Τετάρτη, 22 Μαΐου 2019

Το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου (Το ΦΕΚ)

Το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου, που θα ισχύσει από το επόμενο σχολικό έτος 2019-20 καθορίζει απόφαση την οποία υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Ειδικότερα το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα έχει ως εξής:


Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΣΑΒΒΙΔΗ Κ ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Η Απολιτικοποίηση των νέων


.Έκδηλο προβληματισμό εγείρει στις μέρες μας η αποχή των πολιτών,ιδιαίτερα των νέων,απο τα κοινά.Πρόκειται για ένα φαινόμενο που πρέπει να μας προβληματίσει  όλους,κυρίως όμως τους πολιτικούς,καθώς και όσους ασχολούνται με τα πολιτικά δρώμενα.
Ασφαλώς, ένας βασικός λόγος που έχει οδηγήσει τους νέους στην απολιτικοποίηση είναι το σηπτικό κλίμα που κυριαρχεί στο δημόσιο βίο με το νεποτισμό,την αναξιοκρατία,την ανηθικότητα και την υποκρισία των πολιτικών να δεσπόζουν.
Οι πολιτικοί,εξάλλου,αδιαφορούν για τα ουσιώδη και μείζονα προβλήματα που απασχολούν τη νεολαία, και όχι μόνο,έχουν ξεχάσει τους λόγους εκλογής τους και,απορροφημένοι απ τις προσωπικές τους φιλοδοξίες,δεν αντιλαμβάνονται ότι οι νέοι χρειάζονται έμπνευση και όραμα για να εξελιχθούν και να προσφέρουν με το δυναμισμό που τους διακρίνει.
Αξίζει εδώ να σημειωθεί και η ιδεολογική σύγχυση που επικρατεί στις κοινωνίες.Δεν υπάρχει ξεκάθαρος ιδεολογικός προσανατολισμός των κομμάτων,καθώς πολλά απ αυτά ενδιαφέρονται αποκλειστικά για την αναζήτηση νέων ψηφοφόρων και δε μεριμνούν για την ουσιαστική προώθηση και επίλυση των προβλημάτων.
Είναι λοιπόν γεγονός ότι αυτή η προβληματική κατάσταση δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχιστεί.Για να καταστεί ενεργή η παρουσία των νέων στην πολιτική ζωή,θα πρέπει να βιώσουν αυτοί ένα κράτος δικαίου που θα τους προσφέρει ασφάλεια και θα τους αντιμετωπίζει με ισοτιμία.Θα πρέπει να αισθανθούν πως και οι ίδιοι συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων και δεν περιορίζονται στην άκριτη εφαρμογή τους.
Τα κόμματα,επιπλέον,θα πρέπει να εκσυγχρονισθούν και να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις της εποχής.Οφείλουν να παρουσιάζουν μια σύγχρονη εικόνα και γλώσσα,ώστε να αποδείξουν στους νέους ότι τους κατανοούν και έχουν τη δύναμη να πορευθούν πλάι τους και να τους στηρίξουν.
Οφείλουν,τέλος,και οι ίδιοι οι νέοι να συνειδητοποιήσουν ότι μόνο με την ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά,έχοντας συναίσθηση των κοινωνικών προβλαμάτων-ανεργία,παιδεία,εγκληματικότητα-θα προσφέρουν ουσιαστκή συμβολή στην άμβλυνση αυτής της παθογενούς κατάστασης.
Για να επιτευχθεί αυτό,χρειάζεται η καίρια συμβολή των φορέων κοινωνικοποίησης.Η Οικογένεια,αρχικά,οφείλει να προωθήσει το διάλογο,το σεβασμό και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας,καθώς και να αποτελέσει παράδειγμα δημοκρατικότητας για τους νέους.Οι Δάσκαλοι,’επειτα,θα πρέπει να συμβαλλουν στη μετάγγιση ηθικών αξιών,στην ενίσχυση της αυτενέργειας των μαθητών.ώστε να ανβαθμιστεί ο ρόλος των μαθητικών κοινοτήτων και αργότερα η αυτονομία των φοιτητικών κινημάτων.Καταλυτκή,τέλος,κρίνεται η συμβολή των ΜΜΕ και των πνευματικών ταγών,που οφείλουν να αφυπνίζουν συνειδήσεις τονώνοντας την ατομική και κοινωνική ευθύνη των νέων.
Είναι,πράγματι,δύσκολο υπό τις παρούσες συνθήκες, να ασχοληθούν σοβαρά οι νέοι με την πολιτική.Ωστόσο,δεν είναι ακατόρθωτο.Η ενεργή και γίνιμη συμμετοχή των νέων στην πολιτική θα οδηγήσει σε κοινωνική πρόοδο και θα δώσει όραμα στον πολύπαθο λαό μας……  

Δευτέρα, 6 Μαΐου 2019

Ο αριθμός εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές

Καθορίστηκε , με κοινή υπουργική απόφαση, ο αριθμός εισακτέων   στις Στρατιωτικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), ως εξής:
Α. Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Β. Στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Κατηγορίες-Ποσοστά υποψηφίων ειδικών κατηγοριών
1. Στον οριζόμενο συνολικό αριθμό εισακτέων των Σχολών  περιέχονται οι εξής ειδικές κατηγορίες με τα αντίστοιχα ποσοστά:
α. Της παρ. 1α του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 που αφορά στα τέκνα πολυτέκνων και των οικογενειών με τρία παιδιά, τα οποία εισάγονται σε ποσοστό 35% επί του εκάστοτε καθοριζομένου αριθμού εισακτέων κατά σειρά επιτυχίας.
β. Της παρ. 1β του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 που εισάγονται σε ποσοστό 10% επί του ποσοστού 35%, σε κάθε περίπτωση όμως τουλάχιστον ένα (1) άτομο και αφορούν:
(1) Τέκνα ή αδελφούς αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των ΕΔ ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, λόγω παθή- σεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.
(2) Τέκνα Ελλήνων μόνιμων στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20η Ιουλίου έως την 20η Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυλληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.
(3) Τέκνα ή αδελφούς θανόντων στρατιωτικών των ΕΔ στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.
γ. Της παρ. 1γ του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 που αφορά στους Έλληνες του εξωτερικού σε ποσοστό 3%. δ. Του άρθρου μόνου του ν. 1294/1982, που αφορά σε εισαγωγή μονίμων υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς στη ΣΣΕ σε ποσοστό 20%, με τις διαδικασίες που στον ίδιο νόμο καθορίζονται.
Οι υποψήφιοι που θα υπαχθούν στις ειδικές κατηγορίες 1α και β (35%), θα κριθούν για την εισαγωγή τους με βάση το σύνολο των μορίων που θα συγκεντρώσουν στις πανελλαδικές γραπτές εξετάσεις του υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), εφόσον κριθούν ικανοί στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις Υποψηφίων (ΠΚΕ), κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμησής τους, κατά πρώτον ως υποψήφιοι της γενικής σειράς και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τη βάση της γενικής σειράς κρίνονται στη συνέχεια με την ειδική κατηγορία στην οποία ανήκουν.
Ποσοστά αποφοίτων ΕΠΑΛ προηγουμένων ετών
Ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) επί του αριθμού εισακτέων στις ΑΣΣΥ, καλύπτεται από υποψηφίους ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Το ποσοστό αυτό [κατά το 90% από τους υποψηφίους που θα διαγωνισθούν το έτος 2019 στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και κατά το 10% από κατόχους απολυτηρίου οι οποίοι εξετάσθηκαν στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα δύο προηγούμενα έτη (οι θέσεις κατανέμονται στους υποψήφιους του έτους 2017 σε ποσοστό 40% και στους υποψήφιους του έτους 2018 σε ποσοστό 60%)] υπολογίζεται επί των θέσεων, που αντιστοιχούν στη Γενική Σειρά και στις ειδικές κατηγορίες των παρ. 1α και 1β

Παρασκευή, 3 Μαΐου 2019

Τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα της Α, Β και Γ Λυκείου

Τί ισχύει για τα ΕΠΑΛ
Ανακοινώθηκαν σήμερα από το υπουργείο Παιδείας τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα  της Α, Β και Γ Λυκείου, ενώ διευκρινίζεται με ανακοινωθέν  ότι, για λόγους απλοποίησης των διαδικασιών, θέματα αξιολόγησης Λυκείου ρυθμίζονται πλέον με Υπουργική Απόφαση, βάσει του υπό έκδοση νόμου που ψηφίστηκε από τη Βουλή την 23η Απριλίου 2019., και ισχύουν όσα είχαν περιληφθεί στην υπ’ αριθμόν 169626/Δ2/11-10-2018 εγκύκλιο.
Ειδικότερα  για το θέμα των προαγωγικών/απολυτηρίων εξετάσεων Γενικών Λυκείων, Ημερησίων και Εσπερινών, τα μαθήματα που ανήκουν στην Ομάδα Α (γραπτώς εξεταζόμενα) είναι τα εξής:
Α΄ Λυκείου:
1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
2. Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (σε τρίωρη συνεξέταση)
3. Άλγεβρα
4. Γεωμετρία
5. Ιστορία
6. Φυσική
7. Χημεία
8. Πολιτική Παιδεία.
Β΄ Ημερησίου και Γ΄ Εσπερινού Λυκείου:
1. Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (σε τρίωρη συνεξέταση)
2. Ιστορία
3. Βιολογία
4. Άλγεβρα για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών ή Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών) και
 Μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού.
Γ΄ ημερησίου και Δ΄ Εσπερινού Λυκείου :
1. Νεοελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Λογοτεχνία (σε τρίωρη συνεξέταση)
2. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
3. Ιστορία
4. Βιολογία.
ΕΠΑΛ
Αντίστοιχα ρυθμίζονται για τα ΕΠΑΛ τα διαλαμβανόμενα στην  εγκύκλιο του περασμένου Οκτωβρίου.

Τρίτη, 23 Απριλίου 2019

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ "ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ"


Η Διεύθυνση του Φροντιστηρίου μας και το επιτελείο των καθηγητών μας σας εύχονται το Αναστάσιμο Φως του Κυρίου να σηματοδοτήσει την έναρξη μιας νέας,ελπιδοφόρας προσπάθειας για ένα καλύτερο αύριο με αγάπη,σεβασμό και προσφορά στο συνάνθρωπό μας
 .ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ...


Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ Κ.ΣΑΒΒΙΔΗ ΛΑΖΑΡΟΥ "ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Με την παρουσία πλήθους παρευρισκομένων παρουσιάστηκε η νέα,βελτιωμένη έκδοση του "Συντακτικού της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας" του φιλολόγου κ.Σαββίδη Λάζαρου,στο βιβλιοπωλείο "Πρωτοπορία",πλησίον της πλατείας Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη.Την παρουσίαση ανέλαβε ο φιλόλογος των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη,κύριος Πουρνάρας Δημήτρης,ενώ κατέθεσαν τις εμπειρίες τους από την ανάγνωση του βιβλίου και τη διαδακτική του προσέγγιση ο Υποψήφιος Διδάκτωρ στο τμήμα Κλασικής Φιλολογίας με υποτροφία στην Αμερική(παλιός μαθητής μας),κ.Τσέτσος Αναστάσιος,καθώς και οι Τελειόφοιτοι μαθητές,υποψήφιοι των φετινών Πανελλαδικών, κ.Ψαλίδας Ευθύμης και Κούσι Χριστίνα.Προλόγισε ο Διευθυντής των εκδόσεων "Μέθεξις" κ. Καραδέδος Γιάννης.