Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ,ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 12/6/2017

Τα σημερινά θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού κρίνονται σε γενικές γραμμές βατά,που εύκολα μπορούσε να πραγματευθεί ένας σωστά προετοιμασμένος μαθητής.
   Όσον αφορά την Α Ομάδα,τόσο οι όροι όσο και η αντιστοίχηση,αλλά και οι ερωτήσεις ανάπτυξης δε δημιουργούσαν πρόβλημα(στην άσκηση Β1β ήθελε συνδυαστική απάντηση,γι αυτό και οι μαθητές θα πρεπε να ναι ιδιαίτερα προσεκτικοί).
  Ως προς τις πηγές,η Πρώτη Πηγή(θέμα Γ1) αναφερόταν στο κεφάλαιο του "Κρητικού Ζητήματος" και απαιτούσε συνδυαστική πραγμάτευση βιβλίου-πηγής.Συγκεκριμένα στο "υποερώτημα α" οποψήφιος θα έπρεπε να αρχίσει από το υποκεφάλαιο 6 του "Κρητικού" και στη συνέχεια να παραθέσει στοιχεία από τα 3 πρώτα κείμενα των πηγών ,ενώ στο "υποερώτημα β" από το υποκεφάλαιο 7(το α μισό)και στη συνέχεια από το 4ο κείμενο και να κλείσει και πάλι με το υπόλοιπο το υποκεφαλαίου του βιβλίου.Η  Δεύτερη Πηγή(Θέμα Δ)αναφερόταν στο Α Κεφάλαιο του σχολικού Βιβλίου και συγκεκριμένα στο υποκεφάλαιο 2,όπου και πάλι θα έπρεπε ο υποψήφιος να αρχίσει από το σχολικό βιβλίο και στη συνέχεια να παραθέσει στοιχεία των κειμένων(του πρώτου και δεύτερου κειμένου με σχολιασμό του πίνακα για το α υποερώτημα,του τρίτου κειμένου για το β υποερώτημα)
Γενικό σχόλιο:Η σοβαρή προετοιμασία σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς με συνδυαστική πραγμάτευση πηγών είναι ασφαλώς το ¨κλειδί"της επιτυχίας.Η Πρώτη Ομάδα ποτέ δε θα μπορούσε να αποτελεί πρόβλημα για έναν στοιχειωδώς προετοιμασμένο υποψήφιο.Αντίθετα η Δεύτερη Ομάδα αναδεικνύει και τη "δουλειά" που κάθε χρόνο συντελείται στο Γενικό Φροντιστήριο "Θεωρητικό",όπου καλλιεργείται η συνθετική σκέψη!!

                                                                ΣΑΒΒΙΔΗΣ Κ ΛΑΖΑΡΟΣ
                                                                ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ
                                                               ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Όσον αφορά την Ανάπτυξη Εφρμογών Πληροφορικής,η  φετινή διδακτέα ύλη ήταν μειωμένη σε σχέση με την περσινή. Είχαν αφαιρεθεί κεφάλαια τα οποία δημιουργούσαν ασάφειες και ξέφευγαν από τα όρια εξέτασης μαθητών της Γ’ λυκείου.
Σχετικά με τα φετινά θέματα, ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια και ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής είχε τη δυνατότητα να γράψει πολύ καλά.
Ειδικότερα το θέμα Α1 ήταν απλό , έκρυβε όμως κάποιες παγίδες ενώ τα Α2, Α3 και Α4 ήταν ιδιαίτερα εύκολα.
Το δεύτερο θέμα απαιτούσε εμπειρία στον προγραμματισμό ώστε να κατανοήσει ο μαθητής το ζητούμενο της άσκησης. Από εκεί και πέρα η λύση και για τα δυο υποθέματα ήταν απλή.
Κλασσικές επεξεργασίες πινάκων είχε το τρίτο θέμα, αρχικοποίηση, ενημέρωση με κριτήρια, εμφάνιση και μια αρκετά πολυπλοκότερη ταξινόμηση για δυνατούς μαθητές.

Τέλος το τέταρτο θέμα απαιτούσε καλή γνώση της χρήσης των υποπρογραμμάτων καθώς και αρκετό χρόνο. 

                                                ΚΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
                                       ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αξιολόγηση θεμάτων φυσικής προσανατολισμού 2017
Η διατύπωση των θεμάτων ήταν σαφής και επαρκής ,με χρήσιμες οδηγίες για τους υποψηφίους, ειδικά στα θέματα 3 και 4.Κρίνονται ως βατά, με διαβαθμισμένη δυσκολία.
Το πρώτο θέμα όπως συνήθως ήταν πολλαπλής επιλογής και σωστό-λάθος, χωρίς αιτιολόγηση των απαντήσεων. Στηρίχθηκε στην καλή γνώση της θεωρίας με εύρος που κάλυπτε όλη την ύλη. Η δυσκολία αυτού του θέματος δεν ήταν μεγάλη, αντιθέτως οι υποψήφιοι είχαν την ευκαιρία να πάρουν μονάδες σχετικά εύκολα αν ήταν προσεκτικοί στις εκφωνήσεις.
Το δεύτερο θέμα είχε τρία υποερωτήματα, στα οποία η απάντηση συνοδευόταν από εκτενή  αιτιολόγηση. Το πρώτο υποερώτημα παρουσίαζε ένα κατακόρυφο ελατήριο με σώμα κρεμασμένο από αυτό. Οι υποψήφιοι έχουν επεξεργαστεί εκτενώς ένα τέτοιο θέμα, το οποίο ήταν αρκετά απλό, χρειαζόταν όμως προσοχή στο ζητούμενο, καθώς εύκολα κανείς θα μπορούσε να παρασυρθεί.Η επίλυσή του πάντως είναι αρκετά τετριμμένη. Στο δεύτερο υποερώτημα οι εξεταζόμενοι καλούνταν να επιλύσουν ένα θέμα μηχανικής ρευστών. Εδώ για την επίλυση απαιτούνταν η σωστή εφαρμογή του νόμου Bernoulli. H προσέγγιση του θέματος μπορούσε να γίνει είτε με εφαρμογή του νόμου διαδοχικά μεταξύ των σημείων Α και Β(όπου Β ορισμένο από εμάς στην επιφάνεια του δοχείου) και έπειτα μεταξύ των Α και Γ( όπου Γ σημείο στο στόμιο του σωλήνα από όπου εκρέει το υγρό), με επίλυση στη συνέχεια του συστήματος των δυο σχέσεων, ή με άμεση εφαρμογή του νόμου μεταξύ των σημείων Β και Γ και εξίσωση συνέχειας(σταθερή παροχή) στον οριζόντιο σωλήνα. Τέλος, το τρίτο υποερώτημα πραγματευόταν εφαρμογή  φαινομένου Doppler σε σύστημα κινούμενος παρατηρητής-κινούμενη πηγή με σωστή εφαρμογή της αντίστοιχης σχέσης.
Στο τρίτο θέμα συναντάμε ένα τρέχον κύμα με αρχική φάση ταλάντωσης της πηγής φ=0. Από τα δεδομένα εύκολα με τους βασικούς τύπους υπολογίζεται το πρώτο ερώτημα, ενώ με βάση τις λύσεις αυτού στο δεύτερο ερώτημα οι υποψήφιοι καλούνταν να σχηματίσουν την εξίσωση του κύματος. Δύο ερωτήματα αρκετά απλά, όπου το δεύτερο προαπαιτούσε την επίλυση του πρώτου. Στο τρίτο ερώτημα  χρειαζόταν η «καλλιτεχνική» παρέμβαση των μαθητών, αφού έπρεπε να σχεδιάσουν το στιγμιότυπο του κύματος για δεδομένη χρονική στιγμή(εδώ αρχικά από κυματική εξίσωση υπολογίζεται πρώτα η απόσταση του διανύει το κύμα ως τότε καθώς και πόσα μ.κ χωράνε σε αυτή την απόσταση).Το τελευταίο ερώτημα ήταν σαφώς το δυσκολότερο, καθώς χρειαζόταν αρκετή σκέψη και καλός χειρισμός της εξίσωσης απομάκρυνσης ,της σχέσης της διαφοράς φάσης των δύο σημείων και της σχέσης της ταχύτητας ταλάντωσης για το ζητούμενο σημείο.
Με μηχανική στερεού σώματος στο τέταρτο θέμα έκλεινε η φετινή εξέταση. Το σχήμα απαιτούσε αρχικά την σωστή σχεδίαση των ασκούμενων στα σώματα δυνάμεων . Η εφαρμογή των νόμων Νεύτωνα για την μεταφορική και στροφική κίνηση των σωμάτων ήταν αυτή από όπου προκύπτει η απάντηση στα πρώτα δύο ερωτήματα. Για τα επόμενα δύο ερωτήματα χρειαζόταν αρκετή σκέψη για την κίνηση του δίσκου, εφαρμογή της διατήρησης της στροφορμής και χρήση εξισώσεων κίνησης. 3ο και 4ο ερώτημα λοιπόν θεωρούνται αυξημένης δυσκολίας καθώς και χρήσης αρκετών εξισώσεων.
Γενικά τα θέματα κυμάνθηκαν σε μέτριο επίπεδο, όπου οι εξεταζόμενοι μπορούσαν εύκολα να πιάσουν την βάση ενώ οι πολύ διαβασμένοι να πιάσουν υψηλές βαθμολογίες.
                                                  
                                                      ΤΣΙΟΥΜΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
                                                                    ΦΥΣΙΚΟΣ

Share this

0 Comment to "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ,ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 12/6/2017"

Δημοσίευση σχολίου