε να ανταποκριθεί με σχετική ευκολία   .

 

ΧΑΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Share this

0 Comment to "ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 8-6-2022"

Δημοσίευση σχολίου