Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019

Διορθώσεις σε βιβλία και φακέλους φιλολογικών μαθημάτων της Γ ́ ΓΕΛ και Μαθηματικών Β και Γ ΓΕΛ

Δύο παραρτήματα με Παροράματα στα βιβλία   και φακέλους:
α) Μαθηματικών (βιβλίο Μαθηματικών Γ ́ τάξης του Γενικού Λυκείου και Φακέλου του/της μαθητή/τριας Στατιστικής της Β ́ τάξης του Γενικού Λυκείου),
β) Φιλολογικών μαθημάτων (Φάκελοι Υλικού φιλολογικών μαθημάτων της Γ ́ του Γενικού Λυκείου)
απέστειλε το υπουργείο Παιδείας στα Λύκεια, μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 35/05-09- 2019 του Δ.Σ.).
Ειδικότερα πρόκειται για τις εξής διορθώσεις:
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Share this

0 Comment to "Διορθώσεις σε βιβλία και φακέλους φιλολογικών μαθημάτων της Γ ́ ΓΕΛ και Μαθηματικών Β και Γ ΓΕΛ"

Δημοσίευση σχολίου