Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014

Αναπάντητα ερωτήματα για το νέο σύστημα εισαγωγής

Και ενώ το παλιό σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ οδεύει προς το τέλος του για το νέο σύστημα εισαγωγής που θα εφαρμοστεί σε πλήρη ανάπτυξη σε ένα χρόνο υπάρχουν κενά που απασχολούν τους υποψηφίους, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.
Μεγάλος είναι ο προβληματισμός των μαθητών για την κατανομή των σχολών ανά Ομάδα Προσανατολισμού και Πεδίο Επιστημονικής Εξειδίκευσης.  Οι περισσότεροι μαθητές έχοντας φθάσει στη Β Λυκείου έχουν επιλέξει είτε την Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών είτε αυτή των Θετικών Σπουδών και έχουν αποφασίσει για τις σχολές που τους ενδιαφέρουν χωρίς όμως, προειπώθηκε, να γνωρίζουν μέσω ποιων μαθημάτων θα εισαχθούν σε αυτές αφού το Υπουργείο δεν έχει προχωρήσει στην κατανομή των 450 τμημάτων.
Ερωτηματικό αποτελούν και οι στρατιωτικές σχολές που όπως αποδείχθηκε και από τα φετινά στοιχεία ενδιαφέρουν χιλιάδες υποψηφίους. Κατά το παρελθόν είχε υποστηριχτεί ότι θα έπρεπε να μπουν σε ένα 6ο Πεδίο ώστε όσοι εισαχθέντες σε αυτές να το κάνουν συνειδητά.
Θυμίζουμε και τις δηλώσεις που είχε κάνει πριν ένα χρόνο ο πρώην υπουργός Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλος στον Αθήνα 9,84 όπου είχε γνωστοποιήσει ότι πραγματοποιήθηκε μελέτη για την εισαγωγή των στρατιωτικών σχολών σε ένα 6ο Επιστημονικό Πεδίο και ότι αυτή ήταν η πρόθεσή του. Βέβαια ο διάδοχός του κ. Λοβέρδος δήλωσε ότι δεν θα πραγματοποιήσει αλλαγές στο ισχύον σύστημα ενώ δεν έχει αναφερθεί σε καμία του συνέντευξη για την εισαγωγή των σχολών σε ξεχωριστό πεδίο.
Στα παραπάνω να προσθέσουμε ότι ερωτηματικά προκαλεί η  εισαγωγή του μαθήματος της πληροφορικής στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Παιδείας.  Ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η εισαγωγή. Ένα σενάριο θέλει  το νέο μάθημα να μην αντικαθιστά αυτό της Χημείας αλλά μαζί με τα Μαθηματικά, τη Φυσική και τη νεοελληνική γλώσσα να οδηγεί σε ένα από τα 38 τμήματα που σχετίζονται με την  πληροφορική. Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι σε δηλώσεις του στο MEGA ο κ. Λοβέρδος μίλησε επανεισαγωγή του μαθήματος ως προϋπόθεση για εισαγωγή στα οικεία τμήματα Πληροφορικής.
Η «Καθημερινή» σε άρθρο της  επικαλείται πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Ένωση Ελλήνων Χημικών θα ζητήσει την εισαγωγή της πληροφορικής ως 5ο μάθημα για τα τμήματα της Πληροφορικής όπως συμβαίνει τα μαθήματα ξένων γλωσσών για τα ξενόγλωσσα τμήματα.  Η πρόταση αυτή αναμένεται να συναντήσει τις έντονες αντιδράσεις των καθηγητών της Πληροφορικής.
Τέλος άλλη μια εκκρεμότητα που υπάρχει με το νέο σύστημα είναι οι συντελεστές βαρύτητας που θα υπάρχουν για κάθε μάθημα αφού στο άρθρο 4 του νόμου 4186 αναφέρεται ότι ο καθορισμός του συντελεστή βαρύτητας ισχύει για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των μαθητών της Α” Τάξης του σχολικού έτους στο οποίο αυτή προτείνεται.
Παραθέτουμε το σχετικό χωρίο του άρθρου 4:
«Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται το αργότερο τη 15η Μαρτίου εκάστου έτους, καθορίζονται ο αριθμός των εισακτέων και τα ειδικά μαθήματα ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση κάθε μαθήματος ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση του τρέχοντος έτους. Ο καθορισμός του συντελεστή βαρύτητας σε ένα (1) μάθημα, από τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα, ανά Σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης της Σχολής ή του Τμήματος, η οποία περιέρχεται σε αυτόν έως την 1η Μαρτίου εκάστου έτους και ισχύει για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των μαθητών της Α” Τάξης του σχολικού έτους στο οποίο αυτή προτείνεται».
Σε περίπτωση που το αρμόδιο τμήμα δεν καταθέσει την πρότασή του τότε το μάθημα ορίζεται από τον υπουργό Παιδείας όπως ορίζεται στο άρθρο 42»Εξουσιοδοτικές διατάξεις Α Κεφαλαίου»  το οποίο κάνει γνωστό ότι με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται και τροποποιείται ο αριθμός, η ονομασία των επιστημονικών πεδίων, καθώς και η ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων σε αυτά, το αργότερο έως την 30ή Μαΐου εκάστου διδακτικού έτους και ισχύουν για το επόμενο διδακτικό έτος.
Επίσης στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η οποία εκδίδεται το αργότερο τη 15η Μαρτίου εκάστου έτους, καθορίζονται ο αριθμός των εισακτέων και τα ειδικά μαθήματα ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση, καθώς και ο συντελεστής βαρύτητας κάθε μαθήματος ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση του τρέχοντος έτους.

Share this

0 Comment to "Αναπάντητα ερωτήματα για το νέο σύστημα εισαγωγής"

Δημοσίευση σχολίου