Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2014

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ: Οι δύο Υπουργικές Αποφάσεις- Στοιχεία επικοινωνίας με τα τμήματα των ΑΕΙ

Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της κυβέρνησης οι δύο Υπουργικές Αποφάσεις για τις μετεγγραφές των φοιτητών :
Α. Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών, και
Β. Με οικονομικά κριτήρια .
Επίσης:
-Για το Νόμο 4274 πατήστε εδώ
-Για τους υπόλοιπους Νόμους και τις αποφάσεις πατήστε εδώ
-Για τις αντιστοιχίες των πανεπιστημιακών τμημάτων πατήστε εδώ
-Για τις αντιστοιχίες των τμημάτων των ΤΕΙ πατήστε εδώ
- Για στοιχεία επικοινωνίας με τα πανεπιστήμια πατήστε εδώ (σ.σ. στο κάτω μέρος του πίνακα κάνετε με τα βέλη αριστερα- δεξιά για να ανασητήσετε το Πανεπιστήμιο που σας ενδιαφέρει)
-Για στοιχεία επικοινωνίας με  τα ΤΕΙ πατήστε εδώ σ.σ. (Ο πίνακας συντλάχθηκε πριν το Σχέδιο Αθηνά, οπότε κάποια στοιχεία έχουν αλλάξει)
Σημειώνεται ότι για τους επιτυχόντες που θα υποβάλουν αίτηση μεταφοράς θέσης εισαγωγής βάσει των διατάξεων του άρθρου 47 του Ν. 4274/2014, ο αριθμός των μεταφερομένων θέσεων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του αριθμού των εισακτέων ανά Σχολή ή Τμήμα
Δικαίωμα υποβολής αίτησης
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι επιτυχόντες που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατόπιν συμμετοχής τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Ομάδας Α΄ και Ομάδας Β’, Μαΐου-Ιουνίου του σχολικού έτους 2013-2014.
Διαδικασία υποβολής αίτησης μεταφοράς θέσης εισαγωγής
Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, ο υποψήφιος, που επιθυμεί τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής του, προσέρχεται σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιδεικνύοντας το Δελτίο Αστυνομικής του Ταυτότητας ή το Διαβατήριο του (φυσική ταυτοποίηση), προκειμένου να δημιουργήσει τον προσωπικό του κωδικό ασφαλείας.
Με τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας και τον 8-ψηφίο κωδικό Πανελληνίων Εξετάσεων, ο υποψήφιος υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτησή του μέσω της ιστοσελίδας του Υ.ΠΑΙ.Θ.:http://solon.it.minedu.gov.gr
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινά την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2014 και λήγει την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014.
Οι ενδιαφερόμενοι, έχουν δικαίωμα υποβολής μιας (1) και μόνο ηλεκτρονικής αίτησης είτε σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 4264/2014 είτε σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4274/2014.
Όσοι από τους ενδιαφερόμενους επιλέξουν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση βάσει του άρθρου 53 του ν. 4264/2014 οφείλουν να επιλέξουν μια (1) και μόνο υποκατηγορία από τις αναφερόμενες στην εν λόγω διάταξη (π.χ. πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή κ.λ.π.)

Share this

0 Comment to "ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ: Οι δύο Υπουργικές Αποφάσεις- Στοιχεία επικοινωνίας με τα τμήματα των ΑΕΙ"

Δημοσίευση σχολίου