Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016

Ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης για τη Νεοελληνική Γλώσσα και τη Νεοελληνική Λογοτεχνία στο Γυμνάσιο

Δειγματικά κριτήρια  αξιολόγησης – γραπτής εξέτασης για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στο Γυμνάσιο εξέδωσε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής,  προκειμένου  να υποστηριχθούν οι εκπαιδευτικοί στη σύνταξη δικών τους κριτηρίων που θα είναι συνεπή με τους στόχους και το πνεύμα του ΠΔ και των «Οδηγιών για τον εξορθολογισμό της ύλης» (Αρ. Πρωτ. 148083/Δ2/13-09- 2016/ΥΠ.Π.Ε.Θ, εφεξής: «Οδηγίες»).
 παράθεση των ενδεικτικών κριτηρίων είναι με την εξής σειρά: στο Α ́ μέρος τα κριτήρια ανακεφαλαιωτικών εξετάσεων Ιουνίου στο μάθημα της Νεοελληνικής γλώσσας και Γραμματείας για κάθε τάξη του Γυμνασίου και στη συνέχεια, στο Β ́ μέρος, τα κριτήρια αξιολόγησης ωριαίας διάρκειας. Στο κριτήριο αξιολόγησης για τη Νεοελληνική Γραμματεία Α ́ Γυμνασίου παρατίθενται δύο ενδεικτικά παραδείγματα αξιολόγησης, ένα για ποίημα και ένα για πεζογράφημα.
Για την εκπόνηση των κριτηρίων συνεργάστηκαν οι φιλόλογοι: α) Παπαδοπούλου Ελένη, Σύμβουλο Γ και Συντονίστρια της Μονάδας Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φιλολογίας του ΙΕΠ, β) Ζάγκα Ελευθερία, γ) Κουντουρά Νικολίνα, δ) Μπαλτά Βενετία , ε) Νέζη Μαρία, Σχολικές Σύμβουλους ΠΕ02 και στ) Βεκρή Ελευθέριο, Σύμβουλο του Ι.Ε.Π., στον οποίο ανατέθηκε ο ρόλος του συντονιστή της ομάδας.

Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016

Η Ευρώπη επενδύει στην εκπαίδευση

Η Ευρώπη τα τελευταία 25 χρόνια επενδύει στην εκπαίδευση των πολιτών της. Ένας από τους στόχους που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ευρώπη το 2020 είναι το ποσοστό του πληθυσμού 30-34 ετών που είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να φτάσει το 40%. Αυτός ο στόχος δεν ορίστηκε ξαφνικά.
Σταδιακά οι περισσότερες χώρες από τη δεκαετία του 90 άρχισαν να ανοίγουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε όλο και περισσότερους νέους, αυξάνοντας τον αριθμό των φοιτητών και, συνεπώς και των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Οι χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ακολουθούν την ίδια πολιτική αύξησης του αριθμού των πτυχιούχων. Η Τουρκία μέσα σε 8 χρόνια υπερδιπλασίασε τον αριθμό των πτυχιούχων στην ηλικιακή ομάδα 30-34 ετών. Από 12,3% το 2007 έφτασε στο 23,6% το 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία της EUROSTAT, που βλέπουμε στον πίνακα.  Ακόμη και στα Σκόπια, χώρα με μεγάλη φτώχια, οι πτυχιούχοι από 12,3% έφτασαν στο 23,6% στο ίδιο χρονικό διάστημα που υπάρχουν στοιχεία.
Έκπληξη αποτελεί η Ιταλία, χώρα στην οποία σπούδασαν χιλιάδες Έλληνες φοιτητές τις δεκαετίες του 70 και του 80. Το ποσοστό των πτυχιούχων της το 1992 ήταν μόλις το 8,6% του πληθυσμού. 23 χρόνια μετά, το 2015, το ποσοστό έφτασε στο 25,3%, υπολειπόμενο σημαντικά του μέσου όρου των χωρών της Ευρωζώνης που ανέρχεται στο 37,3%.
Η Ελλάδα μετά τη διεύρυνση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ξεκίνησε με υπουργό τον κ. Αρσένη από το 17,7% το 1992 έφτασε το 31,2% το 2012 και το 40,4% το 2015, ξεπερνώντας κατά πολύ τον εθνικό στόχο του 32%. Το θέμα είναι με ποια πτυχία είναι εφοδιασμένοι οι νέοι μας. Η κατανομή, δηλαδή, των πτυχιούχων στα επιστημονικά αντικείμενα, που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, οδηγώντας τους νέους μας στην ανεργία, την ετεροαπασχόληση και τη φυγή στο εξωτερικό.
Σχεδόν παράλληλη πορεία με την Ελλάδα έχει η Ισπανία και πολιτικά και στην εκπαίδευση. Απλά οι Ισπανοί έκαναν 10 χρόνια νωρίτερα τη διεύρυνση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Βρεθήκαμε, όμως, μαζί τώρα. Η Πορτογαλία ήταν και παραμένει πιο πίσω από την Ελλάδα στην παραγωγή πτυχιούχων.
Η Γερμανία παρουσιάζει πολύ μικρή αύξηση του αριθμού των πτυχιούχων της, αφού τα τελευταία 23 χρόνια αύξησε το ποσοστό τους στον πληθυσμό κατά μόλις 8,2%. Η Κύπρος, η Σουηδία και η Νορβηγία είναι οι μόνες χώρες που οι πτυχιούχοι αποτελούν την πλειοψηφία, ξεπερνώντας το 50% του πληθυσμού των νέων στην ηλικιακή ομάδα 30-34.
Βλέπουμε, λοιπόν, ότι ο αριθμός των πτυχιούχων αυξάνεται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, είτε ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε όχι. Σχεδόν κάθε εργασία απαιτεί περισσότερες γνώσεις και δεξιότητες από ότι πριν 30 χρόνια. Απαραίτητη είναι η αύξηση του αριθμού των πτυχιούχων για να μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στις σύγχρονες απαιτήσεις.
Αυτό ακριβώς έκαναν όλες οι χώρες της Ευρώπης ανταποκρινόμενες στις απαιτήσεις των καιρών μας, η κάθε χώρα ανάλογα με τις δυνατότητες και το σχεδιασμό της.
Πηγή: Eurostat.

ΤΟ "ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ"ΣΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 25/28.ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Θεωρούμε  ιδιαίτερα σημαντικό τόσο από εκπαιδευτικής όσο και από γενικότερης πνευματικής σκοπιάς και συγκρότησης το  συνέδριο για τον "Αριστοτέλη",που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του τμήματος Παιδαγωγικής Εκπαίδευσης Φλώρινας υπό την αιγίδα του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας το τριήμερο 25-27/11/2016..Πρόκειται για έναν φιλόσοφο  παγκόσμιας εμβέλειας, ο οποίος με την ορθολογισμό  του επηρέασε ανά τους αιώνες την φιλοσοφική διανόηση και  το "ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ" συμμετείχε με τη φιλολογική του ομάδα στις εργασίες του συνεδρίου αυτού  παρακολουθώντας εκ του σύννεγγυς όλες τις εισηγήσεις οι οποίες κατέδειξαν την πολυδιάστατη και πολυπρισματική προσωπικότητα του Σταγειρίτη Φιλοσόφου,ο οποίος επηρέασε με τη σκέψη του πολλές επιστήμες

                                                 Από τη Διεύθυνση

Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2016

Διδακτέα ύλη για Γ τάξη ΓΕΛ και Δ Εσπερινών

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστι τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 42/20 - 10 - 2016 του Δ.Σ.) σας αποστέλλουμε τη διδακτέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων που εξετάζονται μόνο σε ενδοσχολικό επίπεδο στη Γ ́ τάξη Ημερησίου ΓΕ.Λ και στη Δ ́ τάξη Εσπερινού ΓΕ.Λ για το σχ. έτος 2016 - 2017 .
1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Νέα Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά
Από το σχολικό έτος 2016 - 17, για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, εφαρμόζεται το νέο Πρ όγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού - Γυμνασίου (Απόφαση 143575/Δ2/07 - 09 - 2016, ΦΕΚ Β 2920/13.09.2016) και Λυκείου (Απόφαση 143579/Δ2/07 - 09 - 2016, ΦΕΚ Β 2906/13.09.2016), σε αντικατάσταση του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών και των Αναλυτικών Προγραμμάτων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (2003), κα θώς και του Αναλυτικού Προγράμματος του Λυκείου (1998), ως προς τα τμήματά τους που αφορούν στο μάθημα των Θρησκευτικών, αντίστοιχα.
Οδηγίες Διδασκαλίας
Για τον σκοπό αυτό το ΥΠΠΕΘ εξέδωσε τις εξής ε γκυκλίους :
1. Οδηγίες εφαρμογής των νέων Προγραμμάτων Σ πουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο (αρ. Πρωτ. 159005/Δ2/27 - 09 - 2016)
2. Αναλυτικές Διδακτικές Οδηγίες για την εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Γυμνάσιο (αρ. Πρωτ. 161005/Δ 2/30 - 09 - 2016)
3. Αναλυτικές Διδακτικές Οδηγίες για την εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών του μαθήματ ος των Θρησκευτικών στο Λύκειο (αρ. Πρωτ. 164531/Δ2/05 - 10 - 2016)
Διδακτικό Υλικό
Μέχρι την έκδοση νέων διδακτικών βιβλίων, για τη διευκόλυνση του εκπαι δευτικού στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση της διδασκαλίας, οι Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων που εκπόνησαν τα νέα Προγράμματα Σπουδών, σε συνεργασία με ομάδες εκπαιδευτικών, συγκέντρωσαν διδακτικό υλικό για τον μαθητή, δηλαδή το εκπαιδευτικό υλικό που χρειάζετ αι για την πρώτη εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών, καθώς επίσης επιπλέον πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό για τον εκπαιδευτικό. Το υλικό έχει ψηφιακή μορφή και περιλαμβάνει γραπτά κείμενα, εικόνες, πολυμεσικά κείμενα κ.ά. Είναι προτεινόμενο και ε νδεικτικό, ενώ η συλλογή και ο εμπλουτισμός του θα συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
Στη διεύθυνση: http://iep.edu.gr/index.php/el/ ο εκπαιδευτικός θα μπορεί να βρει τα κείμενα των Προγραμμάτων, τους Οδηγούς Εκπαιδευτικού, το προτεινόμενο διδακτικό υλικό, ανακοινώσεις και ειδήσεις για την εφαρμογή, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας με την Επιστημονική Ομάδα Έργου για την επιμόρφωση και υποστήριξη της εφαρμογής των νέων Προγραμμάτων Σπουδών κ.ά.
2. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (Γενικής Παιδείας)
Γ ́ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ και Δ ́ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ
Ως διδακτικό εγχειρίδιο θα χρησιμοποιηθεί το Ανθολόγιο Κειμένων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ ́ Λυκείου. Το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ως μάθημα Γενικής Παιδείας διδάσκεται μία (1) ώρα την ε βδομάδα καθ ́ όλη τη διάρκεια του έτους με ελεύθερη επιλογή κειμένων από τον διδάσκοντα. Η επιλογή της διδακτέας ύλης θα είναι ίδια για όλα τα τμήματα της τάξης του ίδιου σχολείου, προκειμένου να τηρηθεί η ενότητα της διδασκαλίας και της αξιολόγησης. Κατά τ η διάρκεια του έτους θα διδαχθούν 8 - 10 κείμενα ποιητικά και πεζά, αντιπροσωπευτικά όλων των ενοτήτων που περιέχονται στο οικείο σχολικό εγχειρίδιο (Μεταπολεμική και Σύγχρονη Λογοτεχνία, Α ́ Ποίηση – Β ́ Πεζογραφία – Γ ́ Δοκίμιο – Δ ́ Ξένη Λογοτεχνία). Θα διδαχ θούν, επίσης, τα γραμματολογικά στοιχεία που συνοδεύουν τα κείμενα που πρόκειται να διδαχθούν αλλά και τα γραμματολογικά στοιχεία που δίνονται στην εισαγωγή κάθε ενότητας .
Kατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, όσοι μαθητές επιθυμούν θα μπορούσαν να μελετή σουν δύο (2) το πολύ λογοτεχνικά βιβλία, της επιλογής τους, στο πλαίσιο της καλλιέργειας της φιλαναγνωσίας, και να παρουσιάσουν στην τάξη, με συντονισμό του διδάσκοντος, σχετικές εργασίες ατομικές ή ομαδικές, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων και μέσα που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες. Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης των μαθητών, ωστόσο τα λογοτεχνικά βιβλία δεν συμπεριλαμβάνονται στην ύλη των εξετάσεων.
3. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ́ ΤΑΞ ΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ και Δ ́ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ
Από το βιβλίο «Νεοελληνική Λογοτεχνία» της Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου των Κ. Ακρίβου, Δ. Αρμάου κ.ά. θα διδαχθούν τα ακόλουθα:
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ (ΠΟΙΗΣΗ - ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ)
1. Διονύσιος Σολωμός, «Ο Κρητικός»
2. Αλέξανδρος Πα παδιαμάντης, «Όνειρο στο κύμα»
3. Ποιήματα για την ποίηση
- Κωνσταντίνος Π. Καβάφης, «Μελαγχολία του Ιάσωνος Κλεάνδρου ποιητού εν Κομμαγηνή 595 μ.Χ.»
- Κωνσταντίνος Π. Καβάφης, «Ο Δαρείος»
- Μίλτος Σαχτούρης, «Ο Ελεγκτής»
4. «Σελίδες του Γ. Ιωάννου»:
- «Μες στους προσφυγικούς συνοικισμούς»
- «Στου Κεμάλ το σπίτι»
5. Η ποιήτρια Κική Δημουλά:
- «Σημείο Αναγνωρίσεως»
Σημείωση: Τα λογοτεχνικά κείμενα (ποιητικά - πεζά) που περιλαμβάνονται στη διδακτέα ύλη θα διδαχθούν με τη σειρά που δίνονται παραπάνω, η οποία καθορίζεται από:
α) τη χρονολογική σειρά των κειμένων, σύμφωνα με την κατάταξή τους στην Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και
β) το είδος τους, με στόχο την εναλλαγή ποίησης και πεζογραφίας, ώστε να διατηρείται το ενδιαφέρον των μαθητών.
4. ΙΣΤΟΡΙΑ  
ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟ ΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ:
Η διδακτέα ύλη του μαθήματος όπως ορίζεται με την με αρ. πρωτ. 141966/Δ2/05 - 09 - 2016 Υ.Α (ΦΕΚ Β ́ 2894) για την Ιστορία Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ ́ τάξης του Γενικού Λ υκείου.
Δ ́ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ:
Η διδακτέα ύλη του μαθήματος όπως ορίζεται με την με αρ. πρωτ. 141964/Δ2/05 - 09 - 2016 Υ.Α (ΦΕΚ Β ́ 2893) για την Ιστορία Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Δ ́ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
5. ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΟΙ ΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Γ ́ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ
Από το βιβλίο «Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών» των κ.κ. Γκίβαλου, Γρηγοροπούλου, Κοτρόγιαννου και Μανιάτη:
Κεφ. 1: Επιστήμη και Κοινωνικές Επιστήμες 
Παράγραφος: 1.2.: Η εξέλιξη των κοινωνικών επιστημών μέχρι τον 16 ο αιώνα
Υποπαράγραφοι: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4.
Κεφ. 3 : Θεμελιωτές των Κοινωνικών Επιστημών
Παράγραφος 3.1.: Πολιτική Επιστήμη
Υποπαράγραφοι: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4
Παράγραφος 3.2: Οικονομική επιστήμη
Υποπαράγραφοι: 3.2.2, 3.2.4.
Παράγραφος 3.4.: Ψυχολογία
Παράγραφος 3.5.: Ανθρωπολογία
Υποπαράγραφοι: 3.5.1, 3.5.4, 3.5.5.  
Κεφ. 5 : Σύγχρονη Κοινωνική Οργάνωση και Συμπεριφορές
Παράγραφος: 5.1 Η Σύγχρονη Κοινωνική Πραγματικότητα
Υποπαράγραφοι: 5.1.4
Παράγραφος: 5.2 Φαινόμενα κοινωνι κού κατακερματισμού που απαιτούν σύνθετη επιστημονική προσέγγιση
Παράγραφος: 5.3 Τεχνολογία και Κοινωνία
6. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ  
Στη Γ ́ Λυκείου οι μαθητές διδάσκονται ή την Αγγλική ή τη Γαλλική ή τη Γερμανική είτε ως μάθημα γενικής παιδείας είτε ως μάθημα επιλο γής.
Και στις δύο κατηγορίες μαθημάτων (Γενικής Παιδείας ή Επιλογής) η επιλογή των διδακτικών βιβλίων γίνεται από τον Εγκεκριμένο Κατάλογο Ελευθέρων Βοηθημάτων του Υπουργείου Παιδείας. Το καθένα από τα βιβλία αυτά συνάδει μεν με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπο υδών, που είναι βασικός όρος για την έγκρισή τους, αλλά αποτελεί διαφορετική πρόταση υλοποίησης του ΑΠΣ, με διαφορετική δομή και δόμηση της ύλης, διαφορετική παρουσίαση των λεκτικών πράξεων, των μορφοσυντακτικών φαινομένων κλπ. Στον σχεδιασμό της διδασκαλί ας τους, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αξιοποιούν το διδακτικό εγχειρίδιο ως ένα «εργαλείο», μεταξύ άλλων διδακτικών μέσων που χρησιμοποιούν, για να επιτύχουν τους γενικούς και ειδικούς διδακτικούς στόχους που θέτουν τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών τα οπο ία αποτελούν τους βασικούς οδηγούς βάσει των οποίων σχεδιάζεται το μάθημα.
Δεδομένου, ωστόσο, ότι υπάρχει ιδιαίτερη ανομοιογένεια όσον αφορά στο επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών της Γ ́ Λυκείου που παρακολουθούν το μάθημα της ξένης γλώσσας (είτε ως μάθημα γενικής παιδείας, είτε ως μάθημα επιλογής), θα πρέπει, εκ των πραγμάτων, οι εκπαιδευτικοί να προσαρμόζουν την ύλη και τη διδασκαλία τους στο επίπεδο γλωσσομάθειας των εκάστοτε μαθητών τους αξιοποιώντας στον μέγιστο βαθμό τις γνώσεις και επικοινωνιακές δεξι ότητες που απέκτησαν οι μαθητές στην προηγούμενη βαθμίδα ή τάξη. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διδασκαλία/εκμάθηση της ξένης γλώσσας, πρέπει να δίνεται έμφαση στην επικοινωνιακή προσέγγιση, στη λειτουργική χρήση της γλώσσας και στην κοινωνικοπολιτισμική της διάσταση.  
7. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ ́ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ και Δ ́ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ
Από το βιβλίο «Κοινωνιολογία» των κ.κ. Κασιμάτη, Παπαϊωάννου, Γεωργούλ α και Πράνταλου:
Κεφάλαια:
Κεφ. 1. Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
Κεφ. 5. Εκπαίδευση παράγοντας αναπαραγωγής και αλλαγής της κοινωνίας
Κεφ. 6. Εργασία ανεργία και κοινωνικές ανισότητες
Κεφ. 7. Μορφές και κοινωνικές βάσεις της εξουσίας
Κεφ. 8. Το άτομο, η κοινωνία και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας
Κεφ. 9. Αποκλίνουσα συμπεριφορά: παρεμβατικότητα και εγκληματικότητα
Κεφ. 10. Ετερότητα, διαπολιτισμικές και διακοινωνιακές σχέσεις
Γλωσσάριο
Βιβλιογραφία  
Από το «Τετράδιο Εργασίας και Έρευνας του Μαθητή» ορίζοντ αι ως διδακτέα τα κεφάλαια που αντιστοιχούν στην παραπάνω διδακτέα ύλη του Βιβλίου Μαθητή.
8 . ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ) ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ́ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ
Η διδακτέα ύλη του μαθήματος όπως ορίζεται με την με αρ. πρωτ. 141966/Δ2/05 - 09 - 2016 Υ.Α (ΦΕΚ Β ́ 2894) για την Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής της Γ ́ τάξης του Γενικού Λυκείου .
Δ ́ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ
Η διδακτέα ύ λη του μαθήματος όπως ορίζεται με την με αρ. πρωτ. 141964/Δ2/05 - 09 - 2016 Υ.Α (ΦΕΚ Β ́ 2893) για την Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής της Δ ́ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
9 . ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ ́ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ
Από το βιβλίο «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» των κ.κ. Μ. Βαξεβανίδου και Π. Ρεκλείτη:  
Κεφάλαιο 1: Η επιχείρηση
1.1. Η έννοια της επιχείρησης
1.1.1. Εισαγωγή
1.1.2. Μορφές Επιχειρήσεων
1.1.2.α. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς
1.1.2.γ. Ο τομέας δραστηριότητας
1.1.2.ε. Η γεωγραφική έκταση των δραστηριοτήτων
1.2. Οι Λειτουργίες της Επιχείρησης
1.2.1. Εισαγωγή
1.2.2. Η Παραγωγική Λειτουργία
1.2.3. Η Εμπορική Λειτουργία
1.2.4. Η Οικονομική Λειτουργία
1.2.5. Άλλες Λειτουργίες της Επιχείρησης
1.3. Η Επιχείρηση ως Κοινωνική Οργάνωση
1.3.1. Εισαγωγή
1.3.2. Η Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων
1.4. Το περιβάλλον της Επιχείρησης
1.4.1. Εισαγωγή
1.4.2. Κατηγορίες του Εξωτερικού Περιβάλλοντος
1.5. Οι Επιδιώξεις της Επιχείρησης
1.5.1. Εισαγωγή
1.5.2. Η Αποτελεσματικότητα
1.5.3. Η Αποδοτικότητα
1.5.4. Η Παραγωγικότητα
1.5.5. Η Ανταγωνιστικότητα  
Από το Κεφάλαιο 2: Οργάνωση και Διοίκηση
2.2. Η έννοια της Διοίκησης
2.2.1. Εισαγωγή
2.2.2. Η επιστήμη της Διοίκησης Επιχειρήσεων
2.3. Οι γνώσεις, οι ικανότητες και τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων διοικητικών στελ εχών
2.3.1. Γνώσεις
2.3.2. Ικανότητες
2.3.3. Χαρακτηριστικά προσωπικότητας
2.4. Οργάνωση και Διοίκηση ( Management )
2.4.1. Οργάνωση και Διοίκηση
2.4.2. Ιστορική εξέλιξη του management
2.4.3. Οι λειτουργίες της Οργάνωσης και Διοίκησης  
Από το Κε φάλαιο 3: Οι Διοικητικές Λειτουργίες της Επιχείρησης
Οι Διοικητικές Λειτουργίες της Σύγχρονης Επιχείρησης (σελ. 125 - 126)
3.1. Η λειτουργία του Προγραμματισμού
3.1.1. Εισαγωγή
3.2. Η λειτουργία της Οργάνωσης
3.2.1. Εισαγωγή
3.3. Η λειτουργία της Διεύ θυνσης
3.3.1. Εισαγωγή
3.3.2. Ηγεσία
3.3.3. Ισχύς - Εξουσία
3.3.4. Παρακίνηση
3.3.4.α Θεωρίες Παρακίνησης
3.3.6. Συντονισμός και Επικοινωνία
3.4. Η λειτουργία του Ελέγχου
3.4.1. Εισαγωγή
Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις που αντιστοιχούν στις ανωτ έρω ενότητες.

Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016

Tην ίδια μέρα θα εξετάζονται γλώσσα και λογοτεχνία στο Γυμνάσιο. Τι προβλέπεται

Σύμφωνα με το ΠΔ για την αξιολόγηση των μαθητών στο Γυμνάσιο οι δύο κλάδοι της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία) εξετάζονται την ίδια μέρα και η συνολική διάρκεια της εξέτασης είναι τρεις ώρες. Τα θέματα δίνονται και οι απαντήσεις αναπτύσσονται σε ξεχωριστό φύλλο για καθέναν από τους δύο κλάδους και αποδίδεται διακριτός βαθμός για καθέναν από αυτούς. Ειδικότερα: Α. Στον κλάδο της Γλωσσικής Διδασκαλίας Οι μαθητές/τριες εξετάζονται σε κείμενο γραπτό που διανέμεται φωτοτυπημένο, προερχόμενο από πηγές έντυπες ή ηλεκτρονικές και το οποίο είναι δυνατόν να συνοδεύεται από εικόνα, γράφημα κ.τ.λ. Το κείμενο θα πρέπει να είναι παρεμφερές και όχι να ταυτίζεται με κάποιο από αυτά που διδάχθηκαν στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, να ανταποκρίνεται στην αντιληπτική ικανότητα των μαθητών/τριών της συγκεκριμένης τάξης και να σχετίζεται με τις θεματικές ενότητες τις οποίες πραγματεύτηκαν οι μαθητές/τριες στη διάρκεια του σχολικού έτους. Το κείμενο πρέπει να συνοδεύεται από σύντομο εισαγωγικό σημείωμα όπου δηλώνονται ο συντάκτης του, η χρονολογία και το μέσο δημοσίευσης του και όποια άλλη πληροφορία για τη συγκυρία δημοσίευσης και το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο δημιουργίας του κρίνεται αναγκαία από τον/την εκπαιδευτικό. Οι μαθητές/τριες καλούνται να απαντήσουν σε τρία (03) θέματα. 1. Το πρώτο θέμα αναφέρεται στην κατανόηση του κειμένου και του επικοινωνιακού πλαισίου στο οποίο εντάσσεται. Με αυτό το θέμα ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/τριών είτε να εντοπίζουν και να παρουσιάζουν τις πληροφορίες που περιέχονται στο κείμενο, είτε να επισημαίνουν το επικοινωνιακό πλαίσιο του (τον πομπό, τον/τους δέκτη/ες, το μέσο επικοινωνίας, τον σκοπό για τον οποίο γράφτηκε) είτε να αναγνωρίζουν το βασικό μήνυμα του και να το συσχετίζουν με τις περιστάσεις επικοινωνίας είτε να σχολιάζουν χωρία του είτε να εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο «συνομιλεί» το κείμενο με το σκίτσο, τη φωτογραφία κ.τ.λ. που το συνοδεύει. Το συγκεκριμένο θέμα βαθμολογείται με έξι (06) μονάδες. 2. Το δεύτερο θέμα αναφέρεται σε ζητήματα δομής και γλώσσας του κειμένου και με αυτό το θέμα ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/τριών α) είτε να αναγνωρίζουν τη δομή ολόκληρου του κειμένου ή τη δομή και τον τρόπο ανάπτυξης μιας παραγράφου είτε να αποδίδουν με πλαγιότιτλους ή με τη μορφή διαγράμματος τη νοηματική αλληλουχία του κειμένου είτε να εντοπίζουν τις διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις που βοηθούν στη συνοχή του κειμένου είτε να διακρίνουν στο κείμενο σημεία όπου υπάρχει περιγραφή, αφήγηση, επιχειρηματολογία ή/και β) είτε να εξηγούν τη συνεισφορά της γραμματικοσυντακτικής δομής κάποιου χωρίου στο νόημα του (π.χ. η χρήση της παθητικής σύνταξης αντί της ενεργητικής) είτε να αναγνωρίζουν τη λειτουργία των μορφοσυντακτικών δομών (π.χ. η επιλογή να χρησιμοποιηθεί ιστορικός ενεστώτας αντί του αορίστου κ.ά.) είτε να μετασχηματίζουν, λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις επικοινωνίας, λέξεις ή φράσεις ή απόσπασμα του κειμένου ως προς την μορφολογία ή ως προς τη σύνταξη ή ως προς τη σημασιολογία/το λεξιλόγιο ή ως προς τα σημεία στίξης ή ως προς το ύφος του κειμένου. Το συγκεκριμένο θέμα βαθμολογείται με τέσσερις (04) μονάδες. 3. Το τρίτο θέμα αναφέρεται στην παραγωγή γραπτού λόγου. Ζητείται από τους/τις μαθητές/τριες να συντάξουν ένα κείμενο που να ανταποκρίνεται στη γλωσσική τους εμπειρία, το είδος του οποίου καθορίζεται με σαφήνεια, ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο, με το  οποίο κρίνουν ή σχολιάζουν σημεία του κειμένου που τους έχει δοθεί ή αναπτύσσουν προσωπικές απόψεις, παίρνοντας αφορμή από το κείμενο. Με το κείμενο αυτό ελέγχονται τα εξής: α) ο βαθμός προσαρμογής στις παραμέτρους της επικοινωνίας (πομπός, μήνυμα, δέκτης, ύφος) β) ο βαθμός μορφολογικής επάρκειας (ορθογραφία,στίξη, ορθές γραμματικές και συντακτικές δομές) γ) ο βαθμός δομικής επάρκειας δ) ο βαθμός νοηματικής επάρκειας (κατά πόσον διαθέτει το κείμενο τις απαραίτητες πληροφορίες, κατάλληλη επιχειρηματολογία κ.τ.λ.) ε) ο βαθμός τήρησης των χαρακτηριστικών του κειμενικού είδους στο οποίο ανήκει. Η έκταση του κειμένου που καλούνται να παραγάγουν μπορεί να κινείται μεταξύ διακοσίων (200) και τριακοσίων (300) λέξεων, ανάλογα με την τάξη των μαθητών/τριών. Το συγκεκριμένο θέμα βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες. Β. Στον κλάδο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Το κείμενο (ποιητικό ή πεζό) που δίνεται στους/στις μαθητές/τριες επιλέγεται μεταξύ των κειμένων που έχουν μελετηθεί στην τάξη. Στην Γ’ τάξη υπάρχει και η δυνατότητα να επιλεγεί άγνωστο κείμενο, ομοειδές ή ομόθεμο με τα κείμενα που μελετήθηκαν. Το κείμενο πρέπει να συνοδεύεται από σύντομο εισαγωγικό σημείωμα όπου δηλώνονται ο/η λογοτέχνης, ο τίτλος του βιβλίου, η χρονολογία έκδοσης και όποια άλλη πληροφορία (π.χ. ιστορικό πλαίσιο κ.ά.) κρίνεται αναγκαία από τον/την εκπαιδευτικό. Επίσης, το κείμενο είναι δυνατόν να συνοδεύεται από εικόνα. 1. Το πρώτο θέμα αναφέρεται στην κατανόηση του κειμένου και με αυτό ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/τριών α) είτε να εντοπίζουν στο κείμενο (πεζό ή ποιητικό) ορισμένες πληροφορίες, όπως τα πρόσωπα, τον χώρο, τον χρόνο, το σκηνικό, το κοινωνικό πλαίσιο, το πρόβλημα που απασχολεί τα πρόσωπα, κατευθύνει τη δράση τους κ.τ.λ., τεκμηριώνοντας την άποψη τους με στοιχεία του κειμένου, β) είτε να αναγνωρίζουν τα βασικά θέματα ή τις ιδέες που απασχολούν τον/τη λογοτέχνη και τη στάση που υιοθετεί απέναντι σε αυτά/αυτές, τεκμηριώνοντας την άποψη τους με στοιχεία του κειμένου, γ) είτε να αναλύουν κάποιον από τους χαρακτήρες (κίνητρα, αξίες, επιλογές κ.τ.λ.), τεκμηριώνοντας την άποψη τους με στοιχεία του κειμένου, δ) είτε να εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο «συνομιλεί» το κείμενο με την εικόνα που το συνοδεύει. Το συγκεκριμένο θέμα βαθμολογείται με έξι (06) μονάδες. 2. Το δεύτερο θέμα αναφέρεται σε ζητήματα δομής και γλώσσας του κειμένου και με αυτό ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών α) είτε να αναγνωρίζουν τη διάκριση ανάμεσα στο περιεχόμενο (τι λέει το κείμενο) και στις επιλογές ως προς τη μορφή (πώς το λέει το κείμενο), επισημαίνοντας βασικά στοιχεία οργάνωσης της αφηγηματικής πλοκής ή της ποιητικής γραφής, β) είτε να εντοπίζουν μέσα στο κείμενο συγκεκριμένους δείκτες (π.χ. αφηγηματικούς τρόπους, αφηγηματικές τεχνικές, σχήματα λόγου κ.ά.) και να σχολιάζουν τον λειτουργικό τους ρόλο, γ) είτε να επισημαίνουν και να αξιολογούν ως προς το αποτέλεσμα που έχουν για τον αναγνώστη μαθητή/την αναγνώστρια μαθήτρια οι γλωσσικές και υφολογικές επιλογές του/της λογοτέχνη. Το συγκεκριμένο θέμα βαθμολογείται με έξι (06) μονάδες. 3. Το τρίτο θέμα αναφέρεται στην παραγωγή γραπτού λόγου και απορρέει από το κείμενο. Προτείνονται ένα θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης και ένα θέμα δημιουργικής γραφής και κάθε μαθητής/τρια επιλέγει ένα από τα δυο. Ι. Όσον αφορά την αναγνωστική ανταπόκριση ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/τριών α) είτε να σχολιάζουν ιδέες, αξίες, στάσεις, πράξεις και συμπεριφορές που αναδεικνύονται στο κείμενο τεκμηριώνοντας την άποψη τους με στοιχεία του κειμένου και του εισαγωγικού σημειώματος, β) είτε να συγκρίνουν ιδέες, αξίες, στάσεις, πράξεις και συμπεριφορές που αναδεικνύονται στο κείμενο με αντίστοιχες του σήμερα, γ) είτε να συσχετίσουν ιδέες, αξίες, στάσεις, πράξεις και συμπεριφορές που αναδεικνύονται στο κείμενο με προσωπικές εμπειρίες, βιώματα, συναισθήματα κ.τ.λ. II. Όσον αφορά τη δημιουργική γραφή, οι μαθητές/τριες καλούνται: α) είτε να αναδιηγηθούν τμήμα της ιστορίας από την οπτική γωνία συγκεκριμένου ήρωα (π.χ. με μορφή ημερολογίου, επιστολής κ.τ.λ.), β) είτε να αλλάξουν ή να συμπληρώσουν δημιουργικά το αρχικό κείμενο (π.χ. με τη δημιουργία νέας σκηνής ή διαλόγων, την εισαγωγή στοιχείων περιγραφής ή σχολίων ή οπτικών, ακουστικών και άλλων εικόνων κ.ά.), γ) είτε να διατυπώσουν σκέψεις και να εκφράσουν συναισθήματα που τους ενεργοποιεί η ανάγνωση του λογοτεχνικού κειμένου σε ένα νέο κείμενο το οποίο υιοθετεί τα χαρακτηριστικά κειμενικού είδους (ποιητικού ή πεζού) που ορίζεται από τον/την εκπαιδευτικό. Με το κείμενο αυτό: α) ως προς το περιεχόμενο ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/τριών να αξιοποιούν με τρόπο ευρηματικό τα δεδομένα του κειμένου. β) ως προς τη δομή ελέγχεται ο βαθμός ανταπόκρισης του μαθητικού κειμένου στο κειμενικό είδος που ζητείται. γ) ως προς τη μορφή ελέγχονται το ύφος (επιλογή κατάλληλου λεξιλογίου, ιδιωματισμών, σύνταξης που υπηρετούν τον σκοπό του κειμένου και ταιριάζουν στο κειμενικό είδος και το επικοινωνιακό πλαίσιο) και η χρήση της γλώσσας (ορθογραφία, σύνταξη, σαφήνεια στη διατύπωση, στίξη κ.τ.λ.) Η έκταση του κειμένου που καλούνται να παραγάγουν οι μαθητές/τριες μπορεί να κινείται μεταξύ εκατό (100) και διακοσίων (200) λέξεων. Η συγκεκριμένη ερώτηση βαθμολογείται με οκτώ (08) μονάδες