Παρασκευή 14 Αυγούστου 2015

Εκτός των Παραγωγικών Σχολών ενόπλων δυνάμεων όσοι έχουν μαθησιακές δυσκολίες

Στο πλαίσιο συνδιάσκεψης στελεχών του Υγειονομικού Σώματος και των τριών Κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, αναφορικά με τα τιθέμενα στην αναφορά ζητήματα, κρίθηκε ότι οι έχοντες μαθησιακές δυσκολίες εκπληρώνουν τη θητεία τους στις ένοπλες δυνάμεις, όμως δεν μπορούν να εισαχθούν στις Παραγωγικές Σχολές των ΕΔ λόγω αντικειμενικών δυσχερειών.
Τα παραπάνω αναφέρονται σε έγγραφο, που διαβίβασε στη Βουλή, στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Νικόλαος Τόσκας. Στο ίδιο έγγραφο σημειώνεται ότι πέραν των ανωτέρω, δεν είναι δυνατή η οποιαδήποτε παρέκκλιση από την υφιστάμενη επιλογική διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας οι υγειονομικές επιτροπές εξετάζουν όλους ανεξαιρέτως τους υποψηφίους με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, διότι αυτό θα συνιστούσε άνιση μεταχείριση για τους λοιπούς εξεταζόμενους.
Ερώτηση για το θέμα κατέθεσαν βουλευτές της ΝΔ στην οποία ανέφεραν ότι στο προεδρικό διάταγμα 17/2014, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας αποφάσισε να εντάξει για πρώτη φορά τη δυσλεξία, ως διαταραχή μάθησης από παιδική ηλικία, στο «Γενικό Πίνακα Νοσημάτων Παθήσεων και Βλαβών», οδηγώντας στον αποκλεισμό των υποψηφίων με δυσλεξία από τη δυνατότητα ένταξης τους στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων. Συνέπεια αυτής της πρόβλεψης του ΠΔ είναι ο αποκλεισμός των υποψηφίων σπουδαστών και από τις παραγωγικές σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και την ένταξη σε αυτές αξιοποιείται ο ίδιος πίνακας που περιλαμβάνει το ΠΔ 17/2014.
Οι ερωτώντες βουλευτές συνεχίζουν, αναφέροντας στο κείμενό τους, πως οι υποψήφιοι σπουδαστές είχαν, πριν την πρόβλεψη του ΠΔ 17/2014 τη δυνατότητα προφορικής εξέτασης  για την εισαγωγή τους στις παραγωγικές σχολές τόσο των Ενόπλων Δυνάμεων όσο και των Σωμάτων Ασφαλείας, ενώ υπήρξε και πρόσφατη απόφαση του Γ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη δυνατότητα δυσλεκτικών σπουδαστών (εισηγμένων στις παραγωγικές σχολές των ΕΔ, προτού τεθεί σε εφαρμογή η πρόβλεψη του ΠΔ 17/2014) να δίνουν προφορικές εξετάσεις στις σχολές τους.
Οι βουλευτές ζητούσαν να μάθουν αν θα συνεχίσει ο αποκλεισμός των υποψηφίων σπουδαστών με δυσλεξία από τις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Share this

0 Comment to "Εκτός των Παραγωγικών Σχολών ενόπλων δυνάμεων όσοι έχουν μαθησιακές δυσκολίες"

Δημοσίευση σχολίου