ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑΛ

Νέο Επαγγελματικό Λύκειο (νέο Σύστημα)
Το Επαγγελματικό Λύκειο είναι Σχολείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που δεν ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
Για να ενημερωθείς για το τρέχον σύστημα του Επαγγελματικού Λυκείου, πάτησε εδώ.
Μπορεί κάποιος να επιλέξει να εγγραφεί στο Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο, υπό την προϋπόθεση
 • να έχει Απολυτήριο Γυμνασίου
ή στο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο, υπό την προϋπόθεση
 • να είναι 16 ετών
 • να έχει Απολυτήριο Γυμνασίου
 • να εργάζεται
 • να είναι άνεργος με κάρτα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.
 • να ανήκει σε κατηγορία μαθητών οι οποίοι αδυνατούν να φοιτήσουν στο Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο.
Τι χρειάζεται να γνωρίζω για το Νέο Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο;
 • Τα Ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια (Ημερήσια ΕΠΑ.Λ.) προσφέρουν 2 κύκλους Σπουδών :
  • το «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών»
   • λειτουργούν Α, Β και Γ Τάξεις (διάρκεια 3 χρόνια)
   • οι προαγόμενοι από την Α Τάξη του Ημερήσιου ΕΠΑΛ δικαιούνται να εγγραφούν στην Β Τάξη του Ημερήσιου ΓΕΛ.
  • το «Μεταδευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών», την «Τάξη Μαθητείας».
 • Η «Τάξη Μαθητείας»
  • είναι προαιρετική και αποτελεί την εκπαίδευση στο χώρο εργασίας.
  • εγγράφονται σε αυτή οι κάτοχοι Απολυτηρίου και Πτυχίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • εφαρμόζει το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας) του ΟΑΕΔ
  • έχει διάρκεια 1 έτος
  • πραγματοποιείται
   • στο χώρο εργασίας: Μαθητεία με Εκπαίδευση
   • στο σχολείο : Μάθημα Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης
 • Οι Κύκλοι Σπουδών των Ημερησίων ΕΠΑΛ διακρίνονται σε Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς και Ειδικότητες.
Ομάδες Προσανατολισμού
Τομείς
Τεχνολογικών Εφαρμογών
Διοίκησης και Οικονομίας
Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
Τομέας Πληροφορικής
Διοίκησης και Οικονομίας
Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
Τομέας Μηχανολογίας
Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Τομέας Δομικών Έργων
Τομέας Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Ειδικότητες Ημερησίου ΕΠΑΛ ανά Ομάδα Προσανατολισμού και Τομέα
Α. Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών

1. Τομέας Πληροφορικής που έχει τις ειδικότητες
 • Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
 • Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
 • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
2. Τομέας Μηχανολογίας που έχει τις ειδικότητες
 • Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
 • Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
 • Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού
 • Τεχνικός Οχημάτων
 • Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης αεροσκαφών
3. Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού που έχει τις ειδικότητες
 • Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων
 • Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
 • Τεχνικός Αυτοματισμού
4. Τομέας Δομικών Έργων που έχει την ειδικότητα
 • Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
5. Τομέας Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων που έχει τις ειδικότητες
 • Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης
 • Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης και Εγκαταστάσεων Αντιρύπανσης

Β. Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας που έχει τις ειδικότητες
 • Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού
 • Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης
 • Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό

Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής που έχει τις ειδικότητες
 • Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
 • Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής
 • Τεχνικός Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
 • Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
 • Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
 • Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Δ. Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

1. Τομέας Πλοιάρχων που έχει την ειδικότητα
 • Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού
2. Τομέας Μηχανικών που έχει την ειδικότητα
 • Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού
 • Τα μαθήματα στο Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο διακρίνονται ανάλογα με την Τάξη σε μαθήματα Γενικής Παιδείας, Μαθήματα ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού και Μαθήματα Ειδικότητας.
 • Οι Μαθητές της Β Λυκείου μπορούν να εγγραφούν στην ειδικότητα που επιθυμούν, ανεξάρτητα από τα Μαθήματα Προσανατολισμού που παρακολούθησαν στην Α΄Τάξη.
Πιο συγκεκριμένα:
 • Α Λυκείου : Εφαρμόζεται Πρόγραμμα 35 ωρών εβδομαδιαίως
  • Κοινό πρόγραμμα 22 ώρες à 10 Μαθήματα Γενικής Παιδείας
  • Πρόγραμμα 13 ώρες à 4 έως 6 Μαθήματα Ειδικότητας ανά Ομάδα Προσανατολισμού (50% θεωρητικά – 50% εργαστηριακά).
Μαθήματα Γενικής Παιδείας
(22 ώρες την εβδομάδα)
Ελληνική Γλώσσα (4ώρες)

-Νέα Ελληνική Γλώσσα (3 ώρες)
-Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (1 ώρα)
Μαθηματικά (4 ώρες)

Άλγεβρα (3 ώρες)
Γεωμετρία (1 ώρα)
Ξένη Γλώσσα (2 ώρες)
Αγγλικά
Πολιτική Παιδεία (ενιαίο 2 ώρες)
Οικονομία
Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου
Κοινωνιολογία
Φυσική (2 ώρες)
Χημεία (2 ώρες)
Θρησκευτικά (1 ώρα)
Φυσική αγωγή (2 ώρες)
Ιστορία ( 1 ώρα)
Ερευνητική εργασία (2 ώρες)

Ομάδες Προσανατολισμού Α Ημερήσιου ΕΠΑΛ (13 ώρες/εβδομάδα)
Μαθήματα
Τεχνολογικών Εφαρμογών
Διοίκησης και Οικονομίας
Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
Αρχές Μηχανολογίας
(4 ώρες)
Οργάνωση και Διοίκηση (4 ώρες)
Αρχές Αγροτικής Παραγωγής (3 ώρες)
Ναυτική Τέχνη (2 ώρες)
Αρχές Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρολογίας
(3 ώρες)
Αρχές Λογιστικής (3 ώρες)
Αρχές Τεχνολογίας Τροφίμων (3 ώρες)
Ναυτιλιακές Γνώσεις (2 ώρες)
Τεχνικό Σχέδιο
(2 ώρες)
Αρχές Επιστήμης της Διατροφής (3 ώρες)
Στοιχεία Μηχανών Πλοίου (2 ώρες)
Τεχνικό Σχέδιο (1 ώρα)
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός
− Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή
(2 ώρες)
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός
− Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή
(2 ώρες)
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός
− Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή
(2 ώρες)
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός
− Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή
(2 ώρες)
Εφαρμογές Πληροφορικής (2 ώρες)
Εφαρμογές Πληροφορικής (4 ώρες)
Εφαρμογές Πληροφορικής (4 ώρες)

 • Β και Γ Λυκείου : Εφαρμόζεται Πρόγραμμα 35 ωρών εβδομαδιαίως
  • Κοινό πρόγραμμα 12 ώρες à 6 Μαθήματα Γενικής Παιδείας
  • Πρόγραμμα 23 ώρες à 4 έως 6 Μαθήματα Ειδικότητας ανά Ομάδα Προσανατολισμού (50% θεωρητικά – 50% εργαστηριακά).
Μαθήματα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Ημερήσιου ΕΠΑΛ
(12 ώρες την εβδομάδα)
Ελληνική Γλώσσα (3 ώρες)

-Νέα Ελληνική Γλώσσα (2 ώρες)
-Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (1 ώρα)
Μαθηματικά (3 ώρες)

Άλγεβρα (2 ώρες)
Γεωμετρία (1 ώρα)
Φυσικές Επιστήμες
Φυσική (1 ώρα)
Χημεία (1 ώρα)
Θρησκευτικά (1 ώρα)
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (1 ώρα)
Ξένη Γλώσσα (1 ώρα)
Αγγλικά
Φυσική αγωγή (1 ώρα)
Μαθήματα Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου Ημερήσιου ΕΠΑΛ
(12 ώρες την εβδομάδα)
Ελληνική Γλώσσα (3 ώρες)

-Νέα Ελληνική Γλώσσα (2 ώρες)
-Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (1 ώρα)
Μαθηματικά (3 ώρες)

Άλγεβρα (2 ώρες)
Γεωμετρία (1 ώρα)
Ξένη Γλώσσα (1 ώρα)
Αγγλικά
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (1 ώρα)
Φυσικές Επιστήμες (3 ώρες)
Φυσική (2 ώρες)
Χημεία (1 ώρα)
Φυσική αγωγή (1 ώρα)

Τα μαθήματα ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού στη Β και Γ Τάξη Ημερησίου ΕΠΑΛ αναμένεται να καθοριστούν με Υπουργικές Αποφάσεις.
Νέο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο
Τι χρειάζεται να γνωρίζω για το Νέο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο;
 • Τα Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια (Ημερήσια ΕΠΑ.Λ.) προσφέρουν μόνο ένα κύκλο Σπουδών, το «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών».
 • Λειτουργούν Α, Β, Γ και Δ Τάξεις
 • Οι απόφοιτοι των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων δεν έχουν την υποχρέωση πρόσβασης στην «Τάξη Μαθητείας» για τις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 600 ημερομίσθια στην ειδικότητα που αποφοιτούν από τη Γ Τάξη του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
 • Στα Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια (Εσπερινά ΕΠΑ.Λ.) λειτουργούν 3 Ομάδες Προσανατολισμών (Τεχνολογικών Εφαρμογών, Διοίκησης και Οικονομίας, Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής)
 • Τα Μαθήματα στο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο διακρίνονται ανάλογα με την Τάξη σε μαθήματα Γενικής Παιδείας και μαθήματα Ειδικότητας ανά Ομάδα Προσανατολισμού τα οποία με τη σειρά τους διακρίνονται σε Θεωρητικά και Εργαστηριακά μαθήματα ανάλογα με τον Προσανατολισμό.
 • Α Λυκείου : Εφαρμόζεται Πρόγραμμα 25 ωρών εβδομαδιαίως
  • Κοινό πρόγραμμα 12 ώρες à 5 Μαθήματα Γενικής Παιδείας
  • Πρόγραμμα 13 ώρες à 4 έως 6 Μαθήματα Ειδικότητας ανά Κύκλο Επιλογής (50% θεωρητικά – 50% εργαστηριακά).
Μαθήματα Γενικής Παιδείας
(12 ώρες την εβδομάδα)
Ελληνική Γλώσσα (4ώρες)

-Νέα Ελληνική Γλώσσα (3 ώρες)
-Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (1 ώρα)
Μαθηματικά (4 ώρες)

Άλγεβρα (3 ώρες)
Γεωμετρία (1 ώρα)
Φυσικές Επιστήμες (3 ώρες)
Φυσική (2 ώρες)
Χημεία (1 ώρες)
Ιστορία ( 1 ώρα)

Ομάδες Προσανατολισμού Α Εσπερινού ΕΠΑΛ (13 ώρες/εβδομάδα)
Μαθήματα
Τεχνολογικών Εφαρμογών
Διοίκησης και Οικονομίας
Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
Αρχές Μηχανολογίας
(4 ώρες)
Οργάνωση και Διοίκηση (4 ώρες)
Αρχές Αγροτικής Παραγωγής (3 ώρες)
Ναυτική Τέχνη (2 ώρες)
Αρχές Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρολογίας
(3 ώρες)
Αρχές Λογιστικής (3 ώρες)
Αρχές Τεχνολογίας Τροφίμων (3 ώρες)
Ναυτιλιακές Γνώσεις (2 ώρες)
Τεχνικό Σχέδιο
(2 ώρες)
Αρχές Επιστήμης της Διατροφής (3 ώρες)
Στοιχεία Μηχανών Πλοίου (2 ώρες)
Τεχνικό Σχέδιο (1 ώρα)
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός
− Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή
(2 ώρες)
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός
− Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή
(2 ώρες)
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός
− Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή
(2 ώρες)
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός
− Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή
(2 ώρες)
Εφαρμογές Πληροφορικής (2 ώρες)
Εφαρμογές Πληροφορικής (4 ώρες)
Εφαρμογές Πληροφορικής (4 ώρες)
 • Τα Μαθήματα των λοιπών τάξεων του Εσπερινού ΕΠΑΛ αναμένεται να καθοριστούν με Υπουργικές Αποφάσεις.

Τι τίτλο σπουδών αποκτώ αποφοιτώντας από ένα Επαγγελματικό Λύκειο (Ημερήσιο ή Εσπερινό);
Στους απόφοιτους του «Δευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών» χορηγείται:
o Απολυτήριο Λυκείου (ισότιμο με το Απολυτήριο Γενικού Λυκείου) μετά από ενδοσχολικές Εξετάσεις ή από Πανελλαδικές Εξετάσεις.
o Πτυχίο Ειδικότητας Επιπέδου 3, μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις
Οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας» μπορούν να:
o συμμετέχουν σε Εξετάσεις Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ)
o λάβουν Πτυχίο Ειδικότητας Επιπέδου 4 από το Υπουργείο Παιδείας και τον ΟΑΕΔ από κοινού
Τι επαγγελματικά δικαιώματα έχουν οι απόφοιτοι τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης;
Η νομοθετική κατοχύρωση των διαφόρων επαγγελμάτων τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης αποτελεί αρμοδιότητα των υπουργείων που εποπτεύουν τα επαγγέλματα αυτά. Πληροφορίες για τα επαγγελματικά δικαιώματα διαφόρων ειδικοτήτων της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μπορείς να βρείς εδώ και εδώ.
Επίσης τα Επαγγελματικά Περιγράμματα μπορεί να σε βοηθήσουν αφού για κάθε επάγγελμα, αναφέρουν ποιοι πτυχιούχοι μπορούν να τα ασκήσουν, ενώ επίσης παρέχουν πληροφορίες για τις συνθήκες και τις προοπτικές κάθε επαγγέλματος.


0 Comment to "ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑΛ"

Δημοσίευση σχολίου