Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017

AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 16/6/2017

ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Τα θέματα του μαθήματος της βιολογίας γενικής παιδείας  ήταν σε γενικές γραμμές βατά. Δεν υπήρχαν «παγίδες», ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας,  τα ερωτήματα ήταν σαφή και απαιτούσαν απλές και συνοπτικές απαντήσεις. Άνετα ένας μαθητής που έκανε στοιχειώδες διάβασμα όλη τη χρονιά μπορούσε να εξασφαλίσει έναν υψηλό βαθμό.


ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Τα φετινά θέματα ήταν  απαιτητικά,  πρωτότυπα και μεγαλύτερης δυσκολίας σε σχέση με τα περσινά. Αναφέρονται σχεδόν σε όλη την έκταση της εξεταστέας ύλης. Απευθύνονται σε υποψηφίους, που έχουν κατανοήσει πλήρως την ύλη.  Στο θέμα Α υπήρχαν «παγίδες», οι μαθητές θα έπρεπε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Απαιτητικό ήταν επίσης το θέμα Β. Στο θέμα Δ, τα Δ1 και Δ2 υποερωτήματα  ενδεχομένως να δυσκόλεψαν τους υποψηφίους.Παπαγιαννάκη Ελένη

Share this

0 Comment to "AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 16/6/2017"

Δημοσίευση σχολίου