Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015

Τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια

Σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε η υπουργός Παιδείας Φρόσω Κιαόυ για την εισαγωγή των υποψηφίων αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου, σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού καθορίζονται δύο Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας:
«Μαθηματικά Ι» και «Νεοελληνική Γλώσσα» και δύο μαθήματα ειδικότητας ως εξής:
1. Ο απόφοιτος του Τομέα Πληροφορικής της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών με ειδικότητα:
α. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Προγραμματισμός Υπολογιστών
ii. Δίκτυα Υπολογιστών
β. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ εξετάζεται στα μα−θήματα:
¡. Προγραμματισμός Υπολογιστών ii. Δίκτυα Υπολογιστών
γ. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Προγραμματισμός Υπολογιστών
ii. Δίκτυα Υπολογιστών
2. Ο απόφοιτος, του Τομέα Μηχανολογίας, της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών με ειδικότητα:
α. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κα− τασκευών εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Στοιχεία Μηχανών
ii. Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού
β. Τεχνικός Μηχανικός θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Στοιχεία Μηχανών
ii. Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών θερμάνσεων
γ. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Στοιχεία Μηχανών
ii. Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού
δ. Τεχνικός Οχημάτων εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Στοιχεία Μηχανών
ii. ΜΕΚ ΙΙ
ε. Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης αεροσκαφών εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Στοιχεία Μηχανών
ii. Κινητήρες Αεροσκαφών II
3. Ο απόφοιτος του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών, ειδικότητας:
α. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών
ii. Ψηφιακά Συστήματα
β. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων εξετάζεται στα μαθήματα: ¡. Ηλεκτροτεχνία
¡i. Ηλεκτρικές Μηχανές
γ. Τεχνικός Αυτοματισμού εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Ηλεκτροτεχνία
ii. Ψηφιακά Συστήματα
δ. Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Τεχνολογία Δικτύων & Επικοινωνιών ii. Ψηφιακά Συστήματα
4. Ο απόφοιτος του Τομέα Δομικών Έργων της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών, ειδικότητας:
α. Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Αρχιτεκτονικό Σχέδιο ii. Οικοδομική
5. Αναστέλλεται για το σχολικό έτος 2015−2016 η λειτουργία του Τομέα Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμο γών και των ειδικοτήτων:
«Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης» και «Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης και Εγκαταστάσεων Αντιρρύπανσης».
6. Ο απόφοιτος του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Ομάδας Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας ειδικότητας:
α. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Αρχές Οικονομικής θεωρίας
ii. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
β. Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Αρχές Οικονομικής θεωρίας
ii. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
γ. Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Αρχές Οικονομικής θεωρίας
ii. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
δ. Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Αρχές Οικονομικής θεωρίας
ii. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
7. Ο απόφοιτος του Τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής της Ομάδας Προσανατολι− σμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής ειδικότητας:
α. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
ii. Δενδροκομία
β. Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις ii. Βοοτροφία − Αιγοπροβατοτροφία
γ. Αναστέλλεται για το σχολικό έτος 2015−2016 η λει− τουργία της ειδικότητας «Τεχνικός Αλιείας και Υδατο− καλλιεργειών»,
δ. Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
ii. Καλλιέργεια Ανθοκομικών Φυτών
ε. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
ii. Αρχές επεξεργασίας Τροφίμων και Ποτών
στ.Αναστέλλεται για το σχολικό έτος 2015−2016 η λειτουρ− γία της ειδικότητας «Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχεί− ρισης Φυσικού Περιβάλλοντος»
8. Ο απόφοιτος του Τομέα Πλοιάρχων της Ομάδας Πρ οσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων ειδικότητας:
α. Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Ναυσιπλοΐα II
ii. Μεταφορά Φορτίων
9. Ο απόφοιτος του Τομέα Μηχανικών της Ομάδας Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων ειδικότητας:
α. Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού εξετάζεται στα μαθήματα:
¡. Στοιχεία Μηχανών ii. Μηχανές Πλοίου II

Share this

0 Comment to "Τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια"

Δημοσίευση σχολίου