Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015

Τα νέα προγράμματα σπουδών ανά τάξη και μάθημα

Προγράμματα Σπουδών για σειρά μαθημάτων δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τα οποία θα ισχύσουν για το σχολικό έτος 2015-2016. 

Το newsbeast.gr παρουσιάζει τα μαθήματα ανά τάξη και μάθημα για τα οποία ανακοινώθηκαν Προγράμματα Σπουδών και το σχετικό ΦΕΚ μέσα από το οποίο μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι.

ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ
Α ΛΥΚΕΙΟΥ
Μαθηματικά
Α ΛΥΚΕΙΟΥ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Α ΛΥΚΕΙΟΥ
Καλλιτεχνική Παιδεία
Α ΛΥΚΕΙΟΥ
Βιολογία
Α ΛΥΚΕΙΟΥ
Φυσική
Α ΛΥΚΕΙΟΥ
Χημεία
Α ΛΥΚΕΙΟΥ
Θρησκευτικά
Α ΛΥΚΕΙΟΥ
Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός
Α ΛΥΚΕΙΟΥ
Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων
Α ΛΥΚΕΙΟΥ
Φυσική Αγωγή
Α ΛΥΚΕΙΟΥ
Ιστορία
Β ΛΥΚΕΙΟΥ
Β ΛΥΚΕΙΟΥ
Μαθηματικά
Β ΛΥΚΕΙΟΥ
Αρχαία Ελληνκή Γλώσσα και Γραμματεία
Β ΛΥΚΕΙΟΥ
Φυσική
Β ΛΥΚΕΙΟΥ
Θρησκευτικά
Β ΛΥΚΕΙΟΥ
Βιολογία
Β ΛΥΚΕΙΟΥ
Χημεία
Β ΛΥΚΕΙΟΥ
Ιστορία
Β ΛΥΚΕΙΟΥ
Φυσική Αγωγή
Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μαθηματικά
Β ΛΥΚΕΙΟΥ
Φυσική Προσανατολισμού
Β ΛΥΚΕΙΟΥ
Αρχαία Ομάδας Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Θρησκευτικά
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Φυσική Αγωγή
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Ιστορία
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Αρχαία  Ομάδας Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Ιστορία Προσανατολισμού
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Λατινικά

Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης Υγείας
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Βιολογία Προσανατολισμού θετικών σπουδών
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Φυσική Προσανατολισμού
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Χημεία Προσανατολισμού
Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Μαθηματικά Θετικών Σπουδών
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Πληροφορική Προσανατολισμού
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Χημεία Προσανατολισμού
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Φυσική Προσανατολισμού
Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης Οικονομικών−Πολιτικών−Κοινωνικών
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Αρχές Οικονομικής Επιστήμης. Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομικών-Πολιτικών-Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Επιστημών
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
«Μαθηματικά
και Στοιχεία Στατιστικής»
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
«Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών». Οικονομικών − Πολιτικών − Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών
Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευση Παιδαγωγικών Σπουδών
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Ιστορία Προσανατολισμού
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
«Αρχές Φυσικών Επιστημών».
Ομάδα προσανατολισμού Οικονομικών−Πολιτικών−Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών Γενικού Λυκείου
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

«Μαθηματικά
και Στοιχεία Στατιστικής»
ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Ελεύθερος και Γραμμικό Σχέδιο- Ειδικά Μαθήματα

Share this

0 Comment to "Τα νέα προγράμματα σπουδών ανά τάξη και μάθημα"

Δημοσίευση σχολίου