Τρίτη 11 Ιουνίου 2013

Ανακοινώθηκαν οι εισακτέοι για το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014

Ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και  Αθλητισμού, Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τρίτης τον αριθμό των εισακτέων στα Πανεπιστήμια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στα ΤΕΙ, στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) και στις ΑΣΤΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τελικός αριθμός εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, παρ' ότι τα Τμήματα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ μειώθηκαν κατά 25%, μειώνεται μόλις κατά 8,94%.
Ειδικότερα, στα Πανεπιστήμια αυξάνεται σε σχέση με το προηγούμενο έτος κατά 4,76%, ενώ στα ΤΕΙ μειώνεται κατά 28,1%.
Παράλληλα στην ειδική σειρά δηλαδή στις κατηγορίες των πολυτέκνων, των τριτέκνων και των ειδικών περιπτώσεων με κοινωνικά κριτήρια οι εισακτέοι ανέρχονται σε ποσοστό 20%.
Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός των εισακτέων στην Τριτοβάθμια  Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 ανέρχεται στις 69.288 άτομα.
Αναλυτικά οι εισακτέοι σε κάθε σχολή ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Δείτε τον πίνακα με τον αριθμό των εισακτέων τα προηγούμενα έτη.
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 / 2013-2014
ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ

Ακ. Έτος Συνολικός
αριθμός
εισακτέων
Πανεπιστήμια ΤΕΙ/ΑΣΠΑΙΤΕ
Σύνολο Γενική
Σειρά
Ειδική
Σειρά
Σύνολο Γενική
Σειρά
Ειδική
Σειρά
2013-2014 69.288 46.494 38.790 7.704 22.794 18.995 3.799
2012-2013 76.094 44.381 37.500 6.881 31.713 26.470 5.243
Μεταβολή % -8,94% 4,76% 3,44% 11,96% -28,1% -28,2% -27,5%

Share this

0 Comment to "Ανακοινώθηκαν οι εισακτέοι για το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014"

Δημοσίευση σχολίου