Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ(8/6/2023)-ΓΕΝΙΚΟ ΦΟΝΤΙΣΤΗΙΟ "ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ"

 


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (8/6/2023)

 

Τα θέματα που δόθηκαν σήμερα στη Χημεία Προσανατολισμού χαρακτηρίζονται προσιτά για έναν καλά προετοιμασμένο μαθητή και γενικά μέτριας δυσκολίας, στο ίδιο μοτίβο με τα θέματα προηγούμενων ετών. Χαρακτηρίζονται από διαβαθμισμένη δυσκολία, με κατανοητές εκφωνήσεις, που καλύπτουν μεγάλο μέρος της ύλης.

 

Στο Θέμα Α δεν παρατηρούνται ιδιαίτερες δυσκολίες. Συγκεκριμένα αποτελούνταν από 4 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής και 5 ερωτήματα σωστού λάθους σχετικά απλά, με εξαίρεση ίσως το ερώτημα Α4 που μπορεί να προβλημάτισε τους εξεταζόμενους.

 

Το Θέμα Β επίσης χαρακτηρίζεται ως βατό, καθώς εξετάζει βασικές γνώσεις από το μεγαλύτερο κομμάτι της θεωρίας, με μοναδικό ζήτημα το μέγεθος των απαντήσεων.

 

Το Θέμα Γ χαρακτηρίζεται ως μεσαίας δυσκολίας, εξετάζοντας ζητήματα από τα κεφάλαια της Θερμοχημείας, της Χημικής Κινητικής, της Χημικής Ισορροπίας και της Οργανικής, στο οποίο ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής δε θα αντιμετώπισε ιδιαιτέρα προβλήματα. 

 

Τέλος, το Θέμα Δ, χαρακτηρίζεται ως θέμα διαβαθμισμένης δυσκολίας, το οποίο φέτος δεν περιελάμβανε το συνηθισμένο «δέντρο» της οργανικής, αλλά απαιτούσε καλή γνώση των αντιδράσεων οξειδοαναγωγής, και των ρυθμιστικών διαλυμάτων, με ιδιαίτερη προσοχή στους στοιχειομετρικούς υπολογισμούς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε το θέμα Δ4, που χρειαζόταν κριτική σκέψη από τους μαθητές.

Συνοψίζοντας, τα φετινά θέματα ήταν μέτριας δυσκολίας, απευθύνονταν σε καλά προετοιμασμένους υποψηφίους, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις, παρά μόνο την έκταση των θεμάτων, η οποία απαιτούσε την εξάντληση του 3ώρου.

 

Δάφνη Τόνα

Χημικός-Για το ΓΕΝΙΚΟ ΦΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ "ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ"

 

 

Share this

0 Comment to "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ(8/6/2023)-ΓΕΝΙΚΟ ΦΟΝΤΙΣΤΗΙΟ "ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ""

Δημοσίευση σχολίου