Τρίτη 11 Μαρτίου 2014

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων: Τα 8 επίπεδα εκπαίδευσης - πτυχίων στην Ελλάδα


Σε οκτώ επίπεδα κατατάσσει η χώρα μας τα διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων. Σύμφωνα με την πρόταση του υπουργείου Παιδείας, τα οκτώ επίπεδα προσόντων είναι τα εξής:
 
Επίπεδο 1
Απολυτήριο Δημοτικού.
 
Επίπεδο 2
Απολυτήριο Γυμνασίου.
 
Επίπεδο 3
• Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 3 ΣΕΚ.
• Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 1 ΙΕΚ.
 
Επίπεδο 4
• Πτυχίο ΕΠΑΣ
• Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 3 ΕΠΑΛ.
• Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου ΕΠΑΛ.
• Απολυτήριο (Γενικού) Λυκείου.
 
Επίπεδο 5
• Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 4 ΕΠΑΛ.
• Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 4 ΙΕΚ.
• Δίπλωμα/Πτυχίο Ανωτέρας Σχολής
 
Επίπεδο 6 (Bachelor Degree)
• Πτυχίο Πανεπιστημίου
• Πτυχίο ΤΕΙ.
• Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (πενταετείς σπουδές, στρατιωτικές σχολές)
 
Επίπεδο 7 (Master's Degree)
• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
 
Επίπεδο 8 (Doctorate)
• Διδακτορικό Δίπλωμα
 
Δεν διευκρινίζεται ωστόσο στην πρόταση σε ποιο επίπεδο εντάσσονται τα ιδιωτικά κολέγια, θέμα για το οποίο είχαν υπάρξει διαφωνίες στο παρελθόν, καθώς οι εκπρόσωποί τους επέμεναν να ενταχθούν στο επίπεδο 6 των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ.

Share this

0 Comment to "Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων: Τα 8 επίπεδα εκπαίδευσης - πτυχίων στην Ελλάδα "

Δημοσίευση σχολίου