Πέμπτη 30 Μαΐου 2019

Τα οριστικά Επιστημονικά Πεδία- Οι συντελεστές βαρύτητας

Το esos δημοσιεύει τα οριστικά Επιστημονικά Πεδία με τα αντίστοιχα τμήματα των ΑΕΙ, όπως θα αποτυπωθούν στο νέο Μηχανογραφικό που θα συμπληρώσουν οι υποψήφιοι που θα λάβουν μέρος στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις.
Επίσης στο ρεπορτάζ που ακολουθεί περιγράφονται οι συντελεστές βαρύτητας καθώς και το πως θα υπολογίσετε τα μόρια για την εισαγωγή στα ΑΕΙ.
Ειδικότερα :
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ -ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:
α) Μετάφρασης και Διερμηνείας, με έδρα την πόλη της Ηγουμενίτσας,
β) Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής, με έδρα την πόλη της Άρτας και
γ) Μηχανολόγων Μηχανικών, με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, όπως και των Τμημάτων του Ιόνιου Πανεπιστημίου:
α) Εθνομουσικολογίας, με έδρα την πόλη του Ληξουρίου,
β) Περιφερειακής Ανάπτυξης, με έδρα την πόλη της Λευκάδας, καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού και πάντως όχι αργότερα από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α ́).
ΕΚΠΑ
Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών:
α) Διατροφής και Διαιτολογίας, με έδρα τα Ψαχνά του Νομού Ευβοίας,
β) Τουριστικών Σπουδών και Εναλλακτικού Τουρισμού, με έδρα τα Ψαχνά του Νομού Ευβοίας,
γ) Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με έδρα την Αθήνα,
αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών:
α) Υδροβιολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, με έδρα την Αθήνα,
β) Πληροφορικής στη Γεωργία και το Περιβάλλον, με έδρα την Αθήνα,
γ) Διαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής, με έδρα την Αθήνα και
δ) Πολιτισμού και Αγροτικού Τουρισμού, με έδρα την Άμφισσα, όπως και των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:
α) Ψυχολογίας, με έδρα το Βόλο,
β) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, με έδρα την Καρδίτσα και
γ) Λογοθεραπείας, με έδρα τη Λαμία,
καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου του αντίστοιχου Πανεπιστημίου, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαι- δευτικού προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
 Η ένταξη των Στρατιωτικών Σχολών και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο «Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορική»:
α) Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) – Σώματα, β) Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.),
Γ) Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.) –
Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης, θα ισχύσει από το σχολικό έτος 2019-2020.
 ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ
Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Τμημάτων:
του Διεθνές Πανεπιστημίου Ελλάδος:
α) Δημόσιας Διοίκησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
β) Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
γ) Μουσειολογίας, με έδρα την Έδεσσα και δ) Γεωλογίας, με έδρα την Καβάλα,
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας: α) Μάρκετινγκ, με έδρα τα Γρεβενά,
β) Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, με έδρα τη Φλώρινα,
γ) Παραγωγής Οπτικοακουστικών Μέσων, με έδρα την Κοζάνη,
δ) Κινηματογράφου, με έδρα τη Φλώρινα,
ε) Λογοθεραπείας, με έδρα την Πτολεμαΐδα και
στ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, με έδρα την Καστοριά,
 του Πανεπιστημίου Πατρών: α) Νομικής, με έδρα την Πάτρα,
β) Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με
έδρα τον Πύργο και
γ) Γεωργικής Βιοτεχνολογίας, με έδρα το Αγρίνιο,
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου:
α) Δημόσιας Υγείας, με έδρα την Τρίπολη,
β) Αγροτικής Οικονομίας, με έδρα το Άργος και
γ) Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, με έδρα
τη Σπάρτη και
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου:
α) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με έδρα το Ηράκλειο,
β) Μηχανικών Βιοϊατρικής, με έδρα το Ηράκλειο,
γ) Μουσικών Σπουδών, με έδρα το Ρέθυμνο,
δ) Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με
έδρα τον Άγιο Νικόλαο,
ε) Φυσικοθεραπείας, με έδρα την Ιεράπετρα και
στ) Χημικών Μηχανικών, με έδρα τα Χανιά,
καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου του αντίστοιχου Πανεπιστημίου, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, και όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, προκειμένου για το Τμήμα Φυσικοθεραπείας και όχι αργότερα από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, προκειμένου για το Τμήμα Χημικών Μηχανικών.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η ακαδημαϊκή λειτουργία των Τμημάτων:
α) Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με έδρα την Αθήνα, αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.
ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α ́), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α ́), η εισαγωγή στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής θα γίνεται μόνο μέσω εισαγωγικών εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου που διοργανώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω νόμων.».
Συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων
1. Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις Σχολές στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων που είναι ενταγμένα σε κάθε ένα από τα ανωτέρω Επιστημονικά Πεδία θα υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού που ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, ως ακολούθως:
A. Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών
α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)
β) Ιστορία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)
3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής
α) Βιολογία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα εννιά (0,9)
β) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή μηδέν κόμμα τέσσερα (0,4)
Β. Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
2ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών
α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)
β) Φυσική Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)
3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής
α) Βιολογία Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)
β) Χημεία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)
Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής
α) Βιολογία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα εννιά (0,9)
β) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή μηδέν κόμμα τέσσερα (0,4)
4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορική
α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)
β) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)
Για την εισαγωγή στα τμήματα κάθε Επιστημονικού Πεδίου, θα υπολογίζονται τα τέσσερα (4) μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο.
Πως θα υπολογίσετε τα μόρια για την εισαγωγή στα ΑΕΙ
Ο τρόπος υπολογισμού των μορίων για εισαγωγή στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  βασίζεται μόνο στο γραπτό βαθμό των 4 ή 5 μαθημάτων.
Ειδικότερα:
Τα μόρια για κάθε επιστημονικό πεδίο προκύπτουν από τα 4 μόνο μαθήματα του κάθε πεδίου. Για τον υπολογισμό των μορίων εφαρμόζεται ο τύπος:
[ (Α+Β+Γ+Δ) x 2 + (Α x 1,3) + (Β x 0,7) ] x 100 = ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ για συγκεκριμένο πεδίο,
όπου Α, Β, Γ, Δ είναι οι γραπτοί βαθμοί των 4 πανελλαδικών μαθημάτων του συγκεκριμένου πεδίου και Α,Β είναι οι γραπτοί βαθμοί των 2 μαθημάτων με συντελεστές βαρύτητας του συγκεκριμένου πεδίου.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διεκδικεί την εισαγωγή του σε πεδίο με μειωμένους συντελεστές βαρύτητας, τότε για τον υπολογισμό των μορίων εφαρμόζεται ο τύπος:
[ (Α+Β+Γ+Δ) x 2 + (Α x 0,9) + (Β x 0,4) ] x 100 = ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ για συγκεκριμένο πεδίο,
όπου Α, Β, Γ, Δ είναι οι γραπτοί βαθμοί των 4 πανελλαδικών μαθημάτων του συγκεκριμένου πεδίου και Α,Β είναι οι γραπτοί βαθμοί των 2 μαθημάτων με μειωμένους συντελεστές βαρύτητας του συγκεκριμένου πεδίου.
Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, στο ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ θα προστεθούν και τα επιπλέον μόρια που θα συγκεντρώσει ο υποψήφιος από τυχόν εξέτασή του σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες με τους αντίστοιχους συντελεστές , για να προκύψει ένα διαφορετικό σύνολο μορίων, που θα ισχύει μόνο για τμήματα που απαιτούν ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες.

Τρίτη 28 Μαΐου 2019

Δικαιολογητικά για τις προκαταρκτικές εξετάσεις των Αστυνομικών Σχολών 2019

Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας η προθεσμία για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Αστυνομικών Σχολών λήγει στις 5 Ιουνίου 2019 και ώρα 15.00.

Δείτε εδώ την προκήρυξη του Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Αστυνομικές Σχολές 2019- 2020.

Τετάρτη 22 Μαΐου 2019

Το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου (Το ΦΕΚ)

Το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου, που θα ισχύσει από το επόμενο σχολικό έτος 2019-20 καθορίζει απόφαση την οποία υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Ειδικότερα το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα έχει ως εξής:


Τετάρτη 15 Μαΐου 2019

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΣΑΒΒΙΔΗ Κ ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Η Απολιτικοποίηση των νέων


.Έκδηλο προβληματισμό εγείρει στις μέρες μας η αποχή των πολιτών,ιδιαίτερα των νέων,απο τα κοινά.Πρόκειται για ένα φαινόμενο που πρέπει να μας προβληματίσει  όλους,κυρίως όμως τους πολιτικούς,καθώς και όσους ασχολούνται με τα πολιτικά δρώμενα.
Ασφαλώς, ένας βασικός λόγος που έχει οδηγήσει τους νέους στην απολιτικοποίηση είναι το σηπτικό κλίμα που κυριαρχεί στο δημόσιο βίο με το νεποτισμό,την αναξιοκρατία,την ανηθικότητα και την υποκρισία των πολιτικών να δεσπόζουν.
Οι πολιτικοί,εξάλλου,αδιαφορούν για τα ουσιώδη και μείζονα προβλήματα που απασχολούν τη νεολαία, και όχι μόνο,έχουν ξεχάσει τους λόγους εκλογής τους και,απορροφημένοι απ τις προσωπικές τους φιλοδοξίες,δεν αντιλαμβάνονται ότι οι νέοι χρειάζονται έμπνευση και όραμα για να εξελιχθούν και να προσφέρουν με το δυναμισμό που τους διακρίνει.
Αξίζει εδώ να σημειωθεί και η ιδεολογική σύγχυση που επικρατεί στις κοινωνίες.Δεν υπάρχει ξεκάθαρος ιδεολογικός προσανατολισμός των κομμάτων,καθώς πολλά απ αυτά ενδιαφέρονται αποκλειστικά για την αναζήτηση νέων ψηφοφόρων και δε μεριμνούν για την ουσιαστική προώθηση και επίλυση των προβλημάτων.
Είναι λοιπόν γεγονός ότι αυτή η προβληματική κατάσταση δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχιστεί.Για να καταστεί ενεργή η παρουσία των νέων στην πολιτική ζωή,θα πρέπει να βιώσουν αυτοί ένα κράτος δικαίου που θα τους προσφέρει ασφάλεια και θα τους αντιμετωπίζει με ισοτιμία.Θα πρέπει να αισθανθούν πως και οι ίδιοι συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων και δεν περιορίζονται στην άκριτη εφαρμογή τους.
Τα κόμματα,επιπλέον,θα πρέπει να εκσυγχρονισθούν και να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις της εποχής.Οφείλουν να παρουσιάζουν μια σύγχρονη εικόνα και γλώσσα,ώστε να αποδείξουν στους νέους ότι τους κατανοούν και έχουν τη δύναμη να πορευθούν πλάι τους και να τους στηρίξουν.
Οφείλουν,τέλος,και οι ίδιοι οι νέοι να συνειδητοποιήσουν ότι μόνο με την ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά,έχοντας συναίσθηση των κοινωνικών προβλαμάτων-ανεργία,παιδεία,εγκληματικότητα-θα προσφέρουν ουσιαστκή συμβολή στην άμβλυνση αυτής της παθογενούς κατάστασης.
Για να επιτευχθεί αυτό,χρειάζεται η καίρια συμβολή των φορέων κοινωνικοποίησης.Η Οικογένεια,αρχικά,οφείλει να προωθήσει το διάλογο,το σεβασμό και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας,καθώς και να αποτελέσει παράδειγμα δημοκρατικότητας για τους νέους.Οι Δάσκαλοι,’επειτα,θα πρέπει να συμβαλλουν στη μετάγγιση ηθικών αξιών,στην ενίσχυση της αυτενέργειας των μαθητών.ώστε να ανβαθμιστεί ο ρόλος των μαθητικών κοινοτήτων και αργότερα η αυτονομία των φοιτητικών κινημάτων.Καταλυτκή,τέλος,κρίνεται η συμβολή των ΜΜΕ και των πνευματικών ταγών,που οφείλουν να αφυπνίζουν συνειδήσεις τονώνοντας την ατομική και κοινωνική ευθύνη των νέων.
Είναι,πράγματι,δύσκολο υπό τις παρούσες συνθήκες, να ασχοληθούν σοβαρά οι νέοι με την πολιτική.Ωστόσο,δεν είναι ακατόρθωτο.Η ενεργή και γίνιμη συμμετοχή των νέων στην πολιτική θα οδηγήσει σε κοινωνική πρόοδο και θα δώσει όραμα στον πολύπαθο λαό μας……  

Δευτέρα 6 Μαΐου 2019

Ο αριθμός εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές

Καθορίστηκε , με κοινή υπουργική απόφαση, ο αριθμός εισακτέων   στις Στρατιωτικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), ως εξής:
Α. Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Β. Στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Κατηγορίες-Ποσοστά υποψηφίων ειδικών κατηγοριών
1. Στον οριζόμενο συνολικό αριθμό εισακτέων των Σχολών  περιέχονται οι εξής ειδικές κατηγορίες με τα αντίστοιχα ποσοστά:
α. Της παρ. 1α του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 που αφορά στα τέκνα πολυτέκνων και των οικογενειών με τρία παιδιά, τα οποία εισάγονται σε ποσοστό 35% επί του εκάστοτε καθοριζομένου αριθμού εισακτέων κατά σειρά επιτυχίας.
β. Της παρ. 1β του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 που εισάγονται σε ποσοστό 10% επί του ποσοστού 35%, σε κάθε περίπτωση όμως τουλάχιστον ένα (1) άτομο και αφορούν:
(1) Τέκνα ή αδελφούς αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των ΕΔ ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, λόγω παθή- σεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.
(2) Τέκνα Ελλήνων μόνιμων στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20η Ιουλίου έως την 20η Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυλληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.
(3) Τέκνα ή αδελφούς θανόντων στρατιωτικών των ΕΔ στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.
γ. Της παρ. 1γ του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 που αφορά στους Έλληνες του εξωτερικού σε ποσοστό 3%. δ. Του άρθρου μόνου του ν. 1294/1982, που αφορά σε εισαγωγή μονίμων υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς στη ΣΣΕ σε ποσοστό 20%, με τις διαδικασίες που στον ίδιο νόμο καθορίζονται.
Οι υποψήφιοι που θα υπαχθούν στις ειδικές κατηγορίες 1α και β (35%), θα κριθούν για την εισαγωγή τους με βάση το σύνολο των μορίων που θα συγκεντρώσουν στις πανελλαδικές γραπτές εξετάσεις του υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), εφόσον κριθούν ικανοί στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις Υποψηφίων (ΠΚΕ), κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμησής τους, κατά πρώτον ως υποψήφιοι της γενικής σειράς και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τη βάση της γενικής σειράς κρίνονται στη συνέχεια με την ειδική κατηγορία στην οποία ανήκουν.
Ποσοστά αποφοίτων ΕΠΑΛ προηγουμένων ετών
Ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) επί του αριθμού εισακτέων στις ΑΣΣΥ, καλύπτεται από υποψηφίους ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Το ποσοστό αυτό [κατά το 90% από τους υποψηφίους που θα διαγωνισθούν το έτος 2019 στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και κατά το 10% από κατόχους απολυτηρίου οι οποίοι εξετάσθηκαν στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα δύο προηγούμενα έτη (οι θέσεις κατανέμονται στους υποψήφιους του έτους 2017 σε ποσοστό 40% και στους υποψήφιους του έτους 2018 σε ποσοστό 60%)] υπολογίζεται επί των θέσεων, που αντιστοιχούν στη Γενική Σειρά και στις ειδικές κατηγορίες των παρ. 1α και 1β

Παρασκευή 3 Μαΐου 2019

Τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα της Α, Β και Γ Λυκείου

Τί ισχύει για τα ΕΠΑΛ
Ανακοινώθηκαν σήμερα από το υπουργείο Παιδείας τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα  της Α, Β και Γ Λυκείου, ενώ διευκρινίζεται με ανακοινωθέν  ότι, για λόγους απλοποίησης των διαδικασιών, θέματα αξιολόγησης Λυκείου ρυθμίζονται πλέον με Υπουργική Απόφαση, βάσει του υπό έκδοση νόμου που ψηφίστηκε από τη Βουλή την 23η Απριλίου 2019., και ισχύουν όσα είχαν περιληφθεί στην υπ’ αριθμόν 169626/Δ2/11-10-2018 εγκύκλιο.
Ειδικότερα  για το θέμα των προαγωγικών/απολυτηρίων εξετάσεων Γενικών Λυκείων, Ημερησίων και Εσπερινών, τα μαθήματα που ανήκουν στην Ομάδα Α (γραπτώς εξεταζόμενα) είναι τα εξής:
Α΄ Λυκείου:
1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
2. Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (σε τρίωρη συνεξέταση)
3. Άλγεβρα
4. Γεωμετρία
5. Ιστορία
6. Φυσική
7. Χημεία
8. Πολιτική Παιδεία.
Β΄ Ημερησίου και Γ΄ Εσπερινού Λυκείου:
1. Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (σε τρίωρη συνεξέταση)
2. Ιστορία
3. Βιολογία
4. Άλγεβρα για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών ή Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών) και
 Μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού.
Γ΄ ημερησίου και Δ΄ Εσπερινού Λυκείου :
1. Νεοελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Λογοτεχνία (σε τρίωρη συνεξέταση)
2. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
3. Ιστορία
4. Βιολογία.
ΕΠΑΛ
Αντίστοιχα ρυθμίζονται για τα ΕΠΑΛ τα διαλαμβανόμενα στην  εγκύκλιο του περασμένου Οκτωβρίου.