Τρίτη 7 Ιουνίου 2022

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ(ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΛ)

 


Τα σημερινά θέματα ΑΟΘ των ΕΠΑΛ ήταν βατά και δεν παρουσίαζαν κάποια ιδιαίτερη δυσκολία για τους καλά διαβασμένους μαθητές.

Το πρώτο θέμα αποτελούνταν από 5 ερωτήσεις Σ-Λ και δύο πολλαπλής επιλογής από το σύνολο της ύλης , εκ των οποίων η μία απαιτούσε μαθηματικές πράξεις χωρίς ωστόσο να παρουσιάζει κάποια δυσκολία.

Το δεύτερο θέμα αποτελούνταν από δύο ερωτήσεις ανάπτυξης από το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίο οι οποίες ήταν κατανοητές και δεν παρουσίασαν κάποια δυσκολία σε σωστά προετοιμασμένους υποψηφίους.

Το τρίτο θέμα  ήταν μία συνδυαστική άσκηση 8ου κεφαλαίου αποτελούμενη από τρία ανεξάρτητα ερωτήματα τα οποία λύνονταν δε παρουσίαζαν κάποια ιδιαίτερη δυσκολία.

Τέλος, το τέταρτο θέμα ήταν μία επίσης συνδυαστική άσκηση 7ου-9ου κεφαλαίου όπου έπρεπε αρχικά να συμπληρωθούν τα κενά του πίνακα και έπειτα να απαντηθούν δύο ακόμη ερωτήματα με βάση αυτόν. Βάτο θέμα, χρειαζόταν ωστόσο προσοχή στις πράξεις.

Συνολικά, τα σημερινά θέματα ήταν βατά, ορθά διατυπωμένα στο σύνολο τους και δεν δημιούργησαν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στους καλά προετοιμασμένους μαθητές.

                                                                    Εένη Φουλίδου

                                                               Οικονομολόγος-Υπεύθυνη ΑΟΘ

Share this

0 Comment to "ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ(ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΛ)"

Δημοσίευση σχολίου