Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015

Τα νέα προγράμματα σπουδών ανά τάξη και μάθημα

Προγράμματα Σπουδών για σειρά μαθημάτων δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τα οποία θα ισχύσουν για το σχολικό έτος 2015-2016. 

Το newsbeast.gr παρουσιάζει τα μαθήματα ανά τάξη και μάθημα για τα οποία ανακοινώθηκαν Προγράμματα Σπουδών και το σχετικό ΦΕΚ μέσα από το οποίο μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι.

ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ
Α ΛΥΚΕΙΟΥ
Μαθηματικά
Α ΛΥΚΕΙΟΥ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Α ΛΥΚΕΙΟΥ
Καλλιτεχνική Παιδεία
Α ΛΥΚΕΙΟΥ
Βιολογία
Α ΛΥΚΕΙΟΥ
Φυσική
Α ΛΥΚΕΙΟΥ
Χημεία
Α ΛΥΚΕΙΟΥ
Θρησκευτικά
Α ΛΥΚΕΙΟΥ
Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός
Α ΛΥΚΕΙΟΥ
Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων
Α ΛΥΚΕΙΟΥ
Φυσική Αγωγή
Α ΛΥΚΕΙΟΥ
Ιστορία
Β ΛΥΚΕΙΟΥ
Β ΛΥΚΕΙΟΥ
Μαθηματικά
Β ΛΥΚΕΙΟΥ
Αρχαία Ελληνκή Γλώσσα και Γραμματεία
Β ΛΥΚΕΙΟΥ
Φυσική
Β ΛΥΚΕΙΟΥ
Θρησκευτικά
Β ΛΥΚΕΙΟΥ
Βιολογία
Β ΛΥΚΕΙΟΥ
Χημεία
Β ΛΥΚΕΙΟΥ
Ιστορία
Β ΛΥΚΕΙΟΥ
Φυσική Αγωγή
Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μαθηματικά
Β ΛΥΚΕΙΟΥ
Φυσική Προσανατολισμού
Β ΛΥΚΕΙΟΥ
Αρχαία Ομάδας Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Θρησκευτικά
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Φυσική Αγωγή
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Ιστορία
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Αρχαία  Ομάδας Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Ιστορία Προσανατολισμού
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Λατινικά

Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης Υγείας
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Βιολογία Προσανατολισμού θετικών σπουδών
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Φυσική Προσανατολισμού
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Χημεία Προσανατολισμού
Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Μαθηματικά Θετικών Σπουδών
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Πληροφορική Προσανατολισμού
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Χημεία Προσανατολισμού
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Φυσική Προσανατολισμού
Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης Οικονομικών−Πολιτικών−Κοινωνικών
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Αρχές Οικονομικής Επιστήμης. Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομικών-Πολιτικών-Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Επιστημών
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
«Μαθηματικά
και Στοιχεία Στατιστικής»
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
«Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών». Οικονομικών − Πολιτικών − Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών
Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευση Παιδαγωγικών Σπουδών
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Ιστορία Προσανατολισμού
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
«Αρχές Φυσικών Επιστημών».
Ομάδα προσανατολισμού Οικονομικών−Πολιτικών−Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών Γενικού Λυκείου
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

«Μαθηματικά
και Στοιχεία Στατιστικής»
ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Ελεύθερος και Γραμμικό Σχέδιο- Ειδικά Μαθήματα

Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015

Οι αλλαγές που φέρνουν οι εκλογές στο Λύκειο

Κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων και Βαθμού Προαγωγής και Απόλυσης

Το αποτέλεσμα των εκλογών αναμένεται να φέρει αλλαγές στους μαθητές των Λυκείων όπως έχει γράψει το newsbeast.gr.

Από τις σημαντικότερες αλλαγές είναι η κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων που συνοδεύεται και από την συνακόλουθη κατάργηση της προσμέτρησης των βαθμών των τριών τάξεων για την εισαγωγή σε ΑΕΙ-ΤΕΙ.

Να σημειώσουμε ότι η Τράπεζα Θεμάτων αναμένεται να καταργηθεί από τις φετινές εξετάσεις αφού το Τμήμα Παιδείας έχει καταλήξει στο να εξεταστούν τον Ιούνιο του 2015 οι μαθητές τόσο στην Α Λυκείου όσο και στη Β σε θέματα που θα τεθούν από τους διδάσκοντες.

Οι μαθητές θα προάγονται με ενδοσχολικές εξετάσεις συνυπολογίζοντας τους προφορικούς βαθμούς των τετραμήνων όπως ίσχυε στο παρελθόν.

Α ΛΥΚΕΙΟΥ – ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΛΛΑΓΗ
50% ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΤΟΥΝ ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ, 50% ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΕΤΟΥΝ ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ 100%
Β ΛΥΚΕΙΟΥ- ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΛΛΑΓΗ
50% ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΤΟΥΝ ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ, 50% ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΕΤΟΥΝ ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ 100%
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΛΛΑΓΗ
50% ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΤΟΥΝ ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ, 50% ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΕΤΟΥΝ ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ 100%
Όπως προειπώθηκε καταργείται ο Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης που προκύπτει από τις επιδόσεις των υποψηφίων στις τρείς τάξεις του Λυκείου. Πλέον για την εισαγωγή θα υπολογίζονται οι βαθμολογίες που σημείωσαν οι υποψήφιοι στις πανελλαδικές.

ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΛΛΑΓΗ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗΣ + ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗΣ. ΔΕ ΘΑ ΜΕΤΡΟΥΝ ΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΑΕΙ-ΤΕΙ
Διεύρυνση των επιλογών των υποψηφίων


Αλλαγές αναμένεται να έχουμε και στις επιλογές που θα έχουν οι υποψήφιοι. Με το υπάρχον σύστημα οι υποψήφιοι είχαν το δικαίωμα να δηλώσουν τις σχολές ενός μόνο επιστημονικού πεδίου με αποτέλεσμα να περιορίζονται δραστικά οι επιλογές των σχολών.

Σύμφωνα με το Τμήμα Παιδείας αναγκαία είναι η διεύρυνση των επιλογών των υποψηφίων. Η πρόσβαση στις Παιδαγωγικές Επιστήμες να μπορεί να γίνει από όλα τα επιστημονικά πεδία, ενώ να δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης σε σχολές των Θετικών, Τεχνολογικών και Επιστημών Υγείας από τη Β' αλλά και από τη Γ' ομάδα προσανατολισμού. Με την ίδια λογική να υπάρχει η ίδια δυνατότητα σε απολυτηριούχους της Α' και της Δ' ομάδας προσανατολισμού.