Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018

Ο ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΤΟ 7 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΕΦΕ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥΠΟΛΗ
Ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του Διευθυντή Σπουδών του Φροντιστηρίου μας,κ.Σαββίδη Λάζαρου στο 7ο συνέδριο της ΟΕΦΕ που πραγματοποιήθηκε στην ακριτική Αλεξανδρούπολη στις 17/11/2018.Οι εισηγήσεις και τα πορίσματα του συνεδρίου ήταν άκρως ενδιαφέροντα και αφορούσαν ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων(Ιστορία,Νεοελληνική Γλώσσα  Λατινικά και Παιδαγωγική Ψυχολογία).Ακούσαμε ενδιαφέρουσες επιστημονικές προσεγγίσεις για τη "Διαχείριση της τάξης με μαθητές που αντιμετωπίζουν οικονομικά-κοινωνικά-οικογενειακά προβλήματα,για την αξιολόγηση του μαθήματος της Ιστορίας Προσανατολισμού και της Νεοελληνικής Γλώσσας στις Πανελλαδικές εξετάσεις,για μια ολιστική διδακτική προσέγγιση στα Λατινικά αλλά και για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο με την αξιοποίηση της Δημιουργικής Γραφής!!
    Αναμένουμε το επόμενο συνέδριο(στο Βόλο)με ανυπομονησία!!!

                                                   Από τη Διεύθυνση

Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018

Οι παθήσεις που ισχύουν για την εισαγωγή των υποψηφίων στα ΑΕΙ χωρίς εξετάσεις

Τον ισχύοντα ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (Α’ 17) και του άρθρου 108 του Ν.4547/2018 (Α’ 102)  και αφορά στην εισαγωγή υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδ. έτος 2019-20 κι εφεξής, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας.
Επισημαίνεται ότι, αποκλειστικά και μόνο για τους πάσχοντες από τις παρακάτω παθήσεις:
α) με μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%), (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ. 02)
β) από συγγενείς αιμολυτικές αναιμίες που υποβάλλονται σε μεταγγίσεις ή έχουν σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία 67% και άνω (μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, πολυμεταγγιζόμενοι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, συγγενής αιμολυτική αναιμία λόγω έλλειψης πυρουβικής κινάσης, ΑΝΑΙMIA DIAMOND BLACKFAN), (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ. 05)
γ) με κινητικά προβλήματα προσδίδοντα αναπηρία τουλάχιστον 67%, (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ. 27)
δ) από διάφορα σπάνια συγγενή, κληρονομικά ή επίκτητα σύνδρομα-νοσήματα όταν εκφράζονται με σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία τουλάχιστον 80% εξεταζόμενοι κατά περίπτωση (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ. 57),
ε) από σοβαρό κληρονομικό αγγειοοίδημα εργαστηριακά επιβεβαιωμένο με αναπηρία τουλάχιστον 67% (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ. 62)
στ) από καλοήθη όγκο γέφυρας εγκέφαλου με αναπηρία τουλάχιστον 67% (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ. 63)
ζ) από ρήξη ανευρύσματος με αιμορραγία και υδροκέφαλο με αναπηρία τουλάχιστον 67% (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ. 64)
απαιτείται να καταθέσουν στις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και Πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας (εγκύκλιός μας με αρ. πρωτ. Φ.251/191642/Α5/9-11-2018 (ΑΔΑ: 7ΔΒΗ4653ΠΣ-ΒΚ5) αναφορικά με την πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α.) που να έχει μόνιμη ισχύ ή άλλως να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης στην Ειδική Επταμελή Επιτροπή προκειμένου να εκδοθεί το Πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης από την εν λόγω Επιτροπή.
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και επιθυμούν να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδ. έτος 2019-20, θα μπορούν να απευθυνθούν σε μία από τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές, που θα λειτουργήσουν σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, προκειμένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό διαπίστωσης Πάθησης. Η εγκύκλιος που θα αναφέρεται στη διαδικασία πιστοποίησης των παθήσεων από τις Επταμελείς Επιτροπές θα ακολουθήσει κατά τη διάρκεια του μηνός Νοεμβρίου 2018.
Πιστοποιητικά Διαπίστωσης Πάθησης που έχουν ήδη εκδοθεί από τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων ή το ΚΕΣΥ πριν από τις 10 Νοεμβρίου 2017 και προκειμένου για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής,  πρέπει να επικαιροποιηθούν με βάση τον ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.
Για το σκοπό αυτό, υποψήφιοι που έχουν αποκτήσει Πιστοποιητικό Διαπίστωσης Πάθησης από Ειδική Επταμελή Επιτροπή των συγκεκριμένων Νοσοκομείων ή το ΚΕΣΥ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έως και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, εφόσον επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής και εφόσον πάσχουν από κάποια από τις παθήσεις που αναφέρονται στον ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ, πρέπει να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σε μία από τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων, προκειμένου να εκδοθεί νέο Πιστοποιητικό Διαπίστωσης Πάθησης βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
Πιστοποιητικά που εκδόθηκαν από Ειδική Επταμελή Επιτροπή των συγκεκριμένων Νοσοκομείων ή το ΚΕΣΥ μετά τις 10 Νοεμβρίου 2017, γίνονται δεκτά για την εισαγωγή πασχόντων από σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018

Ο ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΤΟ "ΡΑΔΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟ" 91.2

Συνέντευξη εφ όλης της ύλης θα δώσει ο Διευθυντής Σπουδών του φροντιστηρίου "Θεωρητικό",κ.Σαββίδης Λάζαρος στο Ράδιο Αμύνταιο, το Σάββατο 10/11/2018.Θα αναφερθεί μεταξύ άλλων στα φλέγοντα ζητήματα Παιδείας,όπως το "νέο εξεταστικό",η συμβολή του θεσμού του φροντιστηρίου στην πνευματική προαγωγή και αναβάθμιση της προσωπικότητας του μαθητή,o ρόλος του δημόσιου σχολείου,η αναγκαιότητα ή μη ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων κτλ..Ιδιαίτερη αναφορά ασφαλώς θα γίνει στο νέο πόνημά του,το "Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας",που κυκλοφορεί εδώ και λίγο καιρό από τις εκδόσεις "Μέθεξις".Τέλος σύντομη αναφορά θα γίνει και στα υπόλοιπα,κρίσιμα ζητήματα της επικαιρότητας..Συντονιστείτε!!!!

                                                    Από τη Διεύθυνση