Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015

Ο υπολογισμός των μορίων για τις εισαγωγικές εξετάσεις

Υπογράφηκε και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπουργική απόφαση που ορίζει τον τρόπο υπολογισμού των μορίων και τις υπόλοιπες διαδικασίες που δεν γνωρίζαμε για τις εισαγωγικές εξετάσεις του 2016.
Το σημαντικότερο νέο είναι ότι δεν υπολογίζεται καθόλου ο βαθμός του σχολείου σε κανένα μάθημα για τον υπολογισμό των μορίων. Απεμπλέκεται η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από τη σχολική επίδοση και, πλέον, εξαρτάται μόνο από τα γραπτά των εξετάσεων.  Επίσης ορίζεται ότι για την εισαγωγή σε σχολή ενός επιστημονικού πεδίου τα μόρια υπολογίζονται μόνο από τα τέσσερα μαθήματα που απαιτούνται για την εισαγωγή στο συγκεκριμένο πεδίο. Συνεπώς αν ένας υποψήφιος εξεταστεί και σε πέμπτο μάθημα ο βαθμός του σε αυτό το μάθημα θα μετρήσει μόνο για τον υπολογισμό των μορίων για το δεύτερο  επιστημονικό πεδίο, τις σχολές του οποίου σκοπεύει να δηλώσει.
Αν, για παράδειγμα, ένας υποψήφιος της θετικής κατεύθυνσης που στοχεύει στην Ιατρική δηλώσει και εξεταστεί και στα Μαθηματικά προσανατολισμού για να διεκδικήσει θέση και στις πολυτεχνικές σχολές, τότε ο βαθμός του στα Μαθηματικά δεν θα μετρήσει για την εισαγωγή του στην Ιατρική, αλλά μόνο για την εισαγωγή του στις σχολές του 2ου πεδίου. Στον υπολογισμό των μορίων του υποψηφίου για τις σχολές του 2ου πεδίου δεν θα μετράει το μάθημα της Βιολογίας προσανατολισμού, που είναι απαραίτητο για την εισαγωγή του στις ιατρικές σχολές. Συνεπώς ο υποψήφιος θα έχει διαφορετικά μόρια σε κάθε επιστημονικό πεδίο, από τα δύο πεδία των σχολών που επιτρέπεται να δηλώσει.
Υπολογισμός μορίων
Για την εισαγωγή στις σχολές ενός επιστημονικού πεδίου απαιτείται η εξέταση σε τέσσερα μαθήματα και από αυτά και μόνο υπολογίζονται τα μόρια του υποψηφίου ως εξής:
Ο βαθμός σε κάθε ένα από τα τέσσερα μαθήματα αφού μετατραπεί στην εικοσάβαθμη κλίμακα πολλαπλασιάζεται με 2. Τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας πολλαπλασιάζονται με τους αντίστοιχους συντελεστές. Όλοι οι παραπάνω βαθμοί αθροίζονται με άριστα το 200. Πολλαπλασιάζεται το άθροισμα με 100 και έχουμε τα μόρια του υποψηφίου με άριστα το 20.000, που είναι διαφορετικά σε κάθε πεδίο. Σ' αυτά τα μόρια προστίθενται και τα μόρια των ειδικών μαθημάτων, αν εξετάστηκε ο υποψήφιος σε ειδικό μάθημα, και μόνο για τις  σχολές που απαιτούν εξέταση σε ειδικό μάθημα. Στα ειδικά μαθήματα δεν έχουμε καμία αλλαγή. Οι συντελεστές τους είναι αυτοί που ίσχυαν μέχρι τώρα: 2 για το ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο, τα μαθήματα για τα τμήματα μουσικών σπουδών, τις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ και την ξένη γλώσσα για τις ξένες φιλολογίες και 1 για όλα τις ξένες γλώσσες σε όλα τα άλλα τμήματα.

Share this

0 Comment to "Ο υπολογισμός των μορίων για τις εισαγωγικές εξετάσεις"

Δημοσίευση σχολίου