Δευτέρα 23 Μαΐου 2016

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 23-5-2016

Τα σημερινά θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού απευθύνονταν σε καλά προετοιμασμένους μαθητές που όλη τη χρονιά είχαν διεξέλθει αναλυτικά την ύλη και είχαν προετοιμαστεί κατάλληλα.Όσον αφορά την Πρώτη Ομάδα,οι ορισμοί ήταν αναμενόμενοι,κάποια προσοχή ήθελε η άσκηση με τα "Σωστό-Λάθος",ενώ οι ερωτήσεις "σύντομης ανάπτυξης" δεν εγκυμονούσαν δυσκολίες στην ανάπτυξή τους. Ιδαίτερη προσοχή απαιτούσαν οι "πηγές"(θέματα Γ,Δ).Το θέμα Γ ήταν παρμένο από το Β Κεφάλαιο του βιβλίου και απαιτούσε συνδυαστική πραγμάτευση από το βιβλίο και από τις πηγές(να σημειωθεί ότι η δεύτερη πηγή του Γ θέματος ήταν στην 'καθαρεύουσα).Το θέμα Δ ήταν πιο δύσκολο, γιατί η πραγμάτευση των πηγών,σε συνδυασμό με το βιβλίο, ήθελε να αντλήσουν οι μαθητές πληροφορίες από το Α(κυρίως)αλλά και από το Β κεφάλαιο..

ΥΓ.Αναλυρικότερο σχολιασμό παρακολουθήστε στις τηλεφωνικές μου δηλώσεις στον τηλεοπτοκό σταθμό WestChannel σήμερα στα δελτία των 19.00 και 23.00

                                           Σαββίδης Κ. Λάζαρος
                                           Υπεύθυνος Σπουδών

Share this

0 Comment to "ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 23-5-2016"

Δημοσίευση σχολίου